Календарне планування Геометрія 8 клас

Про матеріал
Клендарне планування для учнів 8 класу з геометрії ( компетентнісний підхід,)
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування

навчального матеріалу

з геометрії

в 8 класі на І і II семестри 2020 /2021 н. р.

 

 

 

 

 

 

 Програма: Навчальна програма для учнів 5 - 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Київ, 2012.; зі змінами 2015; оновлена 2017.

Підручник: Геометрія: підручник для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. О. С. Істер.– Київ «Ґенеза» 2016р

Календарне планування вивчення геометрії у 8 класі
(2 години на тиждень, всього 70 годин)

уроку

Дата прове-

дення

Тема уроку

Примітка

1

02.09

Повторення вивченого в 7 класі

 

2

02.09

Повторення вивченого в 7 класі

 

3

09.09

Діагностична контрольна робота

 

Чотирикутники

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті;

пояснює, що таке: чотирикутник; опуклий і неопуклий чотирикутник; елементи чотирикутника;

формулює:

·      означення і властивості вказаних у змісті чотирикутників; центральних і вписаних кутів; вписаного і описаного чотирикутників; середньої лінії трикутника і трапеції;

·      ознаки паралелограма; вписаного і описаного чотирикутників;

·      теорему: Фалеса; про суму кутів чотирикутника;

класифікує чотирикутники;

зображує та знаходить на малюнках чотирикутники різних видів та їх елементи;

обґрунтовує належність чотирикутника до певного виду;

доводить: властивості й ознаки паралелограма; властивості

Спілкування державною мовою:

Уміння коректно вживати математичну термінологію

Математична компетентність:

Уміння оперувати числовою інформацією, геометричними об’єктами на площині

Соціальна і громадська компетентність: уміння висловлювати власну думку, слухати і чути інших

4

09.09

Чотирикутник, його елементи. Сума кутів чотирикутника

 

5

16.09

 Паралелограм і його властивості

 

6

16.09

Паралелограм, його властивості й ознаки

 

7

23.09

Прямокутник і його властивості

 

8

23.09

Розв’язування задач.

 

9

30.09

Ромб і його властивості

 

10

30.09

Квадрат і його властивості

 

11

07.10

Розв’язування задач.

 

12

07.10

Урок узагальнення і систематизації знань

зошит

13

21.10

Тематична контрольна робота №1 ,, Чотирикутники. Паралелограм,,

 

14

21.10

Аналіз контрольної роботи .Трапеція

 

15

04.11

 Трапеція

 

16

04.11

Центральні і вписані кути

 

17

11.11

Вписані та описані чотирикутники

 

18

11.11

Розв’язування задач і вправ.

 

19

18.11

Теорема  Фалеса. Середня лінія трикутника. Середня лінія трапеції

 

20

18.11

Розв’язування задач

 

21

25.11

Урок узагальнення і систематизації знань

 

22

25.11

Тематична контрольна робота №2 ,, Трапеція. Вписані й описані чотирикутники,,

 

Подібність трикутників

Учень/учениця:  наводить приклади подібних трикутників;пояснює зв’язок між рівністю і подібністю геометричних фігур;

формулює:·   теорему: про медіани трикутника; про властивість бісектриси трикутника;·   означення подібних трикутників;·   ознаки подібності трикутників;·   узагальнену теорему Фалеса;

зображує та знаходить на малюнках подібні трикутники; обґрунтовує подібність трикутників;застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач, зокрема при знаходженні відстаней на місцевості

Математична компетентність:Уміння прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач, використовувати знання у життєвих ситуаціях.

Уміння вчитися впродовж життя:доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.Соціальна і громадська компетентність: уміння висловлювати власну думку, слухати і чути інших

23

02.12

 Аналіз контрольної роботи.Узагальнена теорема Фалеса

 

24

02.12

Подібні трикутники. Ознаки подібності трикутників.

 

25

09.12

Розв’язування задач

 

26

09.12

Середні пропорційні відрізки у прямокутному трикутнику

 

27

16.12

Властивість бісектриси трикутника

 

28

16.12

Застосування подібності трикутників до розв’язування задач

 

29

23.12

Розв’язування задач.

 

30

23.12

Урок узагальнення і систематизації знань

 

31

30.12

Тематична контрольна робота № 3 ,, Подібність  трикутників,,

 

32

30.12

Підсумковий  урок  у І семестрі

 

Розв′язування прямокутних трикутників

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур та співвідношень, указаних у змісті;

пояснює: що таке похила та її проекція; що означає «розв’язати прямокутний трикутник»;

формулює:·   властивості перпендикуляра і похилої;·   означення синуса, косинуса, тангенса гострого кута прямокутного трикутника;·   теорему Піфагора;

·  співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника;

знаходить на малюнках сторони прямокутного трикутника, відношення яких дорівнює синусу, косинусу, тангенсу вказаного гострого кута;обчислює значення синуса, косинуса, тангенса для кутів 30°, 45°, 60°;доводить теорему Піфагора;розв’язує прямокутні трикутники;застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач, зокрема практичного змісту

Математична компетентність:

Уміння прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач, використовувати знання у життєвих ситуаціях.

Уміння вчитися впродовж життя:доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Соціальна і громадська компетентність: уміння висловлювати власну думку, слухати і чути інших

 

 

Теорема Піфагора

 

 

 

Теорема Піфагора

 

 

 

Розв’язування задач.

 

 

 

Перпендикуляр і похила, їх властивості

 

 

 

Перпендикуляр і похила, їх властивості

 

 

 

Розв’язування задач.

 

 

 

Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника

 

 

 

Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника

 

 

 

Значення  кутів

 

 

 

Розв’язування задач.

 

 

 

Розв’язування прямокутних трикутників

 

 

 

Розв’язування прямокутних трикутників

 

 

 

Урок узагальнення і систематизації знань

зошит

 

 

Тематична контрольна робота № 4 ,,Теорема Піфагора. Розв’язування прямокутних трикутників,,

 

Многокутники. Площі  многокутників

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті;

пояснює, що таке: многокутник та його елементи; площа многокутника; многокутник, вписаний у коло та описаний навколо кола;

формулює:

·   означення: многокутника, вписаного у коло; многокутника, описаного навколо кола;

·   теорему: про площу прямокутника, паралелограма, трикутника, трапеції;

записує та пояснює формули площі геометричних фігур, указаних у змісті; зображує та знаходить на малюнках: многокутник і його елементи; многокутник, вписаний у коло; многокутник, описаний

Спілкування державною мовою:

Уміння коректно вживати математичну термінологію

Математична компетентність:

Уміння оперувати числовою інформацією, геометричними об’єктами на площині

Соціальна і громадська компетентність: уміння висловлювати власну думку, слухати і чути інших

 

 

 

Многокутник і його елементи. Сума кутів опуклого многокутника. Многокутник, вписаний у коло, і многокутник, описаний навколо кола

 

 

 

Многокутник і його елементи. Сума кутів опуклого многокутника. Многокутник, вписаний у коло, і многокутник, описаний навколо кола

 

 

 

Поняття площі многокутника. Площа прямокутника

 

 

 

Поняття площі многокутника. Площа прямокутника

 

 

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 

 

Площа паралелограма

 

 

 

Площа паралелограма

 

 

 

Площа трикутника

 

 

 

Площа трикутника

 

 

 

Розв’язування задач.

 

 

 

Площа трапеції

 

 

 

Площа трапеції

 

 

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 

 

Урок узагальнення і систематизації знань

зошит

 

 

Тематична контрольна робота № 5 ,, Многокутники. Площі многокутників,,

 

Повторення і систематизація навчального матеріалу

 

 

Чотирикутники

 

 

 

Подібність трикутників

 

 

 

Розв’язування прямокутних трикутників

 

 

 

Многокутники вписані та описані

 

 

 

Площі трикутника,паралелограма,трапеції

 

 

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Геометрія, 8 клас, Планування
Додано
6 жовтня 2020
Переглядів
2069
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку