Календарне планування ІІ семестр математика за підручником Богданович М.В

Про матеріал
Календарне планування на І семестр з математика за підручником Богданович М.В
Перегляд файлу

Математика

4 год на тиждень

Програма. Оновлені навчальні програми для початкової школи затверджені наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальнихзакладів» від 05.08.2016 № 948

Підручник. Богданович, М. В. Математика : підруч. для 3кл. загальноосвіт.   навч. закл. / М. В. Богданович, Г. П. Лишенко. – К. : Генеза", 2012. – 136 с. : іл.

 

1 семестр

 

з/п

Тема уроку

Дом. завд.

Дата

Примі-тки

 

Тема№ 1. Повторення матеріалу 2-го класу. Ознайомлення з рівнянням

 

1

Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел

с.4 №12,13

04.09

 

2

Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Периметр трикутника

с.5 №21,22

05.09

 

3

Табличне додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Складання і розв’язування задач за коротким записом

с.7 №32,33

06.09

 

4

Зв’язок дій додавання і віднімання. Перевірка додавання відніманням

с.8 №40,41

07.09

 

5

Рівняння. Розв’язок (корінь) рівняння. Розв’язування задачі за планом

С.9 №50,51

11.09

 

6

Додавання і віднімання виду 38 + 2; 80 – 4. Розв’язування рівнянь на знаходження невідомого доданка

С.11

№58,59

12.09

 

7

Повторення додавання і віднімання виду 36 + 7; 73 – 8. Задачі, що містять дворазове збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць .Самостійна робота

С.12 №68,69

13.09

 

8

Назви чисел при відніманні. Перевірка віднімання додаванням. Знаходження значень виразів з буквеними компонентами. Периметр трикутника.

С.14 №78,79

14.09

 

9

Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування рівнянь. Задачі на знаходження третього доданка

С.15 №87,88

18.09

 

10

Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Розв’язування задач двома способами

С.16 №97,98

19.09

 

11

Віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Розв’язування задач

С.17

№106, 107

20.09

 

12

Назви чисел при множенні. Таблиці множення чисел 2 і 3. Розв’язування складеної задачі на дві дії

С.19

№115, 116

21.09

 

13

Табель-календар. Розв’язування задач

С.20 №121,

122

25.09

 

14

Назви чисел при діленні. Зв’язок дій множення і ділення. Задачі на ділення. Розв’язування задачі, що містить дворазове зменшення чисел на кілька одиниць

С.21 №130,

131

26.09

 

15

Таблиці ділення чисел на 2 і 3. Знаходження значень числових виразів. Розв’язування задач. Самостійна робота.

С.22 №137,

138

27.09

 

16

Повторення таблиць множення і ділення чисел на 4. Використання таблиці для розв’язування задач і знаходження значень виразів

С.24 №146,

147

 

28.09

 

17

Повторення таблиць множення і ділення чисел на 5. Використання таблиці для розв’язування задач і знаходження значень виразів. Складання і розв’язування задач

С.25  №154,

155

02.10

 

18

Контрольна робота № 1

завд. на картці

03.10

 

19

Аналіз контрольної роботи. Повторення таблиць множення і ділення чисел на 6. Розв’язування задачі на дві дії різного ступеня

С.26 №163,

164

04.10

 

20

Доба. Година. Хвилина. Секунда. Визначення часу за годинником

С.27 №172,

173

05.10

 

21

Ознайомлення із взаємопов’язаними величинами: ціна, кількість, вартість

С.28 №179,

180

09.10

 

22

Розв’язування задач на знаходження четвертого пропорційного способом зведення до одиниці

С.29

№187,

188

10.10

 

23

Задачі на спосіб зведення до одиниці (перший вид). Дії з іменованими числами

С.30

№197,

198

 

11.10

 

24

Повторення таблиць множення і ділення чисел на 7. Розв’язування задач на спосіб зведення до одиниці

 

С.31

№205, 206

12.10

 

25

Задачі з буквеними даними (аналіз розв’язання). Складання виразів та знаходження їх значень

С.32

№214, 215

16.10

 

26

Розв’язування задач на кратне порівняння. Задачі з буквеними даними

С.34

№231, 232

17.10

 

27

Розв’язування задач на кратне порівняння. Вправи на засвоєння таблиці множення і ділення чисел на 7. Розширена задача на зведення до одиниці. Самостійна робота.

С.34

№238,

239

 

18.10

 

28

Розв’язування задач на спосіб зведення до одиниці (другий вид). Розв’язування рівнянь на знаходження невідомого множника

С.35

№246,

247

19.10

 

29

Розв’язування задач за таблицею. Складання нерівностей

С.36

№255,

256

23.10

 

30

Повторення таблиці множення і ділення чисел на 8. Задачі на спосіб зведення до одиниці (другий вид)

С.38

№271,

272

 

24.10

 

31

Задачі на спосіб зведення до одиниці (другий вид). Види трикутників

С.40

№279,

280

 

25.10

 

32

Робота над задачами на кратне порівняння двох часток. Складені задачі з буквеними даними

С.42

№295, 296

 

26.10

 

33

Повторення таблиці множення і ділення чисел на 9. Розв’язування задач

С.43

№303, 304

06.11

 

34

Розв’язування задач на дві і три дії

С.44

№312, 313

07.11

 

35

Складання задачі за поданим виразом. Розв’язування задач двома способами

С.45

№320, 321

08.11

 

36

Переставний закон множення

С.47

№336, 337

09.11

 

37

Сполучний закон множення. Самостійна робота

С.49

№345, 346

13.11

 

38

Множення чисел 0 і 1. Множення на 0 і 1

С.50

№355, 356

14.11

 

39

Контрольна робота № 2

завд. на картці

15.11

 

40

Аналіз контрольної роботи. Ділення на одиницю. Ділення рівних чисел. Ділення нуля

С.51

№364, 365

16.11

 

 

Тема № 2 .Тисяча. Нумерація трицифрових чисел

 

41

Лічба в межах 199. Додавання і віднімання 1. Задачі на сумісні дії першого і другого ступеня

С.57

№384, 385

20.11

 

42

Утворення числа 200. Назви чисел третього розряду. Задачі на дві дії, що містять знаходження не- відомого зменшуваного

С.59

№395, 396

21.11

 

43

Утворення трицифрових чисел із сотень, десятків, одиниць. Назви розрядних чисел. Задача на спільну роботу

С.60

№403, 404

 

22.11

 

44

Читання трицифрових чисел, записаних у нумераційній таблиці. Додавання розрядних чисел. Творча робота над задачею

С.62

№413, 414

23.11

 

45

Запис трицифрових чисел у нумераційній таблиці. Порівняння чисел

С.63

№422, 423

27.11

 

 

Запис і читання трицифрових чисел. Порівняння чисел. Розв’язування задач на три дії

С.64

№432, 433

 

 

46

Самостійна робота. Визначення числа сотень і десятків у трицифрових числах. Віднімання від трицифрового числа одиниць певного розряду. Розв’язування задач, що містять збільшення (зменшення) числа

у кілька разів

С.66

№442, 443

28.11

 

47

Міри довжини. Міліметр. Відношення між одиницями довжини. Креслення і вимірювання від- різків. Аналіз розв’язання задачі на три дії. Самостійна робота.

С.68

№452, 453

29.11

 

48

Міри довжини. Кілометр. Порівняння значень величин. Відношення між одиницями довжини. Творча робота над задачею

С.70

№463, 464

30.11

 

49

Контрольна робота № 3

завд. на картці

04.12

 

50

Аналіз контрольної роботи. Міри маси. Грам. Тонна. Центнер. Відношення між одиницями маси. Задачі з буквеними даними

С.72

№471, 472

05.12

 

 

Тема № 3. Додавання і віднімання в межах 1000

 

51

Додавання і віднімання круглих сотень. Додавання і віднімання круглих десятків з переходом через десяток. Задачі на дві дії першого ступеня. Творча робота над задачею

С.75

№481, 482

06.12

 

52

Додавання і віднімання круглих сотень і десятків. Розширена задача на зведення до одиниці (перший вид)

С.76

№490, 491

07.12

 

53

Усне додавання трицифрових чисел виду 520 + 340. Розширена задача на зведення до одиниці

С.77

№499, 500

11.12

 

54

Усне віднімання трицифрових чисел виду 470 – 320. Задачі і вправи на застосування прийомів об- числень. Задача, що містить суми двох і трьох доданків

С.79 №508, 509

12.12

 

55

Усне додавання і віднімання виду 430 + 500; 430 + 50; 760 – 400; 760 – 40. Складена задача, що містить суми двох і трьох доданків

С.80 №517, 518

13.12

 

56

Порівняння способів усного додавання круглих трицифрових чисел. Обчислення значень буквених виразів. Розширена задача на зведення до одиниці

С.82 №524, 525

14.12

 

57

Самостійна робота. Порівняння способів усного віднімання круглих трицифрових чисел. Перевірка віднімання дода- ванням. Розв’язування задачі на три дії

С.84 №533, 534

18.12

 

58

Додавання і віднімання виду 230 + 70; 200 – 60. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач

С.85 № 542, 543

19.12

 

59

Усне додавання і віднімання круглих трицифрових чисел без переходу через десяток. Розширена задача на зведення до одиниці (другий вид) Самостійна робота.

С.86 № 551, 552

20.12

 

60

Контрольна робота № 4

завд. на картці

21.12

 

61

Аналіз контрольної роботи. Додавання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 380 + 590. Розширена за- дача на зведення до одиниці (другий вид)

С.87 № 560, 561

26.12

 

62

Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 420 – 70. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій

С.89 № 570, 571

27.12

 

63

Віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд виду 650 – 290

 

28.12

 

 

docx
Додано
18 січня 2019
Переглядів
210
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку