19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Календарне планування. Українська література 7 клас.

Про матеріал

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

7 КЛАСУ

(70 годин на рік)

Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Українська література. 5-9 класи / упоряд. К.В. Таранік-Ткачук, М.П. Бондар, О.М. Івасюк та ін.оновлення програми відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України № 52 від 13.01.2017 р та №201 від10.02.2017 р.:: від 07.06.2017 № 804 зі змінами

Підручники: О. М. Авраменко. Українська літ. Підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К. : Грамота, 2015.
Перегляд файлу

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

7 КЛАСУ

(70 годин на рік)

Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Українська література. 5-9 класи / упоряд. К.В. Таранік-Ткачук, М.П. Бондар, О.М. Івасюк та ін.  оновлення програми відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України № 52 від 13.01.2017 р та №201 від10.02.2017 р.:: від 07.06.2017 № 804 зі змінами

Підручники: О. М. Авраменко. Українська літ. Підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К. : Грамота, 2015. 

Розподіл годин з української літератури у 7 класі

Всього уроків

70

РМ

Контрольна робота

Позакласне читання

Література рідного краю

Виразне читання

I семестр

32

2(у+п)

3

2

2

1

II семестр

38

2(у+п)

3

2

2

1

 

Контрольна робота – 3+3  із них  Контрольний твір (I сем.-1 ;II сем.  -1)

Перевірка зошитів  4+5

I CЕМЕСТР

 уроку

Дата

Тема уроку

Примітки

1

 

Вступ. Із пісенних скарбів (38 год.)

 

Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником. Його особливість і значення. Функції мистецтва. ТЛ: художній твір.

 

2

 

Суспільно-побутові пісні «Ой на горі та женці жнуть», Висловлювання про пісні. Їхнє ідейно-художнє багатство.

напам’ять: 1 пісню (на вибір).

 

3

 

«Гомін, гомін по діброві».Жанрово-тематичне розмаїття пісень. Трагічний і героїчний пафос козацьких і чумацьких пісень. ТЛ: пафос твору.

 

4

 

Коломийки. «Дозвілля молоді», «Жартівливі коломийки» - «перли розсипаного намиста». Особливість жанру і його життєвість. Побудова, ритм. Житгєстверджуючий, гумористичний пафос. ТЛ: коломийки.

 

5

 

РМ № 1. (у) Значення пісенної спадщини українців, усвідомлення важливості відродження й вивчення оригінальної творчості в наш час.

 

6

 

Література рідного краю№1.   Ознайомлення з книгою Б.Сушинського «Козацькі вожді України»

 

7

 

Контрольна робота № 1 за тему «Вступ. Із пісенних скарбів» (різнорівневі завдання).

 

8

 

Про далекі минулі часи

Іван Франко. Короткі відомості про митця і його багатогранну творчість.

 

9

 

Іван Франко «Захар Беркут» (скорочено). Змалювання героїчної боротьби русичів проти монголо-татарських нападників у повісті. ТЛ: історична повість.

 

10

 

Основні персонажі твору, їх групування. Захар Беркут – мудрий ватажок тухольської громади.

 

11

 

Максим і Мирослава – сміливі, мужні патріоти; краса їхніх почуттів. Тугар Вовк. Осудження зради громаді заради збагачення.

 

12

 

Провідна думка повісті Івана Франка «Захар Беркут». Роль пейзажів у повісті. Архаїзми та діалектизми у творі.

 

13

 

Т. Г. Шевченко. Повторення життєпису поета. Вірш «Мені тринадцятий минало». Мотив всеперемагаючого життєлюбства, доброти, любові. Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому і складному світі. ТЛ: мотив у художньому творі, прийоми контрасту.

 

14

 

«Тополя». Романтична ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності. ТЛ: балада, метаморфози.

 

15

 

ВЧ№1. «Заповіт» — твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє. Історія його написання. Ідея єднання з рідною землею. Мрія про щасливе майбутнє свого народу, віра в нього. ТЛ: ідея.

напам’ять: «Як умру, то поховайте...

16

 

Позакласне читання № 1. Твори Т. Шевченка.

 

17

 

Контрольна робота № 2 за тему «Із пісенних скарбів. Про далекі минулі часи». Контрольний твір за творчістю І. Франка, Т.Шевченка.

 

18

 

Андрій Чайковський. Коротко про митця. «За сестрою» (скорочено). Відтворення історичних подій з позицій гуманізму.

 

19

 

Напружений динамічний сюжет героїко-романтичної повісті. ТЛ: героїко-романтична повість, композиція. Виразне читання ключових епізодів твору.

 

20

 

А. Чайковський «За сестрою». Геройство і лицарська відвага головного героя. ТЛ: романтичний герой.

 

21

 

Благородство, відповідальність, мужність, вірність, життєлюбство запорізьких козаків.

 

22

 

Використання фольклорних мотивів у повісті «За сестрою». Гіпербола.

 

23

 

Михайло Стельмах. Розповідь про письменника. Його поетичне сприймання світу.  «Гуси-лебеді летять» (фрагменти) — автобіог-рафічна повість про дитинство. ТЛ: автобіографічний твір.

 

24

 

«Гуси-лебеді летять». Робота з текстом повісті. Поєднання у творі фантастичного й реального.

 

25

 

Сприйняття Михайликом навколишнього світу. Ранній вияв творчих задатків. Багатство та поетичність мови повісті.

 

26

 

РМ № 2.(п) Письмовий твір-характеристика персонажа.

 

27

 

 «Гуси-лебеді летять». Образи гусей-лебедів, чутливого до краси хлопчика Михайлика.

 

28

 

Звичаї, традиції українців у твор і«Гуси-лебеді летять».

 

29

 

Література рідного краю№2. Відлуння сивої прадавнини у віршах Д.Шупти «Трипілля», «Стовпи Голуня».

 

30

 

Позакласне читання № 2. А. Кащенко «Над Кодацьким порогом».

 

31

 

Контрольна робота № 3 за тему «Про далекі минулі часи» (різнорівневі завдання).

 

32

 

Підсумковий урок за семестр. Виразне читання улюблених уривків з художніх торів.

 

 

 

 

 

 

 

 

II CЕМЕСТР

уроку

Дата

Тема уроку

 

33

 

Григір Тютюнник. Цікавий епізод з дитинства письменника. Повість «Климко». Воєнне дитинство у творі. Автобіографічна основа твору.

 

34

 

Повість «Климко». Ідея самопожертви у творі.

 

35

 

Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних.

 

36

 

Образ Климка. Складання вітального слова на честь літературного героя. Художні особливості твору. ТЛ: художня деталь.

 

37

 

Позакласне читання № 3. Дімаров А. «Блакитна дитина».

 

38

 

Контрольна робота № 4 Про далекі минулі часи (різнорівневі завдання).

 

36

 

                                                           «Ти знаєш, що ти людина?»  (20 год.)

Олекса Стороженко Короткі відомості про автора, його гумори-стичні твори. Оповідання «Скарб», морально-етичні проблеми твору.

 

37

 

Гумористичне, викривальне зображення головного героя. Скарб – узагальнений образ щастя. Повчальний характер оповідання.

 

38

 

Богдан Лепкий.Коротко про письменника. «Мишка (Казка для дітей: для малих і великих)».

 

39

 

Трагічна і комічна ситуації, їхня роль у розкритті головної думки, моралі.

 

40

 

Ліна Костенко Коротко про письменницю. Уявне, фантастичне і реальне в її поезіях. Ідея зіткнення неповторності й буденності, стандарту в «Кольорових мишах». Умовна, вигадана ситуація. Образ особливої дівчинки Анни.

 

41

 

«Чайка на крижині». Розгорнута притча-метафора про глибоке духовне наповнення людини – її "крилатість", що проявляється індивідуально.

 

42

 

«Крила». Духовне багатство – найбільший скарб у житті. ТЛ: диптих.

напам’ять: 1 вірш (на вибір).

43

 

ВЧ№2.   «Дощ полив». Ліни Костенко.

 

44

 

В.Симоненко– «лицар на білому коні» в українській літературі. «Лебеді материнства». Втілення особливостей української ментальності, рис національного характеру.

 

45

 

В.Симоненко «Ти знаєш, що ти людина?». Громадянські, патріотичні мотиви, романтичний пафос його лірики.

напам’ять: 1 вірш (на вибір).

46

 

В.Симоненко «Гей, нові Колумби й Магеллани». Втілення в поезії особливостей української ментальності, рис національного характеру. Загальнолюдські цінності та ідеї.

 

47

 

Література рідного краю№3 Б.Сушинський. „Острів забуття і покаяння». 

 

48

 

Марина Павленко Коротко про письменницю.  «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських».

 

49

 

Казкове й реалістичне в повісті-казці, час теперішній і минулий у ній.

 

50

 

Добро і зло в повісті, у сучасному світі та в людині. Роздуми про сенс людського життя, моральний вибір кожного.

 

51

 

РМ № 3 (п). Твір-роздум (висловлення власної думки щодо сенсу людського життя).

 

52

 

Любов Пономаренко.«Гер переможений». Наскрізний гуманістичний пафос новели. ТЛ: новела.

 

53

 

Загальнолюдська ідея гуманізму й толерантності.Особливості художніх засобів новели (деталь, поєднання різних часових площин тощо).

 

54

 

Контрольна робота № 4 Ти знаєш, що ти людина? (різнорівневі завдання).

 

55

 

                                                                           «Ми – українці» (12 год.)

Олег Ольжич. Коротко про поета «Захочеш – і будеш» (із циклу «Незнаному воякові»). Українські національні герої, лицарі духу. Романтичний максималізм, сила духу, життєрадісність, шляхетність, патріотизм, висловлені образним словом. Олена Теліга. Життя і героїчна загибель української патріотки. «Сучасникам».Ідея оптимізму і життєлюбства через художнє слово. Моральний заповіт нащадкам.

 

56

 

Література рідного краю№4Оспівування краси й невмирущості української мови як символу незнищенності народу. М.Палієнко «Балада про рідну мову»

 

57

 

Олександр Гаврош. Розповідь про письменника. «Неймовірні пригоди Івана Сили».

 

58

 

Повість про пригоди українського силача, який став чемпіоном Чехословаччини та Європи з кількох видів спорту, об’їздив півсвіту, здобувши безліч перемог.

 

59

 

Іван Сила (Іван Фірцак) — утілення непереможного духу українського народу, його доброти й щирості. Морально-етична проблематика твору: добро і зло, справжня дружба і любов, чесність і підступність.

 

60

 

РМ № 4  (у). Скласти свою історію з головним героєм — Іваном Силою.

 

61

 

А.Малишко. Відомий український поет і його пісні, що стали народними. "Пісня про рушник".

напам’ять: 1 вірш (на вибір).

62

 

Андрій Малишко «Стежина» («Чому, сказати, й сам не знаю...»), «Вогник». Патріотичні почуття. Найвищі духовні цінності.

 

63

 

Контрольна робота № 6  Контрольний твір.

 

64

 

Позакласне читання № 4. М.Трублаїні "Шхуна "Колумб".

 

65

 

Урок-підсумок. Бесіди про твори, що вивчалися упродовж року й викликали найбільшу зацікавленість. Література на літо.

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Скиба Юлія Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
12 листопада 2018
Переглядів
774
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку