19 липня о 18:00Вебінар: Реалізація національно-патріотичного проекту в закладах дошкільної та середньої освіти

Календарне планування "Біологія, 11 клас" академічний рівень

Про матеріал

Календарне планування уроків біології для 11-го класу складено відповідно до чинної програми зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 № 826, до підручника Межжеріна С.В.

Перегляд файлу

БІОЛОГІЯ

11-й клас

(1,5 год. на тиждень)

уроку

Тема уроку

Дата

Примітка

Розділ ІІІ. ОРГАНІЗМОВИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ

Тема 4. Розмноження організмів

 1.  

Поняття розмноження. Нестатеве розмноження

03.09.2018

 

 1.  

Статеве розмноження і статевий процес. Різноманітність форм статевого розмноження

07.09.2018

 

 1.  

Гаметогенез. Будова статевих клітин. Лабораторна робота № 1 «Будова статевих клітин»

10.09.2018

 

Тема 5. Закономірності спадковості

 1.  

Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень

14.09.2018

 

 1.  

Закони Г.Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи

17.09.2018

 

 1.  

Взаємодія генів

21.09.2018

 

 1.  

Практична робота № 1 «Розв’язування типових задач з генетики (моно- і дигібридне схрещування)»

24.09.2018

 

 1.  

Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування

28.09.2018

 

 1.  

Успадкування, зчеплене зі статтю

01.10.2018

 

 1.  

Позаядерна спадковість

05.10.2018

 

Тема 6. Закономірності мінливості

 1.  

Поняття про мінливість. Комбінативна мінливість

08.10.2018

 

 1.  

Мутаційна мінливість. Види мутацій. Мутагени. Лабораторна робота № 2 «Спостереження нормальних та мутантних форм дрозофіл, їх порівняння»

12.10.2018

 

 1.  

Практична робота № 2 «Розв’язування типових задач на визначення типу мутацій»

19.10.2018

 

 1.  

Модифікаційна мінливість. Лабораторна робота № 3 «Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої»

29.10.2018

 

Тема 7. Генотип як цілісна система

 1.  

Основні закономірності функціонування генів у про- і еукаріотів

02.11.2018

 

 1.  

Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу

05.11.2018

 

 1.  

Генетика людини і медична генетика

09.11.2018

 

 1.  

Генетичні основи селекції організмів

12.11.2018

 

 1.  

Основні напрямки  сучасної біотехнології. Трансгенні та химерні організми

16.11.2018

 

 1.  

Контрольна робота № 1

19.11.2018

 

Тема 8. Індивідуальний розвиток організмів

 1.  

Запліднення

23.11.2018

 

 1.  

Періоди онтогенезу у багатоклітинних організмів: ембріогенез. Лабораторна робота № 4 «Ембріогенез хордових»

26.11.2018

 

 1.  

Періоди онтогенезу у багатоклітинних організмів: постембріональний розвиток. Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму

30.11.2018

 

 1.  

Життєвий цикл у рослин і тварин

03.12.2018

 

 1.  

Ембріотехнології. Клонування

07.12.2018

 

 1.  

Діагностування вад розвитку людини та їх корекція

10.12.2018

 

 1.  

ПІДСУМОК ЗА ТЕМОЮ. Тематичне оцінювання та корекція знань

14.12.2018

 

Розділ IV. НАДОРГАНІЗМОВІ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

Тема 1. Популяція. Екосистема. Біосфера

 1.  

Характеристика популяцій. Статева і вікова структура популяції

17.12.2018

 

 1.  

Фактори, які впливають на чисельність популяції.

Екологічні чинники

21.12.2018

 

 1.  

Середовище існування, пристосування організмів до середовища існування. Біологічні адаптивні ритми організмів

22.12.2018

 

 1.  

Угруповання та екосистеми. Склад і структура угруповань. Різноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем

28.12.2018

 

 1.  

Взаємодії організмів в екосистемах. Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем

14.01.2019

 

 1.  

Практична робота № 3 «Розв’язування задач з екології»

21.01.2019

 

 1.  

Загальна характеристика біосфери. Вчення В.І.Вернадського про біосферу

28.01.2019

 

 1.  

Роль живих організмів у біосфері. Біомаса

04.02.2019

 

 1.  

Вплив діяльності людини на стан біосфери. Збереження біорізноманіття. Охорона біосфери

11.02.2019

 

 1.  

Контрольна робота №2.

17.02.2019

 

Розділ V. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

Тема 1. Основи еволюційного вчення

 1.  

Становлення еволюційних поглядів

25.02.2019

 

 1.  

Синтетична гіпотеза еволюції.

04.03.2019

 

 1.  

Природний добір. Практична робота № 4 «Порівняння природного і штучного добору»

11.03.2019

 

 1.  

Вид, видоутворення. Мікроеволюція

18.03.2019

 

 1.  

Адаптації як результат еволюційного процесу. Макроеволюційний процес

01.04.2019

 

 1.  

Сучасні уявлення про фактори еволюції

08.04.2019

 

Тема 2. Історичний розвиток і різноманітність органічного світу

 1.  

Гіпотези виникнення життя на Землі. Еволюція одноклітинних та багатоклітинних організмів.

15.04.2019

 

 1.  

Періодизація еволюційних явищ. Поява основних груп організмів на Землі та формування екосистем

22.04.2019

 

 1.  

Система органічного світу як відображення його історичного розвитку

06.05.2019

 

 1.  

ПІДСУМОК ЗА ТЕМОЮ. Тематичне оцінювання та корекція знань

13.05.2019

 

Узагальнення курсу

 1.  

Основні властивості живих систем. Можливості й перспективи застосування досягнень біології у забезпеченні існування людства

20.05.2019

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 11 клас, Планування
Додано
3 серпня 2018
Переглядів
944
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку