19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Календарне планування. Українська мова 7клас.

Про матеріал

Українська мова

7 клас

(88 год 2,5 год на тиждень)

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, розробленана основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти і затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 зі змінами)

Перегляд файлу

 

Українська мова

7 клас

(88 год 2,5 год на тиждень)

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, розробленана основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти і затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 зі змінами)

Автори: Г.Т. Шелехова, М.І. Пентилюк, В.І. Новосьолова, Т.Д. Гнаткович, Н.Б. Коржова, К.В. Таранік-Ткачук / К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.

У розвантаженніпрограми (2015 р.) брали участь: Шелехова Г. Т., Голуб Н. Б., Новосьолова В. І., Сидоренко В. В., Тарасенко О. О., Усатенко Г. О., Оперчук О. П., Мельник М. М., Ткачова Г. В., Глазова О. П., Панасенко Н. М.

В оновленні програми брали участь: Глазова О. П., Романенко Ю. О., Голуб Н. Б., Кондесюк Т. В., Котусенко О. Ю., Мельниченко О. М., Михайловська Н. А., Панченков А. О., Пчеляна Л. В.

Підручник: О. П. Глазова.Українська мова.Підручник для 7 класу загальноосвіт. навч. закл.- К. : Видавничий дім «Освіта», 2015

Фронтальні та індивідуальні види контрольних робіт в 5-9 класах

 

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

Усього годин

122

122

88

70

70

Години з РМ

24

23

22

16

19

 

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

Фронтальні види контрольних робіт

Перевірка мовної теми

4

4

4

4

3

3

2

2

2

2

Письмо: Переказ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

               Твір

-

-

-

1

-

1

1

1

1

1

Правопис:

диктант

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Індивідуальні види контрольних робіт

Говоріння:

  діалог

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

 усний переказ

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

 усний твір

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

 читання вголос

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

 

 

 

Тема

Дата

Примітки

 

 

 

Вступ. 

Повторення та узагальнення вивченого в 6 класі (5 год.)

 

 

 

1.

Літературна норма української мови. Ознайомлення з українським лінгвістичним інтернет-порталом «Словники України онлайн»

 

 

2.

Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях. Складання висловлення про красу осінньої пори (пейзажної замальовки) за фотоілюстрацією з використанням однорідних членів

 

 

3.

РМ1 Відомості про мовлення. Повторення й поглиблення вивченого про текст, його структурні особливості, мовні засоби зв’язку речень у тексті. Мікротема тексту (практично)

 

РМ1

4.

РМ2 Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль. Докладний усний переказ тексту публіцистичного стилю з елементами роздуму (за простим планом)

 

РМ2

5.

Вивчені частини мови, їх правопис.

 

 

Морфологія. Орфографія

Дієслово (27 год.)

6

Дієслово: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Читання мовчки тексту, визначення вжитих у ньому дієслів, з’ясування їхньої ролі в мовленні

 

 

7

Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на –но, -то (загальне ознайомлення)

 

 

8

Неозначена форма  дієслова (інфінітив) та особові форми. Читання й аналіз тексту інструкції з використання побутового приладу, яка містить дієслова в неозначеній формі

 

 

9

РМ3 Написання есе (орієнтовні теми: «Гармонія людини і природи як велика духовна цінність», «Земле барвінкова, дай мені здоров’я!») в публіцистичному стилі з використанням речень зі звертаннями та вставними словами

 

РМ3

10

Доконаний і недоконаний види дієслова

 

 

11.

Часи дієслів. Теперішній час

 

 

12

Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі

 

 

13

Майбутній час . Складання есе про значення родинних традицій з використанням дієслів у різних часових формах

 

 

14

Майбутній час . Складання есе про значення родинних традицій з використанням дієслів у різних часових формах

 

 

15

КР№ 1 за темою «Повторення та узагальнення вивченого в 6 класі. Дієслово» (різнорівневі завдання)

 

КР № 1

16-17

РМ4-5 Контрольний докладний письмовий переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в публіцистичному стилі

 

РМ4-5

18

Аналіз контрольного переказу та контрольної роботи.Дієслова І і ІІ дієвідмін.

 

 

19

Букви е, и в особових закінченнях дієслів І і ІІ дієвідмін (повторення)

 

 

20

РМ6-7  Стислий письмовий переказ розповідного тексту художнього стилю про виконання певних дій

 

РМ6-7

21

Дієвідмінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу

 

 

22

Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий).

 

 

23

РМ8Складання опису в соцмережі про важливу подію зі шкільного життя з використанням дієслів різних способів

 

РМ8

24

Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий).

 

 

25

Творення дієслів умовного й наказового способів. Знак м’якшення у дієсловах наказового способу

 

 

26

Безособові дієслова. Виразне читаннях художніх текстів, у яких наявні описи стану природи, з коментуванням ролі в мовленні безособових дієслів (наприклад: хмариться, дощить, сутеніє,світає)

 

 

27

Контрольний диктант за I семестр

 

диктант

28

Способи творення дієслів

 

 

29

Не з дієсловами (повторення). Навчальне читання мовчки

 

 

30

Правопис  -ться, -шся в дієсловах (повторення)

 

 

31

КР№2   за темою «Дієслово» (різнорівневі завдання)

 

КР№2

32

Аналіз контрольного диктанту та контрольної роботи. Підсумковий урок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Дієприкметник (14 год.)

31

Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Читання мовчки й переказування тексту, що містить дієприкметники, з’ясування їхньої ролі в мовленні

 

 

32

Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки в реченнях з дієприкметниковими зворотами

 

 

33

РМОсобливості будови опису зовнішності людини. Складання й розігрування діалогів, що характеризують психічні стани людей, із використанням фразеологізмів, які містять дієприкметники

 

 

34

РМ Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини (за складним планом)

 

 

35

Активні й пасивні дієприкметники. Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу

 

 

36

Правопис відмінкових закінчень дієприкметників. Обмеженість уживання форм активних дієприкметників теперішнього часу в сучасній українській мові, способи їх заміни.

 

 

37-38

РМ1 Письмовий твір розповідного характеру про виконання автором улюбленої справи в художньому стилі («Душу я у вишивку складаю», «Як я створюю прикраси з бісеру», «У гуртку оригамі», «Збирання моделей човнів – улюблене заняття чоловіків нашої родини», «Як наш клас готує контент для заповнення блога»)

 

 

39

Аналіз письмового твору.  Безособові дієслівні форми на –но, -то

 

 

40

РМ 12 Ділові папери. Складання звіту про виконану роботу (оформлення в школі зимового саду, створення класного блога тощо) в офіційно-діловому стилі з використанням безособових дієслівних форм на –но, -то

 

 

41

Правопис суфіксів дієприкметників. -Н- у дієприкметниках та  -нн- у прикметниках дієприкметникового походження

 

 

42

Не з дієприкметниками

 

 

43

Складання й розігрування діалогів відповідно до ситуації, пов’язаної з характеристикою людей, з використанням дієприкметників

 

 

44

КР3  Дієприкметник (різнорівнева)

 

 

Дієприслівник (9 год.)

45

Аналіз контрольної роботи. Дієприслівник  як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

 

 

46

Дієприслівниковий зворот. Кома при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові. Редагуванняречень і текстів, у яких допущено помилки  у вживаннідієприслівниковихзворотів

 

 

47

Вид і час дієприслівників

 

 

48

Дієприслівники недоконаного й доконаного виду, їх творення. Складання розповіді про улюбленого українського художника на основі зібраної в мережі Інтернет інформації про його життя та творчість із використанням дієприслівників доконаного й недоконаного виду

 

 

49

РМ 13 Усний твір розповідного характеру в художньому стилі про виконання певних дій на основі власних спостережень з використанням дієприслівникових зворотів (за складним планом)

 

 

50

Не з дієприслівниками

 

 

51

РМ 14 Контрольний письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною українського художника у художньому стилі з використанням дієприкметників і дієприкметникових зворотів  (за складним планом)

 

 

52

РМ 15Контрольний письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною українського художника у художньому стилі з використанням дієприкметників і дієприкметникових зворотів  (за складним планом)

 

 

53

КР4  Дієприслівник (різнорівнева)

 

 

Прислівник (16 год.)

54

Аналіз контрольної роботи. Прислівник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Аналіз письмового твору

 

 

55

Розряди прислівників (практично)

 

 

56

Ступені порівняння прислівників. Складання відгуку про цікаву книжку з використанням прислівників вищого й найвищого ступенів порівняння

 

 

57

Творення й правопис прислівників . Навчальне аудіювання

 

 

58

РМ16Складання анотації на книжку з використанням прислівників

 

 

59.

Букви -н- та -нн- у прислівниках

 

 

60

Не і ні з прислівниками

 

 

61

РМ 17Сладанняусного висловлення-роздуму «Від споживацького безглуздя довкілля треба берегти» з використанням антонімічних прийменників

 

 

62

И та і в кінці прислівників Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників

 

 

63-64

РМ18-19 Портретний нарис у публіцистичному стилі

 

 

65

Написання прислівників окремо, разом, через дефіс. Аналіз письмового твору

 

 

66

Написання прислівників окремо, разом, через дефіс. Складання тексту рекламного буклета молодіжноговбрання з використаннямприслівниковихсполук до лиця,  до смаку,  не до речі, не до вподоби,на вибір,  в міру Написання прислівникових словосполучень типу: раз у раз, з дня на день

 

 

67

КР5  Прислівник (різнорівнева)

 

 

Прийменник (4 год.)

68

Аналіз контрольної роботи. Прийменник як службова частина мови.  Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні й реченні

 

 

69

Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника. Види прийменників за будовою

 

 

70

Непохідні й похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс.

 

 

71

Синонімічні й антонімічні прийменники. Прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення

 

 

Сполучник (5 год.)

72

Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою, походженням Використання сполучників у простому і складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності.

 

 

73

Написання сполучників разом та окремо. Розрізнення сполучників та однозвучних слів. Синонімічні й антонімічні сполучники

 

 

74-75

РМ20-21 Контрольний письмовий переказ тексту-розповіді на історичну тему про визначніподії, пов’язані з «малою батьківщиною»

 

 

Частка (5 год.)

76

Аналіз контрольної роботи. Частка як службова частина мови. Частки формотворчі та словотворчі .Аналіз письмового переказу

 

 

77

Частки, що надають слову або реченню додаткових відтінків (практично). Правопис часток не і ні з різними частинами мови (узагальнення)

 

 

78

Контрольний диктант а II семестр

 

 

79

РМ 22  Складання проекту логотипа рідного міста (села, школи, класу) з використанням у його описі  різних частин мови з часткоюне і префіксом не

 

 

80

Аналіз контрольного диктанту. Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки. Обговорення ролі часток у мовленні

 

 

 

 

 

 

Вигук (4 год.)

 

 

81

Групи вигуків за значенням. Кома і знак оклику при вигуках.

 

 

82

Дефіс у вигуках.

 

 

83

КР6 Службові частини мови (різнорівнева) Виразне читання уривків з художніх творів, що містять діалоги, складені  в розмовному стилі.

 

 

84

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови, правопис і використання їх у мовленні

 

 

 

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Українська мова, Планування
Додано
12 листопада 2018
Переглядів
582
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку