Календарне планування алгебра 4 години на тиждень

Про матеріал
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 9-А КЛАС. АЛГЕБРА (4години на тиждень, усього - 140 1. За навчальною програмою для ЗНЗ, затвердженою наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 2. Алгебра : підруч. для 9-го кл. загальноосвітн. навч. закл. / О.С. Істер. – Київ : Генеза, 2017. –264 с.
Перегляд файлу

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

9-А КЛАС. АЛГЕБРА

(4години на тиждень, усього - 140

  1. За навчальною програмою для ЗНЗ, затвердженою наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
  2. Алгебра : підруч.  для 9-го кл. загальноосвітн.  навч. закл.  / О.С. Істер. – Київ : Генеза,  2017. –264  с.

 

 п/п

в темі

Тема уроку

Кіль

кість годин

Дата

Примітка

1-6

1-6

Повторення матеріалу, вивченого у 8 класі

6

 

 

7

7

Діагностична контрольна робота

1

 

 

8

8

Аналіз контрольної роботи

1

 

 

Тема 1. Властивості числових нерівностей. Доведення числових нерівностей

(14 годин)

Учень/учениця:

наводить розв’язує: лінійні нерівності з однією змінною; системи лінійних нерівностей приклади: числових нерівностей; нерівностей зі змінними; лінійних нерівностей з однією змінною; подвійних нерівностей;

пояснює що таке об’єднання та перетин числових проміжків;

формулює:

·   властивості числових нерівностей, властивості нерівностей зі змінною;

·  означення: розв’язку лінійної нерівності з однією змінною, рівносильних нерівностей;

обґрунтовує властивості числових нерівностей;

зображує на координатній прямій: об’єднання та перетин числових проміжків, задані нерівностями числові проміжки; виконує обернене завдання;

записує розв’язки нерівностей та їх систем у вигляді об’єднання числових проміжків або у вигляді відповідних нерівностей;

з однією змінною

9-10

1-2

Числові нерівності

2

 

 

11-12

3-4

Основні властивості числових нерівностей

2

 

 

13

5

Основні властивості числових нерівностей

1

 

 

14

6

Самостійна робота

1

 

 

15-16

7-8

Додавання числових нерівностей

2

 

 

17-18

9-10

Множення числових нерівностей

2

 

 

19

11-

Розв’язування задач. 

1

 

 

20

12

Контрольна робота №1

1

 

 

21

13

Аналіз контрольної роботи

1

 

 

Тема 2. Лінійні нерівності з однією змінною та їх системи

(13 годин)

22-23

1-2

Нерівності зі змінними

2

 

 

24

3

Числові проміжки. Об’єднання та переріз множин

1

 

 

25

4

Лінійні нерівністі з однією змінною. Рівносильні нерівності

1

 

 

26

5

Розв’язування лінійних нерівностей

1

 

 

27

6

Розв’язування типових задач

 

1

 

 

28

7

Розв’язування систем лінійних нерівностей з однією змінною

1

 

 

29

8

Розв’язування систем лінійних нерівностей з однією змінною

1

 

 

30

9

Розв’язування типових задач

 

1

 

 

31

10

Розв’язування типових задач

 Самостійна робота

1

 

 

32

11

Розв’язування типових задач

1

 

 

33

12

Контрольна робота №2

1

 

 

34

13

Аналіз контрольної роботи

1

 

 

 Квадратична функція (25 год)

Учень/учениця:

наводить приклади квадратичної функції;

обчислює значення функції в точці

пояснює перетворення графіків функції: f(x)→f(x)+а;  f (x) →f (x+а); f (x) → kf (x), f (x) → – f(x); алгоритм побудови графіка квадратичної функції;

характеризує функцію за її графіком

розв’язує вправи, що передбачають: побудову графіка квадратичної функції; розв’язування квадратних нерівностей; знаходження розв’язків систем двох рівнянь з двома змінними, з яких хоча б одне рівняння другого степеня; складання і розв’язування систем рівнянь з двома змінними як математичних моделей прикладних задач

Тема 3. Функції, їх властивості та графіки (16 год)

35

1

Функції. Область визначення та область значень і графік функції.

1

 

 

36

2

Найбільше та найменше значення функції

1

 

 

37

3

Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції

1

 

 

38

4

Властивості функцій

1

 

 

39

5

Розвязування типових задач

1

 

 

40

6

Перетворення графіків функцій

1

 

 

41

7

Перетворення графіків функцій

1

 

 

42

8

Перетворення графіків функцій

1

 

 

43-44

9-10

Квадратична функція  та її графік

2

 

 

 

45-46

11-12

Властивості квадратичної функції

2

 

 

47

13

Розв’язування задач.  Самостійна робота

1

 

 

48

14

Розв’язування задач. 

1

 

 

49

15

Контрольна робота №2

1

 

 

50

16

Аналіз контрольної роботи

1

 

 

Тема4. Квадратична нерівність. Системи двох рівнянь з двома змінними (14 год)

51

1

Квадратна нерівність

1

 

 

52

2

Квадратна нерівність

1

 

 

53

3

Квадратна нерівність

1

 

 

54

4

Квадратна нерівність

1

 

 

55

5

Розв’язання систем двох рівнянь із двома змінними

1

 

 

56

6

Розв’язання системи двох  рівнянь із двома змінними 

1

 

 

57

7

Розв’язання системи двох рівнянь із двома змінними

1

 

 

58

8

Система двох рівнянь із двома змінними як математична модель прикладної задачі

1

 

 

59

9

Розв’язання текстових задач складанням системи рівнянь з двома змінними

1

 

 

60

10

Розв’язування задач.  Самостійна робота

1

 

 

61

11

Розв’язування задач.

1

 

 

62

12

Контрольна робота №3

 

1

 

 

63

13

Узагальнення і систематизація матеріалу , вивченого за І семестр

1

 

 

64

14

Узагальнення і систематизація матеріалу , вивченого за І семестр

1

 

 

ІІ семестр

 Числові послідовності. Прогресії

Учень/учениця:

наводить приклади: числової послідовності; арифметичної та геометричної прогресій;

формулює означення і властивості арифметичної та геометричної прогресій;

записує і пояснює:

·   формули: n-го  члена арифметичної та геометричної прогресій, суми перших n членів цих прогресій;

·   властивості арифметичної та геометричної прогресій

розв’язує вправи, що передбачають: обчислення членів прогресії; задання прогресій за даними їх членами або співвідношеннями між ними; обчислення сум перших n членів арифметичної й геометричної прогресій; використання формул загальних членів і сум прогресій для знаходження невідомих елементів прогресій

Тема 5.  Числові послідовності . Арифметичнапрогресія (15 год)

65-66

1-2

 Числові послідовності

2

 

 

67-68

3-4

Способи задання послідовностей

2

1

 

69-70

5-6

Арифметична прогресія, її властивості.  .

2

 

 

71-72

7-8

Формула  n-го  члена арифметичної  прогресії

2

2

 

73

9

Розв’язування задач

1

 

 

74

10

Самостійна робота

1

 

 

75

11

Сума перших n членів арифметичної прогресії

1

 

 

76

12

Розв’язування задач

1

3

 

77

13

Узагальнення та систематизація знань

1

 

 

78

14

Контрольна робота №4

1

 

 

79

15

Аналіз контрольної роботи

1

 

 

Тема 6.  Геометрія прогресія (13 год)

80-81

1-2

Геометрична прогресія, її властивості

2

4

 

82-83

3-4

Формула  n-го  члена геометричної прогресі

2

 

 

84

5

Розв’язування задач

1

5

 

85

6

Самостійна робота

1

 

 

86

7

Сума перших n членів геометричної прогресії

1

 

 

87

8

Розв’язування задач

1

 

 

88

9

Розв’язування задач.

1

6

 

89

10

Самостійна робота

1

 

 

90-

11

Розв’язування задач

1

 

 

91

12

Контрольна робота №4 

1

 

 

92

13

Аналіз контрольної роботи

1

7

 

Тема7. Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики ( 14 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: випадкових подій, подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків, застосування правил комбінаторики

пояснює, що таке: частота випадкової події, ймовірність випадкової події

знаходить, відбирає і впорядковує інформацію з доступних джерел

розв’язує задачі, що передбачають:

використання комбінаторних правил суми та добутку; знаходження ймовірності випадкової події; обчислення частоти випадкової події; подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків

93

1

Основні правила комбінаторики

1

 

 

94

2

Основні правила комбінаторики

1

 

 

95

3

Розв’язування задач

1

 

 

96

4

Самостійна робота

1

8

 

97

5

Випадкова подія.Частота та ймовірність випадкової  події

1

 

 

98

6

Частота та ймовірність випадкової  події

1

 

 

99

7

Розв’язування задач

1

 

 

100-101

8-9

Початкові відомості про статистику. Способи подання даних та їхньої обробки

2

9

 

102-103

10-11

Розв’язування задач.  Самостійна робота

2

 

 

104

12

Розв’язування задач

1

10

 

105

13

Контрольна робота №5

1

 

 

106

14

Аналіз контрольної роботи

1

 

 

Тема 8 Повторення і систематизація навчального матеріалу. ( 34 год)

107

1

Вирази. Тотожні пертворення виразів.

1

 

 

108

2

Вирази. Тотожні пертворення виразів.

1

11

 

109

3

Формули скороченого множення

1

 

 

110

4

Формули скороченого множення

1

 

 

111-112

5-6

Розв’язування рівнянь та іх систем

2

12

 

113-114

7-8

Розв’язування нерівностей  та їх систем

2

 

 

115-116

9-10

Розв’язування текстових задач

2

13

 

117

11

Розв’язування задач.

1

 

 

118

12

Контрольна робота №6

 

1

 

 

119

13

Аналіз контрольної роботи

1

 

 

Квадратична функція

120

1

Функції, їх графіки та властивості

1

14

 

121

2

Функції. Область визначення та область значень і графік функції.

1

 

 

122

3

Найбільше та найменше значення функції

1

 

 

123

4

Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції

1

 

 

124

5

Властивості функцій

1

15

 

125

6

Квадратична функція  та її графік

1

 

 

126

7

Властивості квадратичної функції

1

 

 

127

8

Розв’язування задач.  Самостійна робота

1

 

 

128

9

Розв’язування задач. 

1

16

 

129

10

Контрольна робота

1

 

 

130

11

Аналіз контрольної роботи

1

 

 

Числові послідовності. Прогресії

131

1

Арифметична прогресія, її властивості.  .

1

 

 

132

2

Формула  n-го  члена арифметичної  прогресії

1

17

 

133

3

Сума перших n членів арифметичної прогресії

1

 

 

134

4

Геометрична прогресія, її властивості

1

 

 

135

5

Формула  n-го  члена геометричної прогресі

1

 

 

136

6

Сума перших n членів геометричної прогресії

1

18

 

137

7

Розв’язування задач

1

 

 

138

8

Узагальнення і систематизація матеріалу , вивченого за ІІ семестр

1

 

 

139

9

Узагальнення і систематизація матеріалу , вивченого за рік

1

 

 

140

10

Підсумковий урок

1

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Алгебра, 9 клас, Планування
До підручника
Алгебра 9 клас (Істер О. С.)
Додано
26 серпня
Переглядів
286
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку