2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Календарне планування + оцінка за зошит + тематична оцінка

Про матеріал
У наведеному календарному плануванні наряду з темами уроку наведено планування самостійних та контрольних робіт, порядок виставлення тематичних оцінок, оцінок за зошит.
Перегляд файлу

 

Математика, 6 клас 

(4 год на тиждень, усього 140 год)

№ уроку

Теми уроку

Дата

 

Примітка

Тема 1: ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ ( 12год )

 1.  

Повторення вивченого матеріалу у 5 класі.

 

 

 

 1.  

Дільники та кратні натурального числа

 

 

 

 1.  

Ознаки подільності на 2, 5 і 10

 

 

 

 1.  

Ознаки подільності на 3 і 9

 

 

 

 1.  

Прості та складені числа. Самостійна робота № 1

 

 

 

 1.  

Розкладання чисел на прості множники

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ

 

 

 

 1.  

Найбільший спільний дільник

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ

 

 

 

 1.  

Найменше спільне кратне

 

 

 

 1.  

Самостійна робота № 2. Узагальнення і систематизація знань

 

 

 

 1.  

Тематична контрольна робота № 1: «Подільність натуральних чисел»

 

 

 

Тематична

Тема 2. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ.  ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ ЗВИЧАЙНИХ ДРОБІВ ( 13 год)

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Основна властивість дробу. Скорочення дробу

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ

 

 

 

 1.  

Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника.

 

 

 

 1.  

Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника.

 1.  

Порівняння дробів. Розв'язування задач і вправ

 

 

 

ЗОШИТ

 1.  

Арифметичні дії зі звичайними дробами. Додавання та віднімання звичайних дробів.

 

 

 

 1.  

Арифметичні дії зі звичайними дробами. Додавання та віднімання звичайних дробів. Самостійна робота № 3

 1.  

Арифметичні дії зі звичайними дробами. Додавання та віднімання мішаних чисел

 

 

 

 1.  

Арифметичні дії зі звичайними дробами. Додавання та віднімання мішаних чисел

 1.  

Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби.

 

 

 

 1.  

Десяткове наближення звичайного дробу.

Самостійна робота № 4

 

 

 

 1.  

Узагальнення і систематизація знань

 

 

 

 1.  

Тематична контрольна робота № 2: «Додавання та віднімання звичайних дробів»

 

 

 

Тематична

Тема 3. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ЗВИЧАЙНИХ ДРОБІВ ( 13 год)

 1.  

Аналіз контрольної роботи.  Арифметичні дії зі звичайними дробами

 

 

 

 1.  

Множення звичайних дробів

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ

 

 

 

 1.  

Знаходження дробу від числа

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота № 5

 

 

 

 1.  

Ділення звичайних дробів

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ

 

 

 

ЗОШИТ

 1.  

Знаходження числа за його дробом

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ на всі дії з дробами.

Самостійна робота № 6

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ на всі дії з дробами

 

 

 

 1.  

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

 

 1.  

Тематична контрольна робота № 4: «Множення і ділення звичайних дробів»

 

 

 

Тематична

Тема 4. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ (10 год)

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Відношення. Основна властивість відношення

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ

 

 

 

 1.  

Пропорція. Основна властивість пропорції

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ

 

 

 

 1.  

Пряма пропорційна залежність. Самостійна робота № 7

 

 

 

 1.  

Масштаб

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ

 

 

 

 1.  

Поділ числа у даному відношенні. Самостійна робота № 8

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ.

Узагальнення і систематизація знань

 

 

 

 1.  

Тематична контрольна робота № 5: «Відношення і пропорції»

 

 

 

ЗОШИТ

Тематична

Тема 5. ОБЕРНЕНА ПРОПОРЦІЙНА ЗАЛЕЖНІСТЬ. ВІДСОТКОВІ РОЗРАХУНКИ. КОЛО. КРУГ. ДІАГРАМИ. ЦИЛІНДР. КОНУС. КУЛЯ (16 год)

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Обернена пропорційна залежність

 

 

 

 1.  

Відсоткове відношення двох чисел

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ

 

 

 

 1.  

Відсоткові розрахунки.

 

 

 

 1.  

Відсоткові розрахунки. Самостійна робота № 9

 

 

 

 1.  

Коло. Довжина кола

 

 

 

 1.  

Круг. Круговий сектор. Площа круга

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ

 

 

 

 1.  

Стовпчасті та кругові діаграми

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота № 10

 

 

 

 1.  

Систематизація знань та підготовка до тематичної роботи

 

 

 

 1.  

Тематична контрольна робота № 6: «Коло. Круг. Відсоткові розрахунки»

 

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення та систематизація знань

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ

 

 

 

 1.  

Розв’язання задач і вправ

 

 

 

 1.  

Підведення  підсумків першого семестру

 

 

 

ЗОШИТ

Тематична

 І Семестр

 


№ уроку

Теми уроку

Дата

 

Примітка

ІІ семестр

 Тема 6. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ З НИМИ

РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА. ПОРІВНЯННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ ( 11 год)

 1.  

Додатні та від’ємні числа. Число нуль

 

 

 

 1.  

Координатна пряма, координата точки. Протилежні числа.

 

 

 

 1.  

Цілі числа. Раціональні числа

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота № 11

 

 

 

 1.  

Модуль числа

 

 

 

 1.  

Застосування модуля числа. Відстань між точками на координатній прямій

 

 

 

 1.  

Порівняння раціональних чисел

 

 

 

 1.  

Порівняння раціональних чисел

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота № 12

 

 

 

 1.  

Систематизація знань та підготовка до тематичної роботи

 

 

 

 1.  

Тематична контрольна робота № 7 за темою: «Раціональні числа. Порівняння раціональних чисел»

 

 

 

ЗОШИТ

Тематична

Тема 7. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ. ( 12 год)

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Арифметичні дії з раціональними числами. Додавання двох від’ємних раціональних чисел з однаковими знаками

 

 

 

 1.  

Додавання двох  раціональних чисел з різними знаками

 

 

 

 1.  

Властивості додавання раціональних чисел

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота № 13

 

 

 

 1.  

Арифметичні дії з раціональними числами. Віднімання раціональних чисел

 

 

 

 1.  

Віднімання раціональних чисел. Властивості віднімання

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ

 

 

 

 1.  

Розкриття дужок

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота № 14

 

 

 

 1.  

Систематизація знань та підготовка до тематичної роботи

 

 

 

 1.  

Тематична контрольна робота № 8 за темою: «Додавання і віднімання раціональних чисел. Розкриття дужок»

 

 

 

Тематична

Тема 8. МНОЖЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ ( 11 год)

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Арифметичні дії з раціональними числами. Множення раціональних чисел з однаковими знаками

 

 

 

 1.  

Множення раціональних чисел з різними знаками

 

 

 

 1.  

Властивості множення раціональних чисел

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота № 15

 

 

 

ЗОШИТ

 1.  

Коефіцієнт буквеного виразу

 

 

 

 1.  

Розподільна властивість множення

 

 

 

 1.  

Подібні доданки та їх зведення

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота № 16

 

 

 

 1.  

Узагальнення і систематизація знань

 

 

 

 1.  

Систематизація знань та підготовка до тематичної роботи

 

 

 

 1.  

Тематична контрольна робота № 9 за темою: «Множення раціональних чисел. Подібні доданки та їх зведення»

 

 

 

Тематична

Тема 9. ДІЛЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ. РІВНЯННЯ (13 год)

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Арифметичні дії з раціональними числами. Ділення раціональних чисел

 

 

 

 1.                    

Ділення раціональних чисел

 

 

 

 1.                    

Розв'язування задач і вправ

 

 

 

 1.                    

Розв'язування задач і вправ

 

 

 

 1.                    

Рівняння. Основна властивість рівнянь

 

 

 

 1.                    

Рівняння. Основна властивість рівнянь

 

 

 

ЗОШИТ

 1.                    

Розв'язування задач і вправ

 

 

 

 1.                    

Розв’язування лінійних рівнянь з однією змінною

 

 

 

 1.                    

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

 

 

 

 1.                    

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

 

 

 

 1.                    

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота № 17

 

 

 

 1.                    

Узагальнення і систематизація знань

 

 

 

 1.                    

Тематична контрольна робота № 10 за темою: «Ділення раціональних чисел. Рівняння»

 

 

 

Тематична

Тема 10. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІ І ПАРАЛЕЛЬНІ ПРЯМІ.

 КООРДИНАТНА ПЛОЩИНА (12 год)

 1.                    

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами

 

 

 

 1.                    

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота № 18

 

 

 

 1.                    

Перпендикулярні прямі

 

 

 

 1.                    

Паралельні прямі. Властивості паралельних прямих

 

 

 

 1.                    

Координатна площина

 

 

 

 1.                    

Координатна площина

 

 

 

 1.                    

Розв'язування задач і вправ

 

 

 

 1.                    

Приклади графіків залежності між величинами

 

 

 

 1.                    

Графіки залежності між величинами

 

 

 

ЗОШИТ

 1.                    

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота № 19

 

 

 

 1.                    

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

 

 1.                    

Тематична контрольна робота № 11 за темою: «Перпендикулярні і паралельні прямі. Координатна площина»

 

 

 

Тема 11. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ(10 год)

 1.                    

Аналіз контрольної роботи. Подільність натуральних чисел. Звичайні дроби

 

 

 

 1.                    

Розв'язування задач і вправ

 

 

 

 1.                    

Знаходження дробу від числа і числа за його дробом

 

 

 

 1.                    

Відношення і пропорції. Відсоткові розрахунки

 

 

 

 1.                    

Розв'язування задач і вправ

 

 

 

 1.                    

Коло. Круг. Діаграми

 

 

 

 1.                    

Додатні та від’ємні числа. Модуль числа

 

 

 

 1.                    

Розв'язування задач і вправ

 

 

 

 1.                    

Додавання і віднімання раціональних чисел

 

 

 

 1.                    

Розв'язування задач і вправ

 

 

 

 1.                    

Множення раціональних чисел

 

 

 

 1.                    

Ділення раціональних чисел

 

 

 

 1.                    

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

 

 

 

 1.                    

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

 

 1.                    

Підсумкова контрольна робота за рік

 

 

 

 1.                    

Аналіз контрольної роботи. Систематизація знань здобутих за рік

 

 

 

 1.                    

Підсумковий урок

 

 

 

ЗОШИТ

Тематична

 ІІ Семестр

Річна

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Марценюк Тетяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Математика, 6 клас, Планування
Додано
26 липня 2019
Переглядів
561
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку