10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарне планування "Біологія" 8 клас

Про матеріал
Календарне планування навчального матеріалу "Біологія" 8 клас складено згідно навчальної програми «Біологія для 6 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» Затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.
Перегляд файлу

Календарно - тематичне планування навчального матеріалу

Біологія 8 клас

(70 годин – 2 години на тиждень, із них 4  години – резервні)

Складено згідно навчальної програми «Біологія  для  6 – 9  класів загальноосвітніх навчальних закладів» Затвердженої  Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

п/п

Дата проведення уроку за розкладом

Тема уроку

 

Демонстрування, лабораторні дослідження, лабораторні роботи, дослідницькі практикуми, проекти

Корекція

1

2

3

4

5

6

ВСТУП – 2 год

1

 

Біосоціальна природа людини. Науки,  що вивчають людину. Методи дослідження організму людини.

Вступний інструктаж  з БЖД.

 

 

 

2

 

Значення знань про людину для збереження  її здоровя.

 

 

 

ТЕМА 1. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА  -  7 годин

3

 

Організм людини як біологічна система.

 

 

 

4

 

Різноманітність клітин організму людини.

 

 

 

5

 

Тканини.

 

Лабораторне дослідження. «Ознайомлення з препаратами тканин людини». Інструктаж  з БЖД.

 

6

 

Органи. Фізіологічні системи.

 

 

 

7

 

Поняття про механізми регуляції. Нервова регуляція. Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга.

 

 

 

8

 

Гуморальна регуляція. Поняття про гормони. Імунна регуляція.

 

 

 

9

 

Узагальнення знань з теми «Організм людини як біологічна система».

 

 

 

ТЕМА 2. ОПОРА ТА РУХ  - 6 годин

10

 

Значення опорно-рухової системи, її будова та функції.

 

Проект (за вибором)

«Гіподинамія – ворог сучасної людини»,

«Рухова активність – основа фізичного здоровя»

 

11

 

Кістки, хрящі. З’єднання кісток. Огляд будови скелета.

 

 

 

 

12

 

Функції та будова скелетних м’язів.

 

Лабораторне дослідження

мікроскопічної будови кісткової, хрящової та м’язової тканин. Інструктаж  з БЖД.

 

13

 

Робота м’язів. Втома м’язів.

Основні групи скелетних м’язів.

 

 

 

 

Лабораторне дослідження

 • розвитку втоми при статичному та динамічному навантаженні;
 • впливу ритму й навантаження на розвиток втоми.

Інструктаж  з БЖД.

 

14

 

Розвиток опорно – рухової системи людини  з віком. Надання першої допомоги  при ушкодженнях опорно-рухової системи.

Профілактика  порушень опорно-рухової системи

 

 

 

15

 

Узагальнення вивченого з теми «Опора і рух».

 

 

 

 

 

                             ТЕМА 3. ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ – 3 год

16

 

Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини – основа властивість живого. Харчування й обмін речовин.

 

Дослідницький практикум. «Самоспостереження за співвідношенням ваги і росту тіла». Інструктаж  з БЖД.

 

17

 

Їжа та її компоненти. Склад харчових продуктів. Значення компонентів харчових продуктів.

 

 

 

18

 

Харчові та енергетичні потреби людини.

 

Проект

«Збалансоване харчування»

 

 

ТЕМА 4. ТРАВЛЕННЯ – 6 год

19

 

Значення травлення. Система органів травлення.

 

 

 

20

 

Процес травлення: ковтання

 

Лабораторне дослідження. «Зовнішня  будова зубів (за муляжами, моделями)». Інструктаж  з БЖД.

Дослідницький практикум.

«Дія ферментів слини на крохмаль» Інструктаж  з БЖД.

 

21

 

Процес травлення: перистальтика, всмоктування.

 

 

 

22

 

Регуляція травлення.

 

 

 

23

 

Харчові розлади  та їх запобігання.

 

 

 

24

 

Узагальнення знань з тем «Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини. Травлення». Контрольна робота № 1.

 

 

 

ТЕМА 5. ДИХАННЯ – 4 год

25

 

Значення дихання. Система органів дихання.

 

 

 

26

 

Газообмін у легенях і тканинах

 

 

 

27

 

Дихальні рухи. Нейрогуморальна регуляція дихальних рухів

 

 

 

28

 

Профілактика захворювань дихальної системи.

 

 

 

ТЕМА 6. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ – 7 ГОД

29

 

Внутрішнє середовище організму. Поняття про гомеостаз. Лімфа.

 

 

 

30

 

Кров, її склад та функції. Групи крові та переливання крові. Зсідання крові

 

Лабораторна робота.

«Мікроскопічна будова крові людини» Інструктаж  з БЖД.

 

31

 

Імунна система. Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет. Імунізація.  Алергія. СНІД.

 

 

 

32

 

Система кровообігу.

Серце: будова та функції.

 

 

 

 

33

 

Робота серця

 

Лабораторне дослідження. «Вимірювання частоти серцевих скорочень».  Інструктаж  з БЖД.

Дослідницький практикум. «Самоспостереження за частотою серцевих скорочень упродовж доби, тижня». Інструктаж  з БЖД.

 

34

 

Будова та функції кровоносних судин. Рух крові.

 

 

 

35

 

Кровотечі. Серцево-судинні захворювання та профілактика їх.  

 

 

 

 

36

 

Узагальнення знань з тем « Дихання. Транспорт речовин в організмі людини».

 

 

 

ТЕМА 7. ВИДІЛЕННЯ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ – 4 год

37

 

Виділення – важливий етап обміну речовин. Будова і функції сечовидільної системи.

 

 

 

38

 

Захворювання нирок та їх  профілактика.

 

 

 

39

 

Значення та будова шкіри.

 

Проект

«Визначення типу шкіри на різних ділянках обличчя та складання правил догляду за власною шкірою»

 

40

 

Терморегуляція. Перша допомога при  термічних пошкодженнях шкіри (опіки, обмороження), тепловому та сонячному ударі. Захворювання шкіри та їх  профілактика.

 

 

 

ТЕМА 8. ЗВ'ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. НЕРВОВА СИСТЕМА –6 год

41

 

Будова нервової системи людини. Центральна і периферична нервова система людини.

 

 

 

42

 

Спинний мозок.

 

Лабораторне дослідження.

«Вивчення будови спинного мозку людини (за муляжами та  моделями)». Інструктаж  з БЖД.

 

43

 

Головний мозок.

 

Лабораторне дослідження. «Вивчення будови головного мозку людини (за муляжами, моделями та пластинчастими препаратами). Інструктаж  з БЖД.

 

44

 

Поняття про соматичну нервову систему. Вегетативна нервова система..

 

 

 

45

 

Профілактика захворювань нервової системи

 

 

 

46

 

 Узагальнення знань з тем «Виділення. Терморегуляція» «Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система»

 

ТЕМА 9. ЗВ’ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ – 6 год

47

 

Загальна характеристика сенсорних систем, їхня будова.

 

 

 

48

 

Зорова сенсорна система. Око.

 

Лабораторне дослідження. «Виявлення сліпої плями на сітківці ока». Інструктаж  з БЖД.

 

49

 

Особливості функціонування ока людини. Гігієна зору.

 

Лабораторне дослідження. «Визначення акомодації ока». Інструктаж  з БЖД.

 

50

 

Слухова сенсорна система. Вухо. Гігієна слуху.

 

Лабораторне дослідження.

«Вимірювання порога слухової чутливості». Інструктаж  з БЖД.

 

51

 

Сенсорні системи  рівноваги, руху, дотику, температури, болю.

 

Дослідницький практикум. «Дослідження температурної адаптації рецепторів шкіри». Інструктаж  з БЖД.

 

52

 

Сенсорні системи  нюху, смаку.

 

 

 

ТЕМА 10. Вища нервова діяльність –7 год

53

 

Поняття про вищу нервову діяльність та її основні типи.

 

Лабораторне дослідження.

«Визначення реакції зіниць на світло». Інструктаж  з БЖД.

 

54

 

Умовні  та безумовні рефлекси. Інстинкти.

 

 

 

55

 

Мова. Мислення та  свідомість

 

 

 

56

 

Навчання та пам’ять

 

Лабораторне дослідження. «Дослідження різних видів пам’яті». Інструктаж  з БЖД.

 

57

 

Темперамент.

 

Дослідницький практикум. «Визначення типу вищої нервової діяльності та властивостей темпераменту». Інструктаж  з БЖД.

 

58

 

Сон. Біоритми.

 

 

 

59

 

  Узагальнення знань з теми  «Вища нервова діяльність»,  «Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи»

 

ТЕМА 11. ЕНДОКРИННА СИСТЕМА  - 3 год

60

 

Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції.

 

Проект. Йододефіцит в організмі людини, його наслідки та профілактика.

 

61

 

Профілактика захворювань ендокринної системи.

 

 

 

62

 

Взаємодія регуляторних систем.

 

 

 

ТЕМА 12.РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЮДИНИ – 5 год

63

 

Будова та функції репродуктивної системи людини

 

 

 

64

 

Статеві клітини. Менструальний цикл. Запліднення.

 

 

 

65

 

Вагітність. Ембріональний період розвитку людини. Плацента, її функції

 

 

 

66

 

Постембріональний розвиток людини. Репродуктивне здоров’я.

 

 

 

67

 

Контрольна робота № 2. Узагальнення знань з тем «Ендокринна система.  Розмноження та розвиток людини»

 

 

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ – 2 год

68

 

Цілісність організму людини. Взаємодія регуляторних систем організму.

 

 

 

69

 

Узагальнююче повторення.

 

 

 

70

 

Підсумок роботи за рік.

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Мельникова Ольга Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Біологія, 8 клас, Планування
Додано
15 жовтня 2019
Переглядів
1967
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку