29 липня о 18:00Вебінар: Формування та розвиток лідерських якостей сучасних учнів

Календарне планування із зарубiжної літератури в 6 класі

Про матеріал

Календарное планирование по зарубежной литературе в 6 классе. Рекомендовано для школ с украинским языком обучения. Составлено по новой программе. Весь программный материал распределён по темам. Включает в себя уроки внеклассного чтения. Указаны виды работ по развитию речи.

Перегляд файлу

Календарне планування

із зарубiжної  літератури в 6 класі

 

І семестр

 

з/п

Зміст програми

Кільість

годин

Дата

Домашнє

завдання

1.

Вступ. Література як вид мистецтва. Художній образ. ТЛ Поняття про мистецтво, художній образ, традиційний образ, вічні образи

ЛК Специфічні ознаки різних видів мистецтва. Вічні образи в літературі й мистецтві

1

 

Поняття про мистецтво, художній       образ

2.

Вступ. Література як вид мистецтва. Художній образ. УС Традиційні образи українського і зарубіжного фольклору.

ЕК Особливості зображення одного й того самого образу в різних видах мистецтва

1

 

Різновиди художнього       образу

 

Тема № 1. Міфи народів світу. Мудрість байки (10 +  2 ПЧ)

 

з/п

Зміст програми

Кільість

годин

Дата

Домашнє

завдання

3.

Поняття про міф. Основні тематичні групи міфів. Відображення єдності людини й природи в міфах різних народів. Популярні міфологічні образи, сюжети, мотиви різних народів

ТЛ Міф, мотив. Поглиблення поняття про образ (міфологічний образ)

1

 

Поняття про міф. Тематичні групи міфів. Читати міфи про Геракла

4.

Грецькі міфи. Міф про Прометея

1

 

Читати міфи про Геракла

5.

Грецькі міфи. Міфи про Геракла

1

 

Переказ міфів про Геракла

6.

Грецькі міфи. «Дедал та Ікар». «Нарцис».                 «Деметра і Персефона»

ЛК Втілення міфів народів світу в мистецтві

1

 

Переказ міфів «Дедал та Ікар», «Деметра і Персефона»

7.

Позакласне читання. Давньогрецька міфологія.

(Міфи про Троянську війну, міфи про аргонавт.)

1

 

Прочитати байки І. Крилова «Квартет», «Свиня під дубом», «Вовк на псарні»

8.

Індійські міфи. «Творення». «Про створення ночі». «Про потоп». «Про золоті часи»
УС Давні міфологічні уявлення українців (про створення світу, про природу, про добрі й злі сили)

1

 

Переказ міфів «Творення», «Про створення ночі», «Про потоп», «Про золоті часи»

9.

Єгипетські міфи. «Ра та Апоп». «Міф про те, як Тефнут покинула Єгипет».ЕК Подібність елементів у міфах різних народів. Міф і казка

1

 

Переказ «Міфу про те, як Тефнут покинула Єгип.

з/п

Зміст програми

Кільість

годин

Дата

Домашнє

завдання

10.

Байка як літературний жанр, її характерні ознаки,  особливості художньої будови, повчальний зміст.

Езоп. «Вовк і Ягня», «Крук і Лисиця», «Мурашки й Цикада». Поєднання конкретного і загального в байках Езопа. Втілення людських якостей в алегоричних образах. Мораль байок Езопа.

ТЛ Байка, езопова мова. Поглиблення понять про алегорію, образ (алегоричний образ)

УС Поетичне переосмислення традиційних сюжетів і образів Езопа в українських байках

1

 

Виразне читання байок Езопа «Вовк і Ягня», «Крук і Лисиця», «Мурашки й Цикада».

11.

І.А. Крилов. «Вовк і Ягня». Моральні проблеми в байці. Яскравість алегоричних образів.

Моральні проблеми в байці. Яскравість алегоричних образів. Специфіка художнього втілення сюжетів Езопа в байках І.А. Крилова

І.А. Крилов. «Бабка й Муравель». Моральні проб-

леми в байці. Яскравість алегоричних образів.

ЛК Втілення сюжетів і образів байок Езопа та І.А. Крилова у мистецтві

1

 

Виразне читання байки І.Крилова «Вовк і Ягня»;

Вивчити байку І.Крилова напам’ять (за вибором)

12.

І.А. Крилов. «Бабка й Муравель». Моральні проб-

леми в байці. Яскравість алегоричних образів.

ЛК Втілення сюжетів і образів байок Езопа та І.А. Крилова у мистецтві

1

 

Повторити поняття про міф. Тематичні групи міфів. Читати міфи про Геракла

13.

Виразне читання байок І.А. Крилова на пам`ять («Вовк і Ягня», «Бабка й Муравель», «Квартет»)

Позакласне читання

«Веселе лукавство розуму» за байками І. Крилова («Квартет», «Свиня під дубом», «Вовк на псарні»)

1

 

 

Читати міфи про Геракла

14.

Контрольна робота № 1 за темою «Міфи народів світу. Мудрість байки.» (тестові завдання)

1

 

Читати роман

Жуля Верна «П’ятнадцятирічний капітан»

 

Тема № 2. Пригоди і фантастика.

Жуль Верн. «П’ятнадцятирічний капітан» (7 + 1 РМ)

 

з/п

Зміст програми

Кільість

годин

Дата

Домашнє

завдання

15.

Жуль Верн. «П’ятнадцятирічний капітан».

Тема духовного випробування людини в романі. ТЛ. Поглиблення понять про роман (пригодницький роман)

1

 

Дочитати роман

Жуля Верна «П’ятнадцятирічний капітан»

16.

Жуль Верн. «П’ятнадцятирічний капітан».

Тема духовного випробування людини в романі

1

 

Підібрати текстуальний матеріал для образу Діка Сенда

з/п

Зміст програми

Кільість

годин

 

Домашнє завдання

17.

Жуль Верн. «П’ятнадцятирічний капітан».

Тема духовного випробування людини в романі. Описи природи

1

 

Підібрати текстуальний матеріал для образу Діка Сенда

18.

Жуль Верн. «П’ятнадцятирічний капітан». Образ Діка Сенда, моральні якості героя, його мужність і людяність

1

 

Усна характеристика Діка Сенда

19.

Жуль Верн. «П’ятнадцятирічний капітан».

Дік Сенд і його друзі

1

 

Розповідь про друзів Діка Сенда

20.

Жуль Верн. «П’ятнадцятирічний капітан».

Дік Сенд і Негоро. Проблема рабства в романі

1

 

Усна розгорнута відповідь на тему «Випробування

 Діка Сенда»

21.

РМ № 2 Написання твору за романом Ж.Верна «П’ятнадцятирічний капітан»

1

 

Поняття про роман

22.

Контрольна робота № 2 за темою «Пригоди і фантастика. Жуль Верн. «П’ятнадцятирічний капітан» (тестові завдання)

1

 

Читати повість Ч.Діккенса «Різдвяна пісня в прозі

 

Тема № 3. Пригоди і фантастика.

Ч.Діккенс «Різдвяна пісня в прозі», М.В. Гоголь «Ніч перед Різдвом» (10)

 

з/п

Зміст програми

Кільість

годин

Дата

Домашнє

завдання

23.

Ч.Діккенс  «Різдвяна пісня в прозі». Сюжет і   композиція повісті.  УС Музей Ч. Діккенса у Великобританії.ТЛ Поглиблення понять про повість.

1

 

Перша подорож Скруджа у

Різдвяну ніч

24.

Ч.Діккенс «Різдвяна пісня в прозі». Подорож у  часі і просторі Скруджа

1

 

Друга подорож Скруджа у

 Різдвяну ніч

25.

Ч.Діккенс «Різдвяна пісня в прозі». Динаміка       образу  Скруджа, причини його духовного переродження

1

 

Усна розг. відповідь на тему «Духовне переродження Скруджа»

26.

Ч.Діккенс «Різдвяна пісня в прозі». Значення образу Різдва у творі. Елементи фольклору (казки, пісні)

1

 

Усна розг. відп. на тему «Різдво в моїй родині»

27.

М.В. Гоголь. «Ніч перед Різдвом». Народні традиції та звичаї у творі    УС. М.В. Гоголь і Україна, музеї М.В. Гоголя в Україні.

1

 

Усна розгорнута відповідь на тему «Святкування Різдва в моєму краї»

28.

М.В. Гоголь. «Ніч перед Різдвом». Народні традиції та звичаї у творі. ЕК Традиції фольклору, народні образи у творах Ч. Діккенса і М.В. Гоголя).

1

 

Виразне читання повісті М.Гоголя

29.

М.В. Гоголь. «Ніч перед Різдвом». Елементи фольклору (традиційні образи – відьма, чорт, місяць; різдвяні символи; елементи казки).

1

 

Образи Оксани та Вакули

30.

М.В. Гоголь. «Ніч перед Різдвом». Тема кохання. Образи Оксани і Вакули

1

 

Елементи фантастики в творі

з/п

Зміст програми

Кільість

годин

Дата

Домашнє

завдання

31.

М.В. Гоголь. «Ніч перед Різдвом». Роль фантастики в повісті.

ЛК Втілення сюжетів і мотивів прочитаних творів у мистецтві

1

 

Екранізація повісті М.Гоголя «Ніч     перед Різдвом»

32.

Контрольна робота № 3 за темою «Пригоди і фантастика. Ч.Діккенс «Різдвяна пісня в прозі», М.В. Гоголь «Ніч перед Різдвом» (тестові завдання)

1

 

 

 

ІІ семестр

Тема № 4. Людські стосунки.

Оповідання А.П. Чехова, Дж. Лондона (6 + 1 ВЧ + 1 ПЧ)

 

з/п

Зміст програми

Кільість

годин

Дата

Домашнє

 завдання

33.

А.П. Чехов «Хамелеон». Відкриття пристосування, підлабузництва в оповіданні. Символічність назви.

ТЛ Гумор, іронія, художня деталь, підтекст

УС А.П.Чехов і Україна ЛК Літературний музей А.П.Чехова в Україні. Актуальність проблематики творів у контексті сучасної культури

1

 

Виразне читання оповідання «Хамелеон» А.П.Чехова

34.

А.П. Чехов «Хамелеон». Діалог як основна форма розкриття сюжету. Виразне читання. А.П. Чехов «Хамелеон». Навчання читанню за ролями

1

 

Оибрзи  Хрюкіна, Очумелова

35.

Майстерність письменника у змалюванні персонажів. Роль художньої деталі. Підтекст.

1

 

Прочитати оповіання «Товстий і тонкий»

36.

А.П. Чехов «Товстий і тонкий». Відкриття пристосування, підлабузництва в оповіданні. Діалог як основна форма розкриття сюжету. Майстерність письменника у змалюванні персонажів. Роль художньої деталі. Підтекст. Символічність назви

ТЛ Гумор, іронія, художня деталь, підтекст

ЕК Порівняння образів чеховських персонажів, схожість і відмінність між ними

1

 

Знати  понятя  «гумор», « іронія», « художня деталь», «підтекст»

37.

Позакласне читання

Оповідання А.П. Чехова («Налім», «Кобиляче прізвище», «Смерть чиновника»)

1

 

Прочитати оповіання В.Г. Короленко «Діти підземелля»

38.

Джек Лондон «Жага до життя». Проблеми життя і смерті. Значення назви оповідання

ЛК Актуальність проблематики творів у контексті сучасної культури

1

 

Відомості про життя і творчість Джека Лондона

39.

Джек Лондон «Жага до життя». Проблеми життя й зрадництва у творі. Характеристика героїв твору.

ЕК Зіставлення літературних творів з екранізаціями, ілюстраціями до них

1

 

Знайти описи природи у тексті

з/п

Зміст програми

Кільість

годин

Дата

Домашнє

 завдання

40.

Джек Лондон «Жага до життя». Описи природи та їх роль у тексті

1

 

Повторити поняття  «гумор»,

« іронія», « художня деталь», «підтекст»

41.

Контрольна робота № 4 за темою «Людські стосунки. Оповідання А.П. Чехова, Дж. Лондона»  (тестові завдання)

1

 

 

 

Тема № 5. Людські стосунки.

В.Г. Короленко «Сліпий музикант» (5 + 1 ПЧ)

 

з/п

                                      Зміст програми

Кільість

годин

Дата

Домашнє

 завдання

42.

В.Г. Короленко «Сліпий музикант». Пошук головним героєм свого місця у світі. Тема мистецтва

УС Короленко і Україна. Літературний музей      В.Г. Короленка в Україні .ЛК Актуальність проблематики творів у контексті сучасної культури

1

 

Виразне читання оповідання «Сліпий музикант» В.Г. Короленка

43.

В.Г. Короленко «Сліпий музикант». Пошук головним героєм свого місця у світі. Тема мистецтва

1

 

Відношення Петра Попельського  і Евеліни

44.

В.Г. Короленко «Сліпий музикант».

Петро Попельський  і Евеліна.

1

 

Образ Максима Яценка

45.

В.Г. Короленко «Сліпий музикант».

Образ Максима Яценка, твердість його переконань, увага і повага до інших

1

 

Знайти описи природи у тексті

46.

В.Г. Короленко «Сліпий музикант». Українська природа, народні образи й традиції в повісті

1

 

Народні традиції в повісті

47.

         Позакласне читання

В.Г. Короленко «Діти підземелля»

1

 

Прочит. вірш Джані Родарі «Листівки з видами  міст»

48.

Контрольна робота № 5 за темою «Людські стосунки. В.Г. Короленко «Сліпий музикант» (тестові завдання)

1

 

 

 

 

Тема № 5. Поетичне бачення світу (6)

 

з/п

                                           Зміст програми

Кільість

годин

Дата

Домашнє

 завдання

49.

М. Басьо Хайку. Відображення японських уявлень про красу в поезії  Мацуо Басьо. Лаконізм форми і широта художнього змісту хайку. Зображення станів природи в ліриці М. Басьо. Роль художньої деталі. Підтекст.ТЛ Хайку. Підтекст

1

 

Виразне читання хайку М. Басьо

50.

Роберт Бернс «Моє серце в верховині…». Ідея любові до батьківщини у вірші. Антитеза. Елементи фольклору.ЕК Елементи міфів у творах Р. Бернса

1

 

Виразне читання вірша«Моє серце в верховині…» Роберта Бернса

з/п

                                           Зміст програми

Кільість

годин

Дата

Домашнє

 завдання

51.

Генрі Лонгфелло «Пісня про Гайавату». Міфи північноамериканських індіанців та їх втілення в поемі «Пісня про Гайавату». ТЛ Поема

1

 

Виразне читання поеми «Пісня про Гайавату»

52.

Генрі Лонгфелло «Пісня про Гайавату». Елементи фольклору у творі (пісні, казки, легенди та  ін.).

ЕК Елементи фольклору і міфів у творах                 Г.Лонгфелло

1

 

Образ Гайавати

53.

Образ  Гайавати.  Ідеї миру, національного єднання, служіння народові

1

 

Повторити поняття  «хайку», «поема»

54.

Позакласне читання

Джанні Родарі «Листівки з видами міст». Листівки як символ широти світу і прагнення до його відкриття

 

 

Балади про Робіна Гуда

55.

Контрольна робота № 4 за темою «Людські стосунки» (тестові завдання)

1

 

 

 

Тема № 6. Образ майбутнього в літературі (5)

 

з/п

Зміст програми

Кількість

годин

Дата

Домашнє

 завдання

56.

Рей Дуглас Бредбері «Усмішка». Тривога за руйнування духовних цінностей в оповіданні «Усмішка». Значення образу Джоконди для розкриття головної ідеї твору.

ТЛ Поглиблення  поняття  про фантастику

ЕК Том і Кліві

1

 

Виразне читання твору «Усмішка» Бредбері

57.

Рей Дуглас  Бредбері «Усмішка». Образ Тома, його динаміка. ЛК Образ  майбутнього  у творах сучасного мистецтва 

1

 

 Образ Тома

58.

Роберт Шеклі «Запах думок». Утвердження сили людської  думки у творі. Духовне й фізичне випробування  Кліві.  ЕК Том і Кліві

1

 

Виразне читання твору Шеклі «Запах думок»

59.

Роберт Шеклі «Запах думок». Роздуми автора про майбутнє  людини та людства. Гуманістичний зміст оповідання – віра в перемогу людського розуму

1

 

Усна розгорнута відповідь на тему «Яким я бачу майбутнє?»

60.

Контрольна робота № 5 за темою «Образ майбутнього в літературі» (тестові завдання)

1

 

 

 

Тема № 7. Сучасна література. Зростання і взаємини зі світом (5)

 

з/п

Зміст програми

Кільість

годин

Дата

Домашнє

 завдання

61.

Астрід Ліндґрен. Основні відомості про життя і творчість письменниці, популярність її творів у різних країнах. УС Сучасна укр. літ. для дітей

1

 

Відомості про життя і творчість Астрід Ліндґрен

з/п

Зміст програми

Кільість

годин

Дата

Домашнє

 завдання

62.

Астрід Ліндґрен «Міо, мій Міо». Моральні цінності у творах А. Ліндґрен. Образи головних героїв. Перемога добра над злом.

ТЛ Поглиблення понять про повість (психологічна повість, повість-казка), роман (фантастичний роман)

1

 

Виразне читання повісті Ліндґрен «Міо, мій Міо»

63.

Міхаель Андреас Гельмут Енде «Джим Ґудзик і машиніст Лукас». Фантастична країна Усландія та її мешканці.

ЛК Фентезі в різних видах мистецтва, комп’ютер-них іграх.

 

1

 

Виразне читання твору Енде «Джим Ґудзик і машиніст Лукас»

64.

Міхаель Андреас Гельмут Енде «Джим Ґудзик і машиніст Лукас» ». Моральні цінності,що утверджуються у творі.

ЕК Порівняння образів дітей у творах українських і зарубіжних авторів

1

 

Відомості про життя і творчість Гельмут Енде

65.

Контрольна робота № 7 за темою «Сучасна література. Зростання і взаємини зі світом» (тестові  завдання)

1

 

Повторити поняття  «міф», «байка»

66.

Узагальнення  і  систематизація навчального матеріалу

1

 

 

 

doc
Додано
15 серпня 2018
Переглядів
727
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку