Календарне планування уроків фізичної культури для учнів початкової школи

Про матеріал

Матеріал розрахований для учнів загальноосвітніх шкіл. Розподіл годин (2 години на тиждень) зроблений з урахуванням виокремлення ритмічного виховання як окремого предмету (1 година на тиждень).

Перегляд файлу

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник директора з НВР Директор ЗОШ № 11

____________ ____________

«____»_____________2019р.     «____»_____________2019р.

 

 

Календарне планування уроків фізичної культури для учнів 3-го класу на І - ІІ семестр 2018-2019 н.р.

 

Програма  «Фізична культура» для учнів 1-4 класів розроблена за моделлю «на база стандартів» відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011р.

 

              

 

 

Вчитель фізичної культури:   Гончарова Наталія Андріївна.

 

 

Орієнтовна сітка розподілу програмового матеріалу в навчальних годинах для уроків фізичної культури на 2018-2019 навчальний рік.

 

Розділ, тема

Кількість годин

І. Основи знань з фізичної культури

3

ІІ. Способи фізкультурної діяльності:

-         Вправи для оволодіння навичками пересувань;

-         Вправи для формування культури рухів з елементами гімнастики;

-         Вправи для опанування навичками оволодіння м’ячем;

-         Стрибкові вправи;

-         Ігри для активного відпочинку;

-         Вправи для розвитку фізичних якостей;

-         Вправи для формування постави і профілактики плоскостопості.

-         Орієнтовні показники динаміки змін розвитку фізичних якостей учнів.

 

 

15

12

 

14

10

14

У змісті відповідних розділів програми, на всіх уроків

 

2

 

 

Резерв часу

На розсуд вчителя

Усього

70

 

Календарне планування уроків фізичної культури на І семестр

Основи знань з фізичної культури (3 години)

Зміст уроку

 

дата

3-а

Корекційна дата

1

ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС УРОКІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. СИМВОЛИ, РИТУАЛИ І ЦЕРЕМОНІЇ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР. РУХОВИЙ

РЕЖИМ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСТАВИ.

 

 

2

ФІЗИЧНІ           НАВАНТАЖЕННЯ           ТА          РЕАКЦІЯ              НА          НИХ               СЕРЦЕВИХ          СКОРОЧЕНЬ. ДИХАННЯ ПІД ЧАС             ВИКОНАННЯ               ФІЗИЧНИХ ВПРАВ. ОСНОВНІ    ПРАВИЛА ЗАГАРТУВАННЯ.

 

 

3

ПРАВИЛА РУХЛИВИХ ІГОР ТА БЕЗПЕКИ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ПІД ЧАС САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ.

 

 

 

Вправи для оволодіння навичками пересувань (15 годин)

 

Зміст уроку

 

дата

3-а

Корекційна дата

1

ПЕРВИННИЙ         ІНСТРУКТАЖ      З     ТЕХНІКИ      БЕЗПЕКИ     ПІД     ЧАС     ВПРАВ       ДЛЯ

ОВОЛОДІННЯ НАВИЧКАМИ ПЕРЕСУВАНЬ. ХОДЬБА ПО ДІАГОНАЛІ, ХОДЬБА ЗІ  ЗМІНОЮ

ЧАСТОТИ І ДОВЖИНИ КРОКУ, ХОДЬБА ЗІ ЗМІНОЮ НАПРЯМКУ ЗА ЗВУКОВИМ СИГНАЛОМ, З

 

 

 

ПРИСКОРЕННЯМ ТА УПОВІЛЬНЕННЯМ.

 

 

2

ХОДЬБА ПО ПІДВИЩЕНІЙ ТА ОБМЕЖЕНІЙ ОПОРІ (ГІМНАСТИЧНА ЛАВА, НИЗЬКА КОЛОДА) З ВИСОКИМ ПІДНІМАННЯМ СТЕГНА, З ПЕРЕСТУПАННЯМ ПРЕДМЕТІВ, ПРИСТАВНИМ КРОКОМ ПРАВИМ ТА ЛІВИМ БОКОМ, З ПРИСІДАННЯМИ ТА ПОВОРОТАМИ ПЕРЕСТУПАННЯМ З РІЗНИМ ПОЛОЖЕННЯМИ РУК.

 

 

3

Біг «протиходом», «змійкою», по діагоналі, біг з різних вихідних положень (сидячи, лежачи, з високого старту)

 

 

4

Біг з подоланням перешкод (умовна канава, шириною до 1м, бар’єр, висотою до 50 см, лабіринт тощо).

 

 

5

Човниковий біг 4*9 м.

 

 

6

Біг зі зміною швидкості та напрямку за звуковим сигналом

 

 

7

Біг до 30 м.

 

 

8

Рівномірний біг почергово з ходьбою до 1200м.

 

 

9

Рівномірний біг до 900м.

 

 

10

Лазіння по похилій гімнастичній лаві (кут нахилу 45 градусів) однойменним та різнойменними способами.

 

 

11

Лазіння по гімнастичній стінці однойменним та різнойменними способами (вгору, вниз, по діагоналі,праворуч, ліворуч, на різній висоті)

 

 

12

Лазіння по гімнастичній стінці з переходом на похилу гімнастичну лаву і навпаки.

 

 

13

Лазіння по гімнастичній стінці з вантажем на голові (мішечки, картонні квадрати тощо).

 

 

14

Лазіння по канату, закріпленому над похилою гімнастичною лавою (лежачи на спині на похилій лаві), захват канату ногами у положенні сидячи

 

 

15

Перелізання через перешкоди, висотою до 100 см, подолання лазінням, перелітанням та під повзанням смуги із 3-5 перешкод

 

 

 

Вправи для формування культури рухів з елементами гімнастики (12 годин)

Зміст уроку

дата

3-а

Корекційна дата

1

ПЕРВИННИЙ      ІНСТРУКТАЖ      З     ТЕХНІКИ      БЕЗПЕКИ     ПІД     ЧАС     ВПРАВ       ДЛЯ

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ РУХІВ З ЕЛЕМЕНТАМИ ГІМНАСТИКИ. ОРГАНІЗОВУЮЧИ

ВПРАВИ: ПЕРЕШИКУВАННЯ ІЗ КОЛОДИ ПО ОДНОМУ В КОЛОНУ ПО ТРИ, ЧОТИРИ, СПОСОБОМ ПОСЛІДОВНИХ ПЕРЕВОРОТІВ ЛІВОРУЧ. ЗАГАЛЬНОРОЗВИВАЮЧІ ВПРАВИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСТАВИ З ГІМНАСТИЧНИМИ ПАЛИЦЯМИ.  

 

 

2

ПЕРЕШИКУВАННЯ ІЗ ОДНІЄЇ ШЕРЕНГИ УСТУПАМИ ЗА РОЗРАХУНКОМ НА 9,6,3, НА МІСЦІ; ЗАГАЛЬНОРОЗВИВАЮЧІ ВПРАВИ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ПЛОСКОСТОПОСТІ.

 

 

3

Комплекс ранкової гігієнічної гімнастики з предметами. Положення тіла у просторі, сіди – нахили тулуба у сіді з різними положеннями ніг.

 

 

4

Комплекс ранкової гігієнічної гімнастики без предметів. Положення тіла у просторі, перехід із сіду на правому стегні у сід на лівому стегні

 

 

5

Комплекс фізкультурних пауз та фізкультурних хвилинок. Виси та упори – згинання розгинання рук в упорі на стегнах, в упорі лежачи.

 

 

6

Виси та упори – перехід з упору присівши в упор стоячи, із упору лежачи в упор лежачи боком і навпаки, упор на перекладині.

 

 

7

Виси та упори – із упору на низькій перекладині обертаючись вперед, перехід у вис присівши.

 

 

8

Виси та упори – із упору на низькій перекладині зіскок махом назад; підтягування у висі лежачи.

 

 

9

Елементи акробатики: перекид назад в упор стоячи на колінах, в упор присівши.

 

 

10

Елементи акробатики: два перекиди вперед злитно.

 

 

11

Елементи акробатики: «міст» із положення лежачи.

 

 

12

Вправи на релаксацію: «Дощ у лісі».

 

 

 

Визначення динаміки змін показників розвитку фізичних якостей (2 години)

Зміст уроку

дата

3-а

Корекційна дата

1

Спринтерський біг до 30 м.

 

 

2

Стрибки у довжину з місця.

 

 

 

Календарне планування уроків фізичної культури на ІІ семестр Для учнів 3-го класу.

Вправи для опанування навичками оволодіння м’ячем (14 годин)

Зміст уроку

 

дата

3-а

Корекційна дата

1

ПЕРВИННИЙ ІНСТРУКТАЖ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВПРАВ ДЛЯ ОПАНУВАННЯ НАВИЧКАМИ ОВОЛОДІННЯ МЯЧЕМ. ПІДКИДАННЯ МЯЧА ПІД ЧАС ХОДЬБИ ПОЧЕРГОВО ЛІВОЮ І ПРАВОЮ РУКОЮ.

 

 

2

ІЗ ПОЛОЖЕННЯ СТОЯЧИ СПИНОЮ ДО СТІНИ, КИДКИ МЯЧА У СТІНУ

 

 

3

кидки м’яча у стіну, повертаючись праворуч (ліворуч), з наступним його ловінням

 

 

4

перекидання м’яча правою рукою в ліву через плече за спиною

 

 

5

метання м’яча “із-за спини через плече”, стоячи на одному, двох колінах

 

 

6

метання м’яча “із-за спини через плече” на дальність з місця, у вертикальну ціль (мішень 1х1 м) на висоті 3 м з відстані 8-10 м

 

 

7

метання м’яча у горизонтальну ціль (ширина 1,5 м) з відстані 10-12 м

 

 

8

тримання баскетбольного м’яча, передачі м’яча двома руками від грудей на місці; ловіння м’яча

 

 

9

передачі м’яча двома руками від грудей у ціль і ловіння його після відскоку від підлоги

 

 

10

ведення м’яча на місці та під час ходьби правою та лівою рукою

 

 

11

удари м’яча внутрішньою та середньою частиною підйому по нерухомому м’ячу у вертикальну ціль (смуга шириною 1,5 м, довжиною 8-10 м)

 

 

12

удари м’яча внутрішньою та середньою частиною підйому по нерухомому м’ячу у горизонтальну ціль (смуга шириною 1,5 м, довжиною 8-10 м)

 

 

13

ведення м’яча вивченими способами між стійок, з обведенням стійок; вкидання м’яча в ноги партнеру з місця

 

 

14

жонглювання м’ячем (хлопці), повітряною кулькою (дівчата);

 

 

 

 

Стрибкові вправи (10 годин)

Зміст уроку

 

дата

3-а

Корекційна дата

1

ПЕРВИННИЙ ІНСТРУКТАЖ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС СТРИБКОВИХ ВПРАВ. СТРИБКИ ЗІ СКАКАЛКОЮ НА ОДНІЙ, ДВОХ НОГАХ.

 

 

2

СТРИБКИ ЗІ СКАКАЛКОЮ ОБЕРТАЮЧИ СКАКАЛКУ ВПЕРЕД І НАЗАД

 

 

3

Стрибки у висоту з прямого розбігу (через гумову мотузку) способом “зігнувши ноги” з 5-7 кроків розбігу

 

 

4

Стрибки вгору поштовхом однієї та двох ніг з діставанням підвішених предметів

 

 

5

Застрибування на м’які перешкоди (гімнастичні мати, висотою до 80 см)

 

 

6

Стрибки у довжину з місця

 

 

7

Стрибки у довжину з розбігу 5-7 кроків способом “зігнувши ноги”

 

 

8

Стрибки у довжину з розбігу 5-7 кроків способом “зігнувши ноги”

 

 

9

Стрибки “у кроці

 

 

10

Стрибки “по купинах”

 

 

 

 

Ігри для активного відпочинку (14 годин)

Зміст уроку

 

дата

3-а

Корекційна дата

1

ПЕРВИННИЙ ІНСТРУКТАЖ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ІГР ДЛЯ АКТИВНОГО

ВІДПОЧИНКУ. ГРА “ВГАДАЙ, ЧИЙ ГОЛОС?”

 

 

2

ГРА «ЖИВА СКУЛЬПТУРА»; “У РІЧКУ, ГОП!”

 

 

3

Гра “Гуси-лебеді”, «Кульку за смугу»

 

 

4

Гра “Квач”,“Запорожець на Січі»

 

 

5

Гра “Команда швидконогих”,“Переправа через річку”

 

 

6

Гра “Білі ведмеді”, “Горішки”.

 

 

7

Гра “Попади в ціль!”, 

 

 

8

Гра “Передав – сідай!”, “Наввипередки за м’ячем”

 

 

9

Гра «Грай та не втрачай», «Найкраща пара»

 

 

10

Гра «Лісова стежинка», «Веселі горобчики»

 

 

11

Гра «Влуч у відро!», «Біг по слідах»

 

 

12

Гра «Захист фортеці»

 

 

13

Гра «Швидкі та влучні»

 

 

14

Гра “Зустрічна естафета”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

pdf
Додано
12 січня
Переглядів
407
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку