28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

Календарне планування українська мова(Вашуленко) 1 семестр

Про матеріал
Календарне планування з української мови 1 семестр (Вашуленко) для 3 класу
Перегляд файлу

№ з/п

Тема урока

Дата

Примітки

Мова і мовлення

1

Розширення відомостей про мову як засіб людського спілкування

01.09.19

 

2

Держава і рідна мова

 

 

3

Культура усного  і писемного мовлення. Вимога і написання слова сантиметр

 

 

4

Слова ввічливості, їхнє вживання в різних ситуаціях. Вимова і написання слова вдячний.

 

 

Текст

5

Розширення уявлень про текст та його будову. Вимога і написання слова гармонія.

 

 

6

Уявлення про змістовний зв`язок між частинами тексту. Вимога і написання слова асфальт.

 

 

7

Спостереження за найголовнішими ознаками художнього тексту.

 

 

8

Урок розвитку зв’язного мовлення. Про що повідомляє заголовок.

 

 

9

Спостереження за найголовнішими ознаками наукового та науково-популярного текстів.

 

 

10

Спостереження за найголовнішими ознаками ділових текстів. Вимова і написання слова приязний

 

 

11

Привітання. Запрошення. Листи.

 

 

12

Тест-розповідь. Характерні ознаки тексту-розповіді. Тема і мета тексту-розповіді.

 

 

13

Текст-опис. Характерні ознаки тексту-опис. Тема і мета тексту-опис.

 

 

14

Текст-міркування. Текст-есе. Характерні ознаки тексту-міркування та тексту-есе. Тема і мета тексту-міркування та тексту-есе.

 

 

15

План тексту. Поділ тексту на логічно завершені частини за планом і без нього. Складання плану прочитаного тексту.

 

 

16

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді за планом і опорними словами.

 

 

17

Абзац. Роль абзаців у тексті. Необхідність дотримання абзаців при оформленні творчих завдань, переказів.

 

 

18

Засоби змістовного зв’язку між реченнями в тексті, вироблення вмінь використовувати їх у власних висловлюваннях.

 

 

19

Контрольна робота: письмовий переказ.Тема.

 

 

Речення

20

Аналіз контрольної роботи. Закріплення й узагальнення вивченого про речення в 1-2 класах.

 

 

21

Речення за метою висловлювання.

 

 

22

Речення, різні за інтонацією(окличні та неокличні).

 

 

23

Інтонування речень під час голосного читання, зв’язних висловлювань та усного діалогу.

 

 

24

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання зв’язних речень за малюнком і планом.

 

 

25

Використання різних видів речень у висловлюваннях, створення на основі навчальних ситуацій. Розділові знаки в кінці речень.

 

 

26

Звертання, розділові знаки при них. Використання у ролі звертань форм кличного відмінка. Вимова і написання слова горизонт.

 

 

27

Виділення звертань в усному мовленні паузами, а на письмі – розділовими знаками(практично).

 

 

28

Головні члени речення(підмет і присудок).

 

 

29

Зв'язок слів у реченні. Вимова і написання слова вокзал.

 

 

30

Поняття про словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні.

 

 

31

Встановлення смислових і граматичних зв’язків між словами в реченнях.

 

 

32

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання діалогу.

 

 

33

Побудова речень. Поширення речень за питаннями.

 

 

34

Контрольна робота: діалог.Тема.

 

 

Слово. Значення слова

35

Значення слів, пряме і переносне значення.

 

 

36

Багатозначні слова.

 

 

37

Слова, що звучать однаково, але мають різні значення. Найуживаніші омоніми(без уживання терміну).

 

 

38

Синоніми, добирання синонімів з метою увиразнення висловленої думки та уникнення невиправданих повторів того самого висловлювання. Роль синонімів у тексті.

 

 

39

Антоніми.

 

 

40

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання тексту-міркування «Книга – твій друг, без неї  - як без рук»

 

 

41

Ознайомлення з деякими найпоширенішими фразеологізмами. Вимова і написання слова акваріум.

 

 

42

Культура мовленого слова. Вимова і написання слова гриміти.

 

 

43

Контрольна робота: списування.Тема.

 

 

Будова слова

44

Аналіз контрольної роботи. Роль закінчення як частина слова, за допомогою якої змінюється форма слова (без уживання терміну) на прикладах із різних частин мови.

 

 

45

Поняття про основу слова. Вимова і написання слова милосердний.

 

 

46

Корінь. Спільнокореневі слова. Вимова і написання слова минулий.

 

 

47

Розрізнення спільнокореневих та різнокореневих слів.

 

 

48

Урок розвитку зв’язного мовлення. Упорядкування деформованого тексту.

 

 

49

Чергування голосних [о],[е] з [і] у корені слова. Вимова і написання слова пиріг.

 

 

50

Чергування приголосних [г],[к],[х] - [ж],[ч],[ш] - [з`],[ц`],[с`] у коренях слів. Вимова і написання слова тривога.

 

 

51

Вимова і написання слів з ненаголошеними [е], [и] в корені слова, які перевіряються наголосом. Поняття «орфограма». Вимова і написання слова черемха.

 

 

52

Вимова і написання слів з ненаголошеними [е], [и] в корені слова, що не перевіряються наголосом. Робота з орфографічним словником. Вимова і написання слів президент, директор, апетит, депутат.

 

 

53

Поглиблення знань про дзвінкі та глухі приголосні(парні і непарні) Вимова і написання слова велосипед.

 

 

54

Вимова і написання слів  із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими. Правило перевірки написання слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті. Вимова і написання слова апельсин.

 

 

55

Контрольна робота: перевірка мовних знань і вмінь.

 

 

56

Аналіз контрольної роботи. Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмовий переказ тексту за складеним планом.

 

 

57

Префікс. Словотворча роль префіксів. Вимова і написання слова криниця.

 

 

58

Творення слів з найуживанішими префіксами, складання з ними словосполучень і речень.

 

 

59

З’ясування значення слів з різними префіксами.

 

 

60

Контрольна робота: диктант.

 

 

61

Аналіз контрольної роботи.Префікси, співзвучні з прийменниками(спостереження за звучанням і написання)

 

 

62

Правопис префіксів роз-, без - . Перенос слів із префіксам.

 

 

63

Спостереження за збігом однакових приголосних звуків на межі префікса і кореня.

 

 

64

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання усного твору за поданим зачином(за основною частиною і за кінцівкою). Тема.

 

 

 

docx
Додано
10 серпня
Переглядів
77
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку