Календарне планування "Хімія, 7 клас"

Про матеріал

Календарне планування уроків хімії для 7-го класу складено відповідно до чинної програми, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804, до підручника Попеля П.П.

Перегляд файлу

ХІМІЯ

7-й клас

(1,5 год. на тиждень)

уроку

Дата

Тема уроку

Примітки

Вступ (3 години)

 1.  

04.09.2018

Хімія – природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі

 

 1.  

11.09.2018

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з  лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії, маркованням небезпечних речовин. Правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії. Практична робота № 1. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами.  Виконання найпростіших лабораторних операцій. Лабораторні  досліди: 1. Дослідження будови полум’я. 2. Ознайомлення з маркованням небезпечних речовин

 

 1.  

14.09.2018

Короткі відомості з історії хімії. Представлення результатів навчальних проектів «Хімічні речовини навколо нас», «Історичне значення вогню»

 

Тема 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ (20 годин)

 1.  

18.09.2018

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Молекули. Атоми

 

 1.  

25.09.2018

Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент в хімії

 

 1.  

28.09.2018

Фізичні властивості речовин. Лабораторний дослід № 3. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків

 

 1.  

02.10.2018

Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей

 

 1.  

09.10.2018

Практична робота № 2. Розділення неоднорідної суміші

 

 1.  

12.09.2018

Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі. Ознайомлення з періодичною системою хімічних елементів

 

 1.  

16.10.2018

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів

 

 1.  

30.10.2018

Хімічні формули речовин

 

 1.  

02.11.2018

Прості та складні речовини. Багатоманітність речовин. Лабораторний дослід № 2. Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин

 

 1.  

06.11.2018

 Метали і неметали. Металічні та неметалічні елементи

 

 1.  

13.11.2018

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів

 

 1.  

16.11.2018

Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук

 

 1.  

20.11.2018

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою

 

 1.  

27.11.2018

Масова частка елемента в складній речовині

 

 1.  

30.11.2018

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Хімічні властивості речовин. Лабораторні досліди № 5-9. Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.

 

 1.  

04.12.2018

Практична робота № 3. Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів і харчових продуктів

 

 1.  

11.12.2018

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння

 

 1.  

14.12.2018

Розв’язування вправ. Підготовка до контрольної роботи

 

 1.  

18.12.2018

Контрольна робота № 1

 

 1.  

28.12.2018

Аналіз контрольної роботи. Представлення результатів навчальних проектів: «Хімічні явища в природі», «Хімічні явища в побуті», «Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах», «Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості»

 

Тема 2. КИСЕНЬ (11 годин)

 1.        

15.01.2019

Повітря, його склад. Оксисен. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню

 

 1.        

22.01.2019

Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню

 

 1.        

25.01.2019

Практична робота № 4. Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності.

 

 1.        

29.01.2019

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами. Реакція сполучення

 

 1.        

05.02.2019

Поняття про оксиди, окиснення. Умови виникнення та припинення горіння

 

 1.        

08.02.2019

Хімічні властивості кисню: взаємодія із складними речовинами.

 

 1.        

12.02.2019

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Застосування та біологічна роль кисню

 

 1.        

19.02.2019

Проблема чистого повітря. Представлення результатів навчальних проектів: «Проблема забруднення повітря та шляхи розв’язування її», «Поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час занять»

 

 1.        

22.02.2019

Розв’язування розрахункових задач

 

 1.        

26.02.2019

Розв’язування вправ. Підготовка до контрольної роботи

 

 1.        

05.03.2019

Контрольна робота № 2

 

Тема 3. ВОДА (14 годин)

 1.  

12.03.2019

Вода, склад молекули, поширеність у природі, фізичні властивості

 

 1.  

19.03.2019

Вода – розчинник. Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина

 

 1.  

22.03.2019

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини

 

 1.  

02.04.2019

Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині.

 

 1.  

09.04.2019

Виготовлення розчинів. Обчислення маси речовини і об’єму води в розчині

 

 1.  

12.04.2019

Практична робота № 5. Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин

 

 1.  

16.04.2019

Розв’язування розрахункових задач

 

 1.  

23.04.2019

Взаємодія води з оксидами

 

 1.  

26.04.2019

Поняття про кислоти й основи. Поняття про індикатори. Лабораторний дослід № 10. Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами

 

 1.  

30.04.2019

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Кислотні дощі

 

 1.  

07.05.2019

Розв’язування розрахункових задач

 

 1.  

10.05.2019

Розв’язування вправ. Підготовка до контрольної роботи

 

 1.  

14.05.2019

Контрольна робота № 3

 

 1.  

21.05.2019

Представлення результатів навчальних проектів: «Проблема збереження чистоти водойм», «Способи очищення води в побуті», «Дослідження якості води з різних джерел»

 

 1.  

24.05.2019

Узагальнення вивченого в 7-му класі

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Планування
Додано
4 серпня 2018
Переглядів
3450
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку