13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Календарне планування для учнів 11 класу (2019-2020 навчальний рік)

Про матеріал
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ КУРСУ Географічний простір Землі (11 клас) ( 35 год; 1 год. на тиждень) (Наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407) Підручник : В. Безуглий, Г.Лисичарова
Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ КУРСУ

Географічний простір Землі (11 клас)

( 35 год; 1 год.  на тиждень)

 (Наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)

Підручник : В. Безуглий, Г.Лисичарова

з/п

К-сть

год

 

Дата

 

Д/З

 

 

Назва теми, уроку

 

 

 

1

 

 

Вступ

1

 

 

§ 1

Головні завдання географії у сучасному світі.

 

5

 

 

Розділ І. Топографія та картографія

 

3

 

 

Тема 1. Топографія 

2

 

 

§ 2

Топографічна карта, її складові та використання.

3

 

 

§ 2

Ст.13-16

Вимірювання на топографічній карті. Використання азимутів.

 

4

 

 

§ 2

Практична робота 1. Визначення  на топографічній карті географічних (з точністю до секунд) та прямокутних координат окремих точок, географічних та магнітних азимутів,   абсолютних та відносних висот точок, падіння річки.    

 

 

2

 

 

Тема 2. Картографія

5

 

 

§ 2

Плани населених пунктів.

Практична робота 2.  Читання схем руху транспорту свого міста (обласного центру)

Орієнтовні теми для досліджень 1 (на вибір).

1.  Визначення оптимального маршруту руху між визначними об’єктами свого району за допомогою навігаційної карти своєї області.

2. Сфери використання даних дистанційного зондування Землі.

 

6

 

 

§ 3

Сучасні картографічні твори та їх математична основа.

Практична робота  3. Визначення за градусною сіткою географічних координат точок, азимутів, відстаней у градусах і кілометрах між точками на різних за просторовим охопленням картах.

 

 

12

 

 

Розділ ІІ. Загальні закономірності географічної оболонки Землі

 

1

 

 

Тема 1. Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планети

7

 

 

§ 4

Які рухи здійснює планета Земля.

 Дослідження 2.

1. Моделювання природних явищ на Землі у дні рівнодень та сонцестоянь.

2. Прояви сили Коріоліса на річках своєї місцевості.

 

1

 

 

Тема 2. Географічна оболонка Землі

8

 

 

§ 5

Закономірності географічної оболонки.

 

3

 

 

Тема 3. Геологічне середовище людства

9

 

 

§ 6

Географічне середовище та екологічні властивості літосфери.

Дослідження 3.

1. Причини заселення схилів вулканів.

2. Сучасні вимоги до будівництва у районах з високою сейсмічністю.

10

 

 

§ 7-8

Процеси в надрах і на поверхні Землі. Рельєф.

Практична робота  4.   Встановлення за тематичними картами материків та України зв'язку між тектонічними структурами, рельєфом, мінеральними ресурсами і густотою населення, розташуванням видобувних, матеріало-, паливомістких виробництв.

11

 

 

 

 Підсумковий урок (Тематичне оцінювання)1

 

3

 

 

Тема 4. Атмосфера та системи Землі

12

 

 

§ 9

Сонячно-земні взаємодії. Тропосфера.

Практична робота 5.  Визначення середніх температур та амплітуди їх коливань за добу, місяць, рік. Аналіз рози вітрів.

13

 

 

§ 10-11

Ресурсна роль атмосфери.

Дослідження 4.

1. Ресурсний потенціал атмосфери своєї місцевості та приклади його використання. 

2. Система протидії засухам у своїй місцевості.  

14

 

 

 

Кліматичні зміни на планеті.  Проекти.

 

2

 

 

Тема 5. Гідросфера та системи Землі

15

 

 

§ 12

Світовий океан.

Практична робота 6. Складання та аналіз схеми системи течій у Світовому океані; порівняння впливу холодної та теплої океанічних течії на клімат одного з материків.  ТЕМАТИЧНА

16

 

 

§ 13-14

Води суходолу.

Дослідження 5.

1. Система протидії паводкам, повеням, селям і лавинам в окремих районах України. 

2. Карстовий рельєф як приклад взаємодії геосфер.

3. Прозорість води у річці (озері, ставку): від чого залежить і чому змінюється?

 

2

 

 

Тема 6. Біосфера та системи Землі

17

 

 

§ 15-16

Біосфера. Дослідження 6.

1. Чинники порушення широтної зональності на материках та території України.

18

 

 

 

Грунти. Дослідження 6.

1.  Деградовані ґрунти: причини і перспективи використання.

 

 

9

 

 

Розділ ІІІ. Загальні суспільно-географічні закономірності світу

 

1

 

 

Тема 1. Географічний простір

19

 

 

§ 17

Світосистема «суспільство-природа».

 

2

 

 

Тема 2. Демографічні процеси у світосистемі.

20

 

 

§ 18

Демографічний стан населення.

Практична робота 7.  Обчислення показників народжуваності, смертності, природного та механічного приросту населення країни за статистичними даними.

21

 

 

§ 19

Міграційна політика країн світу як складова демографічної політики.

Дослідження 7.

1.  Уплив старіння населення на місце країни в міжнародному поділі праці. 

2.  Працемісткі виробництва густозаселених регіонів світу.

3. Екологічні та соціальні проблеми густозаселених регіонів світу.

 

4

 

 

Тема 3.  Глобальна економіка

22

 

 

§ 20

Сучасна глобальна економіка.

Дослідження 8.

1. Світовий ринок патентів: лідери й аутсайдери.

2.  Роль транснаціональних компаній у розвитку машинобудівних та хімічних виробництв в Україні.

23

 

 

§ 21

Первинний сектор економіки.

24

 

 

§ 22

Вторинний сектор економіки.

Практична робота 8. Позначення на контурній карті (знаками руху)  глобальних ланцюгів доданої вартості «видобування алюмінієвої сировини – виробництво глинозему – виробництво первинного алюмінію – споживання алюмінію». 

25

 

 

§ 23

Третинний сектор економіки.

 

2

 

 

Тема 5. Політична географія та геополітика

26

 

 

§ 24

Основні поняття політичної географії.

27

 

 

 

Підсумковий урок (тематичне оцінювання) 2

 

8

 

 

Розділ ІV. Суспільна географія України

 

1

 

 

Тема 1. Українська держава

28

 

 

§ 25

Політико-географічне положення України. Політико-економічна оцінка державного кордону України.

Дослідження 9.

1.  Гельсінські угоди (Заключний акт наради з безпеки і співробітництва в Європі) – програма дій для будівництва єдиної, мирної, демократичної Європи.

 

1

 

 

Тема 2.  Населення України

29

 

 

§ 26-27

Особливості населення України.

Практична робота 9.  Аналіз картограм  народжуваності, смертності, природного приросту, густоти  населення, урбанізації в Україні.  

Дослідження 10.

1. Сучасна географія трудової еміграції  з України.

2. Соціальні проблеми монофункціональних міст.  

 

6

 

 

Тема 3. Економіка України в міжнародному поділі праці

30

 

 

§ 28

Сучасна економіка України. Види промислового виробництва експортного спрямування.

31

 

 

§29

Первинний сектор економіки України. Практична робота 10.  Аналіз секторальної структури економіки України.

32

 

 

§30-31

Вторинний сектор економіки України.

33

 

 

§ 32-33

Третинний сектор економіки України. Сталий розвиток. Дослідження 11.

1. Давальницька сировина у швейній індустрії України: позитивні й негативні аспекти для виробників і споживачів.

2. Офшорна розробка програмного забезпечення в Україні: основні центри,  компанії.

3. Реалізація планів сталого (збалансованого) розвитку в різних країнах: успіхи і прорахунки.

34

 

 

 

Підсумковий урок 3.

35

 

 

 

Узагальнююче повторення.

 

 

docx
Пов’язані теми
Географія, 11 клас, Планування
Додано
6 лютого 2020
Переглядів
3453
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку