24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Календарне планування уроків математики за підручником Богдановича 4кл. ІІ семестр

Про матеріал

Календарне планування включає теми уроків, різні види перевірних робіт відповідно до нових вимог(контрольні роботи,перевірка обчислювальних навичок 4-класників)

Перегляд файлу

                             Математика (4 клас)

                      (за підручником Богдановича)

136 годин (4 години на тиждень)

ІІ семестр

 

Множення і ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число

 

62

Дія множення. Закони множення

№531-540

 

63

Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові (алгоритм множення). Розв'язування задач на рух. Самостійна робота

№541-549

 

64

Множення багатоцифрового числа на одноцифрове у випадку, коли в середині першого множника є нулі. Розв'язування задач з двома буквеними даними

№550-557

 

65

 Множення чисел, які закінчуються нулями

№558-566

 

66

Множення одноцифрового числа на багатоцифрове. Задачі на спільну роботу                                    

№567-575

 

67

Ознайомлення з поняттям «площа фігури». Ква­дратний сантиметр. Знаходження значень вира­зів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу

№576-582

 

68

Правило обчислення площі прямокутника. Зада­чі, аналогічні до задач на спільну роботу

№583-592

 

69

Обчислення площі і периметра прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії. За­дачі на спільну роботу

№593-601

 

70

Одиниці вимірювання площі. Задачі, які включа­ють дії над величинами, вираженими одиницями площі

№602-608

 

71

Обчислення площі прямокутної ділянки. Прості і складені задачі на знаходження площі прямокутника

№609-616

 

72

Знаходження однієї із сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною. Задачі, аналогічні задачам на спільну роботу. Ділення іменованих чисел

№617-624

 

73

Обчислення площі фігури за допомогою палетки. Задачі, пов'язані з площею прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії

№625-633

 

74

Контрольна робота  

 

 

75

Дія ділення. Властивості частки. Задачі на рух і на обчислення площі

№634-644

 

76

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (загальний випадок). Задачі вивчених видів

№645-654

 

77

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ускладнені задачі на зведення до одиниці

№655-662

 

78

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Ускладнені зада­чі на зведення до одиниці

№663-671

 

79

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нуль. Перевірка ділення множенням. Елементи прямокутного паралелепіпеда: ребро, бічна грань, осно­ва, вершина

№672-680

 

80

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нулі. Ускладнені задачі на зведення до одиниці        

№681-687

 

81

Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Ускладнені задачі на зведення до оди­ниці

№688-696

 

82

Ділення іменованих чисел. Ускладнені задачі на зведення до одиниці

№697-705

 

83

Ділення іменованого числа на іменоване. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі вивчених видів

№706-714

 

84

Вправи на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух

№715-722

 

85

Знаходження значень виразів на всі арифметичні дії. Задачі на зустрічний рух

№723-731

 

86

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Вирази на порядок дій. Задачі на зустрічний рух. Самостійна робота                           

№732-740

 

87

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифро­ві. Ділення на 10, 100, 1000 з остачею. Задачі на спільну роботу

№741-750

 

88

Повторення вивче­ного матеріалу

№1-8

 

89

Контрольна робота  

 

 

 

 

Ознайомлення з дробами. Множення і ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями

 

90

Аналіз контрольної роботи Задачі на знаходження частини числа і числа за його частиною. Порівняння частин

№751-759

 

91

Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Чисель­ник і знаменник дробу. Складені задачі, які включають знаходження частини числа

№760-769

 

92

Знаходження дробу від числа. Задачі на знахо­дження дробу від числа                                       

№770-776

 

93

Дроби, які дорівнюють одиниці. Порівняння дробів

№777-787

 

94

Знаходження числа за значенням його дробу. Розв'язування задач. Самостійна робота

№788-796

 

95

Складені задачі, що включають знаходження дробу від числа. Повторення правила множення числа на добуток

№797-805

 

96

Контрольна робота з перевірки сформованості навичок усних обчислень

 

 

97

Аналіз контрольної роботи. Множення чисел, що закінчуються нулями. Повторення переставно­го та сполучного законів множення. Зображен­ня круглого числа у вигляді добутку двох чисел, одним із множників якого є число 10, 100, 1000. Розв'язування задач, що включають знаходжен­ня числа за його дробом

№806-813

 

98

Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені за­дачі, розв'язування яких вимагає знаходження дробу від числа

№814-822

 

99

Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Задачі на знаходження дробу від числа

№823-830

 

100

Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові і двоцифрові числа

№831-838

 

101

Знаходження добутку виду 2400 • З0 усним і письмовим способами. Розв'язування задач з буквеними даними. Задачі на пропорційне ділення

№839-848

 

102

Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Задачі на знаходження дробу від числа

№849-857

 

103

Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення                     

№858-866

 

104

Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення

№867-875

 

105

Письмове ділення трицифрових чисел на круглі десятки з остачею. Задачі на пропорційне ділен­ня. Рівняння                               

№876-884

 

106

Порівняння задач на пропорційне ділення. Ділен­ня з остачею на круглі числа. Вирази на порядок виконання дій

№885-892

 

107

Ділення виду 45 780 : 60 . Задачі на рух

№893-901

 

108

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі числа у випадку, коли в частці є нулі. За­дачі з буквеними даними. Рівняння. Самостійна робота

№902-910

 

109

Ділення чисел, що закінчуються нулями. Дії з іменованими числами. Вирази на порядок ви­конання дій. Розв'язування задач

№911-920

 

110

Повторення вивче­ного матеріалу

№1-8

 

111

Контрольна робота

 

 

 

Множення і ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове число

112

Аналіз контрольної роботи. Повторення множення двоцифрових чисел. Зада­чі на знаходження числа за двома різницями

№921-927

 

113

Множення трицифрових чисел на двоцифрові. За­дачі на знаходження числа за двома різницями. Задачі на знаходження дробу від числа і числа за його дробом                                   

№928-934

 

114

Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження числа за двома різницями

№935-941

 

115

Множення іменованих чисел на двоцифрові чи­сла. Порівняння задач на знаходження числа за двома різницями

№942-949

 

116

Знаходження значень виразів на сумісні дії. За­дачі на знаходження числа за двома різницями

№950-958

 

117

Ділення трицифрових чисел на двоцифрове

№977-986

 

118

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові з оста­чею у випадку двоцифрової частки. Задачі на знаходження середнього, арифметичного (ознайомлення)

№987-995

 

119

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. За­дачі на знаходження середнього арифметичного. Рівняння

№996-1003

 

120

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження середнього арифметичного

№1004-1012

 

121

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. За­дачі на знаходження середнього арифметичного

№1013-1019

 

122

Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка. Розв'язування задач

№1020-1027

 

123

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить нулі. Розв'язування задач

№1028-1035

 

124

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить 0 одиниць

№1036-1042

 

125

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові з остачею. Розв'язування задач

№1043-1050

 

126

Ділення іменованих чисел на двоцифрові числа. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Задачі на дроби

№1051-1058

 

127

Сумісні дії з багатоцифровими числами Задачі на спільну роботу. Рівняння

№1059-1066

 

128

Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на зведення до одиниці. Складання і розв'язування нерівностей.

№1067-1075

 

129

Сумісні дії з багатоцифровими числами. Розв'язування задач

№1076-1084

 

130

Підсумкова контрольна робота/державна підсумкова атестація

 

 

 

131

Повторення вивченого матеріалу

 

 

Аналіз контрольної роботи. Натуральний ряд. Будова натурального числа у десятковій  системі числення.   Порівняння чисел

№1101-1107

 

132

Величини. Метрична система мір

№1108-1114

 

133

 

Додавання і віднімання. Закони додавання та властивості різниці.

 

 

134

Множення. Закони множення

 

 

135

Повторення  вивченого матеріалу

 

 

136

Підсумковий урок за  рік

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 4 клас, Планування
Додано
8 січня 2018
Переглядів
1180
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку