24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Календарне планування з алгебри. 8 клас.

Про матеріал

Календарне планування складено відповідно до Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

Перегляд файлу

 

Календарно-тематичне планування

з алгебри у 8 класі

Кількість навчальних годин 67

Кількість годин на тиждень 2

Кількість самостійних робіт 6

Кількість контрольних робіт 7

Кількість тематичних 7

Програма:

«Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Укладачі програми (2012 р.): М. І. Бурда, Ю.І. Мальований, Є.П. Нелін, Д.А. Номировський, А.В. Паньков, Н.А. Тарасенкова, М.В. Чемерис, М.С. Якір.

У розвантаженні програми (2015 рік) брали участь: М.І. Бурда, А.В. Паньков,М.С. Якір,Д.А. Номіровський.

Над оновленням програми (2017 рік) працювали: М.І. Бурда, Б.В. Кудренко, О.Я. Біляніна, А.І. Азаренкова, О.І. Буковська, Т.С. Кіндюх, О.Є. Лисенко, А.В. Миляник, Н.В. Панова, А.В. Паньков.

Підручник:

Алгебра : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів /  А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. – Х.: Гімназія, 2016. – 240 с.: іл..

№ уроку

Зміст уроку

Дата проведення

Примітка

Тема №1. Раціональні вирази. (31 год.)

Учень/учениця:

наводить приклади: раціонального виразу;раціонального дробу; степеня із цілим показником;

розпізнає: цілі раціональні вирази; дробові раціональні вирази;

пояснює:

·як виконати скорочення дробу; як звести дріб до нового знаменника; як звести дроби до спільного знаменника;

·що таке стандартний вигляд числа;

формулює:

·основну властивість дробу; властивості степеня з цілим показником;

·правила: додавання, віднімання, множення, ділення дробів, піднесення дробу до степеня;

·умову рівності дробу нулю;

·означення: степеня з нульовим показником; степеня з цілим від’ємним показником;

описує властивості функції за її графіком;

розв’язує вправи, що передбачають: скорочення дробів; зведення дробів до спільного знаменника; знаходження суми, різниці, добутку, частки дробів; тотожні перетворення раціональних виразів; розв’язування рівнянь зі змінною в знаменнику дробу; перетворення степенів з цілим показником; запис числа в стандартному вигляді; побудову графіка функції  .

 1.  Додавання і віднімання дробових виразів. (11 год.)
 1.  

Раціональні вирази. Раціональні дроби.

 

 

 1.  

Основна властивість раціонального дробу.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Самостійна робота № 1

 

 

 1.  

Аналіз самостійної роботи. Розв'язування вправ.

 

 

 1.  

Контрольна робота № 1

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ підвищеної складності.

 

 

 1. Множення та ділення дробів. (10 год.)
 1.  

Множення і ділення раціональних дробів.

 

 

 1.  

Піднесення раціонального дробу до степеня.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Тотожні перетворення раціональних виразів.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Самостійна робота № 2

 

 

 1.  

Аналіз самостійної роботи. Розв'язування вправ.

 

 

 1.  

Контрольна робота № 2

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ підвищеної складності.

 

 

 1. Степінь з цілим від’ємним показником. (10  год.)
 1.  

Рівносильні рівняння. Раціональні рівняння.

 

 

 1.  

Розв’язування раціональних рівнянь.

 

 

 1.  

Степінь  із цілим від’ємним показником. Стандартний вигляд числа.

 

 

 1.  

Властивості степеня із цілим показником.

 

 

 1.  

Функція у=  , її графік і властивлсті.      

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Самостійна робота № 3

 

 

 1.  

Аналіз самостійної роботи. Розв'язування вправ.

 

 

 1.  

Контрольна робота № 3

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ підвищеної складності.

 

 

Тема № 2. Квадратні корені. Дійсні числа. (13 год.)

Учень/учениця:

наводить приклади: раціональних чисел; ірраціональних чисел;

пояснює, що таке: раціональне число; ірраціональне число; дійсне число;

формулює: означення арифметичного квадратного кореня з числа; властивості арифметичного квадратного кореня;

характеризує: властивості функцій  ,за їх графіками;

розв’язує вправи, що передбачають: застосування поняття арифметичного квадратного кореня для обчислення значень виразів, спрощення виразів, розв’язування рівнянь, порівняння значень виразів; перетворення виразів із застосуванням винесення множника з-під знака кореня, внесення множника під знак кореня, звільнення від ірраціональності в знаменнику дробу; побудову графіків функцій .

 1.  

Функція у=х2, та її графік.

 

 

 1.  

Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь.

 

 

 1.  

Раціональні числа. Ірраціональні числа. Дійсні числа.

 

 

 1.  

Властивості арифметичного квадратного кореня.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Функція  у= , її графік і властивості.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Самостійна робота № 4

 

 

 1.  

Аналіз самостійної роботи. Розв'язування вправ.

 

 

 1.  

Контрольна робота № 4

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ підвищеної складності.

 

 

Тема № 3.  Квадратні рівняння. (17 год.)

Учень/учениця:

наводить приклади: квадратних рівнянь; квадратних тричленів;

формулює:

·означення квадратного рівняння та квадратного тричлена; кореня квадратного рівняння;

·теорему Вієта;

записує: формулу коренів квадратного рівняння; формулу розкладання квадратного тричлена на лінійні множники;

складає квадратне рівняння за умовою текстової задачі;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження коренів квадратних рівнянь; розкладання квадратного тричлена на множники; знаходження коренів рівнянь, що зводяться до квадратних; складання і розв’язування квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться до них, як математичних моделей прикладних задач.

 1.  Повні та неповні квадратні рівняння. Теорема Вієта. (9 год.)
 1.  

Квадратні рівняння. Розв’язування неповних квадратних рівнянь.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Формула коренів квадратного рівняння.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Теорема Вієта.

 

 

 1.  

Розв'язування вправ.

 

 

 1.  

Самостійна робота № 5. Аналіз самостійної роботи.

 

 

 1.  

Контрольна робота № 5

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ підвищеної складності.

 

 

 1.  Квадратний тричлен. (8 год.)
 1.  

Квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Розв’язування рівнянь, які зводяться  до квадратних рівнянь.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Раціональні рівняння як математичні моделі прикладних задач.

 

 

 1.  

Самостійна робота № 6

 

 

 1.  

Аналіз самостійної роботи. Розв'язування вправ.

 

 

 1.  

Контрольна робота № 6

 

 

Тема № 4. Повторення і систематизація навчального матеріалу. (6 год.)

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Тотожні перетворення раціональних виразів.

 

 

 1.  

Функції і графіки. Степінь з цілим від’ємним показником.

 

 

 1.  

Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних. Розв’язування задач.

 

 

 1.  

Підсумкова контрольна робота № 7

 

 

 1.  

Аналіз підсумкової контрольної роботи.

 

 

 1.  

Підсумковий урок.

 

 

            Розв'язує сюжетні задачі на: використання взаємозв'язків економічних явищ; види та розрахунки податків, платежів; рух; продуктивність праці; вартість товару; сумісну роботу; суміші та сплави тощо.

 

docx
Пов’язані теми
Алгебра, 8 клас, Планування
Додано
24 жовтня 2018
Переглядів
454
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку