18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ Українська мова 7 КЛАС

Про матеріал
КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ Українська мова 7 клас Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 07.00.2017 № 804)-сайт МОНУ В.В.Заболотний.Українська мова: 7 кл.: Підручник.К.: Генеза,2015
Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ Українська мова      7 клас

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 07.00.2017 № 804)-сайт МОНУ

В.В.Заболотний.Українська мова: 7  кл.: Підручник.К.: Генеза,2015            

 

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

3

 

3

 

Письмо:

 

 

 

 

переказ

1

 

1

 

твір

-

 

1

 

Правопис:

 

 

 

 

диктант

1

 

1

 

 

Усний переказ,

діалог

 

 усний твір,

читання вголос

 

 

І СЕМЕСТР

 

І семестр

ЗМІСТ ПРОГРАМОВОГО МАТЕРІАЛУ

К-сть

год

ДАТА

 

ПРИМІТКИ

 

 

Вступ. Літературна норма  української мови

1

 

 

 

 

Р.М.Відомості про мовлення.Повторення й поглиблення  вивченого про текст,  його структурні особливості.Мікротема тексту (практично).Повторення вивченого про стилі мовлен- ня. Поняття про публіцичтичний стиль.Аудіювання тексту публіцистичного стилю.Визначення теми,основної думки.Складання плану тексту публіцистичного стилю «Духовні цінності нашого народу»

 Докладний усний   переказ тексту публіцистичного стилю з елементами роздуму (за простим планом).

 

1

 

 

 

Повторення та узагальнення вивченого

 

 

 

Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях.

1

 

 

 

 

 

 

Вивчені частини мови,  їх правопис. Вивчені групи орфограм.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морфологія. Орфографія

 

Дієслово (18 год)

 

 

Дієслово: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на -но, -то(загальне ознайомлення).

Неозначена форма дієслова.

 Особові форми дієслова.

РМ Докладний письмовий переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в публіцистичному стилі.

1

 

 

 

 

1

1

 

2

 

 

 

 

РМ. Написання есе» Гармонія людини і природи як велика духовна цінність»

1

 

 

 

 

Не з дієсловами (повторення).

1

 

 

 

 

 

Доконаний і недоконаний види дієслова.

 

1

 

 

 

 

Часи дієслова.

1

 

 

 

 

Теперішній час. Правопис -ться, -шсяв кінці дієслів (повторення). Вимова дієслів на–шся, -ться.

1

 

 

 

 

Минулий час.

Зміна дієслів у минулому часі.

1

 

 

 

 

Майбутній час дієслова.

 

1

 

 

 

 

Контрольна робота № 1   Дієслово.

РМ.РМ.Читання мовчки тексту ,визначення вжитих у ньому дієслів. Складання тексту для руханки з використанням різних особових форм дієслівПисьмовий стислий переказ  розповідного тексту художнього стилю про виконання певних  дій

     1

2

 

 

 

 

 

Аналіз письмового переказу

Дієслова І і ІІ дієвідмін.Букви е, ив особових закінченнях дієслів I і II дієвідміни (повторення).Дієвідмінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу.

1

 

 

 

 

Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий). Творення дієслів умовного способу.

1

 

 

 

 

Творення дієслів наказового способу. Буква ь у дієсловах наказового способу.

 

 

 

 

 

 

Безособові дієслова.

1

 

 

 

 

Способи творення дієслів.

1

 

 

 

 

 

Контрольна робота   Дієслово.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

                    Дієприкметник (10 год)

 

 

 

 

Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки в реченнях із дієприкметниковими зворотами.

1

 

 

 

 

РМ Особливості будови опису зовнішності людини

 Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини (за складним планом)

1

 

 

 

 

Активні дієприкметники, їх творення

Пасивні дієприкметники, їх творення

РМ.Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною українського художника(Т.Шевченка) у художньому стилі з використанням дієприкметників і дієприкметникових зворотів (за складним планом)

1

1

 

2

 

 

 

 

Аналіз твору

Відмінювання дієприкметників. Правопис відмінкових закінчень  дієприкметників

1

 

 

 

 

РМ Контрольний докладний переказ розповідного тексту  елементами опису зовнішності людини (за складним планом)

2

 

 

 

 

Аналіз контрольного переказу

Не з дієприкметниками.

 

 

1

 

 

 

 

Уживання форм активних дієприкметників теперішнього часу в сучасній українській мові.Н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження.

1

 

 

 

 

Безособові дієслівні форми на –но, -то.

 

1

 

 

 

 

Контрольний диктант

1

 

 

 

 

Контрольна робота  № 3Дієприкметник.

РМ Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування з елементами зауважень, пропозицій з використанням дієприкметни- кових зворотів. Складання й розігрування діалогів відповідно до ситуації,пов΄язаної з характеристикою людей з використанням дієприкметників.

РМ.Складання звіту про виконану роботу(оформлення в школі зимового саду) в офіційно-діловому стилі з використанням безособових дієслівних форм на -но -то

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

ІІ СЕМЕСТР

 

Дієприслівник (7 год)

 

 

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Дієприслівниковий зворот. Розділові знаки в реченнях із дієприслівниковими зворотами.

 

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

РМ.Усний твір розповідного характеру в художньому стилі про виконання певних дій на основі власних спостережень з використанням дієприслівникових зворотів (за складним планом)

2

 

 

 

 

Не з дієприслівниками.

1

 

 

 

 

Вид і час дієприслівників.Дієприслівники  недоконаного й доконаного виду, їх творення.

1

 

 

 

 

РМ. Письмовий твір розповідного характеру про виконання автором  улюбленої справи

( «Душу я у вишивку вкладаю»,»Як я створюю прикраси з бісеру»)

Аналіз твору

2

 

 

 

 

Контрольна робота  №4 Дієприслівник.

 

1

 

 

 

 

 

 

Прислівник (14 год)

 

 

 

Прислівник: загальне  значення,

морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прислівників (практично).

1

 

1

 

 

 

 

Ступені порівняння прислівників

1

 

 

 

 

Творення й правопис  прислівників.

1

 

 

 

 

РМ. Складання тексту-розповіді на історичну тему про визначні події ,пов ΄зані з «малою батьківщиною» з використанням прислівників-синонімів та прислівників -антонімів

1

 

 

 

 

Букви нта нну прислівниках.

 

1

 

 

 

 

 

 

Неі ні з прислівниками.

1

 

 

 

 

И таі в кінці прислівників.

РМ Складання анотації на книжку з використанням прислівників

1

1

 

 

 

 

Правопис прислівників на о, е ,утворених від прикметників і дієприкметників.

1

 

 

 

 

Написання прислівників окремо, разом і через дефіс.

РМ Портретний нарис  у публіцистичному стилі

1

 

2

 

 

 

 

Написання прислівникових сполук.

Узагальнення вивченого

1

1

 

 

 

 

Контрольна робота  №5

1

 

 

 

 

 

Службові частини мови (10 год)

Прийменник (3 год), сполучник (3 год), частка (4 год)

 

 

 

Прийменникяк службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку  слів у словосполученні й реченні. іменника.

РМ Складання розповіді про знайому людину,зовнішній вигляд якої видається вам досконалим.визначення службових частин мови.

1

 

 

 

1

 

 

 

 

Види прийменників за будовою. Непохідні й похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс.

2

 

 

 

 

Зв΄язок прийменника з непрямими відмінками

Прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення.

1

 

 

 

 

Сполучник як службова частина мови.

РМ. Контрольний переказ розповідного тексту про виконання певних дій в художньому стилі.

1

2

 

 

 

 

Аналіз контрольного переказу

Використання  сполучників у простому й складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності.Види сполучників за будовою, походженням.

1

 

 

 

 

Написання сполучників. Розрізнення сполучників і однозвучних слів.

1

 

 

 

 

РМ Контрольнийтвір розповідного характеру про виконання автором  улюбленої справи

2

 

 

 

 

Аналіз контрольного твору

Частка як службова частина мови. Частки формотворчі і словотворчі

1

 

 

 

 

Написання часток -бо, -но, -то,  -от, -таки.

Не і ні  з різними частинами мови. (узагальнення).

1

 

1

 

 

 

 

РМ Складання висловлення «Чи хотів(ла)би я щось у собі змінити»

1

 

 

 

 

Вигук як особлива частина мови.Групи вмгуків за значенням

 Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках.

 

1

 

1

 

 

 

 

Контрольний диктант.

Контрольна робота  № 6   Службові частини мови. Вигук.

РМ.Складання казки для меншого брата чи сестрички з використанням звуконслідувальних слів

1

1

 

1

 

 

     Узагальнення й систематизація вивченого  протягом року (2 год)

 

 

Частини мови, їх правопис і використання в мовленні

2

 

 

 

 

 

 

 

Календарне плануванняуроків української літератури для 7 класу

За Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів, що відповідає Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від23.11.2011р. № 1392, наказом Міністерства від 6.06. 2012 р. № 664 . Р.В. Мовчан, К.В.Таранік-Ткачук, М.П.Бондар, О.М.Івасюк, С.А. Кочерга, Л.І. Кавун, О.І. Неживий, Н.В.Михайлова . Українська література: 5-9 класи.-Київ.: Освіта,2013р.зі змінами затвердженими наказом МОН України від 0 7.06. 2017 р. № 804- сайт МОНУ

О.Авраменко.Українська література:7кл.:Підручник.К.:Грамота,2015

 

Обов’язкова кількість видів контролю

Семестри

І

ІІ

Контрольні роботи у формі:

3

 

3

 

контрольного классного твору;

1

 

1

Виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

2

2

Уроки розвитку мовлення* (РМ)

2

у

2

у

п

п

Уроки позакласного читання (ПЧ)

Література рідного краю

2

2

2

2

Перевірка зошитів

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п

Зміст навчального матеріалу

 

Дата

 

Примітки

І семестр

 

ВСТУП (1 год.)

 

 

 

Вступ. Художній твір як явище мистецтва, новий і реальний світ, створений письменником. Його особливість і значення. Функції мистецтва.

ПЧ за творами ,прочитаними влітку

1

 

 

1

 

 

 

 

ІЗ ПІСЕННИХ СКАРБІВ (4 год.)

 

 

 

Суспільно-побутові пісні« Ой на горі та женці жнуть», «Ой у степу криниченька»

Висловлювання відомих людей про українські народні пісні. Їхнє ідейно-художнє багатство. ТЛ: суспільно-побутові пісні.

 

Жанрово-тематичне розмаїття пісень (суспільно-побутові: козацькі, чумацькі, кріпацькі, солдатські, бурлацькі, заробітчанські тощо). Трагічний і героїчний пафоси козацьких і чумацьких пісень.

ТЛ: пафос твору

1

 

 

 

 

1

Н.на вибір

 

Вивчити напам’ять:

1 пісню (на вибір)

 

 

 Коломийки «Дозвілля молоді», «Жартівливі коломийки» – «перли розсипаного намиста». Особливість жанру і його життєвість. Побудова, ритм коломийок. Життєствердний, гумористичний пафос.

ТЛ: коломийки.

1

 

 

 

 

 

РМ Написання твору-роздуму на одну із тем: «У піснях – історія мого народу», «Пісня – душа народу», «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине…», «Народна пісня – злеет душі людської». (письмово).

1

 

 

 

 

 

Література рідного краю

Контрольна робота (комб.)

1

1

 

 

 

 

ПРО МИНУЛІ ЧАСИ   (23 год.)

 

 

 

Іван ФРАНКО. «Захар Беркут» Короткі відомості про митця і його багатогранну творчість.

1

 

 

 

 

 

Іван ФРАНКО. «Захар Беркут»(скорочено). Змалювання героїчної боротьби русичів-українців проти монголо-татарських нападників.

ТЛ: історична повість.

1

 

 

 

 

 

Іван ФРАНКО. «Захар Беркут» Образи тухольської громади:роль і місце кожного в суспільному житті.Лідерські якості головного героя.

1

 

 

 

 

 

Іван ФРАНКО. «Захар Беркут»Патріотична ідея (головна думка)

МК:фільм «Захар Беркут»1971;Л.Осика

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарас ШЕВЧЕНКО. Повторення життєпису поета. «Мені тринадцятий минало…» Мотив усеперемагаючого життєлюбства,  доброти, любові. Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому і складному світі.

1

 

 

 

 

 

Тарас ШЕВЧЕНКО. «Тополя» Ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності.

ТЛ: балада, метаморфози.

1

 

 

 

 

 

Тарас ШЕВЧЕНКО. «Як умру, то поховайте…»–твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє. Історія його написання. Ідея єднання з рідною землею. Мрія про щасливе майбутнє свого народу, віра в нього.

ТЛ: ідея.

1

н

 

 

 

 

Контрольна робота №1. «Із пісенних скарбів», «Про минулі часи: творчість І.Франка, Т. Шевченка»: (комб.).

 

Андрій ЧАЙКОВСЬКИЙ.«За сестрою» Коротко про митця. Відтворення історичних подій із позицій гуманізму.

ТЛ: героїко-романтична повість.

 

Андрій ЧАЙКОВСЬКИЙ.«За сестрою» Напружений динамічний сюжет героїко-романтичної повісті.

ТЛ: композиція

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

Вивчити напам’ять: «Як умру, то поховайте…»

 

 

Андрій ЧАЙКОВСЬКИЙ.«За сестрою» Використання фольклорних мотивів, засобів (зокрема прийому гіперболізації).

ТЛ:  романтичний герой,

1

 

 

 

 

 

Андрій ЧАЙКОВСЬКИЙ.«За сестрою» Благородство, відповідальність, мужність, вірність, життєлюбство запорозьких козаків.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайло СТЕЛЬМАХ. «Гуси-лебеді летять…» Коротко про митця. Його поетичне сприймання світу. Автобіографічна повість про дитинство.

ТЛ: автобіографічний твір.(фрагменти твору,розд.1-9 на вибір)

1

 

 

 

 

 

Михайло СТЕЛЬМАХ. «Гуси-лебеді летять…» Єдність світу природи і світу дитячої душі (у вчинках, поведінці, роздумах, переживаннях).

1

 

 

 

 

 

Михайло СТЕЛЬМАХ. «Гуси-лебеді летять…» Звичаї, традиції українців. Образи гусей-лебедів,чутливого до краси хлопчика Михайлика.

МК:фільм «Гуси-лебеді летять»,1974;Б.Зеленецький

2

 

 

 

 

 

РМ Переказ одного з улюблених епізодів повісті М. Стельмаха «Гуси

-лебеді летять». (усно).

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Григір ТЮТЮННИК. «Климко» Цікавий епізод із дитинства письменника.

1

 

 

 

 

 

Григір ТЮТЮННИК. «Климко» Тема воєнного лихоліття в повісті. Автобіографічна основа твору.

1

 

 

 

 

 

Григір ТЮТЮННИК. «Климко» Ідея самопожертви. Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних.

1

 

 

 

 

 

Григір ТЮТЮННИК. «Климко» Художні особливості твору (мова персонажів, художня деталь).

ТЛ: художня деталь.

1

 

 

 

 

 

Контрольна робота №3. «Творчість А.Чайковського, М. Стельмаха, Гр. Тютюнника»    Міні- твір на одну із тем: «Павлусь – відважний лицар і герой» (за повістю А.Чайковського «За сестрою»); «Шанобливе ставлення до природи у повісті М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять»; «Морально-етичні уроки доброти у повісті Гр.Тютюнника «Климко».

1

 

 

 

 

 

ПЧ Г.Тютюнник «Вогник далеко в степу»

Література рідного краю №2.

1

1

 

 

 

 

ІІ семестр  «ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ – ЛЮДИНА?» (15 год.)

 

 

 

Олекса СТОРОЖЕНКО. «Скарб» Короткі відомості про автора, його гумористичні твори. Оповідання «Скарб». Морально-етичні проблеми твору.

1

 

 

 

 

 

Олекса СТОРОЖЕНКО. «Скарб» Гумористичне, викривальне зображення головного героя. Скарб – узагальнений образ щастя. Повчальний характер оповідання.

ТЛ: поглиблення поняття про гумор.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богдан ЛЕПКИЙ. «Мишка (Казка для дітей, для малих і великих)» Актуальні морально-етичні питання в ньому, проблема збереження загально-людських цінностей.

Трагічна і комічна ситуації, їхня роль у розкритті головної думки, моралі.

 

Урок літератури рідного краю

 

 

1

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Ліна КОСТЕНКО. Коротко про письменницю. Уявне, фантастичне і реальне в її поезіях. («Дощ полив…»)

 

Ліна КОСТЕНКО. «Кольорові миші» Ідея зіткнення неповторності й буденності, стандарту в «Кольорових мишах». Умовна, вигадана ситуація. Образ особливої дівчинки Анни.

Ліна КОСТЕНКО. «Чайка на крижині», «Крила» Ідея глибокого духовного наповнення людини – її «крилатості»,що проявляється індивідуально. Духовне багатство – найбільший скарб у житті.

 

1

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Н на вибір

 

Вивчитинапам’ять:

1 вірш (на вибір).

 

 

Контрольна робота (комб.)

1

 

 

 

 

 

 

Василь СИМОНЕНКО – коротко про митця. «Лебеді материнства», 

1

Н на вибір

 

 

 

 

Василь СИМОНЕНКО. «Ти знаєш, що ти — людина…»Громадянські, патріотичні мотиви його лірики.

МК:»Ти на землі людина» у виконанні «Піккардійської терції»;»Лебеді материнства»(«Бандурванд» І.Стиць)

 

1

 

 

 

 

Вивчити напам’ять:

1 вірш (на вибір)

 

 

Василь СИМОНЕНКО.«Гей, нові Колумби й Магеллани…» Загальнолюдські цінності та ідеї.

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Марина ПАВЛЕНКО. «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських» Казкове й реалістичне в повісті-казці, час теперішній і минулий у ній.

 

 

 

 

 

 

Марина ПАВЛЕНКО. «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських» Роздуми про сенс людського життя, моральний вибір кожного.

1

 

 

 

 

 

Марина ПАВЛЕНКО. «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських» Добро і зло в повісті, у сучасному світі та в людині.

2

 

 

 

 

 

Позакласне читання №3.  М.ПАВЛЕНКО. «Русалонька із 7-В проти Русалоньки з Білокрилівського лісу», «Русалонька із 7-В. В тенетах лабіринту», «Русалонька із 7-В та загублений у часі (Кн. 2)» (на вибір).

 

 

 

 

 

 

Любов ПОНОМАРЕНКО. «Гер переможений» Загальнолюдська ідея гуманізму й толерантності. Особливості художніх засобів новели (роль деталей, поєднання різних часових площин тощо).

ТЛ: новела.

2

 

 

 

 

 

Контрольна робота №4. «Ти знаєш, що ти – людина?»: (комб.).

1

 

 

 

 

МИ – УКРАЇНЦІ (11 год.)

 

 

 

Олег ОЛЬЖИЧ. «Захочеш – і будеш» (із циклу «Незнаному воякові»)

Українські національні герої, лицарі духу. Романтичний максималізм, сила духу, життєрадісність, шляхетність, патріотизм, висловлені образним словом. Ідея оптимізму і життєлюбства через художнє слово.

 

1

 

 

Вивчити напам’ять:

1 вірш (на вибір)

 

 

Олена ТЕЛІГА. «Радість»

Українські національні герої, лицарі духу. Романтичний максималізм, сила духу, життєрадісність, шляхетність, патріотизм, висловлені образним словом. Ідея оптимізму і життєлюбства через художнє слово.

РМ Роздуми про сенс  люддського життя

1

 

 

 

1

 

 

Вивчити напам’ять:

1 вірш (на вибір)

 

 

Олександр ГАВРОШ. «Неймовірні пригоди Івана Сили» Повість про пригоди українського силача, який став чемпіоном Чехословаччини та Європи з кількох видів спорту, об’їздив півсвіту, здобувши чимало перемог.

1

 

 

 

 

 

Олександр ГАВРОШ. «Неймовірні пригоди Івана Сили» Іван Сила (Іван Фірцак) — утілення непереможного духу українського народу, його доброти й щирості.

1

 

 

 

 

 

Олександр ГАВРОШ. «Неймовірні пригоди Івана Сили» Морально-етична проблематика твору: добро і зло, справжня дружба і любов, чесність і підступність.

МК: кінофільм «Іван Сила»,2013;В.Андрієнко

2

 

 

 

 

 

РМ Письмовий твір-розповідь про вигадані події на основі прочитаного. Складання власної версії закінчення твору (фанфіка); продовження розповіді про пригоди Івана Сили (на вибір).

1

 

 

 

 

 

Андрій МАЛИШКО. «Пісня про рушник», Відомий український поет і його пісні, що стали народними.

Андрій МАЛИШКО. «Чому, сказати, й сам не знаю…»,

Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності в них.

 

Художні засоби донесення до читача ідей патріотизму, гуманізму, історичної пам’яті. Ліризм поезій А. Малишка.

В.Івасюк.відомий український поет і композитор.Пісні митця,що сприяли відродженню національної свідомості.»Червона рута»

Пісенна творчість « Я піду в далекі гори»

Пісенна творчість «Балада про мальви»,»Водограй»

 

 

1

 

1

 

 

1

 

1

 

 

1

1

Н на виб.

 

Вивчити напам’ять: 

1 вірш(на вибір)

 

 

Контрольна робота №6. «Ми  – українці»: (мінітвір). «Ідея патріотичного оптимізму та життєлюбства у творах Олега Ольжича й Олени Теліги», «Богатир Карпат Іван Сила», «Пісенно-поетична творчість Андрія Малишка».

 

1

 

 

 

 

 

Література рідного краю

ПЧ  В.Королів- Старий « Поторча  Хрипка «

1

1

 

 

 

 

 

Урок-підсумок. Бесіда про твори, що вивчалися протягом року й викликали найбільшу зацікавленість.

1

 

 

 

 

 

Підсумковий урок. Семестрове та річне оцінювання.

1

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Скиба Юлія Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
15 січня 2020
Переглядів
1884
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку