21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Календарне планування Укр.мова 3 клас

Про матеріал
Календарне планування з Української мови 3 клас до підручника Захарійчук 7год/тиждень. Передбачені всі види контролю....
Перегляд файлу

УКРАЇНСЬКА МОВА

119 годин

(І семестр — 4 години на тиждень)

 

(II семестр — 3 години на тиждень)

 

п/п

Тема уроку

Дата

Примітки

 

Мова і мовлення

1

Мова -  найважливіший засіб людського спілкування

 

 

2

Рідна та державна мова

 

 

3

Культура усного і писемного  мовлення. Слова ввіч­ливості, їх уживання в різних ситуаціях.

 

 

 

Текст

4

Текст і його ознаки

 

 

5

Змістовий зв'язок між частинами тексту

 

 

6

Абзац. Роль абзаців у тексті

 

 

7

Ознаки художнього та наукового текстів

 

 

8

Розвиток зв'язного  мовлення. Робота з деформованими реченнями та текстом.

 

 

9

Ознаки ділового тексту.

 

 

10

План тексту. Поділ тексту на логічно завершені частини за планом і без нього. Складання плану прочитаного тексту.

 

 

11

Текст-розповідь. Тема і мета висловлювання у текстах – розповідях.

 

 

12

Текст-опис. Тема і мета висловлювання у текстах-описах.

 

 

13

Тема і мета висловлювання у текстах-описах

 

 

14

Ознайомлення з жанром есе. Навчальний переказ

 

 

15

Засоби змістовного зв'язку між реченнями у тексті (слова, він, вона, воно, цей, той, та; лексичні повтори, близькі за значенням слова)

 

 

16

Розвиток зв'язного  мовлення. Про що говорить заголовок. Складання плану тексту.

 

 

17

Контрольна робота. Письмовий переказ

 

Тема 1

 

Речення

18

Аналіз контрольної роботи. Закріплення та узагальнення вивченого про речення у 2 класі.

 

 

19

Види речень за метою висловлювання

 

 

20

Речення окличні та неокличні. Навчальний діалог

 

 

21

Звертання, розділові знаки при них. Використання у ролі звертань форм кличного відмінка. Навчальний діалог

 

 

22

Члени речення. Головні та другорядні члени речення. Зв'язок слів у реченні

 

 

23

Поняття про словосполучення. Встановлення смислових і граматичних зв’язків між словами в реченнях. Контрольна робота. Діалог (усно)

 

 

24

Побудова речень. Поширення речень за питаннями . Контрольна робота. Діалог (усно)

 

 

 

Слово. Значення слова

25

Значення слів, пряме і переносне значення, випадки багатозначності, найуживаніші омоніми

 

 

26

Розвиток зв'язного мовлення. Засоби зв'язку речень у тексті. Складання тексту-розповіді за малюнком і кінцівкою.

 

 

27

Найуживаніші омоніми (без уживання терміна)

 

 

28

Слова, що звучать однаково, але мають різні значення

 

 

29

Синоніми. Роль синонімів у тексті

 

 

30

Антоніми. Ознайомлення з деякими найпоширенішими фразеологізмами.

 

 

31

Культура мовленого слова. Редагування тексту.

 

 

32

Контрольна робота з  мовної теми “Речення. Слово. Значення слова”

 

Тема 2

 

Будова слова

33

Аналіз контрольної  роботи.  Поняття про закінчення

 

 

34

Основа слова. Частини основи: корінь, префікс, суфікс

 

 

35

Розвиток зв'язного мовлення. Розповідаємо. Складаємо розповіді про своє село

 

 

36

Корінь слова. Спільнокореневі слова. Аналіз будови слова.

 

 

37

Чергування голосних [о], [е] з [і] у коренях слів.

 

 

38

Чергування приголосних [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] і [з'],[ц'], [с']

 

 

39

Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені, що перевіряються наголосом.

 

 

40

Поняття “орфограма”. Добирання     спільнокореневих слів  і зміна форми слова для    перевірки    написання слів із      ненаголошеними [е], [и]

 

 

41

Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені, що не перевіряються    наголосом.    Робота   з    орфографічним    словником.

 

 

42

Контрольна робота. Списування

 

 

43

Аналіз контрольної  роботи. Розвиток зв'язного мовлення. Складання тексту-опису

 

 

44

 Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками. Опрацювання програмових словникових слів.

 

 

45

Правило перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті. Робота з орфографічним словником.

 

 

46

Правильна вимова і правопис слів із дзвінкими приголос­ними в кінці та середині слів перед глухими.

 

 

47

Повторення правопису слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими

 

 

48

Закріплення вивченого про дзвінкі та глухі приголосні звуки

 

 

49

Закріплення вивченого про голосні й приголосні звуки

 

 

50

Розвиток зв'язного  мовлення.  Складання тексту-есе

 

 

51

Контрольна робота. Диктант

 

Тема 3

52

Аналіз контрольної роботи. Префікс. Словотворча роль префіксів

 

 

53

Творення слів із найуживанішими префіксами

 

 

54

Префікси, співзвучні з прийменниками

 

 

55

Правопис префіксів роз-, без-. Перенос слів із префіксами

 

 

56

Спостереження за збігом однакових приголосних на межі префікса та кореня

 

 

57

Написання префіксів з- (с-).

 

 

58

Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї.

 

 

59

Розвиток зв'язного мовлення. Написання запрошення, привітання, інструкції

 

 

60

Перенос слів із префіксами.

 

 

61

Суфікс. Роль суфіксів

 

 

62

Закріплення вивченого про роль суфіксів у словах

 

 

63

Творення слів із найуживанішими суфіксами

 

 

64

Збіг однакових приголосних звуків на межі кореня та суфікса

 

 

65

Поділ слів із суфіксами для переносу.

 

 

66

Контрольна робота з мовної теми “Будова слова”

 

 

67

Розвиток зв'язного мовлення. Як писати листи

 

 

68

Узагальнення вивченого про будову слова.

 

Тема 4

 

Частини мови (загальне поняття)

69

Повторення знань про різні частини мови: іменник, прикметник, дієслово. Службові слова. Роль службових слів у реченні

 

 

70

Спільнокореневі слова, що належать до різних частин мови.

 

 

71

Зв'язок слів у реченні  

 

 

 

Іменник

72

Іменник як частина мови

 

 

73

Розвиток зв'язного мовлення. Написання переказу за колективно складеним планом

 

 

74

Власні та загальні іменники. Велика буква у власних назвах

 

 

75

Велика буква в кличках тварин

 

 

76

Формування поняття предметності на прикладах іменників,

 які означають опредмечені якості, дії.

 

 

77

Вживання іменників у прямому і переносному значеннях.

 

 

78

Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній

 

 

 79

Розвиток зв'язного мовлення.  Складання тексту за поданими початком

 

 

80

Вправи на визначення роду іменників

 

 

81

Змінювання іменників за числами: однина та множина

 

 

82

Вправи на визначення числа іменників

 

 

83

Змінювання іменників за відмінками

 

 

84

Змінювання іменників за відмінками в однині та мно­жині

 

 

85

Розвиток зв'язного мовлення . Складання розповіді з елементами опису

 

 

86

Контрольна робота з мовної теми “Іменник”

 

Тема 5

 

Прикметник

87

Прикметник як частина мови

 

 

88

Зв'язок прикметників з іменниками

 

 

89

Уживання прикметників у прямому і переносному зна­ченнях

 

 

90

Прикметники-антоніми, прикметники-синоніми

 

 

91

Розвиток зв'язного мовлення. Написання переказу за прочитаним твором без зачину та кінцівки

 

 

92

Уживання прикметників у загадках

 

 

93

Уживання прикметників в описах

 

 

94

Змінювання прикметників за родами в сполученні з іменниками

 

 

95

Розбір прикметника як частини мови

 

 

96

Родові закінчення прикметників.

 

 

97

Розвиток зв'язного мовлення. Складання казки за уявою.

 

 

98

Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками

 

 

99

Закріплення знань про прикметник як частину мови

 

 

100

Контрольна робота. Диктант

 

Тема 6

 

Дієслово

101

Аналіз контрольної  роботи. Дієслово як частина мови

 

 

102

Зв'язок дієслова з іменником у реченні

 

 

103

Розвиток писемного мовлення. Написання переказу тексту за самостійно складеним планом та опорними словами

 

 

104

Дієслова-антоніми

 

 

105

Дієслова-синоніми. Редагування тексту

 

 

106

Змінювання дієслів за часами. Контрольна робота. Списування.

 

 

107

Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого про часові форми дієслова

 

 

108

Розвиток зв'язного мовлення. Удосконалення текстів

 

 

109

Дієслова, що виражають незавершену і завершену дію. Вправи на розпізнавання часових форм дієслова, дієслів, що означають завершену і незавершену дію. Програмові слова.

 

 

110

Написання частки не з дієсловами

 

 

111

Закріплення знань про дієслово, як частину мови. Складання речень.

 

 

112

Розвиток зв'язного мовлення. Складання висловлювання про прочитаний твір.

 

 

113

Розбір слова як частини мови. Узагальнення вивченого про дієслово

 

 

114

Контрольна робота з мовної теми “Прикметник. Дієслово”

 

Тема 7

 

Повторення

115

Аналіз контрольної роботи.  Повторення ви­вченого про текст, речення

 

 

116

Розвиток зв'язного мовлення. Складання розповіді на тему «Мої літні канікули»

 

 

117

Контрольна робота. Диктант.

 

 

118

Повторення вивченого про будову слова, частини мови.

 

 

119

Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік.

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
3 серпня 2019
Переглядів
1566
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку