10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок на тему: "ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДРОБІВ З РІЗНИМИ ЗНАМЕННИКАМИ"

Про матеріал

Домогтися закріплення учнями змісту алгоритмів зведення раціональних дробів до спільного знаменника та додавання (відніман­ня) раціональних дробів з різними знаменниками; вдосконалити вміння свідомого виконання дій відповідно до вивчених алгоритмів, перетворення раціональних Дробів за алгоритмами, вивченими на по­передніх уроках (скорочення раціональних дробів, застосування пра­вила знаків, зведення до нового знаменника).Розвивати логічне мислення , обчислювальні навички, вміння аналізувати, узагальнювати. Виховувати охайність, уважність, самостійність, працелюбність.

Перегляд файлу

ТЕМА. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДРОБІВ З РІЗНИМИ ЗНАМЕННИКАМИ

Мета: домогтися закріплення учнями змісту алгоритмів зведення раціональних дробів до спільного знаменника та додавання (відніман­ня) раціональних дробів з різними знаменниками; вдосконалити вміння свідомого виконання дій відповідно до вивчених алгоритмів, перетворення раціональних Дробів за алгоритмами, вивченими на по­передніх уроках (скорочення раціональних дробів, застосування пра­вила знаків, зведення до нового знаменника).Розвивати логічне мислення , обчислювальні навички, вміння аналізувати, узагальнювати. Виховувати охайність, уважність, самостійність, працелюбність.

Хід уроку

I. Організаційний етап

II. Перевірка домашнього завдання

Оскільки вправи домашнього завдання є вправами репродуктивно­го (в основному) характеру, то перевірку домашнього завдання можна здійснити або частково (тільки в учнів, що потребують додаткової пе­дагогічної уваги), або можна запропонувати учням перевірити відпо­віді (правильні відповіді заздалегідь записані за дошкою або роздані як картки для самостійного опрацювання).

III. Формулювання мети і завдань уроку, мотивація навчальної діяльності учнів

IV. Актуалізація опорних знань та вмінь

V. Застосування вмінь

Виконання письмових вправ

  1. Перетворення на раціональний дріб суми (різниці) цілого виразу та раціонального дробу.

1) Виконайте додавання (віднімання) дробів:

а) ; б) ; в) .

2) Спростіть вираз: а) ; б) .

3) Перетворіть у дріб вираз: а) ; б) ; в) ; г) ;

д) ; є) ; ж) ; з) .

4) Подайте у вигляді дробу: а) ; б) ; в) ;

г) ; д) ; є) .

5) Перетворіть у дріб вираз: а) ; б) ; в) ;

г) ; д) ; є) .

  1. Спрощення виразів, що містять додавання або віднімання раціональних виразів (як цілих, так і дробових).

1) Доведіть, що при будь-яких допустимих значеннях змінної зна­чення виразу:

а) є додатним числом;

б) є від'ємним числом.

2) Доведіть, що вирази тотожно рівні:

а)  і ; б) і а – 1.

3) Подайте у вигляді дробу:  а) ;

б) ; в) ; г) .

  1. Виконання вправ на повторення: вправи на повторення способів
    дій, вивчених на попередніх уроках (на скорочення раціональ­них дробів, зведення раціональних дробів до нового знаменника, знаходження   ОДЗ   раціонального  дробу,   знаходження   значень змінної, при яких значення раціонального дробу дорівнює нулю).

1) Скоротіть дріб:

а) ; б) ; в) ; г) ; д) ;

є) ; ж) .

2) Знайдіть значення виразу при а = 25; а = -1,8.

3) Спростіть вираз: а) ; б) ;

в) ; г) .

4) Подайте у вигляді суми або різниці цілого виразу і дробу:

а) ; б) ; в) .

  1. Виконання логічних вправ та завдань підвищеного рівня склад­ності для учнів, які мають достатній та високий рівень знань.

1) Доведіть, що коли при деяких натуральних значеннях а і b дріб нескоротний, то й дріб нескоротний.

2) Спростіть вираз:

а) ;

б) .

Оскільки урок є останнім у розділі «Додавання і віднімання раціо­нальних дробів з різними знаменниками», крім завдань на закріплення алгоритму додавання та віднімання цілого виразу і раціонального дро­бу (особливу увагу слід приділити випадкам віднімання від раціональ­ного дробу многочлена), для розв'язання пропонується низка завдань на відпрацювання навичок, набутих на попередніх уроках розділу, та на повторення алгоритмів скорочення дробів та знаходження ОДЗ дробового виразу.

 

VII. Підсумки уроку

Самостійна робота № 2

(можна запропонувати як домашню самостійну роботу)

Варіант 1

Подайте у вигляді дробу вирази:

а) ; б) ; в) ; г) ;

д) ; е) .

 

Варіант 2

Подайте у вигляді дробу вирази:

а) ; б) ; в) ; г) ;

д) ; е) .

 

VIII. Домашнє завдання: № 92, 94, 98

 

doc
Додано
27 жовтня 2018
Переглядів
769
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку