2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

календарне планування уроків 9 клас

Про матеріал

Календарне планування уроків англійської мови 9 клас за новою програмою

за підручником Карпюк О. Д. (3 години на тиждень) 1 семестр на 2018-2019 навчальний рік із змістовими лініями.

Перегляд файлу

Календарне планування уроків англійської мови 9 клас за новою програмою

 за підручником Карпюк О. (3 години на тиждень) 1 семестр

 

 

з/п

 

 

Дата

 

 

Очікувані  результати

 

 

Тематика ситуативного спілкування

 

Інтегровані змістові лінії

 

Мовний інвентар

 

Комунікативні види мовленнєвої діяльності

 

 

Домашнє завдання

 

 

Примітка

Екологічна
безпека та
сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоров’я і безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

Лексика

Граматика

Рецептивні

Інтеракційні

Продуктивні

Тема: Я, моя родина, мої друзі.Who Are You?

1

 

Учень виконує і реагує на основні

Люди навколо нас.

Розвиток говоріння .

 

 

 

 

 

 

V

 

Although, digital, the sense of humour

Gerund

Dialogue

Ex. 5, p. 8 Ex. 2, p. 6

Compare your interests and your partner’s ones

Розповідь.

 

 

 

 

v

 

 

 

 

націлює на уміння планувати

 

 

 

 

 

Ex. 3, p. 7.

Ex. 6, p. 8

Compare your interests and your partner’s ones

Діалог.

 

 

 

2

 

мовленнєві функції (запитання, надання та обмін інформацією).

Люди що нас оточують

Розвиток говоріння

  3

 

 

 

 

Яка ти людина.

Розвиток говоріння

 

V

 

Ex.8 p.10

Ex.9 p. 10

 

 

 

 

Making up sen- tences

getting to know each other survey

Впр.8 ст 10

 

 

4

 

Спілкується просто, використовуючи загальновживані вирази.

Опиши себе.

Розвиток читання

 

 траєкторію власного життя

V

 

Ex.10 p. 11

 

 

Do ex. 11, p. 11,

12.

Making up sen- tences

getting to know each other survey

Розповідь.

 

5

 

Герундій.

Урок повторення граматики

 

 

 

 

Verb forms Gerund Ex. 2, p. 13.

Ex. 3, p. 14.

Ex. 4, p. 14

 

Ex. 5, p. 14.

Making up sen- tences

Правило.

 

6

 

 

 

 

 

Ми і світ навколо

Розвиток говоріння

v

 

 

Divorce, female, male, single

 

Ex. 1, p. 15.

Ex. 3, p. 16.

 

Ex. 2, p. 16.

Ex. 5, p. 18.

 

 

Діалог.

 

 

 

 

7

 

 

Навколишній світ.

Розвиток аудіювання

v

 

 

 

Divorce, female, male, single

 

Ex. 4, p. 17

Ex. 7, p. 19 Ex. 1, p. 15

Making up sen- tences

 

Написати інтерв’ю.

 

8

 

 

 

 

 

Учень володіє базовим лінгвістичним

Он-лайн спілкування.

Розвиток читання

 

 

 

V

Chatterbox, to admire, to complain, to prove, to rely, gossipy

Verb forms Gerund

 

Ex. 2, p. 20.

Ex. 4, p. 21 ex.

5b, p. 22.

 

Ex. 3, p. 20.

Впр.5с ст. 23

 

 

 

9

 

діапазоном, хоча зміст може страждати через паузи для пошуку слів

Спілкування у мережі.

Розвиток говоріння.

 

V

 

V

Chatterbox, to admire, to complain, to prove, to rely, gossipy

 

 

 Ex. 1, p. 19 ex.

5a, p. 22.

 

Впр 6 ст 23

 

 

10

 

 

 

Дозвольте відрекомендувати себе.

Розвиток говоріння

 

націлює на уміння фурмулювати особисті

v

 

 

Verb forms Gerund

 

Ex. 1, p. 25 

Chart with positive and negative traits of the text character

Написати автобіографію

 

 

11

 

 

Я відрекомендую свого друга.

Розвиток письма.

 

ціннісні пріорітети

v

 

 

Verb forms Gerund

 

Ex. 1, p. 24

 

Написати біографію друга.

 

12

 

 

 

Тема: Молодіжна культура.

Розвиток говоріння

 

 

 

V

Hang out, outfit, soft- ware, trend, victim, to grab, to irritate,

 

 

Ex. 1, p. 27.

Ex. 3, p. 29.

 

 

Впр.. 4 b, ст. 30

 

 

 

13

 

 

Різноманітне життя молоді Розвиток  читання

 

 

 

V

casual, fascinated, picky

 

 

Ex. 2, p. 28.

 

Ex. 4 a, p. 30

Ex. 5 b, p. 31

 

 

 

 

 

 

14

 

 

Удосконалення грама тичних навичок.

 

 

 

 

 

Gerund

in Passive / Active.

To be or -ing

 

Ex. 5, p. 34.

Ex. 8, p. 35

 

Ex. 1, p. 32.

Ex. 2, p. 33.

Reading the text “My friend’s problem”

Ex. 1, p. 32.

Ex. 3, p. 34.

Ex. 4, p. 34

Ex. 2 a, p. 36.

Ex. 2 c, p. 37

 

 

 

 

 

 

15

 

 

Здоровий спосіб життя.

Розвиток читання та говоріння.

 

 

націлює на уміння критично оцінювати вплив деструктивних молодіжних рухів на життя однолітків

 

V

Well groomed, hostel, coloured hair, message, smart clothes, scooter, ac- cessories

 

Ex. 2 b, p. 36.

Ex. 5, p. 38

Ex. 3, p. 38 

Reading the text “Teens”

 

Ex. 3, p. 38.

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодіжна мода.

Розвиток говоріння

 

v

Співвідносить власні потреби з

 

Gerund

in Passive / Active.

To be or -ing

Ex. 2 a, p. 39

You prefe- rences.

Ex. 2 b, p. 40.

 

Ex. 1, p. 39.

 

 

 

 

 

Ex. 2 d, p. 41.

Ex. 3, p. 41.

 

 

Ex. 5, p. 41

 

 

 

 

17

 

 

Учень має достатній словниковий запас для ведення типової повсякденної бесіди у знайомих ситуаціях і на знайомі теми

Сучасна молодь.

 

v

 

 

 

 

 

 

 

Висловлює власне ставлення до розмаїття молодіжн

можливостями сімейного бюджету

 

18

 

 

 

 

Молодіжні клуби.

Розвиток говоріння

 

V

Computer geek, fasci- nated, enjoys, fashion- conscious, hip hoppers

Gerund

in Passive / Active.

To be or -ing

 

Ex. 2 b, p. 44. Ex. 2 a, p. 43.

 

Ex. 1, p. 43.

 

Ex. 4, p. 46.

 

 

 

 

 

19

 

 

Сучасні молодіжні клуби.

 

v

их субкультур і течій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computer geek, fasci- nated, enjoys, fashion- conscious, hip hoppers

Gerund

in Passive / Active.

To be or -ing

 

Ex. 3, p. 45.

Ex. 6, p. 47

Ex. 5, p. 46

Ex. 8, p. 49

 

 

20

 

Молодіжні течії.

Урок перевірки знань

 

V

 

 

Criteria, a dignity, to avoid, a reliability, to judge, desperate, shallow, spiritual

 

Text “E-mails”

 

Ex. 10, p. 52.

Ex. 12, p. 53

Ex. 9 a, p. 50.

Ex. 11, p. 52

Ex. 9 b, p. 51.

Completing the table

Написати сленгові повідодомлення.

 

21

 

 

 

 

Урок читання.

Розвиток говоріння

 

 

 

 

A belief, a conclusion, an image, a movement, an opportunity, unemploy-

Gerund

in Passive / Active.

To be or -ing

 

Ex. 2 b, p. 57.

Ex. 3, p. 57 

Ex. 1 a, p. 54.

.

 

Ex. 2 a, p. 57

 

22

 

 

Розмаїття молодіжних течій.

 

V

 

 

ment, wealth, to consume, to enable

 

 

Ex. 1 b, p. 54.

Reading the tips

Completing the chart

Діалог.

 

Тема: Засоби масової інформації.Unit 2. WHAT’S YOUR CHOICE?

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стереотипи сучасності.

Розвиток говоріння

 

 

 

V

Website, chat room, na- tive speaker, education, excitement, a network,

 

Ex. 2, p. 62

Ex. 2, p. 63.

Ex. 5, p. 66.

Ex. 6, p. 66.

Ex. 9, p. 69 

Ex. 3, p. 64

Completing the table.

 

Ex. 4, p. 65

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учень

ЗМІ. Розвиток говоріння.

 

 

 

V

to connect, to download, to surf, password, blogger

 

 

Ex. 1 b, p. 62.

Ex. 2, p. 63.

Ex. 5, p. 66.

Ex. 6, p. 66

 

Діалог.

 

25

 

 

 

 

Сучасні способи поширення інформації. розвиток навичок говоріння.

 

 

Пояснює правила безпечної поведінки

Он-лайн

V

A brand, to advertise, to switch channels, to turn off the sound, to

 

Ex. 1, p. 69.

Ex. 2 a, p. 70

Dialogues

Ex. 2 b, p. 71.

 

 

Ex. 3, p. 71.

 

 

 

26

 

вживає прості структури правильно, але може допускати елементарні помилки

Поширення інформації.

 

 

 

V

jump to con- clusion, to take a picture, an addict, an expert, con- trary, to conduct a survey

 

 

Ex. 4 b, p. 72.

Ex. 5, p. 72 

 

Ex. 4 a, p. 72

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

Віртуальний світ.

Урок граматики

 

 

V

 

 

Compound sentences Relative defining and non-defining clauses. Relative pronouns: who / what / which / when / where / that.

Ex. 6, p. 76–77

 

Ex. 4, p. 76.

Completing the dialogue Reading the letter

Ex. 1, p. 73

Ex. 2 a, b, p. 74.

 

Ex. 3, p. 75

 

28

 

 

 

 

Віртуальні друзі.

Розвиток говоріння

V

Демонструє розуміння основ медіа-грамотності.

 

 

Commercial, politics, preference, to advertise, to plug, to roar

Relative defining and non-defining clauses

Ex. 2 a, p. 78.

“Solve a prob- lem” speaking game.

Ex 2 b, p. 78.

Ex. 2 c,

Completing the table

Діалог.

 

 

 

 

 

29

 

 

ЗМІ сучасності. Розвиток аудіювання.

 

 

 

V

 

 

 

p. 79

Ex. 7, p. 82 Ex. 3, p. 79.

 

 

Ex. 4, p. 80.

 

 

30

 

 

 

 

Засоби масової інформації в нашому житті.

 

Визначає достовірність інформації

 

V

 

Relative pronouns: who / what / which / when / where / that

 

Reconstruct the description

Ex. 1, p. 82.

 

Making a plan

 

 

 

31

 

 

Поширення інформації.

 

 

 

V

 

 

 

Ex. 5, p. 81

“Victoria’s essay”. “Descriptions of British TV

 

Розповідь.

 

32

 

 

Способи поширення інформації.

Урок узагальнення знань

 

 

 

V

 

 

 

Ex. 1, p. 82.

 

Ex. 2, p. 82.

 

Роль масмедіа у нашому житті.

 

33

 

 

Тема: Робота і професія.

Розвиток читання

 

Повідомляє про перспективу свого професійного вибору

V

Демонструє розуміння необхідності сплати податків, як складника громадянськ

Employed, to affect, employment, a career, cer- tain, in smb’s footsteps,

 

“Digital Age”

Ex. 5 b, p. 87.

 Ex. 1, p. 83.

Ex. 2, p. 85.

Ex. 5 a, p. 87

Ex. 6, p. 87

 

 

 

 34

 

 

Я обираю професію.

Розвиток говоріння

 

 

 

ої відповідальності.

 

V

 

 

 

 

 

 

available, an aptitude, unemployed, to require

 

 

Ex. 4, p. 86

 

Розповідь.

 

35

 

 

 

 

 

Незвичайні професії

Розвиток говоріння

 

 

 

A career, a job, a profes- sion, an occupation

Relative defining and non-defining clauses

Ex. 2, p. 88.

 

Ex. 1, p. 87.

Male and female occupatio

Ex.5, p. 89

Діалог про професії.

 

 

36

 

 

Професії сучасності. Розвиток навичок аудіювання

 

 

 

 

Проявляє обізнаність і своє ставлення до фінансових можливостей сучасних професій

 

 

 

 

 

 

 

 

.  V

 

 

Ex. 4, p. 88.

ns’ discussion Ex. 6, p. 89

 

Ex. 3, p. 88.

 

 

37

 

 

Робота і ми.

Урок граматики.

 

 

 

 

Relative pronouns: who / what / which / when / where / that. Ex. 1 a, p. 90.

Ex. 4, p. 91

 

Ex. 3, p. 91.

Ex. 5, p. 92.

Ex. 7, p. 92.

Writing a poem.

Ex. 1 b, p. 90.

Completing the sentences

Ex. 2, p. 91.

 

 

38

 

 

 

 

 

Час поговорити про роботу.

Контроль читання.

 

Проектує власну професійну діяльність відповідно до своїх схильностях і потреб у

 

To take up, babysitting, to be excited about, a cam- paign, a volunteer, to work hard

 

 

Expressing agreeing and disagreeing. Ex. 3, p. 94.

 

Ex. 1 b, p. 94.

Ex. 4, p. 94.

 

 

 

 

 

39

 

 

Моя майбутня професія.  Розвиток мовлення.

 

Проектує власну професійну діяльність відповідно до своїх схильностях і потреб у суспільстві.

 

V

To take up, babysitting, to be excited about, a cam- paign, a volunteer, to work hard

 

 

Ex. 7, p. 96.

Ex. 8, p. 96 Ex. 1 a, p. 93.

Ex. 5, p. 95

 

 

Розповідь.

 

40

 

 

 

 

 

 

 

Професійні навички Контроль аудіювання

 

 

 

V

 

Relative pronouns: who / what / which / when / where / that

 

Ex. 1 a, p. 97.

Ex. 1 b, p. 97

Matching the words

“Summer jobs”

 

41

 

 

Трішки інформації про телебачення.

 

 

 

 

V

 

Relative defining and non-defining clauses

“Watching TV”.

Ex. 5, p. 99

Ex. 2, p. 98.

Ex. 4, p. 99.

Ex. 5 b, p. 100 Ex. 1, p. 98.

Writing a short stories.

Ex. 2, p. 98.

Ex. 8, p. 102

(filling in the table)

Ex. 9, p. 103

 

42

 

 

Телебачення по всюди Контроль письма

 

 

V

 

 

Relative pronouns: who / what / which / when / where / that

 

Ex. 7 b, p. 102.

Ex. 7 c, p. 102 Ex. 7 a, p. 101

Writing a poem.

Completing the sentences

Вірш.

 

43

 

 

Світ професій

Розвиток говоріння.

 

 

 

V

 

 

 

Ex. 15, p. 107 Ex. 10, p. 103.

 

Ex. 11, p. 104.

Ex. 12 b,

p. 105.

 

Ex. 13 b, p. 107

 

44

 

 

Сучасні професії. Контроль говоріння.

 

 

 

 

An announcer, confidence, a majority, a representa- tive,

Relative pronouns: who/ what /which/when/ where/ that

 

Ex. 12 a, p. 104 Ex. 13 a, p. 105.

 

Сompleting the sentences

Ex. 2, p. 108.

 

45

 

 

Як я бачу сучасне телебачення . Розвиток навичок мовлення.

 

 

 

 

a technician, a vi- sion, worldwide, to go on air

 

 

Ex. 1, p. 108.

 Ex. 1, p. 108

 

 

Розповідь.

 

46

 

 

Мої улюблені програми. розвиток аудіювання.

 

 

 

Дод.мат.

 

 

Дод.мат.

Ex. 3, p. 112.

Ex. 4, p. 112.

Ex. 5, p. 113

 

Розповідь.

 

 

doc
Пов’язані теми
Англійська мова, Планування
Додано
30 жовтня 2018
Переглядів
654
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку