24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Календарне планування уроків англійської мови у 9 класі до підручника А. Несвіт (2 год)

Про матеріал

Календарне планування уроків англійської мови у 9 класі до підручника А. Несвіт (2 год) згідно вимог чинної оновленої програми та зі змістовими лініями.

Перегляд файлу

 

Календарне планування

 

Англійська мова

9 клас

 

 

              «Погоджую»                                                                               

 

                   Укладено згідно Навчальних програм з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов     5-9 класи», К., 2017 р(Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

Календарно- тематичне планування

уроків англійської  мови, 9-й клас (восьмий рік навчання ),

 2 години на тиждень.

Млинівської ЗОШ І_ІІІ ст..№1

на 2017-2018 н.р.

вчитель- Н.В.Хвас

 

 

№ уроку з/п

Дата проведення

Приміт

ка

Мовленнєва ситуація

Мовний компонент

Мовленнєвий компонент

 

 

 

Тематика спілкування

Лексика

Граматика

Аудіювання

Читання

Мовлення

Письмо

ІНТЕГРОВАНІ ЗМІСТОВІ ЛІНІЇ

 

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоров'я і безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

І СЕМЕСТР

Тема. Вступ. Ми дев'ятикласники. We Are in the Ninth Form

1-2

 

 

3 поверненням до школи

Лексичні одиниці  теми. Впр. 8 (с. 9)

Прийменники

 

Впр. 2(с. 7-8)

Впр. 4, 5(с.8,9)

Впр. 6(с.8)

 

 

 

 

3-4

 

 

Загальна середня осві­та в Україні

Лексичні одиниці теми. Впр. 3(с. 11)

 

Впр. 4(с. 11)

Впр. 2, 5(с. 10)

Впр. 7(с. 12)

Впр. 6(с.11)

 

 

 

 

5

 

 

Моє шкільне життя

 

 

 

 

Ситуативне мовлення

 

 

 

 

 

6

 

 

"An A for Mrs. В". Домашнє читання

Лексичні оди­ниці теми (с. 186). Впр. 2 (с. 188)

 

Впр. 6,8, 9 (с. 189-190)

Текст "An A for Mrs. В" (с.186-188)

Впр. 4, 5,10 (с. 189-190)

Впр. 3, 11 (с. 188, 190)

 

 

 

 

Тема 1.Родина та друзі .Unit 1.My magic Circle: Family and Friends

7

 

 

Відкрий себе

Лексичні одиниці .Впр.4(b),5 c.17

Прикметники.Ex.2 p.16

Впр. 6 c.17

Впр. 3,4(b),c.16-17

Впр. 1,4(a),9 c.15

Впр.З,c.16

Наводить приклади внеску своєї ро-дини у сталий розвиток.

Планує траєкторію власного життя.

 

 

8

 

 

Риси характеру мого друга

Лекс. (to admit, trait, to pos­sess)

Непряма мова: запитання

Впр. 2(с. 19-20)

Впр. 3

(с. 20)

Впр. 1(с.19)

 

Впр.1(с. 19)

 

Формулює  особис-тіціннісні пріоритети

 

 

9

 

 

Наші уподобання

Лексичні одиниці (to admit, trait, to pos­sess)

Непряма мова: запитання

 

Впр. 5(с. 21)

Впр. 4, 7(с. 20)

Впр. 6(с. 21)

 

 

Демонструє розуміння впливу звичок на стан здоров’я.

 

10

 

 

Зачіски наших друзів

Лексичні оди­ниці теми. Впр, 4 (с. 25)

Синоніми

Впр.З (с. 24)

Впр. 2, 4 (с. 24-25)

Впр. 1, 7 (с. 23, 26)

Впр. 5 (с. 25)

 

 

 

 

11

 

 

Чи важлива зовнішність?

Лекс. (tipped, snea­kers, stubbed, pumped-up)

Непряма мова: запитання

Впр.З (с. 28)

Впр. 2 (с.22)

Впр. 1, 5 (с. 26, 27-28)

Впр. 4 (с. 28)

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

Молодь сьогодні

 

Лекс.(to award with, atten­dance, a com­munity college)

Порядок слів у реченні

Впр. 2 (с. ЗО)

Впр. 3, 5 (с. 31-32)

Впр. 1, 4 (с. З0, 31)

Впр. 6(c) (с. 32-33)

Наводить приклади взаємодопомоги членам родини.

 

Прогнозує наслідки необачної поведінки в мережі Інтернет.

 

13

 

 

Спілкування з друзями. Обмін інформацією

Лексичні оди­ниці теми. Впр. 2 (с. 34)

Типи питаль­них речень

 

Впр. 1(a) (с. 33)

Впр. 4(a) (с. 34)

Впр. 4(b) (с. 34)

 

 

 

 

14

 

 

Автобіографія, особливості її написання

 

 

 

 

15

 

 

Молодіжні організації

Лексичні оди­ниці теми

Перетворення речень з прямої мови на непряму

Впр. 1 (с, 35)

Впр. 2 (с. 36)

Впр. 6 (с. 37)

Впр. 4, 5 (є. 36-37)

Обговорє особливостівзаємодіїособистості та групи

 

Ілюструє необхідністьздорового способу життя на прикладі своєї родини

 

Тема 2. Природа. Unit 2. Nature Magic: Web of Life

16

 

 

Наша плане­та Земля

Лексичні оди­ниці теми. Впр. 5 (с. 43)

 

Впр. 7, 8 (с. 43)

Впр. 4 (с. 42)

Впр. 1, 3 (с. 41-42)

Впр. 6 (с. 43)

Розглядає приро

ду як цілісну систему.

 

 

 

17

 

 

Асканія-нова — україн­ський націо­нальний за­повідник

Лексичні оди­ниці теми. Впр. 4 (с. 46)

Relative Clauses

Впр. 3 (A-F: 1-4) (с. 45)

Впр. 3 (с. 45-46)

Впр. 1 (с. 44)

Впр. 5 (с. 46)

 

 

Робить повідомлення про складні погодні умови

 

18

 

 

Асканія-нова — україн­ський націо­нальний за­повідник

Лексичні оди­ниці теми. Гра "Am І Right?"

Relative Clauses. Впр. 7 (c. 47)

 

Впр. 8, 9 (с.48)

Впр.12 (с. 49)

Впр. 10 (с. 48)

 

 

 

 

19

 

 

Національні пар-

ки Об'єд­наного коро­лівства Вели­кої Британії

Лексичні оди­ниці теми. Впр. 2 (с. 50)

Спеціальні запитання (схема WASP)

Впр. 5 (с. 54)

Впр. 4 (с. 53)

Впр. 3 (с. 51-52)

Впр. 1 (с. 50)

 

 

 

 

Обговорює ефективне та раціона-льневикористання природних ресурсів.

20

 

 

Національні парки Вели­кої Британії

Лексичні оди­ниці теми. Впр. 2 (с. 50)

Контрастуван­ня теперішніх часів

Впр. 7(a) (с. 55)

 

Впр. 7(b) (с. 55)

Впр. 8 (с. 56)

 

 

 

 

21

 

 

Національні парки світу

ЛО теми. Гра "Defini­tions"

Relative Clauses

 

Впр. 2 (с.57)

Впр. 1 (с. 57)

Граматич­ні вправи

Розробляє план дій щодо проведенняшкільнихеко-логічних заходів

 

 

 

Тема 3. Навколишнє середовище. Unit 3. Environment and Greener Living

22

 

 

Захист навко­лишнього середовища

ЛО теми. Впр. 4 (с. 64)

Антоніми

 

Впр. 3, 7 (с. 64-65)

Впр. 1, 2,8 (с.63, 65)

Впр. 5, 6 (с. 65)

Дискутує довкола питань

екології життя та здоров’я людини.

 

 

 

23

 

 

Що таке"fly -tipping"?

ЛО теми. Впр. 3 (с. 66-67)

 

Впр. 2 (с. 66)

Впр. 4 (с. 67)

Впр. 6 (с. 68)

Впр, 5 (с. 67)

 

 

 

 

Обговорює ефективне та раціональне використання природних ресурсів.

24

 

 

Вплив людей на природу

Лексичні оди­ниці теми. Впр. 3(с. 70)

Теперішній тривалий пасивний стан дієслова

Впр. 4 (С.67)

Впр. 2 (с. 69-70)

Впр. 1, 7, 10(с.69, 71,73)

Впр. 4,

5,9

(с. 71-72)

 

 

 

 

 

 

25

 

 

СОС: вими­раючі види

ЛО теми (endangered, to chop down, extinct)

 

Впр. 1(b), 4 (с. 74, 76)

Впр.З (с. 75)

Впр. 1(a), 2, 7(с. 74,

77)

Впр. 5(a), 6 (с. 68, 69)

 

 

 

 

26

 

 

Як знизити

домашні

витрати

Лексичні оди­ниці теми. Впр. 3 (с. 80)

Конструкції типу:

You'd better, You'd rather...

 

Впр,2 (с. 79)

Впр. 1, 5, 6 (с. 78, 81)    -

Впр. 4 (с. 80)

 

 

 

 

27

 

 

Життє­здатний розвиток

Лексичні оди­ниці теми.  Впр. 4(A) (с. 83)

Контрастуван­ня теперішніх часів

 

Впр.З (с. 82-83)

Впр. 2, 5 (с.82,84)

Впр. 1, 4(b) (с. 82, 83-84)

 

 

 

 

28

 

 

Наша плане­та Земля .Яке ж воно,навколишнє

середовище? Контроль сформованості навичок з говоріння

29

 

 

Контроль сформованості навичок з аудіювання

30

 

 

Контроль сформованості навичок з читання

31

 

 

Контроль сформованості навичок з письма

32

 

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ уро

ку з/п

Дата проведення

Приміт

ка

Мовленнєва ситуація

Мовний компонент

Мовленнєвий компонент

ІНТЕГРОВАНІ ЗМІСТОВІ ЛІНІЇ

 

Тематика спілкування

Лексика

Граматика

Аудіювання

Читання

Мовлення

Письмо

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоров'я і безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

ІІ СЕМЕСТР

Тема4.Наука. Unit 4. Science Magic(10 год)

33

 

 

Вплив сучасних технологій на наше життя

ЛО теми

 Впр. 2,4- 5 (с.93,  94, 95)

Present Simple

Впр. 7(с. 96)

Впр. 6(с. 96)

Впр. 1, 4,с.93,94-95

Впр.З,с.94

Презентує таоб-ґрунтовуєпроекти щодо
збереженнядов-кілля

 

 

 

34

 

 

Телефонний
зв’язок

ЛО теми

 Впр.4,с.99

Непряма мова - накази

Впр.3,с.98-99

Впр.3,с.98-99

Впр. 1,с.97-98

Граматич­ні вправи

 

Обговорює ку-льтуру спілкування по телефону  

 

 

35

 

 

Мобільний
телефон

Conversation Lab: Talking Over the Telephone

Синоніми

Впр. 6,с.100

Впр.7,с.

101

Впр.8,с.102

Впр.7,с.101

 

 

 

 

36

 

 

Молодь та
технології.
Інтернет

ЛО теми

 Впр.2,с.103

Непряма мова.

Інструк-ції

Впр.3а,с.103

 

Впр.1,3а

с.102-103

Граматич­ні вправи

 

Обговорює свою
роль у
сучасно-му
техноло-гічному
середовищі
 

Пояснює правила безпечної поведінки онлайн

 

37

 

 

Чи можливе життя без комп'ютера?

ЛО profitable, on the cutting edge

Past Simple

Впр.7 с.105

Впр.8,9,

с.105-106

Впр.5с.104-105

Впр.10с.106

 

 

Пояснює правила безпечної поведінки онлайн

 

38

 

 

Надійний помічник у роботі.
Електронне листування

ЛО теми. Впр. 1 с. 106-107

Минулийнеозна-чений

 час

В. 2 (с. 107)

Впр. 5 (с. 108)

Впр. 1 (c. 106-107)

Впр.З (с. 107)

В.7а с.110

 

 

 

 

39

 

 

Комп'ю­тер.

За та проти.

ЛО  теми

Непряма мова.Загальні питання

Впр. 6

(с. 108-109)

Впр. 6 (с. 109: 1-7)

Впр. 7(b) (c, ПО)

 

 

Демонструє розу-міння основ
медіа-
грамот-ності

 

 

40

 

 

Безглузді винаходи

ЛО теми. Впр. 2 (с. 111)

Непряма моваСпе-ціальні запитання

Впр. 1 (с. 110)

Впр. 2,

4(a)

(с.111)

Впр. 3, 5

(c.111-

112)

Граматич­ні вправи

 

 

Обговорюєпозитивні та негатив-ні наслідки від певних винаходів

 

41

 

 

"Thomas

Alva Edison".

Домашнє

читання

Лексичні оди­ниці теми. Впр. 1 (с. 204)

 

Впр. 6

(І в).Впр. 9

(II вар.)

(с. 207-209)

Text

"Thomas

AlvaEdison"

(c. 204-206)

Впр. 5,14 (с. 207, 209)

Впр. 2, 3 (с. 206-207)

 

 

 

 

42

 

 

Підлітки та но- вітні технології

Лексичні оди­ниці теми

Непряма мова

 

Впр. 1,4 (c. 112-113)

Впр. 5 (с. 114)

Впр. 4 (с. 113)

 

 

Пояснює правила безпечної поведінки онлайн

 

Тема 5. Дивовижна Британія. Unit 5. Amazing Britain(9 год)

43

 

 

Міста-столиці

ЛО  Впр. 2(a) (с. 118)

 

Впр. 3, 5 (с. 118)

Впр. 4 (с.119)

Впр. 1 (с.117)

Впр. 2b, с)Р(с. 118)

 

Розпитує про пра-вила по-ведінки в європей-ських столицях

 

 

44

 

 

Белфаст

Кардіфф

ЛО  Впр. 6(a) (с. 120)

 

Впр. 9, 11 (с. 122,124)

Впр. 10, 12(a) (с. 123-124)

Впр. 8, 12(b) (с. 122-124)

Впр. 6(b) (с. 120)

 

 

Запитує про/пояснює правила безпеки пересування містами Британії

 

45

 

 

Единбург

Лексичні оди­ниці теми. Впр. 2 (с. 125)

Герундій. Впр. 6

(с. 127-128)

Впр. 3 (с.126:

matching)

Впр. 3 (с.126)

Впр. 1 (с. 125)

Впр. 4 (с. 127)

 

Демонструє знан-ня пра-вил пове-дінки в європей-ських столицях

 

 

46

 

 

Визначні памятки Единбурга

ЛО теми. Гра "Am І Right?"

Герундій

 

Впр. 8 (с.128)

Впр. 9 (с. 129)

Впр. 7 (с. 128)

 

Порівнює типові для різ-них куль-турверба-льні та неверба-льні нор-ми пове-дінки

 

 

47

 

 

Стежка Велетня

Лексичні оди­ниці теми. Впр.3(с. 131)

Герундій

Впр. 5 (с. 132)

Впр. 2 (с.131)

Впр. 1 (с. 130)

Впр. 4 (с.132)

Описує види
еко-туризму
 

 

 

 

48

 

 

Стежка Велетня

ЛО теми. Гра "Noughts and Crosses"

Пряма/ непряма мова: накази та інст­рукції у непря­мій мові

 

 

Впр. 6(b), 9(с. 133)

Впр. 7, 8 (с. 133)

 

 

 

 

49

 

 

Стоунхендж-Віртуальна подорож-проект. лис-111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 нерозгадана таємниця

Лексичні оди­ниці теми. Впр. 3 (с. 135)

Пряма/ непряма мова: накази та інструкції у непрямій мові

Впр. 2

(с. 134-135)

Впр. 2 (с.134-135)

Впр. 1, 6 (с. 134, 136)

Впр. 4, 5 (с. 135)

Описує види
еко-туризму
 

 

 

 

50

 

 

Дива

Великої

Британії.

Лексичні оди­ниці теми. Гра"Right or Wrong"

Пряма/ непряма мова: накази та інструкції у непрямій мові  

 

Впр. 1 (с.137)

Впр. 2 (с.137)

Граматич­ні вправи

 

Робить повідомлення про основні пам’ятки історії та культури Британії

 

 

51

 

 

Екскурсія Британією

ЛО теми

 

Впр. 4 (с.140)

Впр. 1, 2 (с.137-139)

Впр. 5 (с. 141)

Впр. 3 (с. 140)

 

Демонструє ро-зуміння
цінності
культурного
розмаїття та
потреби жити
разом у мирі

 

Визначає
орієнтовну
вартість
перебування в країні

Тема 6. Засоби масової інформації. Unit 6. Information Magic: Radio and TV(8 год)

52

 

 

Засоби масо­вої інфор­мації в на­шому житті

Лексичні оди­ниці теми. Впр. 2 (с. 145)

Теперішній тривалий час

Впр. 4 (с.146)

Впр. 3 (с.146)

Впр. 1 (с. 145)

Впр.5-6 с.147

 

Демонструє розу-міння ос-нов меді-а грамот-ності

 

 

53

 

 

Засоби масо­вої інфор­мації в Британії та Ук-раїні.Переваги та недоліки.

Лексичні оди­ниці теми. Гра"Right or Wrong"

 

Впр.9 (с.148)

Впр. 6 (с.147-148)

Впр. 10,

11

(с. 148-149)

Впр. 7 (с.148)

 

 

 

 

54

 

 

Телебачення та радіо

Лексичні оди­ниці теми. Впр.2,4(с. 150)

Герундій

 

Впр. 2, 4(a)

(с. 150-151)

Впр. 1, 3(b) (с. 149, 150)

Впр. 3(a) (с.150)

 

Визначає достовірність інформації.

 

 

55

 

 

Інформаційний простір

Лексичні оди­ниці теми. Впр. 7 (с. 153)

Герундій

Впр. 6 (с.152

filling in the gaps)

Впр. 6 (с.152)

Впр. 7, 8 (с. 153)

Впр.9 (с153).

Граматич­ні вправи

 

 

 

 

Пояснює
правила
безпечної
поведінки
онлайн

 

 

56

 

 

 

Моя улюб­лена теле­передача

 

ЛО (foray, day­time, the hi­ghest rated, namesake,

 assessment, sitcom, countdown)

Герундій

Герундій

Впр. 2 (c.155)

Впр. 4 (с.157)

Впр. 5 (с.158)

Впр. 1, 3 (с. 155-156)

Впр. 7 (с. 159)

Граматич­ні вправи

Впр. 6 (с.158)

 

Визначає досто-вірність інформації при розмаїті передач

 

 

57

 

 

Шкільна радіо­програма

to be respon­sible for, writ­ing scripts

Герундій

 

Впр. 1 (с.159)

Впр. 3 (c. 159);

Впр. 2 (c.159)

 

 

 

 

58

 

 

"Is TV Useful or Harmful for Kids". Домашнє читання

ЛО теми Впр. 1 (с. 217)

Герундій

Впр. 6, 9 (с.220, 221)

Текст "Is TV Useful…”

(c. 217-219)

Впр. 5,12 (c.220, 222)

Впр. 2, 3, 8(c.219,221)

 

 

Пояснює
правила
безпечної
поведінки

 

59

 

 

Спілкування у мережі.

Лексичні оди­ниці теми

Герундій

Впр. 4 (с.162)

Впр. З (c.161)

Впр. 5 (c. 162)

Впр. 1, 2 (c.160)

 

 

Пояснює
правила
безпечної
поведінки
онлайн

 

Тема 7. Кар'єра. Unit 7. Career Magic

60

 

 

Світ професій

ЛО теми. Впр. 3 (с. 166)

 

 

Впр. 3(b) (c. 166)

Впр. 1, 2 (c.165)

Впр. 3(a) (c.166)

 

 

 

 

61

 

 

Вибір  професій

ЛО теми. Впр. 5(с. 167)

 

Впр. 6 (с.168)

Впр. 4 (c.167)

Впр.9 (c. 168)

Впр. 7, 8 (c.168)

 

Повідомляє про
перспективи
свого
професійного
вибору

 

 

62

 

 

Один день із життя...

Лексичні оди­ниці теми. Впр. 2(a) (с. 170)

Модальні дієслова. Впр. 6 (с.171)

Впр. 3 (с170: ordering)

Впр. 3

(с.170-171)

Впр. 2(b), 3(b) (с 170)

Впр. 1, 7

(с.169

172)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

 

 

Один день із мого життя..у майбутньому .

Лексичні оди­ниці теми. Впр. 4 (с.171)

Модальні дієслова

Впр. 9 (с173)

Впр. 8 (с172-173)

Впр. 10, 13 (с. 173, 174)

Впр. 11, 12 (с. 174)

 

Повідомляє про
перспективи
свого
професійного
вибору

 

 

64

 

 

Перспекти­ви розвитку кар'єри

Лексичні оди­ниці теми. Впр. 3 (с. 176)

Модальні дієслова

Впр. 1

(с 175), Впр. 6 (с178)   

Впр. 5 (с177-178) Впр. 7 (c.178-179)

Впр. 2, 3(a) (с. 175, 176),впр.8

с.179

Впр. 5 (с 177-178: fill­ing in the gaps)

 

Проектує власну
професійну
діяльність
відповідно до своїх
схильнос-тей і пот-реб сус-пільства

 

Демонструє
розуміння
необхідності сплати подат-ків як склад-никагромадянської відпові-дальності

65

 

 

Найпопулярніші професії в Ук-раїні.

Лексичні оди­ниці теми (demanded job, survey, out-of-date)

Модальні дієслова

 

Впр. 1 (с. 180)

Впр. 2 (с. 180-181)

Граматич­ні вправи

 

 

 

Проявляє
обізнаність і
своє ставле-ння до фіна-нсовихмож-ливостей
сучасних
професій

66

 

 

Контроль  аудіювання

67

 

 

Контроль  читання

68

 

 

Контроль  письма

69

 

 

Контроль говоріння

70

 

 

Підсумковий урок

 

 

docx
Додано
11 січня 2018
Переглядів
1087
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку