3 квітня о 18:00Вебінар: Гейміфікація уроку як засіб підвищення ефективності навчання

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ Українська мова 7 КЛАС

Про матеріал
КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ Українська мова 7 клас Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 07.00.2017 № 804)-сайт МОНУ В.В.Заболотний.Українська мова: 7 кл.: Підручник.К.: Генеза,2015
Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ Українська мова      7 клас

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 07.00.2017 № 804)-сайт МОНУ

В.В.Заболотний.Українська мова: 7  кл.: Підручник.К.: Генеза,2015            

 

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

3

 

3

 

Письмо:

 

 

 

 

переказ

1

 

1

 

твір

-

 

1

 

Правопис:

 

 

 

 

диктант

1

 

1

 

 

Усний переказ,

діалог

 

 усний твір,

читання вголос

 

 

І СЕМЕСТР

 

І семестр

ЗМІСТ ПРОГРАМОВОГО МАТЕРІАЛУ

К-сть

год

ДАТА

 

ПРИМІТКИ

 

 

Вступ. Літературна норма  української мови

1

 

 

 

 

Р.М.Відомості про мовлення.Повторення й поглиблення  вивченого про текст,  його структурні особливості.Мікротема тексту (практично).Повторення вивченого про стилі мовлен- ня. Поняття про публіцичтичний стиль.Аудіювання тексту публіцистичного стилю.Визначення теми,основної думки.Складання плану тексту публіцистичного стилю «Духовні цінності нашого народу»

 Докладний усний   переказ тексту публіцистичного стилю з елементами роздуму (за простим планом).

 

1

 

 

 

Повторення та узагальнення вивченого

 

 

 

Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях.

1

 

 

 

 

 

 

Вивчені частини мови,  їх правопис. Вивчені групи орфограм.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морфологія. Орфографія

 

Дієслово (18 год)

 

 

Дієслово: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на -но, -то(загальне ознайомлення).

Неозначена форма дієслова.

 Особові форми дієслова.

РМ Докладний письмовий переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в публіцистичному стилі.

1

 

 

 

 

1

1

 

2

 

 

 

 

РМ. Написання есе» Гармонія людини і природи як велика духовна цінність»

1

 

 

 

 

Не з дієсловами (повторення).

1

 

 

 

 

 

Доконаний і недоконаний види дієслова.

 

1

 

 

 

 

Часи дієслова.

1

 

 

 

 

Теперішній час. Правопис -ться, -шсяв кінці дієслів (повторення). Вимова дієслів на–шся, -ться.

1

 

 

 

 

Минулий час.

Зміна дієслів у минулому часі.

1

 

 

 

 

Майбутній час дієслова.

 

1

 

 

 

 

Контрольна робота № 1   Дієслово.

РМ.РМ.Читання мовчки тексту ,визначення вжитих у ньому дієслів. Складання тексту для руханки з використанням різних особових форм дієслівПисьмовий стислий переказ  розповідного тексту художнього стилю про виконання певних  дій

     1

2

 

 

 

 

 

Аналіз письмового переказу

Дієслова І і ІІ дієвідмін.Букви е, ив особових закінченнях дієслів I і II дієвідміни (повторення).Дієвідмінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу.

1

 

 

 

 

Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий). Творення дієслів умовного способу.

1

 

 

 

 

Творення дієслів наказового способу. Буква ь у дієсловах наказового способу.

 

 

 

 

 

 

Безособові дієслова.

1

 

 

 

 

Способи творення дієслів.

1

 

 

 

 

 

Контрольна робота   Дієслово.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

                    Дієприкметник (10 год)

 

 

 

 

Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки в реченнях із дієприкметниковими зворотами.

1

 

 

 

 

РМ Особливості будови опису зовнішності людини

 Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини (за складним планом)

1

 

 

 

 

Активні дієприкметники, їх творення

Пасивні дієприкметники, їх творення

РМ.Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною українського художника(Т.Шевченка) у художньому стилі з використанням дієприкметників і дієприкметникових зворотів (за складним планом)

1

1

 

2

 

 

 

 

Аналіз твору

Відмінювання дієприкметників. Правопис відмінкових закінчень  дієприкметників

1

 

 

 

 

РМ Контрольний докладний переказ розповідного тексту  елементами опису зовнішності людини (за складним планом)

2

 

 

 

 

Аналіз контрольного переказу

Не з дієприкметниками.

 

 

1

 

 

 

 

Уживання форм активних дієприкметників теперішнього часу в сучасній українській мові.Н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження.

1

 

 

 

 

Безособові дієслівні форми на –но, -то.

 

1

 

 

 

 

Контрольний диктант

1

 

 

 

 

Контрольна робота  № 3Дієприкметник.

РМ Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування з елементами зауважень, пропозицій з використанням дієприкметни- кових зворотів. Складання й розігрування діалогів відповідно до ситуації,пов΄язаної з характеристикою людей з використанням дієприкметників.

РМ.Складання звіту про виконану роботу(оформлення в школі зимового саду) в офіційно-діловому стилі з використанням безособових дієслівних форм на -но -то

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

ІІ СЕМЕСТР

 

Дієприслівник (7 год)

 

 

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Дієприслівниковий зворот. Розділові знаки в реченнях із дієприслівниковими зворотами.

 

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

РМ.Усний твір розповідного характеру в художньому стилі про виконання певних дій на основі власних спостережень з використанням дієприслівникових зворотів (за складним планом)

2

 

 

 

 

Не з дієприслівниками.

1

 

 

 

 

Вид і час дієприслівників.Дієприслівники  недоконаного й доконаного виду, їх творення.

1

 

 

 

 

РМ. Письмовий твір розповідного характеру про виконання автором  улюбленої справи

( «Душу я у вишивку вкладаю»,»Як я створюю прикраси з бісеру»)

Аналіз твору

2

 

 

 

 

Контрольна робота  №4 Дієприслівник.

 

1

 

 

 

 

 

 

Прислівник (14 год)

 

 

 

Прислівник: загальне  значення,

морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прислівників (практично).

1

 

1

 

 

 

 

Ступені порівняння прислівників

1

 

 

 

 

Творення й правопис  прислівників.

1

 

 

 

 

РМ. Складання тексту-розповіді на історичну тему про визначні події ,пов ΄зані з «малою батьківщиною» з використанням прислівників-синонімів та прислівників -антонімів

1

 

 

 

 

Букви нта нну прислівниках.

 

1

 

 

 

 

 

 

Неі ні з прислівниками.

1

 

 

 

 

И таі в кінці прислівників.

РМ Складання анотації на книжку з використанням прислівників

1

1

 

 

 

 

Правопис прислівників на о, е ,утворених від прикметників і дієприкметників.

1

 

 

 

 

Написання прислівників окремо, разом і через дефіс.

РМ Портретний нарис  у публіцистичному стилі

1

 

2

 

 

 

 

Написання прислівникових сполук.

Узагальнення вивченого

1

1

 

 

 

 

Контрольна робота  №5

1

 

 

 

 

 

Службові частини мови (10 год)

Прийменник (3 год), сполучник (3 год), частка (4 год)

 

 

 

Прийменникяк службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку  слів у словосполученні й реченні. іменника.

РМ Складання розповіді про знайому людину,зовнішній вигляд якої видається вам досконалим.визначення службових частин мови.

1

 

 

 

1

 

 

 

 

Види прийменників за будовою. Непохідні й похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс.

2

 

 

 

 

Зв΄язок прийменника з непрямими відмінками

Прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення.

1

 

 

 

 

Сполучник як службова частина мови.

РМ. Контрольний переказ розповідного тексту про виконання певних дій в художньому стилі.

1

2

 

 

 

 

Аналіз контрольного переказу

Використання  сполучників у простому й складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності.Види сполучників за будовою, походженням.

1

 

 

 

 

Написання сполучників. Розрізнення сполучників і однозвучних слів.

1

 

 

 

 

РМ Контрольнийтвір розповідного характеру про виконання автором  улюбленої справи

2

 

 

 

 

Аналіз контрольного твору

Частка як службова частина мови. Частки формотворчі і словотворчі

1

 

 

 

 

Написання часток -бо, -но, -то,  -от, -таки.

Не і ні  з різними частинами мови. (узагальнення).

1

 

1

 

 

 

 

РМ Складання висловлення «Чи хотів(ла)би я щось у собі змінити»

1

 

 

 

 

Вигук як особлива частина мови.Групи вмгуків за значенням

 Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках.

 

1

 

1

 

 

 

 

Контрольний диктант.

Контрольна робота  № 6   Службові частини мови. Вигук.

РМ.Складання казки для меншого брата чи сестрички з використанням звуконслідувальних слів

1

1

 

1

 

 

     Узагальнення й систематизація вивченого  протягом року (2 год)

 

 

Частини мови, їх правопис і використання в мовленні

2

 

 

 

 

 

 

 

Календарне плануванняуроків української літератури для 7 класу

За Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів, що відповідає Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від23.11.2011р. № 1392, наказом Міністерства від 6.06. 2012 р. № 664 . Р.В. Мовчан, К.В.Таранік-Ткачук, М.П.Бондар, О.М.Івасюк, С.А. Кочерга, Л.І. Кавун, О.І. Неживий, Н.В.Михайлова . Українська література: 5-9 класи.-Київ.: Освіта,2013р.зі змінами затвердженими наказом МОН України від 0 7.06. 2017 р. № 804- сайт МОНУ

О.Авраменко.Українська література:7кл.:Підручник.К.:Грамота,2015

 

Обов’язкова кількість видів контролю

Семестри

І

ІІ

Контрольні роботи у формі:

3

 

3

 

контрольного классного твору;

1

 

1

Виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

2

2

Уроки розвитку мовлення* (РМ)

2

у

2

у

п

п

Уроки позакласного читання (ПЧ)

Література рідного краю

2

2

2

2

Перевірка зошитів

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п

Зміст навчального матеріалу

 

Дата

 

Примітки

І семестр

 

ВСТУП (1 год.)

 

 

 

Вступ. Художній твір як явище мистецтва, новий і реальний світ, створений письменником. Його особливість і значення. Функції мистецтва.

ПЧ за творами ,прочитаними влітку

1

 

 

1

 

 

 

 

ІЗ ПІСЕННИХ СКАРБІВ (4 год.)

 

 

 

Суспільно-побутові пісні« Ой на горі та женці жнуть», «Ой у степу криниченька»

Висловлювання відомих людей про українські народні пісні. Їхнє ідейно-художнє багатство. ТЛ: суспільно-побутові пісні.

 

Жанрово-тематичне розмаїття пісень (суспільно-побутові: козацькі, чумацькі, кріпацькі, солдатські, бурлацькі, заробітчанські тощо). Трагічний і героїчний пафоси козацьких і чумацьких пісень.

ТЛ: пафос твору

1

 

 

 

 

1

Н.на вибір

 

Вивчити напам’ять:

1 пісню (на вибір)

 

 

 Коломийки «Дозвілля молоді», «Жартівливі коломийки» – «перли розсипаного намиста». Особливість жанру і його життєвість. Побудова, ритм коломийок. Життєствердний, гумористичний пафос.

ТЛ: коломийки.

1

 

 

 

 

 

РМ Написання твору-роздуму на одну із тем: «У піснях – історія мого народу», «Пісня – душа народу», «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине…», «Народна пісня – злеет душі людської». (письмово).

1

 

 

 

 

 

Література рідного краю

Контрольна робота (комб.)

1

1

 

 

 

 

ПРО МИНУЛІ ЧАСИ   (23 год.)

 

 

 

Іван ФРАНКО. «Захар Беркут» Короткі відомості про митця і його багатогранну творчість.

1

 

 

 

 

 

Іван ФРАНКО. «Захар Беркут»(скорочено). Змалювання героїчної боротьби русичів-українців проти монголо-татарських нападників.

ТЛ: історична повість.

1

 

 

 

 

 

Іван ФРАНКО. «Захар Беркут» Образи тухольської громади:роль і місце кожного в суспільному житті.Лідерські якості головного героя.

1

 

 

 

 

 

Іван ФРАНКО. «Захар Беркут»Патріотична ідея (головна думка)

МК:фільм «Захар Беркут»1971;Л.Осика

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарас ШЕВЧЕНКО. Повторення життєпису поета. «Мені тринадцятий минало…» Мотив усеперемагаючого життєлюбства,  доброти, любові. Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому і складному світі.

1

 

 

 

 

 

Тарас ШЕВЧЕНКО. «Тополя» Ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності.

ТЛ: балада, метаморфози.

1

 

 

 

 

 

Тарас ШЕВЧЕНКО. «Як умру, то поховайте…»–твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє. Історія його написання. Ідея єднання з рідною землею. Мрія про щасливе майбутнє свого народу, віра в нього.

ТЛ: ідея.

1

н

 

 

 

 

Контрольна робота №1. «Із пісенних скарбів», «Про минулі часи: творчість І.Франка, Т. Шевченка»: (комб.).

 

Андрій ЧАЙКОВСЬКИЙ.«За сестрою» Коротко про митця. Відтворення історичних подій із позицій гуманізму.

ТЛ: героїко-романтична повість.

 

Андрій ЧАЙКОВСЬКИЙ.«За сестрою» Напружений динамічний сюжет героїко-романтичної повісті.

ТЛ: композиція

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

Вивчити напам’ять: «Як умру, то поховайте…»

 

 

Андрій ЧАЙКОВСЬКИЙ.«За сестрою» Використання фольклорних мотивів, засобів (зокрема прийому гіперболізації).

ТЛ:  романтичний герой,

1

 

 

 

 

 

Андрій ЧАЙКОВСЬКИЙ.«За сестрою» Благородство, відповідальність, мужність, вірність, життєлюбство запорозьких козаків.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайло СТЕЛЬМАХ. «Гуси-лебеді летять…» Коротко про митця. Його поетичне сприймання світу. Автобіографічна повість про дитинство.

ТЛ: автобіографічний твір.(фрагменти твору,розд.1-9 на вибір)

1

 

 

 

 

 

Михайло СТЕЛЬМАХ. «Гуси-лебеді летять…» Єдність світу природи і світу дитячої душі (у вчинках, поведінці, роздумах, переживаннях).

1

 

 

 

 

 

Михайло СТЕЛЬМАХ. «Гуси-лебеді летять…» Звичаї, традиції українців. Образи гусей-лебедів,чутливого до краси хлопчика Михайлика.

МК:фільм «Гуси-лебеді летять»,1974;Б.Зеленецький

2

 

 

 

 

 

РМ Переказ одного з улюблених епізодів повісті М. Стельмаха «Гуси

-лебеді летять». (усно).

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Григір ТЮТЮННИК. «Климко» Цікавий епізод із дитинства письменника.

1

 

 

 

 

 

Григір ТЮТЮННИК. «Климко» Тема воєнного лихоліття в повісті. Автобіографічна основа твору.

1

 

 

 

 

 

Григір ТЮТЮННИК. «Климко» Ідея самопожертви. Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних.

1

 

 

 

 

 

Григір ТЮТЮННИК. «Климко» Художні особливості твору (мова персонажів, художня деталь).

ТЛ: художня деталь.

1

 

 

 

 

 

Контрольна робота №3. «Творчість А.Чайковського, М. Стельмаха, Гр. Тютюнника»    Міні- твір на одну із тем: «Павлусь – відважний лицар і герой» (за повістю А.Чайковського «За сестрою»); «Шанобливе ставлення до природи у повісті М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять»; «Морально-етичні уроки доброти у повісті Гр.Тютюнника «Климко».

1

 

 

 

 

 

ПЧ Г.Тютюнник «Вогник далеко в степу»

Література рідного краю №2.

1

1

 

 

 

 

ІІ семестр  «ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ – ЛЮДИНА?» (15 год.)

 

 

 

Олекса СТОРОЖЕНКО. «Скарб» Короткі відомості про автора, його гумористичні твори. Оповідання «Скарб». Морально-етичні проблеми твору.

1

 

 

 

 

 

Олекса СТОРОЖЕНКО. «Скарб» Гумористичне, викривальне зображення головного героя. Скарб – узагальнений образ щастя. Повчальний характер оповідання.

ТЛ: поглиблення поняття про гумор.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богдан ЛЕПКИЙ. «Мишка (Казка для дітей, для малих і великих)» Актуальні морально-етичні питання в ньому, проблема збереження загально-людських цінностей.

Трагічна і комічна ситуації, їхня роль у розкритті головної думки, моралі.

 

Урок літератури рідного краю

 

 

1

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Ліна КОСТЕНКО. Коротко про письменницю. Уявне, фантастичне і реальне в її поезіях. («Дощ полив…»)

 

Ліна КОСТЕНКО. «Кольорові миші» Ідея зіткнення неповторності й буденності, стандарту в «Кольорових мишах». Умовна, вигадана ситуація. Образ особливої дівчинки Анни.

Ліна КОСТЕНКО. «Чайка на крижині», «Крила» Ідея глибокого духовного наповнення людини – її «крилатості»,що проявляється індивідуально. Духовне багатство – найбільший скарб у житті.

 

1

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Н на вибір

 

Вивчитинапам’ять:

1 вірш (на вибір).

 

 

Контрольна робота (комб.)

1

 

 

 

 

 

 

Василь СИМОНЕНКО – коротко про митця. «Лебеді материнства», 

1

Н на вибір

 

 

 

 

Василь СИМОНЕНКО. «Ти знаєш, що ти — людина…»Громадянські, патріотичні мотиви його лірики.

МК:»Ти на землі людина» у виконанні «Піккардійської терції»;»Лебеді материнства»(«Бандурванд» І.Стиць)

 

1

 

 

 

 

Вивчити напам’ять:

1 вірш (на вибір)

 

 

Василь СИМОНЕНКО.«Гей, нові Колумби й Магеллани…» Загальнолюдські цінності та ідеї.

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Марина ПАВЛЕНКО. «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських» Казкове й реалістичне в повісті-казці, час теперішній і минулий у ній.

 

 

 

 

 

 

Марина ПАВЛЕНКО. «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських» Роздуми про сенс людського життя, моральний вибір кожного.

1

 

 

 

 

 

Марина ПАВЛЕНКО. «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських» Добро і зло в повісті, у сучасному світі та в людині.

2

 

 

 

 

 

Позакласне читання №3.  М.ПАВЛЕНКО. «Русалонька із 7-В проти Русалоньки з Білокрилівського лісу», «Русалонька із 7-В. В тенетах лабіринту», «Русалонька із 7-В та загублений у часі (Кн. 2)» (на вибір).

 

 

 

 

 

 

Любов ПОНОМАРЕНКО. «Гер переможений» Загальнолюдська ідея гуманізму й толерантності. Особливості художніх засобів новели (роль деталей, поєднання різних часових площин тощо).

ТЛ: новела.

2

 

 

 

 

 

Контрольна робота №4. «Ти знаєш, що ти – людина?»: (комб.).

1

 

 

 

 

МИ – УКРАЇНЦІ (11 год.)

 

 

 

Олег ОЛЬЖИЧ. «Захочеш – і будеш» (із циклу «Незнаному воякові»)

Українські національні герої, лицарі духу. Романтичний максималізм, сила духу, життєрадісність, шляхетність, патріотизм, висловлені образним словом. Ідея оптимізму і життєлюбства через художнє слово.

 

1

 

 

Вивчити напам’ять:

1 вірш (на вибір)

 

 

Олена ТЕЛІГА. «Радість»

Українські національні герої, лицарі духу. Романтичний максималізм, сила духу, життєрадісність, шляхетність, патріотизм, висловлені образним словом. Ідея оптимізму і життєлюбства через художнє слово.

РМ Роздуми про сенс  люддського життя

1

 

 

 

1

 

 

Вивчити напам’ять:

1 вірш (на вибір)

 

 

Олександр ГАВРОШ. «Неймовірні пригоди Івана Сили» Повість про пригоди українського силача, який став чемпіоном Чехословаччини та Європи з кількох видів спорту, об’їздив півсвіту, здобувши чимало перемог.

1

 

 

 

 

 

Олександр ГАВРОШ. «Неймовірні пригоди Івана Сили» Іван Сила (Іван Фірцак) — утілення непереможного духу українського народу, його доброти й щирості.

1

 

 

 

 

 

Олександр ГАВРОШ. «Неймовірні пригоди Івана Сили» Морально-етична проблематика твору: добро і зло, справжня дружба і любов, чесність і підступність.

МК: кінофільм «Іван Сила»,2013;В.Андрієнко

2

 

 

 

 

 

РМ Письмовий твір-розповідь про вигадані події на основі прочитаного. Складання власної версії закінчення твору (фанфіка); продовження розповіді про пригоди Івана Сили (на вибір).

1

 

 

 

 

 

Андрій МАЛИШКО. «Пісня про рушник», Відомий український поет і його пісні, що стали народними.

Андрій МАЛИШКО. «Чому, сказати, й сам не знаю…»,

Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності в них.

 

Художні засоби донесення до читача ідей патріотизму, гуманізму, історичної пам’яті. Ліризм поезій А. Малишка.

В.Івасюк.відомий український поет і композитор.Пісні митця,що сприяли відродженню національної свідомості.»Червона рута»

Пісенна творчість « Я піду в далекі гори»

Пісенна творчість «Балада про мальви»,»Водограй»

 

 

1

 

1

 

 

1

 

1

 

 

1

1

Н на виб.

 

Вивчити напам’ять: 

1 вірш(на вибір)

 

 

Контрольна робота №6. «Ми  – українці»: (мінітвір). «Ідея патріотичного оптимізму та життєлюбства у творах Олега Ольжича й Олени Теліги», «Богатир Карпат Іван Сила», «Пісенно-поетична творчість Андрія Малишка».

 

1

 

 

 

 

 

Література рідного краю

ПЧ  В.Королів- Старий « Поторча  Хрипка «

1

1

 

 

 

 

 

Урок-підсумок. Бесіда про твори, що вивчалися протягом року й викликали найбільшу зацікавленість.

1

 

 

 

 

 

Підсумковий урок. Семестрове та річне оцінювання.

1

 

 

 

 

docx
Додано
15 січня
Переглядів
392
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку