18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Календарне планування Основи здоров'я, 5кл.

Про матеріал

Розробка календарного планування з предмету "Основи здоров'я" для 5 кл за підручником И.Д. Бех, Т.В. Воронцова, В.С.Пономаренко «Основи здоров'я», К. «Алатон», 2013

Перегляд файлу

 

Календарне планування з предмету «Основи здоров'я»

5 клас

 (1год. на тиждень, усього 35 годин, 4 години – резервний час)

Календарне планування складене за Програмою ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я 5 –9  класи для загальноосвітніх навчальних закладів, затверженною

 Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

 Складено до підручника: И.Д. Бех, Т.В. Воронцова, В.С.Пономаренко «Основи здоров’я», К. «Алатон», 2013

Клас

Дата запланована

Дата фактична

№ з/п

№ уроку в темі

Зміст теми, уроку

Мета уроку

Вправи для відпрацювання ключових умінь і навичок

 

Розділ 1. Здоров’я людини  5 годин

04.09

 

1

1

Життя і здоров’я людини.

Здоровий спосіб життя. Принципи здорового способу життя.

 

Ознайомити учнів з поняттям «здоров'я » та його ознаками; продовжувати формувати в учнів активну мотивацію щодо дбайливого ставлення до власного здоров'я.

 

05.09

 

11.09

 

2

2

Безпека і небезпека. Принципи безпечної життєдіяльності.

Моделювання поведінки в разі погіршення самопочуття.

 

Розвивати уявлення учнів про безпечні та небезпечні принципи життєдіяльності.

Формувати вміння запобігати хворобам та вміння проводити профілактичні заходи.

 

Моделювання поведінки в разі погіршення самопочуття **

Відпрацювання навичок вимірювання температури тіла. *

Відпрацювання алгоритму дій при потраплянні у небезпечну ситуацію **

 

12.09

 

18.09

 

3

3

Безпека на дорозі

Безпека пішохода. Види пішохідних переходів. Дорожня розмітка. Перехід багатосмугової дороги.

.

 

 

Розширювати знання учнів з основних правил безпеки пішохода на дорозі; ознайомити з дорожньою  розміткою, її значенням; вміння аналізувати дорожню ситуацію та приймати зважені рішення щодо переходу дороги.

Відпрацювання навичок аналізу дорожньої ситуації, у тому числі й в умовах обмеженої оглядовості. Моделювання ситуації відмови від пропозицій перейти дорогу у небезпечному місці.

 

19.09

 

25.09

 

4

4

Безпека на зупинках громадського транспорту. Безпека пасажира .

 

Познайомити учнів з правилами поведінки на зупинках; виховувати уважність,

спостережливість,

обережність, дисциплінованість.

Відпрацювання навичок поведінки у  транспорті.  

Розробка пам’ятки пасажира громадського транспорту.

 

26.09

 

02.10

 

5

5

Правила користування громадським транспортом. Етика пасажира. Поведінка пасажира при ДТП.

 

Повторити з учнями правила користування громадським транспортом; розробити пам’ятки пасажира громадського транспорту та звернути увагу на  дії при ДТП.

Відпрацювання навичок поведінки у  транспорті.

Розробка пам’ятки пасажира громадського транспорту.

Моделювання поведінки пасажира при аварії в громадському транспорті.

 

 

 

 

 

03.10

 

Розділ 2. Психічна і духовна складові здоров’я – 5 годин

09.10

 

6

1

Уміння вчитися

Раціональний розподіл часу. Розпорядок дня школяра. Виконання домашніх завдань. Облаштування робочого місця.

 

Ознайомити учнів із вмінням правильно розподіляти свій час; правильно облаштовувати своє робоче місце.

Відпрацювання навичок планування часу з урахуванням усіх правил здорового способу життя  «Мій розпорядок дня».

 

 

 

10.10

 

16.10

 

7

2

Умови успішного навчання. Розвиток  здібностей. Створення мотивації до навчання.

Типи сприйняття інформації. Активне слухання.  Прийоми для кращого запам’ятовування.

 

Продовжити роботу над виробленням навичок дотримання розпорядку дня; познайомити учнів з умовами успішного навчання.

Відпрацювання навичок успішного навчання у класі. Відпрацювання навичок ефективного самонавчання           (бібліотека, Інтернет, дистанційне навчання) **

 

17.10

 

23.10

 

8

3

Повага до себе та інших

Унікальність людини. Розвиток самоповаги. Повага і толерантне ставлення до інших людей. Уміння працювати разом..

 

Вчити дітей розуміти індивідуальність людини не тільки як фізичної особи, а й як об’єкта соціального оточення; розвивати повагу до себе та інших людей

Виконання вправ для розвитку самоповаги і поваги до інших людей. Відпрацювання навичок  висловлювання  почуттів

24.10

 

06.11

 

9

4

Почуття і емоції.  Вияви почуттів. Способи  висловлювання почуттів. Співпереживання  і співчуття. Відпрацювання навичок  висловлювання  почуттів.

 

Вчити дітей розуміти індивідуальність людини не тільки як фізичної особи, а й як об’єкта соціального оточення; розвивати повагу до себе та інших людей.

 

07.11

 

13.11

 

10

5

Підготовка до контрольної роботи.

 

Повторити та узагальнити знання з теми.

Відпрацювання навичок підготовки до контрольної роботи.

14.11

 

20.11

 

11

6

Узагальнення з теми «Здоров’я людини. Психічна і духовна складові здоров’я»

Контрольна робота

Урок контролю знань

Підсумковий контроль з теми.

 

 

 

 

 

 

 

21.11

 

 

 

Розділ 3. Фізична складова здоров’я – 5 годин

 

 

 

 

 

 

 

27.11

 

12

1

Принципи і методи загартовування.

Рухова активність.

 

Поглибити знання учнів про принципи та методи загартовування;

продовжити формувати у школярів переконання що рух і здоров'я взаємопов’язані.

 

 

 

28.11

 

04.12

 

13

2

Профілактика порушень постави і гостроти  зору.

 

Розвивати вміння учнів проводити профілактичні заходи щодо формування правильної постави та збереження зору. Виробляти вміння робити щоденну гімнастику для очей.

 

 

 

 

Виконання вправ для формування правильної постави та гімнастики для очей.

 

05.12

 

11.12

 

14

3

Попередження травм під час рухливих ігор і занять фізичною культурою та спортом.

Ознайомити дітей з небезпечними ситуаціями, які можуть виникнути під час рухливих ігор і занять фізичною культурою та спортом ; розвивати навички надання невідкладної допомоги та самодопомоги при спортивних травмах.

Моделювання ситуацій надання невідкладної допомоги та самодопомоги при спортивних травмах **

Моделювання ситуацій надання допомоги і самодопомоги тому, хто провалився під лід **

 

12.12

 

18.12

 

15

4

Відпочинок школяра. Ознаки перевтоми.  Умови здорового сну. Розрахунок максимальної маси  портфеля.

 

 

Продовжити роботу над виробленням навичок правильного відпочинку школяра; навчити дітей самостійно визначати в себе ознаки втоми; дотримуватися вміння організовувати свою працю і відпочинок.

 

 

 

Розрахунок максимальної маси  портфеля *

 

19.12

 

25.12

 

16

5

Вплив телебачення і комп’ютера на здоров’я.

Розробка пам’ятки щодо перегляду телепередач, користування комп’ютером.

 

Узагальнення з теми «Фізична складова здоров’я»

Ознайомити учнів із шкідливим впливом телебачення і комп’ютера на здоров’я;  розробити пам’ятку щодо перегляду телепередач, користування комп’ютером

Підбиття підсумків.

 

 

 

 

 

 

 

Розробка пам’ятки щодо перегляду телепередач, користування

комп’ютером *

 

 

 

26.12

 

 

 

 

Розділ 4. Соціальна складова здоров’я – 16 годин

Тема 1. Соціальний добробут – 8 годин

 

 

 

17

1

Право на здоров’я

Права дитини. Обов’язки учня і громадянина.

Аналіз літературних джерел про права дитини.

 

Ознайомити учнів із правами та обов’язками

дитини;

навчитися

користуватися

літературними джерелами про права дитини

 

 

 

 

 

18

2

Спілкування і здоров’я.

Ефективне спілкування. Вплив поведінки на здоров’я.   Переваги  упевненої поведінки.

 

Розвивати в учнів вміння спілкування та упевненої поведінки в собі.

Відпрацювання навичок ефективного спілкування.

 

 

 

 

 

19

3

Спілкування з дорослими. Повага до батьків та вчителів. Взаємодопомога членів родини.

  .

 

Розвивати в учнів вміння спілкуватися з дорослими; відпрацювати навички упевненої поведінки: моделювання ситуацій звернення до батьків, вчителів, інших дорослих.

 упевненої поведінки в собі.

Відпрацювання навичок упевненої поведінки: моделювання ситуацій звернення до батьків, вчителів, інших дорослих.

 

 

 

 

20

4

Спілкування з однолітками. Стосунки між хлопцями і дівчатами. Протидія виявам агресії і насилля в учнівському середовищі.

 

Розвивати в учнів вміння спілкуватися з однолітками; вміти протидіяти виявам агресії і насилля в учнівському середовищі.

 

 

 

 

 

21

5

Безпека спілкування в Інтернеті 

 

 

 

 

 

 

22

6

Соціальна небезпека інфекційних захворювань.

 

Визначити основні небезпеки

інфекційних захворювань та як запобігти їм.

 

 

 

 

 

 

23

7

Запобігання дискримінації людей, за будь-якою ознакою в т. ч. за станом здоров’я ( ВІЛ, туберкульоз, ОРВІ тощо) та інвалідністю.

 

Розвивати в учнів толерантне ставлення до людей, які живуть з ВІЛ.

 

 

 

 

 

24

8

Узагальнення знань з теми   Соціальна складова. Соціальний добробут.

 

 

 

Повторити та узагальнити знання з теми.

 

 

 

 

 

Тема 2. Безпека в побуті і навколишньому середовищі – 8 годин

 

 

 

25

1

Пожежна безпека.

Причини виникнення та способи гасіння невеликих пожеж. Особливості гасіння електроприладів. Захист органів дихання під час пожежі.

  • Відпрацювання навичок евакуації з приміщення школи.

 

 

Ознайомити дітей з причинами виникнення пожеж та з елементарними правилами користування сірниками, електрообладнанням.Формувати навички гасіння невеликих пожеж, гасіння електроприладів; вміння  захистити органи дихання під час пожежі; відпрацювати навички  захисту органів дихання від отруйних газів.

 

 

 

 

 

 

26

2

Дитина в автономній ситуації

Безпека в побуті. Ризики побутового травмування, телефонного та телевізійного шахрайства, проникнення в оселю зловмисників.

  • Обстеження безпеки своєї оселі*.

 

 

Ознайомити дітей з небезпечними ситуаціями, які можуть виникнути в побуті;вчити основних правил поведінки в екстремальних ситуаціях.

 

 

 

 

 

27

3

Безпека надворі. Місця підвищеної небезпеки. Екстремальні ситуації (при спілкуванні з людьми) з незнайомцями.

  • Моделювання безпечної поведінки із незнайомими людьми.

 

 

 

Ознайомити дітей з

безпекою в Інтернеті; 

в місцях підвищеної небезпеки; моделювання безпечної поведінки із незнайомими людьми.

 

 

 

 

 

 

 

28

4

Безпечне довкілля

Наслідки забруднення довкілля для життя і здоров’я людини. Способи збереження природного середовища.

  • Відпрацювання алгоритму безпечної поведінки в місцях великого скупчення людей.
  • Відпрацювання навичок відмови від ігор у небезпечних місцях.
  • Створення саморобок для  повторного використання пластикових упаковок.

 

 

 

Вчити дітей берегти власне життя і здоров'я; розвивати екологічну свідомість школярів щодо збереження природного середовища.

 

 

 

 

 

 

29

5

Стихійні лиха. Правила поведінки під час сильного вітру, грози та в разі потрапляння у зону підтоплення. Підручні рятувальні заходи.

 

  • Моделювання безпечної поведінки під час сильного вітру, грози і підтоплення.

 

 

Сформувати в учнів поняття «Стихійні лиха»;ознайомити з

правилами поведінки під час сильного вітру, грози та в разі потрапляння у зону підтоплення; навчити учнів користуватися

підручними  рятувальними заходами для врятування власного життя .

 

 

 

 

 

30

6

Відпочинок на природі. Правила купання у  водоймах.

  •  Виготовлення рятувальних засобів з підручних матеріалів.

 

Розглянути з учнями  можливі небезпеки під час відпочинку на природі; обговорити правила купання у водоймах та  вміння виготовляти рятувальні засоби з підручних матеріалів.

 

 

 

 

 

 

31

7

Дії у небезпечних ситуаціях на воді.

 . Моделювання ситуації надання допомоги  постраждалому при тепловому або сонячному ударі.

Розглянути з учнями можливі небезпеки під час купання та розваг на воді; обговорити позитивний і негативний вплив води на організм людини; вчити дітей надавати першу допомогу постраждалому при тепловому або сонячному ударі.

 

 

 

 

 

32

8

Узагальнення з теми «Безпека в побуті і навколишньому середовищі»

Повторити та систематизувати знання з теми «Безпека в побуті і навколишньому середовищі»

 

 

 

 

 

 

33

9

Повторення теми «Життя і здоров’я людини», «Безпека на дорозі».

 

 

 

 

 

 

34

10

Повторення відпрацювання навичок аналізу дорожньої ситуації, у тому числі й в умовах обмеженої оглядовості.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
25 липня 2018
Переглядів
3487
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку