19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Календарне планування уроків зарубіжної літератури у 5 класі за І семестр 2017-2018н.р.

Про матеріал

Календарне планування уроків зарубіжної літератури відповідає чинній програмі для загальноосвітніх навчальних закладів (Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.)

Перегляд файлу
 

 

 

Календарно-тематичне  планування  уроків  зарубіжної  літератури
 1.    клас

І семестр 2017 / 2018 н. р.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу

Дата проведення уроку

1. Вступ (2 години)

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • осмислює на прикладі малих фольклорних жанрів взаємозв’язок усього живого на світі, важливість збереження природи як середовища, необхідного для життя людини (НЛ-1);
 • використовує народну мудрість у повсякденному житті для уникнення конфліктних ситуацій (НЛ-2);
 • усвідомлює переваги здорового способу життя в ході вивчення прислів’їв, приказок, загадок, пісень народів світу (НЛ-3);
 • формує активну життєву позицію (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • розуміє значення художньої літератури в сучасному житті людини й людства;
 • знає поняття «фольклор», «прислів’я», «приказка», «загадка», «пісня», розрізняє їх за будовою і художніми особливостями;
 • наводить приклади і розкриває значення (пряме і переносне) 2-3-х прислів’їв, приказок, загадок, пісень;
 • розкриває зміст фольклорних творів (малих жанрів) різних народів;
 • установлює подібність прислів’їв, приказок, загадок, пісень різних народів (зокрема з використанням іноземної мови)

 

 1. Художня література – духовна скарбниця людства. Роль книжки в сучасному житті.
 2. Фольклор, його характерні ознаки. Фольклорні жанри різних народів (прислів’я, приказки, загадки, пісні). Гуманістичні цінності, втілені у фольклорних творах різних народів. Література і фольклор.
 3. Урок розвитку мовлення (письмово). Гуманістичні цінності, втілені у фольклорних творах різних народів. Складання оповідання за прислів’ям.

Теорія літератури (ТЛ). Фольклор, прислів’я, приказка, загадка, пісня.

Література і культура (ЛК). Звязок фольклорних жанрів із культурними традиціями різних народів і національностей.

Україна і світ (УС). Спільні для українського та зарубіжного фольклору (малих жанрів) теми, сюжети, образи.

Елементи компаративістики (ЕК). Порівняння малих жанрів фольклору різних народів (на рівні окремих компонентів тексту).

Міжпредметні зв’язки (МЗ).

Українська мова, українська література, історія, музичне мистецтво

 

 

 

2. Казки народів світу

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • набуває  досвіду спілкування з природою (НЛ-1);
 • навчається цінувати власну свободу, ініціативність, обстоює  власні позиції; використовує  народну мудрість у повсякденному житті для уникнення конфліктних ситуацій (НЛ-2);
 • навчається кмітливості й винахідливості (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • виразно читає тексти казок;
 • визначає головну думку прочитаного;
 • переказує тексти казок (окремі фрагменти й цілісно);
 • висловлює власне ставлення до подій творів;
 • дає характеристику казкових персонажів, оцінює їхні вчинки, моральні якості;
 • називає основні ознаки фольклорної і літературної казки, наводить приклади з прочитаних творів;
 • виявляє елементи будови казок (зачин, основна частина, кінцівка, діалоги, повтори та ін.);
 • розкриває гуманістичний зміст казок, моральні цінності, утілені в них;
 • знає визначення понять «антитеза», «алегорія», вирізняє їх у прочитаних текстах, розкриває значення антитези й алегорії в казках;
 • розуміє поняття «автор літературного твору» (на початковому рівні);
 • розкриває національний колорит народних і літературних казок, окремі засоби його створення (деталі побуту, національні образи, мовні засоби та ін.);
 • називає відомих збирачів і авторів казок (Ш. Перро, брати Я. і В. Ґрімм, О. Пушкін та ін.);
 • називає твори мистецтва, у яких утілені казкові образи й сюжети (живопис, музика, мультиплікація, кіно тощо);
 • порівнює українські та зарубіжні народні казки, установлює в них окремі спільні елементи (образи, сюжети, особливості будови та ін.);
 • називає імена 23-х українських письменників – авторів літературних казок, їхні твори, а також імена 23-х українських перекладачів зарубіжних казок

 

 

 

 

 

 1. Жанрова специфіка фольклорної і літературної казки. Різновиди казок (про тварин, чарівні, соціально-побутові та ін.), їхні характерні ознаки.
 2. ПЧ Російська народна казка «Василиса Прекрасна»
 3. Індійська народна казка «Фарбований шакал». «Панчатантра» – перша у світі фольклорна збірка, книга про основи житейської мудрості.

Викриття в образах тварин негативних людських якостей. Повчальний зміст казки.

 1. Японська народна казка «Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик Відображення любові до праці, кмітливості, сміливості, ставлення до природи в образі Іссумбосі. Національний колорит японських казок.
 2. Китайська народна казка «Пензлик Маляна». Поетизація мистецтва й уславлення образу митця в казці. Значення фантастичних елементів.
 3. Арабська народна казка «Синдбад-Мореплавець» (третя подорож). Утвердження жаги відкриття світу, мужності й людяності в казці.
 4. Утілення в образі Синдбада-Мореплавця віри в перемогу людини над обставинами.
 5. Значення діяльності братів Я. і В. Ґрімм у збиранні й збереженні фольклору. Моральні цінності в казках.
 6. Брати Я. і В. Ґрімм. «Пані Метелиця»

Характеристика образів персонажів. Антитеза.

 1. ПЧ Російська казка «Морозко»
 2. Контрольна робота (комбінована)
 3. Олександр Сергійович Пушкін (17991837). Вступ по поеми «Руслан і Людмила». Утілення народної казки. (вивчити вступ до поеми напам’ять)
 4. «Казка про рибалку та рибку», «Казка про мертву царівну і сімох богатирів» (1 за вибором учителя). Синтез фольклорних і літературних елементів у творчості О. Пушкіна. Система образів. Автор.
 5. Ганс Крістіан Андерсен (18051875).   «Соловей»
 6. Соловей як утілення сили природи й мистецтва.
 7. Оскар Уайльд (18541900). «Хлопчик-Зірка». Казкові персонажі, їхня характеристика. Основний конфлікт.
 8. Символічний зміст назви твору. Еволюція образу головного героя.
 9. Контрольна робота (тести)

(ТЛ) Антитеза, алегорія, початкове поняття про автора, початкові поняття про оригінал і переклад.

(ЛК) Національний колорит казок і засоби його створення. Казкові образи й сюжети у творах мистецтва (живопис, кіно, музика, мультиплікація та ін.).

(УС) Типологічно подібні образи в зарубіжних і українських казках (Іссумбосі – Хлопчик-Мізинчик; Фарбований Шакал – Фарбований Лис та ін.).

(ЕК) Спільні елементи зарубіжних казок (теми, образи, особливості будови). Зіставлення оригіналів (фрагментів) зарубіжних казок з їхніми українськими перекладами (за умови володіння відповідною іноземною мовою).

(МЗ) Іноземна мова, історія, музичне мистецтво, образотворче мистецтво, природознавство

 

 

 

 

 

 

 

3. Природа і людина

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • пізнає красу навколишнього середовища, усвідомлює взаємозв’язки людини і природи (НЛ-1);
 • усвідомлює відповідальність за свої вчинки (НЛ-2);
 • осмислює цінність життя (НЛ-3);
 • цінує ініціативність та особистісну позицію (НЛ-4).

Предметні компетентності:

 • виразно читає і емоційно сприймає віршовані й прозові твори;
 • дає визначення термінів «тема», «ідея», розкриває їх у прочитаних творах, наводить відповідні цитати;
 • визначає ставлення автора до світу природи, знаходить і коментує відповідні цитати;
 • дає визначення понять «епітет», «метафора», вирізняє їх у прочитаних текстах, визначає роль у розкритті авторського задуму;
 • виявляє специфіку літературного пейзажу порівняно з іншими творами мистецтва (живопису, музики);
 • установлює звязок прочитаних літературних творів із фольклором на рівні окремих образів, художніх засобів, жанрових рис (пісня)

 

 1. Джон Кітс (17951821). «Про коника та цвіркуна». Поетизація образу природи у вірші, його ідея («Поезія землі не вмре ніколи…»).
 2. Йоганн Вольфганг Ґете (17491832). «Нічна пісня подорожнього». Зображення взаємозв’язку різних сфер природи й людини в поетичному творі. (напам’ять)
 3. Генріх Гейне (17971856). «Задзвени із глибини…». Утілення краси весняної природи у вірші. Зв’язок із фольклором (пісня). (напам’ять)
 4. Виразне читання віршів напам’ять
 5. Ернест Сетон-Томпсон (18601946). «Снап», «Лобо». Авторські спостереження за світом природи. (аналіз 1 розділу)
 6. Утвердження любові до всього живого. (2 розділ)
 7.  Зображення художніх образів, їхнє розкриття в подіях твору. (3 розділ)
 8. РМ (усно) Усний переказ ключових епізодів оповідання «Лобо»
 9.  Підсумкова контрольна робота
 10. Узагальнення вивченого матеріалу за І семестр.

(ТЛ) Початкове поняття про вірш. Пейзаж, тема, ідея, епітет, метафора.

(ЛК) Пейзаж у літературі та інших видах мистецтва.

(УС) Українські переклади творів зарубіжних авторів про природу.

(ЕК) Елементи фольклору в літературних творах про природу (Г. Гейне).

(МЗ) Іноземна мова, музичне мистецтво, образотворче мистецтво, природознавство

 

 

 

Завершення І семестру

 

docx
Додано
27 лютого 2018
Переглядів
619
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку