23 квітня о 17:00Вебінар: Дистанційне навчання з «На Урок»: інструменти для ефективної та цікавої роботи

Календарне планування "Біологія" 9 клас

Про матеріал
Календарне планування навчального матеріалу "Біологія" 9 клас складено згідно навчальної програми «Біологія для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)», затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.
Перегляд файлу

 

Календарне планування навчального матеріалу

БІОЛОГІЯ 9 клас

(70 годин – 2 години на тиждень, із них 2 години – резервні)

 

Складено згідно навчальної програми «Біологія для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)»,

затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

 

 

п/п

Тема уроку

Лабораторні роботи, дослідження, проекти

Дата

проведення уроку

Корекція

 

Вступ (2 год)

 

1

Біологія як наука. Предмет біології. Основні галузі біології та її місце серед інших наук. Інструктаж з БЖД.

 

 

 

2

Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень

 

 

 

Тема 1. Хімічний склад клітини (8 год)

 

3

Вода та її основні фізико-хімічні властивості. Інші неорганічні сполуки.

 

 

 

4

Органічні молекули.

Поняття про біологічні макромолекули – біополімери.

 

 

 

5

Білки, їхня структурна організація та основні функції.

 

 

 

6

Ферменти, їхня роль у клітині.

 

Лабораторне дослідження

Властивостей ферментів. Інструктаж з БЖД.

 

 

7

Вуглеводи

 

 

 

8

Ліпіди.

 

 

 

9

Нуклеїнові кислоти. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації.

АТФ.

 

Практична робота № 1.

Розв’язання елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот

 

 

10

Узагальнення з тем «Вступ. Хімічний склад клітин»

 

 

 

Тема 2. Структура клітини  ( 6 год)

11

Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії.

 

 

 

12

Структура еукаріотичної клітини: клітинна мембрана

 

 

 

13

Структура еукаріотичної клітини: цитоплазма .

 

 

 

14

Структура еукаріотичної клітини: основні клітинні органели.

 

 

 

15

Ядро, його структурна організація та функції.

 

 

 

16

Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина, рослинна та тваринна клітина.

Лабораторна робота№1.

 Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин. Інструктаж з БЖД.

 

 

 

Тема 3. Принципи функціонування клітини ( 6 год )

17

Обмін речовин та енергії.

Основні шляхи розщеплення органічних речовин в живих організмах.

 

 

 

18

Клітинне дихання. Біохімічні механізми дихання.

 

 

 

19

Фотосинтез: світлова та темнова фаза

 

 

 

20

Хемосинтез.

 

 

 

21

Базові принципи синтетичних процесів у клітинах та організмах

 

 

 

22

Контрольна робота №1

 

 

 

Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації ( 11 год)

 

23

Гени та геноми.

 

 

 

24

Будова генів та основні компоненти геномів про- та еукаріотів.

 

 

 

25

Транскрипція.

Основні типи РНК.

 

 

 

26

Генетичний код. Біосинтез білка.

 

 

 

27

Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК.

 

 

 

28

 

Практична робота № 2. Розв’язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції

 

 

29

Поділ клітин: клітинний цикл, мітоз. Мейоз. Рекомбінація ДНК.

Лабораторне дослідження

 фаз мітозу (на прикладі клітин кореня цибулі). Інструктаж з БЖД.

 

 

30

Статеві клітини та запліднення.

 

 

 

31

Етапи індивідуального розвитку.

 

 

 

32

Етапи індивідуального розвитку.

 

 

 

33

Узагальнюючий урок з теми «Збереження та реалізація спадкової інформації»

 

 

 

Тема 5. Закономірності успадкування ознак ( 10 год)

 

34

Класичні методи генетичних досліджень. Генотип та фенотип. Алелі.

 

 

 

35

Закони Менделя.

 

 

 

36

Ознака як результат взаємодії генів.

Практична робота № 3.

 Складання схем схрещування.

 

 

37

Поняття про зчеплення генів і кросинговер.

 

 

 

38

Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю.

 

 

 

39

Форми мінливості.

Лабораторне дослідження

мінливості в рослин і тварин.

 

 

40

Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій.

 

 

 

41

Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування.

 

Проект

Складання власного родоводу та демонстрація успадкування певних ознак (за вибором учня) / родовід родини видатних людей (за вибором учня)

 

 

42

Сучасні методи молекулярної генетики

 

 

 

 

43

Узагальнюючий урок з теми «Закономірності успадкування ознак»

 

 

 

Тема 6. Еволюція органічного світу ( 7 год)

 

44

Популяції живих організмів та їх основні характеристики.

 

 

 

45

Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін.

 

 

 

46

Механізми видоутворення.

 

 

 

47

Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна.

Роль палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції.

 

 

 

48

Еволюція людини. Етапи еволюції людини.

 

 

 

49

Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя

 

 

 

50

Узагальнюючий урок з теми «Еволюція органічного світу»

 

 

 

Тема 7. Біорізноманіття ( 4 год)

 

51

Основи еволюційної філогенії та систематики.

 

 

 

52

Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти.

 

 

 

53

Огляд основних еукаріотичних таксонів

 

 

 

54

Неклітинні форми життя: віруси.

 

 

 

Тема 8. Надорганізмові біологічні системи ( 7 год)

 

55

Екосистема. Різноманітність екосистем

 

 

 

56

Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах.

 

 

 

57

Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні, техногенні) фактори.

 

 

 

58

Стабільність екосистем та причини її порушення.

 

 

 

59

Біосфера як цілісна система.

 

 

 

60

Захист і збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища

Проект (дослідницький)

Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в екосистемах своєї місцевості

 

 

61

Контрольна робота № 2.

Узагальнення знань з тем «Біорізноманіття. Надорганізмові біологічні системи»

 

 

 

Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини ( 6 год)

 

62

Введення в культуру рослин. Одомашнення тварин.

 

 

 

63

Поняття про селекцію. Методи селекції рослин Методи селекції тварин.

 

 

 

64

Огляд традиційних біотехнологій.

 

 

 

65

Основи генетичної та клітинної інженерії.

 

 

 

66

Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині.

 

 

 

67

Генетично модифіковані організми

 

 

 

68р

Узагальнюючий урок з теми «Біологія як основа біотехнології та медицини»

 

 

 

69

Узагальнення Основні загальні властивості живих систем

 

 

 

70

Підсумок роботи за рік.

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Мельникова Ольга Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Біологія, 9 клас, Планування
Додано
15 жовтня 2019
Переглядів
1243
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку