Календарне планування уроків української літератури в 10 класі на ІІ семестр

Про матеріал
Календарне планування уроків української літератури в 10 класі на ІІ семестр
Перегляд файлу

10 –А клас (академічний рівень)

Українська література

І семестр

(к)

Зміст уроку  

Кіль-

кість годин

Дата

Дата

(коре-кція)

Примітки

 

 

Т. 1 (11 г.).Вступ. Реалістична українська проза

11

 

 

 

1

 

Введення в тему.

Українськалітературадругоїполовини ХІХ ст. у контекстірозвиткутодішньогосуспільства, культури, мистецтва. Новийетапнаціонально-визвольногоруху, культурно-просвітницькадіяльність «громад». Періодичнівидання. Розвитокреалізму, натуралізму, пізній романтизм. Тодішніпоезія, драматургія. Особливостіреалістичноїпрози.

1

03.09

 

МЗ:розвиток української культури наприкінці ХІХ ст. (історія).

 

2

 

Іван Нечуй-Левицький. Життя і творчість письменника як новий імпульс української літератури («Колосальне всеобіймаюче око України» (І.Франко)). «Кайдашева сім’я» – соціально-побутова повість-хроніка.

ТЛ: соціально-побутова повість.

1

06.09

 

МК:«Вид на гору Спаса у Стеблеві» Ф.Різниченка.«Українська ніч»А.Куїнджі – улюблена картина, «Appasionata» Л.ван Бетховена – улюблена мелодія  письменника.

3

 

ІванНечуй-Левицький. «Кайдашевасім’я». Реалізмтвору, сучасна (вічна) актуальністьпроблемибатьків і дітей. ТЛ: реалізм (поглиблено).

1

10.09

 

МК: «Кайдашевасім’я» в постановціНаціональногоакадемічного драматичного театру ім. ІванаФранка (Київ).

4

 

ІванНечуй-Левицький. «Кайдашевасім’я». Колоритнілюдськіхарактери в повісті.

1

13.09

 

МК: Екранізаціятвору, ілюстрації до ньогоА.Базилевича. МалярськіроботиГ.Курбе, В.Орловського, А.Куїнджі, С.Васильківського та ін

5

 

ІванНечуй-Левицький. «Кайдашевасім’я». Українськаментальність, гуманістичнітрадиції народного побуту й моралі. Ствердженняцінностейнаціональноїетикизасобамикомічного. ТЛ: засобизмалюваннякомічного (поглиблено).

1

17.09

 

 

6

 

Панас Мирний (П.Рудченко)

Основне про життєвий і творчий шлях. Загальна характеристика творчості. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»(1, 4 частини). Перший український соціально-психологічний роман, свідчення його можливостей у художньому дослідженні дійсності. Співавторство з І.Біликом.

1

20.09

 

МЗ:соціально-економічне становище в Україні 1870-х років (історія).

 

7

 

ПанасМирний. «Хібаревуть воли, як яслаповні?» (1, 4 частини). Широта представлення народного життя

1

24.09

 

 

8

 

ПанасМирний. «Хібаревуть воли, як яслаповні?» (1, 4 частини). Шлях НичипораВарениченка: відправдошукацтва до розбійництва.

1

27.09

 

 

9

 

ПанасМирний. «Хібаревуть воли, як яслаповні?» (1, 4 частини).

Жіночіобрази, ствердженнянароднихпоглядів на духовнездоров’ялюдини

1

01.10

 

МК: «Кайдашева сім’я»І.Нечуя-Левицького; «Повія»ПанасаМирного; «Воскресіння» Л.Толстого.

10

 

РМ № 1 (у.) Складанняанкети головного героя за творами П. Мирного “Хібаревуть воли, як яслаповні?” або І.С. Нечуя – Левицького «Кайдашевасім΄я»

1

04.10

 

 

11

 

Контрольна робота № 1 з теми «Вступ. Реалістичнаукраїнська проза». Контрольнийтвір

1

08.10

 

Т. 1. Вступ. Реалістичнаукраїнська проза (10 год. з 10 годин за програмою)

10+1 г. РМ

 

 

 Т. 2 (8 г.).«Театр корифеїв»

8

 

 

 

12

 

Введення в тему.Розвиток драматургії: соціально-побутові та історичні драми й комедії М.Старицького, М.Кропивницького, Панаса Мирного та ін.

Від аматорських гуртків до професійного «театру корифеїв», що став «школою життя» (І.Франко). Перші театральні трупи М.Кропивницького та М.Старицького. Родина Тобілевичів та український театр.

Популярність «театру корифеїв» в Україні та за її межами. Перша народна артистка України Марія Заньковецька.

1

11.10

 

 

МЗ:розвиток театрального мистецтва в УкраїнінаприкінціХІХ ст. (історія).

 

13

 

Іван Карпенко-Карий (І. Тобілевич)

Основне про життєвий і творчий шляхмитця, світогляд, багатогранність діяльності. Жанрова різноманітність творів. І. Карпенко-Карий і «театр корифеїв». Драматургічне новаторство письменника.

1

29.10

 

МК: хоровакомпозиція «Вечорниці» П.Ніщинського, опери «Запорожець за Дунаєм» С.Гулака-Артемовського, «Тарас Бульба» М.Лисенка.

14

 

Іван Карпенко-Карий. Комедія«Мартин Боруля», їїсценічнаісторія. Дворянство як міф про кращежиття. ТЛ: комедія.

1

01.11

 

МК:«Міщанин-шляхтич»Ж.-Б. Мольєра.Фільм-вистава

15

 

Іван Карпенко-Карий. Комедія«Мартин Боруля». Підмінаособистіснихетичнихцінностей (чесності, порядності, працелюбства) становою приналежністю.

1

05.11

 

МК:«Мартин Боруля» (1953; реж. Г.Юра).

16

 

Іван Карпенко-Карий. Комедія«Мартин Боруля». Психологічнапереконливістьрозкриття образу Мартина Борулі. ЗначеннятворчостіІ.Карпенка-Карого

1

08.11

 

 

17

 

РМ № 2(п.) Складання паспортукомедії«Мартин Боруля»Івана Карпенка-Карого

1

12.11

 

 

18

 

ПЧ № 1. І.Карпенко-Карий «Хазяїн»

1

15.11

 

МК:«Сто тисяч» у постановціНаціональногоакадемічного драматичного театру ім. ІванаФранка (Київ).

19

 

Контрольна робота № 2 з теми «Театр корифеїв» ( тести )

1

19.11

 

Т. 2. «Театр корифеїв»

4год. + 2 год. (з резерву) з 4 годин за програмою)

6 + 1г. РМ + 1г. ПЧ

 

 

Т. 3 (11 г.). Титан духу і думки

11

 

 

 

20

 

Введення в тему. Іван Франко. Письменник, учений, громадськийдіяч. Багатогранністьдіяльності, їївплив на культурний і політичнийрозвитокУкраїни. Франко-перекладач, публіцист. Значеннятворчості для розвиткуукраїнськоїлітератури, у пробудженнінаціональноїсвідомості. ТворчістьІ.Франка в музиці.

ПерекладиІ.Франкомтворівдавньогрецьких поетів, Дж.Мільтона, Д.Байрона, Й.Гете, Г.Гейне, А.Міцкевича та ін.

1

22.11

 

МЗ: Українанаприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. (історія).

 

21

 

Іван Франко.Ліриказбірки «З вершин і низин».Загальнеуявлення про композиціюзбірки. Творчість великих майстрівВідродження; символ вічноїжіночності, материнства, краси; суперечки про роль краси і користі(«Сікстинська мадонна»). ТЛ: сонет.

1

26.11

 

МК: «Іван Франко» І.Труша; ілюстрації
А.Базилевича; «Сікстинська мадонна»
С.Рафаеля.

22

 

Франковаконцепціяпоступулюдства, виразнезламногооптимізму(«Гімн» (“Замість пролога”)). ТЛ: гімн.

1

29.11

 

МК: гімн «Вічнийреволюціонер» (1899) М.Лисенка.

 

23

 

Іван Франко.Поетичназбірка «Зів’ялелистя», загальнеуявлення про їїкомпозицію. «Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Чогоявляєшсямені...». Місцелюбовної теми у творчостіІ.Франка. Життєвіімпульсипоявитворів (автобіографічність).

1

03.12

 

Вивчитинапам΄ять: 

1 поезію (на вибір)

МК:музикаМ.Лисенка, С.Людкевича, Б.Лятошинського, А.Кос-Анатольського та ін. до творівІ.Франка.

24

 

Іван Франко.«Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Чогоявляєшсямені...».  Широка емоційна гама почуттівліричного героя, ствердженняневмирущостілюдськихпочуттів, ідеалукохання.

1

06.12

 

МК: цикли любовноїлірикиОвідія, Катулла, Данте, Ф.Петрарки, А.Міцкевича.

Ілюстрації до зб. «Зів’ялелистя» А. Чебикіна. Пісні на слова І.Франка в сучасномувиконанні.

25

 

Іван Франко.Філософськапоезія. Змістовийзв’язок«Легенди про вічнежиття» з поезієюзбірки «Зів’ялелистя». Драматизм людськихстосунків, роздуми про взаємністькохання. ТЛ: філософськапоезія.

1

10.12

 

 

26

 

Іван Франко.  Поема *«Мойсей» – один ізвершиннихтворівІ.Франка. Проблематика твору: історичний шлях нації, визначнаособистість як їїпровідник, пробудженнянаціональноїсвідомості, історичноїпам’яті. Пролог до поеми—заповітукраїнськомународові. ТЛ: терцини.

1

 

13.12

 

МК: скульптура «Мойсей»Мікеланджело як поштовх до написанняпоеми.Опери «Мойсей» та «Назон» А.Тенберга, «Мойсей» (за І.Франком) М.Скорика. Повість «Авірон» Г.Хоткевича.

27

 

Проза І.Франка (ідеї, проблеми). Художнішуканняпрозаїка. Франко й українськиймодернізм.

ТЛ: поняття про модернізм.

Проза І.Франка .Новела «Сойчинекрило» – жіноча доля в новітнійінтерпретації. Образ героя-адресата – уособленняборотьбиміж«естетикою» і «живим чоловіком». Гуманізм новели.

1

17.12

 

.

 

28

 

Роль І.Франка у розвиткудраматургії і театру. («Украдене щастя»). ЗначеннятворчостіІ.Франка, їїактуальність.

1

20.12

 

МК: фільм «Великіукраїнці. Іван Франко» (2008; реж. СофіяЧемерис; ведучий С. Вакарчук).

29

 

Контрольна робота № 3 з теми «Титан духу і думки» (комбінованаконтрольна робота )

1

24.12

 

Т. 3. Титан духу і думки (10 г. з 10годин за програмою)

10+ 1 г. ЛРК

30

 

Літературарідного краю № 1. Ознайомлення з художнімитворамимитціврідного краю (відповіднодовіковихзацікавленьдесятикласників)

1

27.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 – А клас (рівень стандарту)

Українська література

ІІ семестр

(к)

Зміст уроку

Кіль-

кість годин

Дата

Дата

(коре-кція)

Примітки

 

 

                        Т.4 (8 г.). МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

8

 

 

 

31

 

Особистісні чинники у світогляді людини на рубежі віків. Посилення зв’язку з культурою Європи, активні націотворчі процеси. Основні риси українського прозового модернізму (О.Кобилянська, М.Коцюбинський, В.Стефаник, В.Винниченко). «Нова школа» у прозі.

1

11.01

 

 

32

 

Михайло Коцюбинський «Intermezzo», «Тіні забутих предків»

Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості М. Коцюбинського. Еволюція художньої свідомості: від просвітницьких орієнтацій і реалізму до модернізму. Значення стильового новаторства М. Коцюбинського для української літератури.

1

14.01

 

 

33

 

Психологічна новела «Intermezzo» з жанровими ознаками «поезії у прозі». Автобіографічна основа. Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя, специфіки творчого процесу. Психологічно переконливе розкриття внутрішнього стану людини. Символічні образи, ускладнена метафора. Поетика імпресіонізму

1

18.01

 

МК: «Intermezzo» М.Скорика. Малярство художників-імпресіоністів П.Сезанна, К.Моне, К.Піссаро, О.Ренуара, М.Бурачека («Овини»). «Портрет Михайла Коцюбинського» М.Жука.

34

 

Повість «Тіні забутих предків».

Трагічна доля Івана й Марічки як наслідок суперечності між мрією та дійсністю. Світ людини у зв’язку зі світом природи. Фольклорне тло твору. Образи й символи повісті. Образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання.

ТЛ: психологічна новела, «поезія в прозі», імпресіонізм.

 

1

21.01

 

МЗ: особливості мови персонажів (українська мова); навички ІТ (інформатика); Дж.Джойс і література «потоку свідомості» (зарубіжна література).

35

 

Повість «Тіні забутих предків».

Трагічна доля Івана й Марічки як наслідок суперечності між мрією та дійсністю. Світ людини у зв’язку зі світом природи. Фольклорне тло твору. Образи й символи повісті. Образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання.

 

1

25.01

 

МК: фільм «Тіні забутих предків» (1964;
реж. С.Параджанов). «Трембітарі» І.Труша. Ілюстрації Г.Якутовича до твору «Ромео і Джульєтта» В.Шекспіра.

36

 

РМ № 3 (у.) Складання анкети головного героя за творами

М. Коцюбинського

1

28.01

 

 

37

 

ПЧ № 2 за творами Михайла Коцюбинського

1

01.02

 

 

38

 

Контрольна робота № 4 з теми «Модерна українська проза» (комбінована контрольна робота)

1

04.02

 

Т.4 (6г. за програмою)

6 + 1 г. ПЧ + 1 г. РМ

 

 

Т. 5 (12г.). МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

12

 

 

 

39

 

Ольга Кобилянська. «Іmpromtuphantasie», «Valsemelancolique»

Життя і творчість. Формування світогляду письменниці (вплив європейської культури, українського феміністичного руху). Її проза – зразок раннього українського модернізму.

 

1

08.02

 

МЗ: феміністичний рух наприкінці ХІХ ст. (історія), особливості мовлення персонажів (українська мова).

40

 

Жанрові особливості, провідні теми та ідеї. Краса вільної душі, аристократизм духу як провідні мотиви новел «Іmpromtuphantasie», «Valsemelancolique». Автобіографізм «Іmpromtuphantasie» («Фантазія-експромт»). Становлення особистості, цілеспрямованої  й цілісної натури. Образ ліричної героїні новели-роздуму.

1

11.02

 

МК: «Музика» О.Новаківського; фортепіанні твори Ф.Шопена.

 

41

 

Образи нових жінок-інтелектуалок: талановитої піаністки Софії, аристократичної Марти, пристрасної і вольової художниці Ганнусі у «Valsemelancolique» («Меланхолійний вальс»).

1

15.02

 

 

42

 

Роль образу мелодії вальсу у відтворенні внутрішнього світу героїнь. Глибокий психологізм твору як новаторство О. Кобилянської.

1

18.02

 

 

43

 

Василь Стефаник. «Камінний хрест»

Життя і творчість. Новаторство письменника. «Камінний хрест» – психологічне розкриття теми еміграції.

ТЛ: експресіонізм.

 

1

22.02

 

МЗ: еміграція українців за кордон наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. (історія); особливості покутського діалекту (українська мова).

44

 

Василь Стефаник. «Камінний хрест» - психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору. Сюжетно-композиційні особливості. Трагічна подія – композиційний центр новел Стефаника. Драматизм конфлікту, емоційна загостреність зображуваного. Багатозначність символічних образів.

 

 

1

25.02

 

МК: віршовий цикл «До Бразилії» І.Франка. «Крик» Е.Мунка. «Портрет Василя Стефаника» М.Жука. «Несіння хреста» В. Кравцевича. Сонати, симфонії Л. ван Бетховена, які любив В.Стефаник. Екранізація твору (реж. Л.Осика).

45

 

Василь Стефаник. «Камінний хрест»

Камінний хрест – уособлення долі людини. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з рідною землею. Останній танець Івана Дідуха перед від’їздом із села як символ трагізму прощання з рідним краєм.

1

01.03

 

 

46

 

Володимир Винниченко «Момент»

Життя і творчість, громадська і політична діяльність. Винниченко-художник. Прозові й драматичні твори. Перший український науково-фантастичний роман «Сонячна машина», його популярність у 1920-ті роки. Успіх п’єс В.Винниченка на світовій сцені.

1

04.03

 

МЗ: національно-визвольні змагання початку 1920-х років (історія).

 

47

 

Володимир Винниченко. Поєднання в новелі «Момент» реалістичного змалювання дійсності та філософського підтексту (плинність життя, щастя людини, мить – частинка вічності тощо).

 

 

1

11.03

 

МК: західноєвропейський модернізм. Малярські роботи В.Винниченка, К.Моне, О.Мурашка,
М.Глущенка. Екранізація творів В.Винниченка

48

 

Володимир Винниченко. Образ панни (Мусі) – утілення ідеї вічної жіночності, краси. Імпресіонізм новели.

Значення літературно-художньої спадщини В.Винниченка.

1

15.03

 

 

49

 

Література рідного краю № 2. Ознайомлення з художніми творами митців рідного краю (відповідно до вікових зацікавлень десятикласників)

1

18.03

 

 

50

 

Контрольна робота № 5 з теми «Модерна українська проза» (контрольний твір)

1

22.03

 

Т.5 (10 г. за програмою)

10 + 1 г. ЛРК+1 г.з резерву

 

 

Т. 6 (16г.). ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ

16

 

 

 

51

 

Альманах «З-над хмар і з долин», угруповання «Молода муза» – зв’язок із зарубіжною літературою, «нова» драма на межі століть. ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКЕ, НАЦІОНАЛЬНЕ, ОСОБИСТЕ.

Леся Українка (Лариса Косач)

Життєвий і творчий шлях. Драматична спадщина. Роль родини, культурного оточення й самоосвіти у формуванні світобачення письменниці. Збірка поезій «На крилах пісень», її висока оцінка І.Франком.

 

1

25.03

 

МЗ: навички ІТ (інформатика); особливості мовлення персонажів (українська мова)

52

 

Леся Українка . Основні цикли поезій. Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки. «Contra spem spero!» як світоглядна декларація сильної, вольової особистості. Символічність, романтичні образи, образотворчий прийом контрасту.

1

29.03

 

Вивчити напам’ять: «Contra spem spero!».

МК: «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського. Музика П.Чайковського, Ф.Шопена, Т.Шумана, Л.Бетховена – улюблених композиторів Лесі Українки. Живопис І.Айвазовського, О.Мурашка, який любила Леся Українка.

53

 

Леся Українка Призначення поета й поезії, мужність ліричної героїні, автобіографічні мотиви («Слово, чому ти не твердая криця…»). Відданість своїм мріям, наполегливе прагнення до мети («Мріє, не зрадь»). Зображення повені людських почуттів у вірші «Стояла я і слухала весну…»

1

01.04

 

 

54

 

Леся Українка Драма-феєрія «Лісова пісня». Фольклорно-міфологічна основа. Символічність образів Мавки і дядька Лева – уособлення духовності і краси.

ТЛ: неоромантизм, драма-феєрія.

1

15.04

 

Ілюстрації до «Лісової пісні» С.Караффи-Корбут.

55

 

Леся Українка Драма-феєрія «Лісова пісня». Мати Лукаша й Килина – антиподи головній героїні Мавці. Симбіоз високої духовності і буденного прагматизму в образі Лукаша.

1

19.04

 

Фільми «Лісова пісня. Мавка» (1981; реж. Ю.Іллєнко), «Іду до тебе» (1971; реж. М.Мащенко).

56

 

Леся Українка Драма-феєрія «Лісова пісня». Природа і людина у творі. Неоромантичне ствердження духовної сутності людини, її творчих можливостей.

1

22.04

 

 

57

 

Леся Українка Драма-феєрія «Лісова пісня». Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями особистості, дійсністю і мрією. Почуття кохання Мавки й Лукаша як розквіт творчих сил людини. Художні особливості драми-феєрії.

1

26.04

 

 

58

 

РМ № 4 (п.) Складання паспорту драми-феєрії «Лісова пісня».

1

03.05

 

 

59

 

Микола Вороний  «Блакитна Панна», «Інфанта»

Коротко про життя і творчість, багатогранну діяльність митця.

М. Вороний – ідеолог модернізації української літератури. Естетична програма митця, націленість на модерністські течії в новій літературі. Його творчість – перша декларація ідей і форм символізму.

ТЛ: символізм.

1

06.05

 

Вивчити напам’ять: «Блакитна Панна».

МЗ: розвиток культури, мистецтва наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. (історія); навички ІТ (інформатика).

60

 

Микола Вороний. «Блакитна Панна», «Інфанта»

Єдність краси природи і мистецтва, образотворчі засоби в поезії («Блакитна Панна»). Узагальнено-ідеалізований жіночий образ як сюжетний центр символістського твору. Мотив самотності людини. Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень («Інфанта»).

1

10.05

 

МК: вплив французького й російського символізмів на творчість М.Вороного. «Портрет Миколи Вороного» М.Жука. «Рай», «Соната» М.Чюрльоніса.

61

 

Олександр Олесь (О. Кандиба) «З журбою радість обнялась...», «Чари ночі», «О слово рідне! Орле скутий!..»,*«По дорозі в казку»

Коротко про життя і творчість, світоглядні переконання митця. Неоромантичні, символістські тенденції у творчості («З журбою радість обнялась...»).

ТЛ: *драматичний етюд.

1

13.05

 

МЗ: символізм у зарубіжній літературі (зарубіжна література).

 

62

 

Олександр Олесь (О. Кандиба)

«Чари ночі» – перлина інтимної лірикиукраїнської поезії. Мотив краси кохання й молодості, філософські роздуми про гармоніюлюдини і природи. Музичність, звукова виразність поезій. Майстерність у відтворенні настрою, емоцій. Експресивне висловлювання патріотичних почуттів («О слово рідне! Орле скутий!..»).

 

 

1

17.05

 

Вивчити напам’ять: «Чари ночі».

МК: Шевченківські мотиви в поезії О.Олеся, перегуки з творчістю І.Франка. Пісні на слова О.Олеся в сучасному виконанні (М.Бурлаки, О.Короля, гурту «Кому вниз»). Ілюстрації В.Чебаника до зб. «Чари ночі».

63

 

Олександр Олесь (О. Кандиба)

Драматичний етюд *«По дорозі в казку». Дорога в казку – символ духовних поривань до кращого життя. Маса, гурт людей і їх провідник. Лідер – сильна особистість. Трагічна суперечність між мрією, духовністю й жорстокістю.

1

20.05

 

 

64

 

Контрольна робота № 6 з теми «Образне слово поетичного модернізму» (комбінована контрольна робота )

1

24.05

 

Т.6 (13 г. за програмою)

13 + 1 г. РМ + 2 г. УС

65

 

Узагальнення та систематизація вивченого

Бесіда про вивчені твори української літератури.

Обмін думками про знакові для свого часу твори, актуальних нині

1

27.05

 

МЗ: навички ІТ (інформатика).

66

 

Узагальнення та систематизація вивченого

Бесіда про вивчені твори української літератури.

Обмін думками про знакові для свого часу твори, актуальних нині.

1

31.05

 

 

 

docx
До підручника
Українська література 10 клас (Міщенко О.І.)
Додано
6 серпня
Переглядів
243
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку