22 серпня о 18:00Вебінар: Як зробити урок цікавим: перевірені лайфхаки

Календарне планування із зарубіжної літератури для 7 класу

Про матеріал

Календарное планирование по зарубежной литературе в 7 классе. Рекомендовано для школ с украинским языком обучения. Составлено по новой программе. Весь программный материал распределён по темам. Включает в себя уроки внеклассного чтения. Указаны виды работ по развитию речи.

Перегляд файлу

Календарне планування

із зарубіжної літератури в 7 класі

 

І семестр

 

Тема № 1. Вступ. Билини. Балади(12+1РМ+1ПЧ)

 

з/п

                                   Зміст програми

Домашнє завдання

Дата

1.

Оригінал і переклад. Види перекладів, специфіка художнього перекладу.  Переклад і переспів.

(ТЛ) Поглиблення понять про оригінал і переклад. Переспів.

(ЕК) Основні принципи аналізу та інтерпретації оригіналу і художнього перекладу. Переклад і переспів: схожість і відмінність

 

Види перекладів

 

2.

Оригінал і переклад. Види перекладів, специфіка художнього перекладу.  Переклад і переспів.

(ЛК) Роль художніх перекладів у розвитку культурного діалогу, дружніх взаємин між народами.

(УС) Основні відомості про розвиток української   перекладацької традиції.  Майстри художнього перекладу. 

 

Специфіка художнього перекладу

 

3.

Билина як жанр давньоруської літератури. Поетичне відображення історії Київської Русі в билинах. Основні цикли билин (Київський, Новгородський).

(ТЛ) Билина.

(ЛК) Історія і культура Київської Русі. Зображення героїв билин у мистецтві (живописі, музиці, мультиплікації та ін.).

 

Особливостi билин

 

4.

«Ілля Муромець і Соловей-Розбійник». Реальність (історія, побут, звичаї) і художня вигадка в билинах. Ідеал воїна-захисника в билині «Ілля Муромець і Соловей-Розбійник». Втілення людських чеснот в образах героїв билин. Елементи фольклору.

(ТЛ) Гіпербола.

 

Усна характеристика Іллi Муромця

 

5.

Балада як жанр фольклору і літератури.  Характерні ознаки балади. 

(ТЛ) Балада, символ. 

(ЛК) Зображення героїв балад у мистецтві (живописі, музиці, мультиплікації та ін.).

Характерні ознаки балади

 

6.

«Король Лір і його дочки». Моральний урок у творі. Король Лір як вічний образ.

 

 Переказ балади

 

з/п

                                   Зміст програми

Домашнє завдання

Дата

7.

Позакласне читання № 1. Балади про Робіна Гуда («Народження Робіна Гуда», «Робін Гуд I Шерiф»)

 Поезії С.Острового та

 

8.

«Поєдинок Робіна Гуда з Гаєм Гізборном». Ідеї свободи і служіння народові. Образ народного захисника Робіна Гуда

Образ Робіна Гуда

 

9.

Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер. «Рукавичка». Випробування головного героя балади.

РМ № 1. Розгорнута відповідь на питання «Що продемонстрував  Делорж присутнім?»

Виразно читати баладу«Рукавичка

 

10.

Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер. «Рукавичка». Образ справжнього лицаря, його мужність, відвага, людська гідність. 

(ЕК) Порівняння особливостей фольклорних і літературних  балад, оригіналів і перекладів (як цілісно, так і в окремих  фрагментах).  

 

Прочитати баладу Адама Міцкевича «Світязь».

 

11.

Адам Міцкевич. «Світязь». Утвердження любові до батьківщини й героїзму в баладі А. Міцкевича. Символічні образи, елементи фольклору у творі.

(УС) А. Міцкевич і Україна. Музеї А. Міцкевича і пам’ятники письменникові  в Польщі (Познань), Україні (Львів), Білорусі (Новогрудка). Українські образи й мотиви в баладі А. Міцкевича

 

Усна вiдповiдь на питання «Що таке подвиг?»

 

12.

Роберт Льюїс Стівенсон. «Балада про вересовий напій». Основний конфлікт балади (батько і син – король, свобода - рабство). Утвердження духовної сили піктів, їх героїзму в захистi нац. цінностей. Символіка  твору.

Читати роман Вальтера Скотта «Айвенго»

 

13.

Контрольна робота № 2 за темою «Вступ. Билини.Балади» (тестові завдання)

 

 

 

Тема № 2. Історичне минуле в літературі(10+1РМ+1ПЧ)

 

з/п

Зміст програми

Домашнє завдання

Дата

14.

Вальтер Скотт. «Айвенго». В. Скотт – засновник історичного роману. Історія і художній вимисел у романі «Айвенго».

(ТЛ) Поглиблення понять про роман (історичний роман).

Читати роман Вальтера Скотта «Айвенго»

 

15.

Вальтер Скотт. «Айвенго». Історія і художній вимисел у романі «Айвенго».

 (ТЛ) Поглиблення понять про роман (історичний роман).

Переказ  глав про лицарськи турнiри

 

з/п

                                 Зміст програми

Домашнє завдання

Дата

16.

Вальтер Скотт. «Айвенго». Історичний колорит твору і засоби його створення. Динаміка сюжету і гумор.

(УС) Висловлювання українських митців про В. Скотта, його вплив на розвиток історичного роману.   

(ЕК) Зіставлення літературних творів із їх утіленнями в інших видах мистецтва (кіно, театр, ілюстраціїУ). 

 

Дiбрати цитати до характеристики Айвенго

 

17.

Вальтер Скотт. «Айвенго». Утілення в образі Айвенго кодексу лицаря, художні засоби створення образу.

 

Кодекс лицаря

 

18.

Вальтер Скотт. «Айвенго». Зіткнення добра, краси й справедливості із жорстокістю і підступністю.

Дiбрати цитати до характер. Ровени,Ребекки

 

19.

Вальтер Скотт. «Айвенго». Образи Бріана де Буагильбера, принца Джона, Фрон де Бефа, Моріса де Брасі, Ровени, Ребекки.

(ЕК) Порівняння образів персонажів (Бріан де Буагильбер і Айвенго, леді Ровена і Ребекка).

 

Стосунки мiж персонажами

 

20.

РМ № 2. Контрольний твір за романом В.Скотта «Айвенго»

 Усне вислов. «Що я знаю про Другу світову війну»

 

21.

Друга світова війна у європейській поезії (К.І. Галчинський («Лист з полону»), С. Гудзенко («Нас не треба жаліти…»),

Ю. Друніна («Зінка»). Зображення трагедії Другої світової війни з різних боків Європи.

(ЛК) Культура проти війни (твори живопису, музики, кіно, в яких викривається фашизм).

 

Читати повість Василя Бикова «Альпійська балада». 

 

22.

Позакласне читання № 2. Друга світова війна у поезії С.Острового

Г.Волков «Тебе як перше кохання»

 

23.

Василь Биков. «Альпійська балада».  Особливості сюжету і композиції повісті. Образи Івана Терешка і Джулії. Протиставлення сили дружби і кохання світу насильства.

(ТЛ) Види і  функції пейзажу у творі. Початкові поняття про художній час, художній простір.

 

Повторити ха-рактернi ознаки балади

 

24.

Василь Биков. «Альпійська балада». Гуманістичний зміст повісті. Символічність назви твору, риси жанру балади в ньому. 

(ЕК) Зіставлення літературних творів із їх утіленнями в інших видах мистецтва

 Повторити особливостi iсторичного роману

 

25.

Контрольна робота № 3 за темою «Історичне минуле в літературі» (тестові завдання)

 

 

 

Тема № 3. Духовне випробування людини(6)

 

з/п

Зміст програми

Домашнє завдання

Дата

26.

Джеймс Олдрідж. «Останній дюйм».  Проблема взаємин між батьками й дітьми. Утвердження сімейних цінностей.

(ТЛ)  Поглиблення понять про оповідання.

Творча робота «Мої вiдношення з батьками»

 

27.

Джеймс Олдрідж. «Останній дюйм».  Образи Бена і Деві, художні засоби їх створення.

(УС) Дж. Олдрідж і Україна. Українські переклади творів митців.

Переказ опо-відання«Останній дюйм».  

 

28.

Джеймс Олдрідж. «Останній дюйм».  Символічність назви оповідання. Віра у внутрішні можливості людини,  подолання нею життєвих випробувань, здатність до порозуміння.

(ЛК) Втілення творів Дж. Олдріджа в мистецтві (кіно, ілюстрації  тощо).

Читати «Баладу про Схід і Захід» Р. Кіплінга

 

29.

Редьярд Кіплінг. «Балада про Схід і Захід».

Протистояння і примирення Сходу й Заходу в «Баладі про Схід і Захід» Р. Кіплінга. Антитези у творі. Ідеї миру і  дружби. Динаміка образів головних героїв (Камаль, полковничий син). 

(ТЛ)  Поглиблення понять про баладу (літературну).

(ЛК) Втілення творів Р. Кіплінга в мистецтві (кіно, ілюстрації  тощо).

 

Ідеї миру і  дружби в баладі

 

30.

Редьярд Кіплінг. «Якщо». Проблема духовного випробування людини та її моральної стійкості у вірші Р. Кіплінга «Якщо». Сюжет і композиція вірша. Художні особливості твору, його провідна ідея (людина повинна залишатися собою у різних життєвих випробуваннях, зберігати вірність моральним принципам).

(ТЛ)  Поглиблення понять про вірш.

(ЕК) Порівняння оригіналів і художніх перекладів (фрагментів) творів митців.

 

Виразно читати вірш Р. Кіплінга «Якщо».  

 

31.

Контрольна робота № 4 за темою «Духовне випробування людини» (тестові завдання)

 

 

IІ семестр

Тема № 4. Дружба і кохання (10+1ПЧ)

 

з/п

Зміст програми

Домашнє завдання

Дата

32.

Дитинство і юність О.С. Пушкіна.

19 жовтня-День Ліцею. Ліцейські друзі поета.

(УС) Музей О.С. Пушкіна в Царському Селі (Ліцей).

Знайти мат-л про ліцейськи роки О.Пушкина 

 

з/п

Зміст програми

Домашнє завдання

Дата

33.

 Уславлення дружби й вірності у вірші О.С. Пушкіна «19 жовтня». Авторські спогади і роздуми у творі.      (ТЛ) Поглиблення понять про образ автора.                     Виразне читання вірша О.Пушкина  напам `ять(уривок)

Виразне читання вірша О.Пушкина.

 

34.

Позакласне читання.

Г.Волков «Тебе як перше кохання»

Шерлок Холмс «Блакитний карбункул»

 

35.

Олександр Грін «Пурпурові вітрила». Поєднання реального і фантастичного в повісті. (ТЛ) Поглиблення понять про повість. Феєрія (повість-феєрія).

Поняття повість-феєрія.

 

36.

Олександр Грін «Пурпурові вітрила». Поєднання реального і фантастичного в повісті

Читати повість «Пурпурові вітрила».

 

37.

Олександр Грін «Пурпурові вітрила». Основний конфлікт   твору (Каперна – мрія). Ассоль і Грей.

Творча роб. «Мрія Ассоль»

 

38.

Олександр Грін «Пурпурові вітрила». Символіка образу пурпурових вітрил.

Творча робота «Життя та мрії»

 

39.

 

Вірші зарубіжних поетів про дружбу і кохання (Р. Бернс («Любов»), Г. Гейне («Коли настав чудовий май…»), Поетизація високого почуття, розкриття його сутності.  (ТЛ) Поглиблення понять про вірш.

Повторити поняття про повість, феєрію

 

40.

К.М. Симонов («Жди меня…». Поетизація високого почуття, розкриття його сутності.   (ТЛ) Поглиблення понять про образ автора

Вивч.вірш «Жди меня…»

 

41.

Контрольна робота № 5 за темою «Дружба і кохання» (тестові завдання)

 

 

 Тема №6 «Літературний детектив» (8+1ПЧ)

з/п

Зміст програми

Домашнє завдання

Дата

42.

Детектив як жанр літератури, характерні ознаки жанру. Жанрове розмаїття детективів.              (УС) Українські письм. – майстри детективного жанру

Прочитати повість Е.По «Золотий жук

 

43.

Едгар Аллан По– засновник жанру детективу у світовій літературі. Захопливий сюжет повісті «Золотий жук». (ЛК) Відомі екранізації творів Е.А. По . Музеї Е. По  в США (Балтимор, Річмонд).  Пам’ятники письменник та героям.

(ЕК) Порівняння оригіналів і художніх перекладів. Порівняння літературних детективів з екранізаціями.

 Образи Вільяма Леграна, Джупітера, оповідача

 

44.

Едгар Аллан По «Золотий жук».  Особливості композиційної будови твору – «розповідь у розповіді», її художнє значення (поєднання різних точок зору, створення емоційної напруги, таємничої атмосфери та ін.).  Образи Вільяма Леграна, Джупітера, оповідача.

Особливості композиційної будови твору

 

45.

А. К.  Дойл – відомий автор класичних детективів, популярність його героїв у різних країнах. Особливості сюжету і композиції оповідань про Шерлока Холмса. (ЛК) Відомі екранізації творів А.К. Дойла. Музеї Шерлока Холмса  у Великобританії (Лондон), Росії (Москва).  Пам’ятники письменнику та героям.

(ЕК) Порівняння оригіналів і художніх перекладів. Порівняння літературних детективів з екранізаціями.

Читати Конан Дойла  «Пістрява стрічка»

 

46.

Артур Конан  Дойл «Записки про Шерлока Холмса» («Пістрява стрічка») Шерлок Холмс як безпосередній учасник розв’язання сімейного конфлікту в оповіданні «Пістрява  стрічка»

Читати твір Конан Дойла  «Спілка рудих»

 

47.

Іронічне зображення пристрасті людини до легкого збагачення в оповіданні «Спілка рудих».

 Образ  доктора Ватсона

 

48.

Сутність «дедуктивного методу» Шерлока Холмса, утвердження в його образі сили інтелекту і моральних якостей. Доктор Ватсон як оповідач. Різні точки зору на події як художній прийом створення атмосфери таємничості. 

(ТЛ) Оповідач і розповідач. Початкове поняття про точку зору.

Характерні ознаки детективного жанру

 

49.

Позакласне читання

Шерлок Холмс «Блакитний карбункул»

Чит. твір Гоме-ра «Одiссея».

 

50.

Контрольна робота №6 за темою «Літературний детектив» (тестові завдання)

 

 

                         Тема №6 Світова новела (7+1РМ)

з/п

Зміст програми

Домашнє завдання

Дата

51.

Новела як літературний жанр, її характерні ознаки, різновиди. О. Генрі – майстер новели.(ЛК) Музей О. Генрі в США (Остін). Моральні цінності в новелі «Дари волхвів». ТЛ). Новела та її різновиди

Творча робота «Подарунки  Джима та Дели»

 

з/п

Зміст програми

Домашнє завдання

Дата

52.

О. Генрі «Дари волхвів». Біблійні мотиви у творі, художні деталі. (ЛК) Біблія («Поклоніння волхвів»). Музей О. Генрі в США (Остін).

 

Письмове висловлювання  «Чи здатен  я на  таку пожертву?»

 

53.

Новела «Останній листок» - гімн  людині, котра здатна на  самопожертву. Специфіка розкриття образу Бермана (непримітна зовнішність, невдаха, найкращий «шедевр» митця).

Творча робота «Шедевр Бермана»

 

54.

Новела «Останній листок» .Образи дівчат, їх динаміка (Сью, Джонсі).   Особливості художньої мови новели, розповідач. ТЛ) Поглиблення понять про оповідача і розповідача (ЕК) Порівняння образів героїв новел О. Генрі

Біблійні мотиви у творі «Дари волхвів».

 

55.

РМ №3. Контрольний твір за новелами О.Генрі

 на одну з тем («Вони і є волхви», «Історія кохання», «Шедевр Бермана»)

Герберт Уеллс «Чарівна крам-ниця»(читати)

 

56.

Герберт Джордж Уеллс «Чарівна крамниця» дитячого світу в оповіданні. Роль елементів фантастики.  Видатний англійський фантаст Г.Дж. Уеллс. Точка зору дорослого і дитини в новелі «Чарівна крамниця». «Дива» та їх сприйняття персонажами. Оповідач твору (батько). Особливості

Новела як літературний жанр

 

57.

Рюноске Акутаґава «Павутинка». Майстер японської новели Р. Акутагава. Втілення ідеї про  моральну справедливість у новелі «Павутинка». Філософський зміст твору. Підтекст

Переказ новели

 

58.

Контрольна робота № 7 за темою «Світова новела» (тестові завдання)

 

Читати твір Айзека Азімова «Фах».

 

 

 

                       Тема №7. Сучасна   література(6)

з/п

Зміст програми

Домашнє завдання

Дата

59.

Айзек Азімов «Фах». Роздуми  про майбутнє людини і людства. Образ Джорджа  Плейтена. Проблема духовної реалізації людини ТЛ) Поглиблення понять про оповідача, розповідача

Образ Джорджа  Плейтена

 

60.

Айзек Азімов «Фах». Розуміння сутності культури й освіти, призначення людини в сучасному світі

(ТЛ) Поглиблення понять про роман, повість, фентезі. Поглиблення уявлень про категорію «художність» в оцінці творів масового мистецтва.  

 

Творча робота «Призначення людини в сучасному світі»(усно)

 

61.

Айзек Азімов «Фах». Утвердження сили людського інтелекту, самостійності мислення, творчої уяви, моральних цінностей

Читати твір Функе «Чор-нильне серце»

 

62.

Корнелія Функе «Чорнильне серце». Тема «оживлення» книги у творі. Поєднання уявного і реального світів. (ТЛ) Поглиблення уявлень про категорію «художність» в оцінці творів масового мистецтва

Образ Меґі

 

63.

 Корнелія Функе «Чорнильне серце».  Образ Меґі – дівчинки, котра  любить читати. Її пригоди й духовне випробування.

Новела як літературний жанр

 

64.

Контрольна робота № 7 за темою «Сучасна   література» (тестові завдання)

 

Повторити жанри літератури

 

65.

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

 

 

 

 

 

docx
Додано
30 серпня 2018
Переглядів
575
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку