календарне планування "Громадянська освіта"

Про матеріал

До вашої уваги пропонується календарно-тематичне планування з курсу "Громадянської освіти" 10 клас на І семестр 2018-2019 навчального року. Теоретичні основи курсу складає сукупність філософських, психолого-педагогічних знань та практичних навичок і вмінь, необхідних для системного вивчення і вирішення суспільно-педагогічних проблем; методологічні принципи (гуманізація та демократи­зація навчально-вихов­но­го процесу; природовідповідність та свободовідповідність; ­системність; диференціація; міждисциплінарна інтеграція; наступність і безперервність; культуровідповід­ність; інтеркультурність), що є підґрунтям для конструювання змісту, вибору форм і методів навчання; сучасні філософські, психолого-педагогічні й методичні підходи (особистісно орієнтований, діяльнісний, компетентнісний, культурологічний, системний, міжпредметний, контекстний, загальношкільний)

Перегляд файлу

Громадянська освіта

10 клас 70 год.

І СЕМЕСТР

 

Дата

Факт. дата

Погоджено

Зміст навчального матеріалу

РОЗДІЛ 1. ОСОБИСТІСТЬ ТА ЇЇ ІДЕНТИЧНІСТЬ

Тема 1. Що таке ідентичність?

1

 

 

 

Ідентичність. Види ідентичності.

Тема 2. Соціалізація особистості

2

 

 

 

Поняття соціалізації. Етапи соціалізації. Соціалізація в сім’ї. Молодіжні субкультури

Тема 3. Самореалізація людини

3

 

 

 

Самореалізація і розвиток. Життєві цінності й пріоритети. Активна громадянська позиція

4

 

 

 

Практичне заняття. «Визначаємо  найнеобхідніші умови для самореалізації людини»

5

 

 

 

Урок контролю і корекції  навчальних досягнень учнів з розділу «Особистість та її ідентичність»

РОЗДІЛ 2. ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ

Тема 1. Людська гідність і права людини

6

 

 

 

Людська гідність – основа природного права

Тема 2. Еволюція прав людини

7

 

 

 

Основоположні права і свободи людини. Класифікація прав людини. Борці за права людини

Тема 3. Людина і держава

8

 

 

 

Взаємовідносини «людина – держава». Верховенство права

9

 

 

 

Права і свободи людини та відповідальність держави за їх дотримання, гарантування та захист

Тема 4. Права дитини

10

 

 

 

Поняття прав дитини. Конвенція ООН про права дитини. Захист прав дитини

Тема 5. Механізми захисту прав людини і прав дитини

11

 

 

 

Міжнародні та європейські стандарти захисту прав людини. Правозахисні організації

12

 

 

 

Практичне заняття. «Порушення прав дитини та як забезпечити їхнє дотримання в Україні».

13

 

 

 

Урок контролю і корекції  навчальних досягнень учнів з розділу «Права і свободи людини»

РОЗДІЛ 3. ЛЮДИНА В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

Тема 1. Соціокультурна багатоманітність

14

 

 

 

Соціальна структура суспільства. Соціальна згуртованість, солідарність і відповідальність. Соціальні цінності

15

 

 

 

Гендерна, етнічна, конфесійна різноманітність. Рівність

Тема 2. Ефективна комунікація

16

 

 

 

Роль спілкування в житті людини й суспільства. Вербальна й невербальна комунікація

Тема 3. Стереотипи та упередження. Дискримінація. Конфлікти.

17

 

 

 

Поняття стереотипів і упереджень. Забобони

18

 

 

 

Практичне заняття. «Подолання стереотипів»

19

 

 

 

Основні форми та прояви дискримінації. Толерантність та інклюзія

20

 

 

 

Поняття конфлікту та його види. Стадії конфлікту. Переговори і медіація. Консенсус і компроміс

21

 

 

 

Урок контролю і корекції  навчальних досягнень учнів з розділу «Людина в соціокультурному просторі»

РОЗДІЛ 4. ДЕМОКРАТИЧНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ЙОГО ЦІННОСТІ

Тема 1. Демократична держава

22

 

 

 

 

Виникнення і зміст демократії. Конституція та її призначення. Законодавча, виконавча та судова влада в демократичних країнах

Тема 2. Громадянське суспільство

23

 

 

 

Поняття та функції громадянського суспільства. Громадянське суспільство та правова держава

3. Громада

24

 

 

 

Поняття громади. Роль громади в житті людини, суспільства, держави

Тема 4. Громадянська участь у житті суспільства

25

 

 

 

Роль громадянина у демократизації суспільства

Тема 5. Школа – простір демократії

26

 

 

 

Шкільна громада. Взаємодія учнів, учителів, батьків, шкільної адміністрації

Тема 6. Дитячі й молодіжні громадські об'єднання

27

 

 

 

Свобода асоціацій. Дитячі й молодіжні об'єднання й рухи

28

 

 

 

Практичне заняття. «Повага до меншин – умова збереження миру»

29

 

 

 

Практичне заняття. «Учнівський моніторинг:  «Статут школи та забезпечення прав дитини в навчальному закладі»

30

 

 

 

Урок контролю і корекції  навчальних досягнень учнів з розділу «Демократичне суспільство та його цінності»

 

docx
Додано
8 вересня 2018
Переглядів
1628
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку