23 липня о 18:00Вебінар: STEM-освіта без гендерних стереотипів – запорука успішного майбутнього школярів

Календарне планування із зарубіжної літератури в 9 класі

Про матеріал

Календарное планирование по зарубежной литературе в 9 классе. Рекомендовано для школ с украинским языком обучения. Составлено по новой программе. Весь программный материал распределён по темам. Включает в себя уроки внеклассного чтения. Указаны виды работ по развитию речи.

Перегляд файлу

 

 

Календарне планування

 із  зарубіжної  літератури  в 9  класі                                                                                                                                             

І семестр

                                Тема № 1. Вступ. Просвітництво

з/п

Зміст програми

Домашнє завдання

Дата

1.

Літературні  жанри  і  стилі. (ТЛ) Жанр, стиль.

(ЛК) Жанри  і  стилі  як  органічні  елементи культури. Загальне  і  національне  в структурі  жанрів  і  стилів.(УС) Жанрово-стильові   тенденції  в  українській  та зарубіжних літературах на етапах літературного процесу.(ЕК) Специфіка  жанрів  у  різних національних літературах

Літературні  жанри     і  стилі

 

 

2.

Літературні  жанри   і   стилі .Перехідні   явища  в  літературі.

Опрац. ст. підр.«Пе-рехідні явища в літ»

 

 

3.

Історичні  умови  та  провідні  ідеї  Просвітництва. Вплив  філософії на  літературу й культуру доби.

 (ЛК) Європейське  мистецтво  доби  Просвітництва

(УС) Ідеї  Просвітництва  в  Україні

Читати 1 частину твору «Мандри Лемюеля Гуллівера»

 

4.

Художні   напрями (просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм).

Художні напрями

 

5.

Джонатан  Свіфт (1667-1745). «Мандри  Лемюеля Гуллівера» (1 частина). Історія  створення  твору, зумовлена  інтересом  суспільства  до географічних відкриттів  і  пошуками  шляхів  зміни  суспільства. Просвітницькі  ідеї  у  творі.                                                 (ТЛ) Поглиблення  понять  про  роман. Композиція

Просвітницькі ідеї у творі

 

6.

Джонатан Свіфт (1667-1745). «Мандри  Лемюеля Гуллівера». Просвітницькі  ідеї  у  творі. Образ  Гуллівера  як  втілення  концепції  нової   людини

Образ Гуллівера

 

7.

Джонатан  Свіфт  «Мандри  Лемюеля  Гуллівера». Жанрова  своєрідність  роману (поєднання реалістичних  елементів  і  соціальної  фантастики). Засоби  комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм). Езопова   мова

Засоби  комічного

 

8.

Позакласне   читання. Даніель  Дефо  «Пригоди Робінзона  Крузо» . Просвітницькі   ідеї   у творі

Читати поему М.Лермонтова «Мцирі»

 

9.

Йоганн  Вольфганг  Гете. Роль  Й.В. Гете   в  історії   Просвітництва. Нове   розуміння  природи  у  ліриці     Й.В. Гете. Міфологічний   зміст   образів   вірша   «Вільшаний король».

Опрац. ст. підручн.  «Гете   в історії   Просвітництва»

 

з/п

Зміст програми

Домашнє завдання

Дата

10.

Йоганн  Вольфганг  Гете   «Травнева  пісня». Ідея кохання  і  щастя  у «Травневій  пісні», ознаки фольклору. Волелюбні  мотиви  та  протистояння образів  персонажів  у «Прометеї». Образ  Прометея.                

Образ Прометея

 

11.

Фрідріх Шиллер (1759-1805). Просвітницька  ідея об’єднання  людства  в  оді «До радості» Ф. Шиллера. Пафос  твору, який  став  гімном  Євросоюзу.

 (ТЛ) Поглиблення  понять  про  оду.

Вивчити   оду  напам`ять

 

12.

Контрольна робота № 1 за темою «Вступ. Просвітництво» (тестові завдання)

Виразне читання віршів з «Книги пісень» Гейне

 

                                           Тема № 2. Романтизм. Взаємодія романтизму  і  реалізму.

              Творчість Г.Гейне, Дж. Байрона, О. Пушкіна (12 + 1 ВЧ)

з/п

Зміст програми

Домашнє завдання

Дата

13.

Специфіка  німецького  романтизму  і  творчість  Г. Гейне. «Книга  пісень»: особливості  композиції збірки, образ  ліричного героя, фольклорні елементи (образи, мотиви, символи, жанрові  ознаки  пісні та ін.). Утілення високого  почуття  кохання  у віршах  митця. Особливості  поетичної  мови  творів.

Вивчити  напам`ять вірш  Гейне «Не знаю,що стало зо мною»

 

14.

Дж. Байрон «Хотів би жити знов у горах…», «Мій дух як ніч…». Вплив  творчості  Дж. Байрона  на  розвиток романтизму  в Європі. Протиставлення мрії  і  дійсності у  ліриці  поета. Фольклорні та біблійні мотиви у віршах Дж. Байрона.

Читати поему Байрона «Мазепа»

 

15.

Дж. Байрон.  Українська  тема  в  поемі «Мазепа». Специфіка  зображення  образу    у творі (монолог героя, романтичний  пейзаж  як  засіб  увиразнення образу, динаміка образу та ін.).(ТЛ) Поглиблення понять  про поему (романтична) .(УС) Україна  в  житті  й творчості   зарубіжних   митців

 Повторити  риси             романтизму

 

16.

Значення  творчості  О. С. Пушкіна  для  розвитку російської  та  світової   літератури. Провідні  мотиви його   лірики.

 Вивчити  напам`ять 1 вірш. за  вибором.

 По груп.: філос. лірика,про любов

 

17.

Провідні  мотиви  його  лірики. Тема  кохання  і призначення  мистецтва  у  віршах  митця.

Виразне  читання  віршів  О. Пушкіна  напам’ять

Перечитати роман «Євгеній Онєгін»

 

з/п

Зміст програми

Домашнє завдання

Дата

18.

О. С. Пушкін «Євгеній Онєгін». Художнє  новаторство О. С. Пушкіна (у жанрі, мові, авторській позиції, підході до зображення дійсності) . (ТЛ.) Роман  у  віршах. Філософсько-психологічний  роман. Онєгінська  строфа

Онєгінська строфа

 

19.

Взаємодія  романтизму  і  реалізму  в  романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін». Традиції  світової  літератури  і  культури  у  творі . Образ  автора

Творча роб.« Мої уяви про Онєгіна»

 

20.

Реалістичне  висвітлення  романтичних  тем  і  образів (Онєгін – Тетяна, Ленський – Ольга).

Творч. роб. «Тетяна,  мила Тетяна»

 

21.

Реалістичне  висвітлення  романтичних  тем (кохання, відчуження  особистості, життя  і смерті, розладу  мрії  та  дійсності тощо) і  образів (Онєгін – Тетяна, Ленський – Ольга).

Виразне читання листів Онєгіна і Тетяни

 

22.

Дзеркальна  композиція  (лист Тетяни – відповідь Онєгіна – дуель – лист Онєгіна – відповідь Тетяни).

Підібрати  цитат. мат-л  про  звичаїі  і культурні  інтереси

 

23.

Зображення  різних  сфер  життя  (історії  і сучасності, столиці  і  провінції, народних  звичаїв  і  кола культурних  інтересів  суспільства  тощо)

Усна творч. робота «Пейзаж в романі»

 

24.

Контрольна робота № 6 за  темою «Романтизм. Взаємодія  романтизму  і  реалізму. Творчість Г.Гейне, Дж. Байрона, О. Пушкіна (контрольний  твір за творчістю  Гейне, Байрона, О.Пушкіна)

Читати твір

М. Лермонтова «Герой нашого часу».

 

                          Тема № 3. Романтизм. Взаємодія романтизму  і  реалізму.

                                         Творчість  М.Лермонтова (6+1РМ+1ПЧ)

з/п

Зміст програми

Домашнє завдання

Дата

25.

М. Лермонтов. «Сосна»,  «І нудно і сумно…», «На дорогу іду я в самотинні…». Мотиви  світової  скорботи у ліриці  М. Ю. Лермонтова. Зв’язок  творчості  митця  із традиціями  європейського  романтизму (Дж. Байрона, Г. Гейне та ін.).

Вивчити  вірш  М.Лермонтова «І  нудно і сумно» напам`ять

 

26.

М. Лермонтов. «Герой нашого часу». Новаторство М. Ю. Лермонтова  в  жанрі  роману.

( ТЛ.) Філософсько-психологічний роман

Творча роб. «Що уявляє собою Пе-чорін?»

 

27.

Особливості  розвитку  сюжету  й  композиції   в  романі «Герой нашого часу» Лермонтова. (ТЛ) Композиція

Перечитати частину «Княжна Мері»

 

28.

М. Лермонтов. «Герой нашого часу». Зв’язок твору 

 з  історичною та духовною  атмосферою  доби.

Творча роб. «Що уявляє собою Пе-чорін?»

 

з/п

Зміст програми

Домашнє завдання

Дата

29

М. Лермонтов. «Герой нашого часу». Складність  образу Печоріна, його  духовна  трагедія

Перечитати щоденник Печоріна

 

30.

М. Лермонтов. «Герой нашого часу». Складність образу Печоріна, його духовна трагедія

 

Роздум «Чи кохав Печорін Віру? »

 

31.

Позакласне читання. М. Лермонтов «Мцирі». Вті-лення  в  образі  Мцирі  волелюбства, патріотизму  та прагнення  до  єднання  з  близьк.  за  духом  людьми

Прочитати  глави  з поеми Гоголя «Мертві душі»

 

32.

Контрольна  робота № 3 за  темою « Романтизм. Взаємодія   романтизму  і  реалізму» (РМ № 4. Кон-трольний  твір  за  романом  «Герой нашого часу»)

Читати  твір Бальзака  «Гобсек»

 

 

IІ семестр

Тема № 4. Реалізм. Творчість  Оноре  де Бальзака     (6+2РМ+1ПЧ)

 

з/п

Зміст програми

Домашнє завдання

Дата

33.

Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні ознаки реалізму як літературного напряму (зв'язок із дійсністю, аналітизм, типовість образів і ситуацій, розкриття впливу соціального середовища на людину,  критичний пафос, дослідження життя суспільства, психологізм  та ін.). Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст. (романтизмом, натуралізмом).

Ознаки реалізму

 

 

34.

Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні ознаки реалізму як літературного напряму (зв'язок із дійсністю, аналітизм, типовість образів і ситуацій, розкриття впливу соціального середовища на людину,  критичний пафос, дослідження життя суспільства, психологізм  та ін.). Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст. (романтизмом, натуралізмом).

Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст

 

35.

Оноре де Бальзак. Основні віхи творчості та особливості світогляду письменника. «Людська комедія»: історія написання, художня структура, тематика і проблематика, образи.

Читати  повість «Гобсек»

 

36.

Повість «Гобсек» у структурі «Людської комедії». Сюжетно-композиційні особливості твору («розповідь у розповіді»).(ТЛ) Поглиблення понять про повість (соціально-психологічна,соціально-побутова, філософська). Поглиблення понять про  оповідання

Цитатний матеріал до образу Гобсека

 

з/п

Зміст програми

Домашнє завдання

Дата

37.

Багатогранність образу Гобсека  (як соціального типу доби, як філософа та ін.), засоби його створення (портрет, психологічна деталь, монолог, вчинки, філософське ставлення до життя та ін.).

(ТЛ) Поглиблення понять про художню деталь (психологічна). Психологізм, інтер’єр.   

Усна творча робота «Сенс життя Гобсека»

 

38.

Багатогранність образу Гобсека (як соціального типу доби, як філософа та ін.), засоби його створення (портрет, психологічна деталь, монолог, вчинки, філософське ставлення до життя та ін.).

(ТЛ) Поглиблення понять про художню деталь (психологічна). Психологізм, інтер’єр.   

Усна творча робота «Сенс мого життя»

 

39.

Позакласне читання. М.Гоголь «Мертві душі 9 гл.

Читати «Гранатовий браслет» Купріна О

 

40.

РМ №3.  Порівняльна   характеристика   Гобсека  та Плюшкіна

Підготуватися до твору

 

41.

Контрольна  робота №4 за  темою  «Реалізм. Творчість  О.Бальзака» ( твір  на  одну  з  тем)

 

 

             Тема № 5. Реалізм. Творчість М. Гоголя (7)

з/п

Зміст програми

Домашнє завдання

Дата

42.

Микола Васильович Гоголь. Петербурзький етап життя і творчості письменника

Читати комедію «Ревізор» Гоголя

 

 

43.

М.Гоголь «Ревізор». Творча історія п’єси. Специфіка художнього конфлікту і жанру п’єси. Поглиблення понять про  комедію

Творча історія п’єси«Ревізор»

 

44.

М.Гоголь «Ревізор». Образи чиновників. Засоби комічного у творі.( ТЛ) Поглиблення понять про образ (типовий)

Засоби комічного у творі

 

45.

М.Гоголь «Ревізор». Образи чиновників. Засоби комічного у творі

Образи чиновників

 

46.

М.Гоголь «Ревізор». Образ Хлєстакова та його динаміка.

Читати повість «Шинель»

 

47.

М.Гоголь. Цикл петербурзьких повістей: основні теми і проблеми.  Побутовий, психологічний і філософський плани повісті «Шинель». Особливості сюжету і композиції

Образ столиці

 

48.

М.Гоголь Образ Башмачкіна  та  засоби його створення. Образ столиці (як чужого й ворожого для людини простору). Трактування фіналу, значення елементів фантастики в реалістичному творі. Художнє новаторство М.В. Гоголя у розробленні теми «маленької людини».

Тема «маленької людини» в творчості О.Пушкіна, М.Лермонтова

 

(

з/п

Зміст програми

Домашнє завдання

Дата

49.

Контрольна  робота № 5  за  темою  «Реалізм. Творчість М. Гоголя» ( твір  на  одну  з  тем)

Читати «Ляльковий дім»

 

 

Тема № 6. Нові  тенденції  у  драматургії  кінця XIX- початку XX  ст.    

(5+1ПЧ)

 

(

з/п

Зміст програми

Домашнє завдання

Дата

50.

Стара» і «нова драма». Зміни в драматургії  кінця XIX – початку XX ст. Роль Г. Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство. (ТЛ) «Нова драма», ібсенізм. Г. Ібсен «Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма.

Роль Г. Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство

 

 

51.

Г. Ібсен «Ляльковий дім» . Особливості драматичного конфлікту та розвиток сценічної дії (зовнішньої і внутрішньої). Композиція п’єси. Образна система. Підтекст. Символіка. Відкритість фіналу

Читати п’єсу «Пігмаліон»

Б. Шоу

 

52.

Особливості світогляду Б. Шоу. «Пігмаліон». Специфіка втілення античного міфу у п’єсі «Пігмаліон».

Специфіка втілення античного міфу у п’єсі «Пігмаліон».

 

53.

Б. Шоу. «Пігмаліон». Динаміка образу Елізи Дулітл. Ідеї  «одухотворення» людини і життя засобами мистецтва, збереження національної культури, розвитку мови.

Стара» і «нова драма».

 

54.

Позакласне  читання. Купрін О.І. «Гранатовий браслет»

 

Читати оповідання М.О. Булгакова

 

55.

Контрольна  робота  №6  за  темою  «Нові  тенденції  у  драматургії  кінця XIX- початку XX  ст. (тестові  завдання)

Читати твір Шолома-Алейхема «Тев’є-молочар

 

 

Тема № 7. Література  XX-XXI  ст.  Життя, історія,  культура(7)

 

(

з/п

Зміст програми

Домашнє завдання

Дата

56.

Шолом-Алейхем «Тев’є-молочар». Тема історичного зламу, який пройшов крізь долю людини і народу на межі XIX-XX ст. Образна система твору.

Життя і творчість Шолома-Алейхема

 

 

57.

Шолом-Алейхем «Тев’є-молочар». Філософські проблеми. Народний гумор. Сучасні інтерпретації твору в театрі, кіно та інших видах мистецтва

Iнтерпретації твору в театрі, кіно

 

(№

з/п Зміст програми Домашнє завдання              Дата

                                       Зміст програми

Домашнє завдання

Дата

58.

Михайло Булгаков. Українські сторінки життя і творчості М.О. Булгакова. М.О. Булгаков і влада, трагедія митця

Читати оповідання «Собаче серце» М.О. Булгакова

 

59.

Михайло Булгаков «Собаче серце» як метафора соціальних експериментів революційної доби

Образ Шарікова

 

60.

Михайло Булгаков «Собаче серце» Конфлікт натовпу, масової свідомості та інтелекту, культури. Персонажі-«двійники» (Шариков – Швондер).

Подивитися фільм  Еймі  Бендера «Таємний знак»

 

61.

Кіноповісті та кіноромани. Еймі Бендер. «Таємний знак» (США, 2010, реж. М. Аґрело)

Подивитися фільм «Листи до Джульєтти»  

 

62.

Кіноповісті та кіноромани «Листи до Джульєтти» (США, 2010, реж. Г. Вінік)

Життя і творчість М.О. Булгакова

 

63.

Контрольна  робота  №7  за  темою  «Література  XX-XXI  ст.  Життя, історія,  культура (тестові  завдання)

Повторити літературні  жанри     і  стилі

 

64.

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу

Повторити Ознаки реалізму

 

65.

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу

 

 

 

docx
Додано
14 серпня 2018
Переглядів
407
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку