Календарне планування "Біологія" 9 клас

Про матеріал
Календарне планування навчального матеріалу "Біологія" 9 клас складено згідно навчальної програми «Біологія для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)», затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.
Перегляд файлу

 

Календарне планування навчального матеріалу

БІОЛОГІЯ 9 клас

(70 годин – 2 години на тиждень, із них 2 години – резервні)

 

Складено згідно навчальної програми «Біологія для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)»,

затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

 

 

п/п

Тема уроку

Лабораторні роботи, дослідження, проекти

Дата

проведення уроку

Корекція

 

Вступ (2 год)

 

1

Біологія як наука. Предмет біології. Основні галузі біології та її місце серед інших наук. Інструктаж з БЖД.

 

 

 

2

Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень

 

 

 

Тема 1. Хімічний склад клітини (8 год)

 

3

Вода та її основні фізико-хімічні властивості. Інші неорганічні сполуки.

 

 

 

4

Органічні молекули.

Поняття про біологічні макромолекули – біополімери.

 

 

 

5

Білки, їхня структурна організація та основні функції.

 

 

 

6

Ферменти, їхня роль у клітині.

 

Лабораторне дослідження

Властивостей ферментів. Інструктаж з БЖД.

 

 

7

Вуглеводи

 

 

 

8

Ліпіди.

 

 

 

9

Нуклеїнові кислоти. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації.

АТФ.

 

Практична робота № 1.

Розв’язання елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот

 

 

10

Узагальнення з тем «Вступ. Хімічний склад клітин»

 

 

 

Тема 2. Структура клітини  ( 6 год)

11

Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії.

 

 

 

12

Структура еукаріотичної клітини: клітинна мембрана

 

 

 

13

Структура еукаріотичної клітини: цитоплазма .

 

 

 

14

Структура еукаріотичної клітини: основні клітинні органели.

 

 

 

15

Ядро, його структурна організація та функції.

 

 

 

16

Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина, рослинна та тваринна клітина.

Лабораторна робота№1.

 Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин. Інструктаж з БЖД.

 

 

 

Тема 3. Принципи функціонування клітини ( 6 год )

17

Обмін речовин та енергії.

Основні шляхи розщеплення органічних речовин в живих організмах.

 

 

 

18

Клітинне дихання. Біохімічні механізми дихання.

 

 

 

19

Фотосинтез: світлова та темнова фаза

 

 

 

20

Хемосинтез.

 

 

 

21

Базові принципи синтетичних процесів у клітинах та організмах

 

 

 

22

Контрольна робота №1

 

 

 

Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації ( 11 год)

 

23

Гени та геноми.

 

 

 

24

Будова генів та основні компоненти геномів про- та еукаріотів.

 

 

 

25

Транскрипція.

Основні типи РНК.

 

 

 

26

Генетичний код. Біосинтез білка.

 

 

 

27

Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК.

 

 

 

28

 

Практична робота № 2. Розв’язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції

 

 

29

Поділ клітин: клітинний цикл, мітоз. Мейоз. Рекомбінація ДНК.

Лабораторне дослідження

 фаз мітозу (на прикладі клітин кореня цибулі). Інструктаж з БЖД.

 

 

30

Статеві клітини та запліднення.

 

 

 

31

Етапи індивідуального розвитку.

 

 

 

32

Етапи індивідуального розвитку.

 

 

 

33

Узагальнюючий урок з теми «Збереження та реалізація спадкової інформації»

 

 

 

Тема 5. Закономірності успадкування ознак ( 10 год)

 

34

Класичні методи генетичних досліджень. Генотип та фенотип. Алелі.

 

 

 

35

Закони Менделя.

 

 

 

36

Ознака як результат взаємодії генів.

Практична робота № 3.

 Складання схем схрещування.

 

 

37

Поняття про зчеплення генів і кросинговер.

 

 

 

38

Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю.

 

 

 

39

Форми мінливості.

Лабораторне дослідження

мінливості в рослин і тварин.

 

 

40

Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій.

 

 

 

41

Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування.

 

Проект

Складання власного родоводу та демонстрація успадкування певних ознак (за вибором учня) / родовід родини видатних людей (за вибором учня)

 

 

42

Сучасні методи молекулярної генетики

 

 

 

 

43

Узагальнюючий урок з теми «Закономірності успадкування ознак»

 

 

 

Тема 6. Еволюція органічного світу ( 7 год)

 

44

Популяції живих організмів та їх основні характеристики.

 

 

 

45

Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін.

 

 

 

46

Механізми видоутворення.

 

 

 

47

Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна.

Роль палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції.

 

 

 

48

Еволюція людини. Етапи еволюції людини.

 

 

 

49

Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя

 

 

 

50

Узагальнюючий урок з теми «Еволюція органічного світу»

 

 

 

Тема 7. Біорізноманіття ( 4 год)

 

51

Основи еволюційної філогенії та систематики.

 

 

 

52

Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти.

 

 

 

53

Огляд основних еукаріотичних таксонів

 

 

 

54

Неклітинні форми життя: віруси.

 

 

 

Тема 8. Надорганізмові біологічні системи ( 7 год)

 

55

Екосистема. Різноманітність екосистем

 

 

 

56

Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах.

 

 

 

57

Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні, техногенні) фактори.

 

 

 

58

Стабільність екосистем та причини її порушення.

 

 

 

59

Біосфера як цілісна система.

 

 

 

60

Захист і збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища

Проект (дослідницький)

Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в екосистемах своєї місцевості

 

 

61

Контрольна робота № 2.

Узагальнення знань з тем «Біорізноманіття. Надорганізмові біологічні системи»

 

 

 

Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини ( 6 год)

 

62

Введення в культуру рослин. Одомашнення тварин.

 

 

 

63

Поняття про селекцію. Методи селекції рослин Методи селекції тварин.

 

 

 

64

Огляд традиційних біотехнологій.

 

 

 

65

Основи генетичної та клітинної інженерії.

 

 

 

66

Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині.

 

 

 

67

Генетично модифіковані організми

 

 

 

68р

Узагальнюючий урок з теми «Біологія як основа біотехнології та медицини»

 

 

 

69

Узагальнення Основні загальні властивості живих систем

 

 

 

70

Підсумок роботи за рік.

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 9 клас, Планування
Додано
15 жовтня
Переглядів
75
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку