24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

календарне планування для 8-го класу на 2-й семестр

Про матеріал
Календарне планування з німецької мови 8 клас (ІІ семестр) до підручника С.І.Сотникова 4-й рік навчання
Перегляд файлу

 

 

 

 

Складено згідно „Програм для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга іноземна мова 5-11 класи“ «Освіта», 2017р.

 

 

 

Німецька мова як друга іноземна мова 8 клас

 

 

 

Підручник С. І. Сотнікова, Т. Ф. Білоусова. Німецька мова: Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (4-й рік навчання) – Харків, Ранок, 2016 р.

 

 

 

 

 

 

 

Кількість годин на тиждень – 2 години

2  семестр

 

 

                                    2 семестр- 40 год.

 

                                         Рік -  69 год.

 

 

 

 

 

 

Тематичне планування для 8-го класу (німецька мова)

2 семестр

 

 

Назва теми

Кількість годин

8-го

1

Свята і звичаї

8

2

Природа навколо нас

9

3

Подорож

9

4

Шкільне життя

8

5

Контроль аудіювання

1

6

Контроль говоріння

1

7

Контроль читання

1

8

Контроль письма

1

9

Аналіз контрольних робіт

1

10

Узагальнююче повторення

1

 

Всього:

40 год.

 

 

Графік контрольних робіт

  1.                 семестр

 

Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

 

 

 

 

 

п/п

Дата

Тема

Мовна компетенція

   Зміст роботи

Повторення

Доиашня робота

Лексичний

матеріал

Граматичний

матеріал

8-Б

30.

 

Свята та традиції

Sich vorbereiten (bereitete sich vor, hat sich vorbereitet) auf (Akk.), der Adventskranz (-¨-e), der Adventskalender (-), der Weihnachtsmarkt (-¨-e), die Kerze (-n), das Gebäck, die Bescherung, anzünden (zündete an, hat angezündet).

 

Розвиток навичок читання

Модальні дієслова

Впр 6 стр 86

31.

 

Свята та настрій

Die Stimmung, der Streit (Streitigkeiten), toll, blöd, klappen

Підрядне з’ясувальне речення зі сполучником

«dass»

 

Презентація граматики

Множина іменників

Впр 8 стр 91

32.

 

Свята та настрій

klappen (klappte, hat geklappt), stören (störte, hat gestört) (Akk.).

 

Розвиток навичок читання та говоріння

Символи свят

Впр 8 стр 91

33.

 

Символи Різдва та його історія

Der Pfarrer (-), die Orgel (-n), übernehmen (übernahm, hat übernommen), verbreiten (verbreitete, hat verbreitet).

 

Відмінювання особових займенників

 

Презентація граматики

Множина іменників

 

Впр 5 стр 91

 

34.

 

Свята навесні

Die Scherben (Pl.), die Schnecke (-n), das Vergissmeinnicht (-), zerbrechen (zerbrach, hat

zerbrochen), umarmen (umarmte, hat umarmt).

Порядкові числівники

 

Розвиток навичок читання

Відмінювання особових займенників

 

Впр 6 стр 96

 

35.

 

Великодні традиції

Die Ostereiersuche, der Osterbaum (-¨-e), vergessen (vergaß, hat vergessen), vergesslich, die Überraschung (-en).

Словотвір: складні слова

 

Презентація, тренування граматики

Порядкові числівники

 

Впр 6 стр 99

 

36.

 

Великодні традиції

vergaß, hat vergessen, vergesslich, die Überraschung (-en).

 

Розвиток навичок говоріння

Словотвір: складні слова

 

Впр 8 стр 100

 

37.

 

Яка сьогодні погода?

der Frost (-¨-e), der Nebel (-), sonnig, neblig, frostig, windig.

 

 

 

 

Лексичні тренувальні вправи

 

Словотвір: складні слова

 

Впр 5 стр 106

 

 

Тема 5. Природа навколо нас.

38.

 

Яка сьогодні погода?

Blitzen (blitzte, hat geblitzt), donnern (donnerte, hat gedonnert), tauen (taute, hat/ist getaut),

 

Безособовий

займенник

«es».

 

 Граматичні тренувальні вправи

Слабка відміна іменників

Підготувати прогноз погоди

39.

 

Наші тварини

Die Geschwindigkeit, das Grünzeug, das Säugetier (-e), fangen (fing, hat gefangen), fressen (fraß, hat gefressen).

 

Слабка відміна іменників

 

 Граматичні тренувальні вправи

Множина іменників

РЗ, впр.2 (с.69) замінити мал словами

40.

 

Природа у моїй місцевості

In der Nähe von (Dat.), der Hirsch (-e), das Reh (-e), das Eichhörnchen (-), das Murmeltier (-e).

Множина іменників (повторення)

 

Розвиток навичок говоріння та читаня

Модальні дієслова

Описати місцевість, в якій живеш

41.

 

Небезпека для природи

Die Gefahr (-en), der Lärm, die Verschmutzung, der Schadstoff (-e), intakt, gestört, geraten (geriet, ist geraten), verschmutzen (verschmutzte, hat verschmutzt), denken (dachte, hat gedacht) an (Akk.).

Підрядне речення причини

 

Презентація граматики

Модальні дієслова

Підготувати плакат «Наша природа в небезпеці»

42.

 

Наші будні та природа

Die Großstadt (-¨-e), die Belastung (-en), die Topfpflanze (-n), im Grünen, etwas über alles lieben, fremd, einen Einfluss haben auf (Akk.).

 

Розвиток навичок читання та говоріння

 

Підрядне речення причини

 

Дати поради молоді, щодо збереження природи

43.

 

Захищати наше навколишнє середовище

Sparen (sparte, hat gespart), benutzen (benutzte, hat benutzt), verwenden (verwandte/verwendete, hat verwandt/verwendet), wiederverwerten (verwertete wieder, hat wiederverwertet), recyceln (recycelte, hat recycelt), die Windturbine (-n), die Solarzelle (-n), das Atomkraftwerk (-e), der Strom, die Energie, das Altpapier, das Altmetall.

Модальні дієслова «müssen» та «können» із займенником «man»

 

Презентація граматики

Словотвір: складні слова

 

Написати оповідання за малюнками

Впр. 7

(с. 119)

44.

 

Роздільне сміття

Die Mülltrennung, die Mülltonne (-n), der Müllcontainer (-), der Müllhaufen (-), der Kunststoff (-e), der Restmüll, die Glühbirne (-n), die Eierschale (-n), die Kartoffelschale (-n), das Spülmittel (-), übrig bleiben (blieb übrig, ist übrig geblieben).

 

Словотвір: складні слова

 

Граматичні тренувальні вправи

Модальні дієслова

Впр. 3

 с120

 

45.

 

Роздільне сміття

Der Restmüll, die Glühbirne (-n), die Eierschale (-n), die Kartoffelschale (-n), das Spülmittel (-), übrig bleiben (blieb übrig, ist übrig geblieben).

 

 

Розвиток навичок говоріння та читання

Множина іменників

Впр. 8

 (с. 122) підготувати матеріали для проекту

46.

 

Ми полюбляємо подорожувати

Die Schiffsreise (-n), die Klassenfahrt (-en)

 

Лексичні тренувальні вправи

Символи свят

Впр.3

(с. 127) 

Тема 6. Подорожі.

 

47.

 

Ми полюбляємо подорожувати

mitnehmen (nahm mit, hat mitgenommen).

 

Модальне дієслово «möchte»

Дієслова з відокремлюваними префіксами

 

Презентація граматики

Модальні дієслова

Впр.7

(с. 128)  написати листа   

48.

 

Німеччина – країна та люди

Das Bundesland (-¨-er), die Hauptstadt (-¨-e), der Staat (-en), die Staatsflagge (-n), bestehen

(bestand, hat bestanden) aus (Dat.).

Відмінювання географічних назв

 

Граматичні тренувальні вправи

Модальні дієслова

Впр. 6

(с. 131)

49.

 

Німецькими вуличками

Der Märchenheld (-en), die Reiseroute (-n), die Sage (-n), der Rattenfänger (-), der Flötenspieler (-), die Gegend (-en), in Erfüllung gehen.

 

Розвиток навичок читання

Відмінювання географічних назв

 

Впр. 7

(с. 134) розробити маршрут

50.

 

Подорожуємо залізницею

Der Bahnhof (-¨-e), der Fahrplan (-¨-e), das Gleis (-e), die Fahrkarte (-n), die Rückfahrt (-en), hin und zurück

 

Лексичні тренувальні вправи

Вживання модальних дієслів

Впр 3 стр 136

51.

 

Подорожуємо залізницею

bar zahlen, abfahren (fuhr ab, ist # abgefahren), ankommen (kam an, ist angekommen) in (Dat.).

 

Розвиток навичок говоріння

Модальні дієслова

Впр 5 стр 137

52.

 

Поїздка до Берліна

Der Höhepunkt (-e), das UNESCO-Welterbe, einen Blick werfen (warf, hat geworfen) auf (Akk.).

 

Займенники «jemand» та

«niemand».

 

Презентація граматики

Займенники

 

Впр. 7

(с. 140) підібрати займенники

53.

 

Це наша Батьківщина

Die Fläche (-n), die Amtssprache (-n), die Staatsform (-en), umspült sein von (Dat.), malerisch.

 

Розвиток навичок читання та говоріння

Географічні назви

Впр. 5

(с. 142)

54.

 

Тут я живу

Der Club (-s), das Eiscafé (-s), die Innenstadt, am Bahnhof, auf der Post, in Wirklichkeit.

 

Множина іменників

Вживання прийменників на позначення напрямку руху та місцезнаходження

 

Презентація граматики

Словотвір: складні слова

 

Впр. 7

 (с. 145)

Скласти план

55.

 

Ми відвідали Берлін

der Höhepunkt (-e), das UNESCO-Welterbe,
einen Blick werfen (warf, hat geworfen) auf (Akk.)

 

Лексичні тренувальні вправи

Географічні назви

Впр. 7

 (с. 145)

Скласти план

Тема 7. Шкільне життя.

56.

 

У школі

Das Schulfach (-¨-er), die Ausrede (-n), der Quatsch, kaputt, ausfallen (fiel aus, ist ausgefallen).

 

 

Розвиток навичок читання

Підрядні речення причини

Впр 7 с 140

57.

 

Будівля нашої школи

Das Gebäude (-), die Aula (Aulen), die Werkstatt (-¨-en), die Garderobe (-n), das Sekretariat (-e), die Eingangshalle (-n), die Treppe (-n), der Computerraum (-¨-e), der Gang (-¨-e), die Führung (-en).

 

Лексичні тренувальні вправи

Множина іменників

Впр. 5

(с. 152) план екскурсії школою

58.

 

Вчителі та учні

Die Lust, abfragen (fragte ab, hat abgefragt), aufrufen (rief auf, hat aufgerufen)

Наказовий спосіб дієслів

 

Презентація граматики

Модальні дієслова

Впр 3 стр 153

59.

 

Вчителі та учні

abschreiben (schrieb ab, hat abgeschrieben), aufschlagen (schlug auf, hat aufgeschlagen), Viel Spaß!

 

Розвиток навичок говоріння та читання

Модальні дієслова

Впр 6 стр 154

60.

 

На уроці німецької мови

Die Muttersprache (-n), erfahren (erfuhr, hat erfahren), Zeit widmen (widmete, hat gewidmet) (Dat.),

 

Лексичні тренувальні вправи

Наказовий спосіб дієслів

 

Впр. 3 б с. 155

 

61.

 

На уроці німецької мови

verbessern (verbesserte, hat verbessert), wiederholen (wiederholte, hat wiederholt).

 

 

Розвиток навичок читання

Ло до теми свята

 

Впр. 6

 (с. 156) розробити поради

62.

 

Наші шкільні заходи

Die Show (-s), die Jury (-s), die Einlage (-n), der Interessent (-en), selbst gebastelt

 

Розвиток навичок читання

Модальні дієслова

Підготуватися до позакласно- го заходу «Кращий знавець німецької»

63.

 

Наші шкільні заходи

stattfinden (fand statt, hat stattgefunden), teilnehmen

(nahm teil, hat teilgenommen) an (Dat.).

 

 

Розвиток навичок говоріння

Ло до теми подорожі

Впр 7 стр 159

64.

 

Контроль письма

 

 

 

ЛО, ГО тем

Підготува-тися до к/р

65.

 

Контроль читання

 

 

 

 

Підготува-тися до к/р

66.

 

Контроль аудіювання

 

 

 

 

Повторення

67.

 

Контроль говоріння

 

 

 

 

Повторення

68.

 

Аналіз контрольних робіт

 

 

 

 

 

69.

 

Узагальнюючий урок

 

 

 

 

 

 

 

За 2 семестр 40                                 За рік 69

docx
Додав(-ла)
Рибалко Лілія
Пов’язані теми
Німецька мова, 8 клас, Планування
Інкл
Додано
14 лютого 2020
Переглядів
1595
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку