9 червня о 18:00Вебінар: Як Вчителю зарядити свою внутрішню батарейку

Календарне планування Українська мова 1клас Навчання грамоти ( 7 год )

Про матеріал
Календарне планування Українська мова Навчання грамоти ( 7 год ) Буквар: підруч. для 1 класу загальноосвіт. навч. закл. /М.С. Вашуленко, О.В. Вашуленко, – К. : Видавничий дім «Освіта»,2012. Федієнко В. В. Першокласні прописи: посібник з письма та розвитку мовлення/ В. В. Федієнко.- Вид. 8 – е доп. та перероб.- Х.:ВД «Школа», 2017. – Ч. 1-2- 48с.:іл.
Перегляд файлу

Календарне планування

Українська мова

Навчання грамоти    ( 7 год )

Буквар: підруч. для  1 класу загальноосвіт. навч. закл. /М.С. Вашуленко, О.В. Вашуленко, – К. : Видавничий дім «Освіта»,2012.

Федієнко В. В. Першокласні прописи: посібник з письма та розвитку мовлення/ В. В. Федієнко.- Вид. 8 – е доп. та перероб.- Х.:ВД «Школа», 2017. – Ч. 1-2- 48с.:іл. 

.  № з/п

   Дата

                      Зміст навчального матеріалу

№ стор.

 

1.

 

Добукварний період

Здрастуй, школо! Знайомство з букварем. Бесіда на тему  «Батьківщина»

 

С.3-5

2.

 

Ознайомлення з письмовим приладдям та правилами користування ним. Постава під час письма. Обведення кисті руки дитини з назива-нням пальчиків. Розфарбовування малюнків.

 

3.

 

Практичне ознайомлення зі словом, реченням. Спосіб умовного позначення речень. Бесіда за сюжетним малюнком «Літні розваги».

С.6-7

4.

 

Закріплення правил користування письмовим приладдям. Види ліній.

        С.2-3

5.

 

Закріплення знань про слово, речення. Озна-йомлення зі словами - назвами предметів та словами, що означають дії. Бесіда за серією малюнків «Режим дня».

С.8

6.

 

Ознайомлення з прямими горизонтальними лініями, вертикальними і похилими лініями.

           С.4

7.

 

Розширення уявлень про речення. Слухання і розповідь казки. Уявлення дітей про діалог (без терміна). Робота з дитячою книжкою № 1. Українська народна казка «Ріпка»

С.9

8.

 

Закріплення знань про лінії. Обведення і роз-фарбовування малюнків.

 

9.

 

Практичне ознайомлення зі словами – назвами предметів. Логічні вправи за питаннями хто це?, що це? Бесіда за сюжетними малюнками             «У садку та на городі».

С.10-11

10.

 

Письмо прямих горизонтальних, вертикальних ліній у сітці в клітинку. Домальовування й розфарбовування малюнків.

           С.5

11.

 

Розширення уявлень дітей про слово та речен-ня. Практичне ознайомлення зі словами – назвами ознак предметів, протилежними за значеннями. Складання речень за графічними схемами.

С.12-13

12.

 

Письмо похилих та подовжених похилих ліній, обведення та розфарбовування малюнків.

           С.6

13.

 

Практичне ознайомлення учнів зі складом. Поділ слів на склади. Поняття про наголос як сильніше вимовлюваний склад. Бесіда за серією малюнків « Домашні і дикі тварини»

С.14-15

14.

 

Зображення подовжених ліній із петлею внизу. Розвиток зв’язного мовлення № 1. «Шкільне приладдя» ( складання речень). 

           С.6

15.

 

Практичне уявлення про немовні звуки та зву-ки мовлення. Ознайомлення з основними мов-леннєвими органами. Поділ слів на склади. Закріплення поняття про наголос.

С.16

16.

 

Письмо ліній із заокругленням внизу. Обведення малюнків.

           С.7

17.

 

Практичне ознайомлення зі звуковим аналізом слів. Голосні і приголосні звуки, умовне позна-чення їх на письмі. Бесіда за серією малюнків              «Зоопарк»

С.17

18.

 

Письмо коротких та довгих ліній із заокруглен-ням внизу.

           С.7

19.

 

Уявлення про тверді та м’які приголосні звуки. Звуковий аналіз найпростіших за будовою слів. Робота з дитячою книгою № 2. Українська народна казка «Колосок»

С.18

20.

 

Письмо ліній із заокругленням вгорі.

С.8

21.

 

Звуковий аналіз слів. Моделювання речень. Бе-сіда за малюнками на тему «Заняття дітей. Зна-ряддя праці».

С.19

22.

 

Письмо довгих ліній із петлею вгорі.

С.8

23.

 

Закріплення вивченого про речення, слово, зву-ковий склад слова. Уявлення про діалог.

С.20

24.

 

Письмо ліній із заокругленням горі та внизу.

С.9

25.

 

Повний звуковий аналіз мовлених слів. Скла-дання розповіді за серією малюнків.

С.21

26.

 

Письмо півовалів і овалів.

С.9

27.

 

Підсумковий урок добукварного періоду.

 

28.

 

Письмо ліній, півовалів, овалів. Підсумковий урок  добукварного періоду. Розвиток зв’язно-го мовлення № 2  Мовленнєві форми привітання і прощання.

 

 

29.

 

                        Букварний період

Звук [ а ], буква Аа

 

С.22-23

30.

 

Аналіз складових елементів малої букви  а . Письмо рядкової «а».

         С.10

31.

 

Звук  [а]  ,буква А,а. Звукове моделювання слів. Складання речень за схемами.

С.23

32.

 

Письмо великої букви « А».

С.11

33.

 

Звук [ у] , буква У,у. Складання речень за схемами.

С.24-25

34.

 

Письмо рядкової буки «у».

С.12

35.

 

Вправляння у звуковому аналізі слів. Складан-ня речень за схемами. Робота з дитячою книгою № 3.Фольклорні твори (загадки, пісень-ки, лічилки, скоромовки).

 

36.

 

Звукове моделювання слів. Складання речень.

 

37.

 

Письмо великої букви «У»

С.13

38.

 

Звук [ о ]. буква О. о.

С.26-27

39.

 

Письмо рядкової букви «о».

С.14

40.

 

Звуковий аналіз слів. Складання речень за схемами.

С.27

41.

 

Письмо великої букви «О».

С.15

42.

 

Закріплення правопису вивчених літер. Розвиток зв’язного мовлення № 3. Формуван-ня поняття про мовлення і спілкування.

 

43.

 

Звук [ и ]. буква и. Один предмет – багато предметів.

С.28-29

44.

 

Письмо рядкової букви «и».

С.16

45.

 

Звук  [м ], буква М,м. Читання прямих складів з вивченими літерами.

С.30

46.

 

Письмо рядкової букви «м».

С.18

47.

 

Закріплення звукового значення вивчених літер.

С.31

48.

 

Письмо великої букви «М».

С.19

49.

 

Читання текстів. Робота з дитячою книгою № 4. Н.Забіла «Рукавичка»

 

50.

 

Звук [ і ], буква Іі. Звук  [і ] в ролі окремого слова.

С.32

51.

 

Письмо рядкової букви «і».

С.20

52.

 

Звук [ і ], буква Іі. Складання  речень та зв’яз-ного тексту. Правила поведінки на природі.

С.33

53.

 

Письмо великої букви «І».

С.21

54.

 

Звуки[  н],[ н′] , буква Н н.

С.34-35

55.

 

Письмо рядкової букви «н».

С.22

56.

 

Письмо великої букви «Н». Розвиток зв’язного мовлення № 4.Улюблені герої казок і мультфільмів.

С.23

57.

 

Звуки [ л ] , [ л′]  ,буква Л л.

С.36-37

58.

 

Письмо рядкової букви «л».

С.24

59.

 

Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою Лл. Вправи на доповнення незаверше-них речень. Інтонаційне читання речень.

С.38-39

60.

 

Письмо великої букви «Л».

С.25

61.

 

Звуки [ в ] , [в′]  ,буква Вв.

С.40-41

62.

 

Письмо малої букви «в».

С.26

63.

 

Закріплення вміння читати склади, слова і тексти з буквою Вв. Робота з дитячою книгою № 5. Казка «Вовк і семеро козенят».

С.42

64.

 

Закріплення вміння читати текст з буквою Вв.

С.43

65.

 

Письмо великої букви «В».

С.27

66.

 

Звуки [ с],[с′]  ,буква Сс.

С.44-45

67.

 

Письмо рядкової букви «с».

С.28

68.

 

Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою Сс.

С.46-47

69.

 

Письмо великої букви «С».

С.29

70.

 

Закріплення правопису вивчених букв. Розвиток зв’язного мовлення № 5.Складання розповіді за малюнком «Моя улюблена тваринка»

 

71.

 

Звуки [ к], [ к′]  ,буква Кк.

С.48-49

72.

 

Письмо рядкової букви «к».

С.30

73.

 

Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою Кк.

С.50

74.

 

Письмо великої букви «К».

С.31

75.

 

Читання тексту з літерою Кк.

С.51

76.

 

Закріплення правопису вивчених літер.

С.32-33

77.

 

Закріплення вміння читати тексти з вивченими буквами. Робота з дитячою книгою № 6. Г.Бойко «Веселинки».

 

78.

 

Звуки [ р] , [р′] , буква Рр.

С.52-53

79.

 

Письмо рядкової букви «р».

С.34

80.

 

Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою Рр.

С.54-55

81.

 

Письмо великої букви «Р».

С.35

82.

 

Звуки [ п]  , [п′]  ,буква Пп. Робота з анаграма-ми. Бесіда про народне свято Івана Купала.

С.56-57

83.

 

Письмо рядкової букви «п».

С.36

84.

 

Письмо великої букви «П». Розвиток зв’язного мовлення № 6. Мова казок. Складання казки.

С.37

85.

 

Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою Пп.

С.58-59

86.

 

Закріплення вмінь писати букви, слова та речення.

С.38-39

87.

 

Звуки [ т] ,[ т′]  ,буква Тт. Вивчення скоромовки напам’ять.

С.60-61

88.

 

Письмо рядкової букви «т».

С.40

89.

 

Діалогічне читання і розповідь казки « Котик і Півник».

С.62-63

90.

 

Письмо великої букви «Т».

С.41

91.

 

Читання текстів на закріплення вивчених літер. Робота з дитячою книгою № 7. «Забавлянки» - збірка.

 

92.

 

Звук  [е] ,буква Ее.

С.64-65

93.

 

Письмо рядкової букви «е».

С.42

94.

 

Закріплення знань і вмінь, пов’язаних із голос-ними звуками та вивченими відповідними бук-вами. Розповіді дітей про рідне село та села, у яких їм доводилося бути.

С.66-67

95.

 

Письмо великої букви «Е».

С.43

96.

 

Звуки [ д]  ,[ д]  ,буква Дд.

С.68-69

97.

 

Письмо рядкової букви «д».

С.44

98.

 

Письмо великої букви «Д». Розвиток зв’язного мовлення № 7. Складання розповіді за малюн-ком «Моя сім’я».

С.45

99.

 

Закріплення знань і вмінь, пов’язаних із вивченими буквами.

С.70-71

100.

 

Закріплення вміння писати вивчені літери.

С.2-3 (ІІ ч)

101.

 

Звуки [ з] , [ з′ ], буква Зз. Робота з фразеологіз-мами ( без уживання терміна). Заучування скоромовки.

С.72-73

102.

 

Письмо рядкової букви «з».

С.46

103.

 

Читання тексту «Ранок на озері».

С.74-75

104.

 

Письмо великої букви «З».

С.47

105.

 

Удосконалення навичок читання. Інтонаційне читання речень, різних за метою висловлюван-ня. Робота з дитячою книгою № 8. Бібліотеч-ний урок № 1. «Книга у бібліотеці».

 

106.

 

Буква Ь (знак м’якшення). Позначення ним на письмі м’якості приголосних звуків. Бесіда на тему « Що дає нам льон»

С.76

107.

 

Письмо букви «ь».

С.4

108.

 

Закріплення букви ь («знака м′якшення»).

С.77

109.

 

Закріплення вміння писати вивчені літери, сло-ва з вивченими літерами.

С.5

110.

 

Читання текстів з вивченими літерами.

 

111.

 

Закріплення вміння писати вивчені літери.

 

112.

 

Порівняння форм букв. Самодиктант. Закріп-лення вміння писати вивчені букви. Розвиток зв’язного мовлення № 8. Складання розповіді  «Новорічні свята».

 

113.

 

Звуки [ б] ,[ б′] ,буква Бб. Відпрацювання літе-ратурної вимови слів зі звуком [ б] в абсолют-ному кінці слів і перед глухими приголосними.

С.78-79

114.

 

Письмо рядкової букви «б»

С.6

115.

 

Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою Бб. Робота над інтонацією питальних речень.

С.80-81

116.

 

Письмо великої букви «Б».

С.7

117.

 

Звуки [ г] ,[ г]′ ,буква Гг. Засвоєння дзвінкої вимови звука  [г] вкінці слів, складів. Логічні вправи «Де живе?», «Де росте?».

С.82-83

118.

 

Письмо рядкової букви «г»

С.8

119.

 

Вправи на читання та орфоепічні тренування за опрацьованими текстами  букваря. Робота з дитячою книгою № 9. Дитячі ігри. Збірка «Ко-тилася торба з високого горба».

С.86

120.

 

Читання текстів з вивченими літерами.

 

121.

 

Письмо великої букви «Г».

С.9

122.

 

Звуки [ ґ] , [ґ]′ , буква  засвоєння українських слів, поданих у букварі, зі звуком [ ґ], буквою Ґ ґ. Вивчення скоромовок напам’ять.

С.84-85

123.

 

Письмо рядкової букви « ґ».

С.10

124.

 

Закріплення звуків [ ґ] ,[ ґ′] ,букв Ґ ґ. Відпрацю-вання  техніки читання текстів в діалогічної форми. Побудова усних діалогів за змістом прочитаних букварних текстів.

С.87

125.

 

Письмо великої букви «Ґ».

С.11

126.

 

Закріплення вміння писати вивчені літери. Розвиток зв’язного мовлення № 9.Складання усної  розповіді « Мій будинок».

 

127.

 

Звуки [ ч] [ ч]′ , буква Чч.

С.88-89

128.

 

Письмо рядкової букви «ч».

С.12

129.

 

Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою Чч. Бесіда про українські Карпати.

«Карпати».

С.90-91

130.

 

Письмо великої букви «Ч».

С.13

131.

 

Звук  [й′] , буква Йй. Вправи з розвитку фоне-матичного слуху.

С. 92-93

132.

 

Письмо рядкової букви «й».

С.14    

133.

 

Закріплення звука [ й′] , букви Йй. Буквосполу-чення ЙО. Робота з дитячою книгою № 10.  Російська народна казка «Лисиця та заєць».

С.94-95

134.

 

Узагальнюючий  урок на вивчені літери.

 

135.

 

Письмо великої літери « Й».

С.15

136.

 

Звук  [х]  , буква Хх.

С.96-97

137.

 

Письмо рядкової букви «х».

С.18

138.

 

Закріплення звука[ х]  , букви Хх.

С.98-99

139.

 

Письмо великої букви «Х».

С.19

140.

 

Закріплення вміння писати вивчені літери. Розвиток зв’язного мовлення № 10. «Побуто-ва техніка» (складання казки»).

С.16-17

141.

 

Буква Яя.  Позначення звука[ а] в сполученні з [й] та іншими м’якими приголосними.

С.100-101

142.

 

Письмо рядкової букви «я».

С.20

143.

 

Читання слів, речень і текстів із буквою Яя в різних позиціях. Розвиток умінь чути сполучен-ня звука[ й] та інших м’яких приголосних зву-ків із наступним голосним звуком  [а] .

С.102-103

144.

 

Письмо великої букви «Я».

С.21

145.

 

Повторення  і закріплення знань і вмінь, пов’я-заних з вивченими буквами. Вправляння у звуко - буквеному аналізі слів.

 

146.

 

Закріплення вміння писати вивчені букви.

 

147.

 

 Повторення і закріплення знань і вмінь, пов’я-заних з вивченими буквами на текстах букваря. Робота з дитячою книгою № 11. Вірші М. Підгірянки.

 

148.

 

Звук [ ж]. Буква Жж.

С.104-105

149.

 

Письмо рядкової букви «ж».

С.22

150.

 

Закріплення звука[  ж] , букви Жж. Українська народна казка « Лисичка і Журавель».

С.106-107

151.

 

Письмо великої букви «Ж».

С.23

152.

 

Звук [ ш] ,буква Шш.

С.108-109

153.

 

Письмо рядкової букви «ш».

         С.24

154.

 

Закріплення вміння писати вивчені літери. Розвиток зв’язного мовлення № 11. Розширен-ня уявлення про лічилки. Вправляння у скла-данні лічилок.

 

155.

 

 Закріплення звука [ ш   ], букви Шш. Робота над виразністю читання речень , різних за метою висловлювання. П. Воронько «Кожушок».

С.110-111

156.

 

Письмо великої букви «Ш».

С.25

157.

 

Звуки [ц], [ ц′]  ,буква Цц. Заучування скоро-мовки.

С.112-113

158.

 

Письмо рядкової букви «ц».

С.26

159.

 

Закріплення літери Цц. Опрацювання казки      «Родичі» та вірша В. Лучука « Уставати рано треба». Виразне читання, читання в особах.

С.114

160.

 

Письмо великої букви « Ц».

С.27

161.

 

Опрацювання  вірша В. Лучука «Уставати рано треба».  Робота з дитячою книгою № 12. В.Сухомлинський «Покинуте кошеня».

С.115

162.

 

Буква Її, позначення нею звукосполучення [йі]. Бесіда про Київ – столицю України.

С.116-117

163.

 

Письмо рядкової букви «ї».

С.28

164.

 

Закріплення знань про букви Її. Опрацювання тексту        « Гроші України».

С.118

165.

 

Письмо великої букви «Ї».

С.29

166.

 

Опрацювання тексту « Міста України».

С.119

167.

 

Закріплення вміння писати вивчені літери. Списування друкованих речень.

         С.30

168.

 

Письмо буквосполучень, слів, речень з вивче-ними літерами.  Розвиток зв’язного мовлення № 12. «Найдорожче у світі слово!» Складання розповіді про маму.

С.31

169.

 

Буква Юю, позначення нею звукосполучення  [йу] , звука [у] та м’якості приголосного. Опра-цювання  вірша Л. Українки «Пісенька весняної води». Заучування вірша О. Пархоменка «Я матусю дожидаю» напам’ять.

С.120-121

170.

 

Письмо рядкової букви «ю».

С.32

171.

 

Читання слів, речень і текстів з буквою Юю в різних позиціях. Вивчення віршика «Руки» напам’ять.

С.122-123

172.

 

Письмо великої букви «Ю».

         С.33

173.

 

Буква Єє на позначення звукосполучення [ йе] , звука [ е] та м’якості приголосного.

С.124-125

174.

 

Письмо рядкової букви «є».

С.34

175.

 

Читання текстів на вивченні літери. Робота з дитячою книгою №13. Літературні казки.            Ю. Ярмиш «Дрібний дощик».

С.126

176.

 

Читання тексту «Київське метро».

С.127

177.

 

Письмо великої букви «Є».

         С.35

178.

 

Буква Щщ, позначення нею звукосполучення [шч]. Бесіда на тему «Наша Батьківщина».

С.128-129

179.

 

Письмо рядкової букви «щ».

С.38

180.

 

Закріплення букви Щщ. Вправи на звуко-буквений аналіз слів.

С.130-131

181.

 

Письмо великої букви «Щ».

С.39

182.

 

Закріплення вміння писати вивчені літери. Розвиток зв’язного мовлення № 13. Початкове поняття про усне і писемне мовлення .

С.36-37

183.

 

Звук  [ф] , буква Фф. Бесіда про професії.

С.132-133

184.

 

Письмо рядкової букви «ф».

С.40

185.

 

Закріплення звука [ ф] , букви Фф. Вправи на звуко-буквений аналіз слів.

С.134-135

186.

 

Письмо великої букви «Ф».

С.41

187.

 

Звуки [ дз],[  дз′] ,буквосполучення дз. Відпра-цювання правильної вимови.

С.136-137

188.

 

Письмо слів із буквосполученням дз.

С.44

189.

 

Читання текстів на вивченні літери. Робота з дитячою книгою № 14.  Н. Забіла «Ясоччина книжка».

 

190.

 

Звук  дж , позначення його буквосполученням  дж.

С.138-139

191.

 

Письмо слів із буквосполученням дж.

С.45

192.

 

Апостроф. Вимова і написання слів з апострофом.

С.140-141

193.

 

Письмо слів з апострофом.

С.47

194.

 

Алфавіт. Узагальнюючий урок букварного періоду.

 

195.

 

Читання алфавіту. Письмо під диктовку руко-писного алфавіту.

 

196.

 

Коментоване письмо. Списування з друкова-ного тексту. Урок зв’язного мовлення № 14. Визначення за малюнком форми мовлення.

С.46

 

197.

 

                     Післябукварний період

Т. Г. Шевченко – великий український поет. Читання уривків із віршів поета.

 

С.142-143

198.

 

Списування з друкованого тексту.

С.48

199.

 

Іван  Якович Франко – великий український письменник. Опрацювання казки «Лисичка і Рак».

С.144-145

200.

 

Закріплення навичок письма. Письмо під диктовку.

 

201.

 

Леся Українка – велика українська поетеса . Інтонаційне читання вірша « Вишеньки», читання в особах.

С.146-147

202.

 

Удосконалення уміння писати вивчені букви, слова, речення цими буквами.

 

203.

 

 Михайло Коцюбинський « Казка про двох цапків» Робота з дитячою книгою № 15. Твори про тварин. Л. Толстой « Лев і собачка».

С. 148

204.

 

Опрацювання тексту « Хороші звичаї». Вправи на звуко-буквений аналіз слів.

С. 149

205.

 

Удосконалення уміння писати вивчені букви. Виконання творчих письмових робіт.

 

206.

 

Робота над текстом « Мрія збулася». А. Кос-тецький «Буде день веселий».

С.150-151

207.

 

Списування друкованого речення. Письмо в зошиті без друкованої основи. Диктант одно-складових слів.

 

208.

 

Наша мова. « Буква до букви». Леся Лужецька, «Щаслива людина» Анатолій Зимін.

С.4

209.

 

Закріплення навичок письма. Поділ слів на склади. Складання речень за початком.

С. 5

210.

 

Удосконалення вміння писати вивчені букви. Виконання творчих письмових завдань. Розвиток зв’язного мовлення № 15. Складання усної розповіді за малюнком  « Пори року».

 

 

 

211.

 

( За навчальним посібником: Вашуленко М. С., Науменко В. О., Захарійчук  М. Д. «Післябук-варик» )

Подорожуємо просторами України. «Ми живе-мо в Україні».

 

 

 

С. 10

212.

 

Звуки і букви. Повторення написання малих та великих букв, що позначають голосні звуки. Звуко - буквений аналіз слів.

С. 11

213.

 

Слова ввічливості. «Скажи людині: «Доброго дня!» за В. Сухомлинським.

С. 12, 14-15

214.

 

Закріплення вміння писати вивчені літери. Складання речень за малюнками. Поділ слів на склади, запис слів, речень під диктовку.

С.13

215.

 

Читання віршів про весну. Складання розповіді про зміни в природі, які відбулися навесні. «Рі-чечка» Микола Вінграновський.

С.16,18-19

216.

 

 Звуки і букви. Повторення написання малих та великих букв. Алфавіт.

С.17

217.

 

Текст. Читання текстів. Діалог. Робота з дитя-чою книгою № 16. « В гості казка до нас прийшла».

С.20,22-23

218.

 

«Підсніжник», за Борисом Вовком, «Весна»               К. Перелісна.

С. 24, 26-27

219.

 

Наголос. Склад. Письмо слів під диктовку.

С. 21

220.

 

Веселий настрій. «Танок сорок» Володимир Лучук, «Різнокольорові звірята» за М. Пляц-ковським.

С.28,30-31

221.

 

 Приголосні звуки. Речення. Схема речень.

С.25

222.

 

Про братів наших менших. «Зустріч» за О. Ко-пиленком. « Звірі-няньки» ( з журналу)

С.32. 34-35

223.

 

Буква « Ю». Звуко - буквений аналіз слів.

С.29

224.

 

Слово. Речення. Розвиток зв’язного мовлення № 16. Іграшки. Складання загадок про іграшки.

 

225.

 

Маленькі пуховички. «Диво» за А. Давидовим. Читання оповідання І. Прокопенко «Хто роз-будив ліс».

С.36,38-39

226.

 

Буква « Я». Звуко - буквений аналіз слів.

С.33

227.

 

Читання оповідання «Їжаченята» за В. Сухом-линським.

С.40,42-43

228.

 

Перенос слів з рядка в рядок. Перевірна робота. Списування.

 

229.

 

 Діалог. Андрій М’ястківський «Сонечко». «Не-слухняний м’ячик» Олег Буцень.

С.44,46-47

230.

 

Буква « Є». Звуко - буквений аналіз слів, пере-нос слів, поділ слів на склади.

С.37  

231.

 

Робота з дитячою книгою № 17. Бібліотечний урок № 2. «Ознайомлення з періодичними виданнями для дітей  ( журнали, газети).

 

232.

 

 Борис Харчук «Ромашка».

С.48

233.

 

Буква «Ї». Звуко - буквений аналіз слів, перенос слів, письмо під диктовку.

С.41

234.

 

Якого кольору Земля? «Корисна розмова» Текля Білецька. Перевірна робота. Читання вголос.

С. 52

235.

 

Букви  « Я, Ю, Є, Ї». Самодиктант.

С. 45.

236.

 

Д. Чередниченко « Жирафа у метро»

С. 54-55

237.

 

Закріплення написання слів з буквами « Г, Ґ».

С.49

238.

 

 Буква «Щ». Розвиток зв’язного мовлення № 17.  Словесне малювання. « Весна іде, красу несе!».

С.57      

239.

 

Іван Гуцал «Вийшов Щиглик щавель їсти.» ,                «Сміхота» Ігор Січовик.

С.56,58-59

240.

 

Звуки [дж] ,[ дз],[  дз′] перенос слів з ними.

С.61

241.

 

Оксана Іваненко « Джмелик», « Дивний ранок»

С.60, 63

242.

 

М’який знак. Перенос слів.

 С.65,69

243.

 

«Дощиковий цвіт» за Зіркою Мензатюк.

С.66-67

244.

 

Апостроф. Написання слів з ними.

С.77

245.

 

Підсумковий урок. Читання творів.

 

 

docx
Додано
7 грудня 2019
Переглядів
870
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку