Календарне планування уроків математики за підручником Богдановича 4кл. ІІ семестр

Про матеріал

Календарне планування включає теми уроків, різні види перевірних робіт відповідно до нових вимог(контрольні роботи,перевірка обчислювальних навичок 4-класників)

Перегляд файлу

                             Математика (4 клас)

                      (за підручником Богдановича)

136 годин (4 години на тиждень)

ІІ семестр

 

Множення і ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число

 

62

Дія множення. Закони множення

№531-540

 

63

Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові (алгоритм множення). Розв'язування задач на рух. Самостійна робота

№541-549

 

64

Множення багатоцифрового числа на одноцифрове у випадку, коли в середині першого множника є нулі. Розв'язування задач з двома буквеними даними

№550-557

 

65

 Множення чисел, які закінчуються нулями

№558-566

 

66

Множення одноцифрового числа на багатоцифрове. Задачі на спільну роботу                                    

№567-575

 

67

Ознайомлення з поняттям «площа фігури». Ква­дратний сантиметр. Знаходження значень вира­зів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу

№576-582

 

68

Правило обчислення площі прямокутника. Зада­чі, аналогічні до задач на спільну роботу

№583-592

 

69

Обчислення площі і периметра прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії. За­дачі на спільну роботу

№593-601

 

70

Одиниці вимірювання площі. Задачі, які включа­ють дії над величинами, вираженими одиницями площі

№602-608

 

71

Обчислення площі прямокутної ділянки. Прості і складені задачі на знаходження площі прямокутника

№609-616

 

72

Знаходження однієї із сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною. Задачі, аналогічні задачам на спільну роботу. Ділення іменованих чисел

№617-624

 

73

Обчислення площі фігури за допомогою палетки. Задачі, пов'язані з площею прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії

№625-633

 

74

Контрольна робота  

 

 

75

Дія ділення. Властивості частки. Задачі на рух і на обчислення площі

№634-644

 

76

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (загальний випадок). Задачі вивчених видів

№645-654

 

77

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ускладнені задачі на зведення до одиниці

№655-662

 

78

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Ускладнені зада­чі на зведення до одиниці

№663-671

 

79

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нуль. Перевірка ділення множенням. Елементи прямокутного паралелепіпеда: ребро, бічна грань, осно­ва, вершина

№672-680

 

80

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нулі. Ускладнені задачі на зведення до одиниці        

№681-687

 

81

Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Ускладнені задачі на зведення до оди­ниці

№688-696

 

82

Ділення іменованих чисел. Ускладнені задачі на зведення до одиниці

№697-705

 

83

Ділення іменованого числа на іменоване. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі вивчених видів

№706-714

 

84

Вправи на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух

№715-722

 

85

Знаходження значень виразів на всі арифметичні дії. Задачі на зустрічний рух

№723-731

 

86

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Вирази на порядок дій. Задачі на зустрічний рух. Самостійна робота                           

№732-740

 

87

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифро­ві. Ділення на 10, 100, 1000 з остачею. Задачі на спільну роботу

№741-750

 

88

Повторення вивче­ного матеріалу

№1-8

 

89

Контрольна робота  

 

 

 

 

Ознайомлення з дробами. Множення і ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями

 

90

Аналіз контрольної роботи Задачі на знаходження частини числа і числа за його частиною. Порівняння частин

№751-759

 

91

Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Чисель­ник і знаменник дробу. Складені задачі, які включають знаходження частини числа

№760-769

 

92

Знаходження дробу від числа. Задачі на знахо­дження дробу від числа                                       

№770-776

 

93

Дроби, які дорівнюють одиниці. Порівняння дробів

№777-787

 

94

Знаходження числа за значенням його дробу. Розв'язування задач. Самостійна робота

№788-796

 

95

Складені задачі, що включають знаходження дробу від числа. Повторення правила множення числа на добуток

№797-805

 

96

Контрольна робота з перевірки сформованості навичок усних обчислень

 

 

97

Аналіз контрольної роботи. Множення чисел, що закінчуються нулями. Повторення переставно­го та сполучного законів множення. Зображен­ня круглого числа у вигляді добутку двох чисел, одним із множників якого є число 10, 100, 1000. Розв'язування задач, що включають знаходжен­ня числа за його дробом

№806-813

 

98

Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені за­дачі, розв'язування яких вимагає знаходження дробу від числа

№814-822

 

99

Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Задачі на знаходження дробу від числа

№823-830

 

100

Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові і двоцифрові числа

№831-838

 

101

Знаходження добутку виду 2400 • З0 усним і письмовим способами. Розв'язування задач з буквеними даними. Задачі на пропорційне ділення

№839-848

 

102

Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Задачі на знаходження дробу від числа

№849-857

 

103

Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення                     

№858-866

 

104

Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення

№867-875

 

105

Письмове ділення трицифрових чисел на круглі десятки з остачею. Задачі на пропорційне ділен­ня. Рівняння                               

№876-884

 

106

Порівняння задач на пропорційне ділення. Ділен­ня з остачею на круглі числа. Вирази на порядок виконання дій

№885-892

 

107

Ділення виду 45 780 : 60 . Задачі на рух

№893-901

 

108

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі числа у випадку, коли в частці є нулі. За­дачі з буквеними даними. Рівняння. Самостійна робота

№902-910

 

109

Ділення чисел, що закінчуються нулями. Дії з іменованими числами. Вирази на порядок ви­конання дій. Розв'язування задач

№911-920

 

110

Повторення вивче­ного матеріалу

№1-8

 

111

Контрольна робота

 

 

 

Множення і ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове число

112

Аналіз контрольної роботи. Повторення множення двоцифрових чисел. Зада­чі на знаходження числа за двома різницями

№921-927

 

113

Множення трицифрових чисел на двоцифрові. За­дачі на знаходження числа за двома різницями. Задачі на знаходження дробу від числа і числа за його дробом                                   

№928-934

 

114

Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження числа за двома різницями

№935-941

 

115

Множення іменованих чисел на двоцифрові чи­сла. Порівняння задач на знаходження числа за двома різницями

№942-949

 

116

Знаходження значень виразів на сумісні дії. За­дачі на знаходження числа за двома різницями

№950-958

 

117

Ділення трицифрових чисел на двоцифрове

№977-986

 

118

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові з оста­чею у випадку двоцифрової частки. Задачі на знаходження середнього, арифметичного (ознайомлення)

№987-995

 

119

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. За­дачі на знаходження середнього арифметичного. Рівняння

№996-1003

 

120

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження середнього арифметичного

№1004-1012

 

121

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. За­дачі на знаходження середнього арифметичного

№1013-1019

 

122

Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка. Розв'язування задач

№1020-1027

 

123

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить нулі. Розв'язування задач

№1028-1035

 

124

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить 0 одиниць

№1036-1042

 

125

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові з остачею. Розв'язування задач

№1043-1050

 

126

Ділення іменованих чисел на двоцифрові числа. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Задачі на дроби

№1051-1058

 

127

Сумісні дії з багатоцифровими числами Задачі на спільну роботу. Рівняння

№1059-1066

 

128

Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на зведення до одиниці. Складання і розв'язування нерівностей.

№1067-1075

 

129

Сумісні дії з багатоцифровими числами. Розв'язування задач

№1076-1084

 

130

Підсумкова контрольна робота/державна підсумкова атестація

 

 

 

131

Повторення вивченого матеріалу

 

 

Аналіз контрольної роботи. Натуральний ряд. Будова натурального числа у десятковій  системі числення.   Порівняння чисел

№1101-1107

 

132

Величини. Метрична система мір

№1108-1114

 

133

 

Додавання і віднімання. Закони додавання та властивості різниці.

 

 

134

Множення. Закони множення

 

 

135

Повторення  вивченого матеріалу

 

 

136

Підсумковий урок за  рік

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 4 клас, Планування
Додано
8 січня 2018
Переглядів
816
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку