Календарне планування. Російська мова. 9 клас. 2 год.

Про матеріал
Календарне планування уроків російської мови для 9 класу з українською мовою навчання, 2 години на тиждень.
Перегляд файлу

 

Календарне планування

РОСІЙСЬКА МОВА

9 клас (70 годин, 2 години на тиждень)

До підручника Л.Давидюк «Російська мова 9 клас», 2017р.

 

(Календарно – тематичне планування з російської мови складено відповідно до «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Російська мова. 5-9 класи (початок вивчення з 1 класу)», затвердженої наказом МОН України від 07 червня 2017 р. № 804, розробленої на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392, і відповідно до положень концепції «Нова українська школа» (2016 р.))

 

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

К-ть год.

Дата

К-ть год.

Дата

Знання з мови та мовні вміння

2

 

2

 

Аудіювання

 

 

1

 

Читання мовчки

 

 

1

 

Зорово-слуховий диктант

1

 

 

 

Слуховий диктант

 

 

1

 

Письмовий переказ

 

 

1

 

Діалог, усний переказ, усний твір,  читання вголос – перевірка цих видів діяльності здійснюється індивідуально протягом ІІ семестру  і не датується.

І семестр

Тема

Дата

 

 

 

Тема. Загальні відомості про мову

1

Мистецтво перекладу, «помилкові» друзі перекладача

 

Тема. Просте речення (повторення). Пряма і непряма мова. Діалог. Цитата.

2

Повторення. Просте неускладнене речення.

 

3

Повторення. Просте ускладнене речення.

 

4

Речення з прямою мовою. Розділові знаки в реченнях з прямою мовою.

 

5

Урок розвитку мовлення. Особливості будови типових фрагментів тексту: міркування - коментар висловленого положення, узагальнення та підведення підсумків.

 

6

Речення з непрямою мовою.

 

7

Особливості перекладу прямої мови в непряму. Розділові знаки в реченнях з непрямою мовою.

 

8

Діалог. Розділові знаки при діалозі.

 

9

Цитата як спосіб передачі чужої мови. Розділові знаки при цитатах.

 

10

Урок-практикум. Використання в мові вивчених синтаксичних конструкцій (пряма і непряма мова, діалог,  цитата).

 

11

Урок розвитку мовлення. Ознайомлювальне, переглядове та вивчаюче читання. Читання вголос і мовчки монологічних і діалогічних текстів різних стилів і жанрів.

 

12

Контрольна робота №1 за темою «Засоби передачі чужої мови». Тести.

 

Тема. Складне речення. Складносурядне речення.

  13                                                                                          

Значення і будова складного речення. Характер і засоби зв'язку між частинами складного речення. Види складних речень: сполучникові і безсполучникові знаки в складному реченні

 

14

Урок розвитку мовлення. Твір на морально-етичну тему «Вчинки, за які мені соромно»

 

15

Смислові відношення між частинами складносурядного речення. Сурядні сполучники. Розділові знаки в складносурядному реченні

 

16

Урок розвитку мовлення. Синтаксичні синоніми складносурядних речень, їх текстоутворювальна роль.

 

17

Складносурядні речення із сполучниками сурядності.

 

18

Складносурядні речення з протиставними сполучниками

 

19

Складносурядні речення з розділовими сполучниками

 

20

Урок розвитку мовлення. Усне висловлювання на лінгвістичну тему «Мовні засоби комічного»

 

21

Візуально-слуховий диктант

 

Тема. Складнопідрядне речення. Основні види складнопідрядних речень

22

Значення і будова складнопідрядного речення: головна і другорядна частина.

 

23

Сполучники підрядності, сполучникові і вказівні слова.

 

24

 Урок розвитку мовлення. Переказ з додатковим творчим завданням

 

25

Види складнопідрядних речень. Виды сложноподчинённых предложений. Складнопідрядні речення з підрядними означальними

 

26

Складнопідрядні речення з підрядними

з'ясувальними

 

27

Складнопідрядні речення з підрядними

обставинними. Складнопідрядні речення з підрядними місця і часу.

 

28

Складнопідрядне речення з підрядною частиною способу дії, ступеня і міри

 

29

Складнопідрядне речення з підрядною частиною причини і  підрядною частиною слідства.

 

30

Складнопідрядне речення з підрядною частиною умови і мети

 

31

Складнопідрядне речення з підрядною частиною порівняння і ступеня

 

32

Контрольна робота №2 за темою «Складнопідрядне речення», частина І. Тести

 

ІІ семестр

Тема. Складнопідрядне речення з декількома підрядними

33

Складнопідрядне речення з декількома підрядними

 

34

Розділові знаки в складнопідрядних реченнях з декількома підрядними частинами

 

35

Складнопідрядне речення з підрядними, котрі стосуються усієї головної частини, до одного, або до різних слів у головній частині.

 

36

Урок розвитку мовлення. Діалог. Складання і розігрування діалогів по заданих параметрах ситуації, теми і мети. Діалог

 

37

Урок розвитку мовлення. Твір-роздум публіцистичного стилю «Збережемо духовне багатство»

 

38

Повторення. Складнопідрядне речення.

 

39

Контрольна робота №3 за темою «Складнопідрядне речення», частина ІІ. Тест

 

Тема. Безсполучникове складне речення

40

Смислові відношення між частинами безсполучникового

складного речення. Інтонація в безсполучниковій

складному реченні. Синонімія безсполучникових і сполучникових складних речень. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні.

 

41

Урок розвитку мовлення. Науковий стиль мови: сфера використання, функції, якості мови (повторення). Жанри письмової наукової мови

 

42

Урок розвитку мовлення. Замітка в газету

 

43

Кома і крапка з комою в безсполучниковому складному

реченні

 

44

Двокрапка в безсполучниковому реченні

 

45

Тире в безсполучниковому складному реченні

 

46

Урок розвитку мовлення. Реферат

 

47

Контрольний письмовий твір

 

Тема. Складне речення з різними видами зв’язку

 

48

Складне речення з різними видами зв’язку. Интонация в сложных предложениях с разными видами связи.

 

49

Розділові знаки в складних реченнях з різними видами зв’язку.

 

50

Розділові знаки в складних реченнях з різними видами зв’язку.

 

51

Читання мовчки. Синтаксичний розбір складного речення.

 

52

Синтаксичний розбір складного речення.

 

53

Урок розвитку мовлення. Жанри офіційно-ділового стилю.

 

54

Контрольна  робота №4 за темою «Складне речення». Тести

 

Тема. Текст. Лінгвістика тексту

55

Текст. Ознаки тексту.

 

56

Змістовно-композиційна організація тексту. Абзац, складне синтаксичне ціле

 

57

Смислові внутрішньотекстові зв'язки. Усний твір

 

58

Аудіювання

 

59

Компоненти тексту. Абзац в структурі тексту

 

60

Компоненти тексту. Складне синтаксичне ціле

(ССЦ) у структурі тексту. Усний переказ

 

61

Засоби міжфразового зв’язку

 

62

Види інформації у тексті

 

63

Урок розвитку мовлення. Виразне читання за складеною розміткою (партитурі) тексту. Складання питань за текстом. Проблематика тексту. Чтання вслух

 

64

Основні види інформації та типи мовлення

 

65

Актуальне членування тексту

 

66

Слуховий диктант

 

67

Урок-практикум. Комплексний стилістичний аналіз тексту

 

68

Урок розвитку мовлення. Переказ-переклад з української мови на російську з використанням вивчених синтаксичних конструкцій

 

69

Повторення

 

70

Підсумковий урок

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Російська мова, Планування
Додано
2 вересня
Переглядів
535
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку