Календарне планування з алгебри та початків аналізу 10 клас (рівень стандарту) ІІ семестр

Про матеріал

Дана розробка містить календарне планування з алгебри та початків аналізу для 10 класу на ІІ семестр (рівень стандарту). Пояснювальна записка до навчальної програми з математики для учнів 10-11 класів містить такий матеріал: "Обов'язковим елементом навчання мають стати індивідуальні завдання з теми. Їх варто пропонувати на завершальному етапі вивчення теми для самостійного опрацювання після всіх контролюючих заходів. Мета завдань — охопити матеріал теми в цілому, привернути увагу до головного, дати додаткові приклади і пояснення окремих складних моментів, підкреслити особливості й тонкощі, переконати учнів у можливості розв'язання задач основних типів. Індивідуальні завдання перевіряються, оцінюються вчителем та захищаються учнем.". Тому після кожної теми відведено час на оцінювання індивідуальних робіт учнів.

Перегляд файлу

Алгебра та початки аналізу(рівень стандарту), 10 клас 

(I семестр — 16 год, 1 год на тиждень, II семестр — 38 год, 2 год на тиждень)

№ уроку

Дата

Теми уроку

Примітки

ІІ семестр

Тема 2. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ 18 годин

Учень/учениця:

вміє переходити від радіанної міри кута до градусної й навпаки;

встановлює відповідність між дійсними числами і точками на одиничному колі;

розпізнає і схематично будує графіки тригонометричних функцій;

ілюструє властивості тригонометричних функцій за допомогою графіків;

перетворює нескладні тригонометричні вирази;

застосовує тригонометричні функції до опису реальних процесів;

розв’язує найпростіші тригонометричні рівняння.

17

 

Синус, косинус, тангенс, кута.

 

18

 

Радіанне вимірювання кутів. Тригонометричні функції числового аргументу.

 

19-20

 

Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу.

 

21

 

Формули зведення.

 

22

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота

 

23

 

Періодичність функцій. Властивості тригонометричних функцій.

 

24

 

Властивості та графіки  функцій y=sin x, y=cos x

 

25

 

Властивості та графіки  функцій y=tg x, y=ctg x

 

26

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

27

 

Узагальнення і систематизація знань

 

28

 

Контрольна робота № 3 за темою: «Тригонометричні функції та їх властивості»

 

29

 

Аналіз контрольної роботи. Оцінювання індивідуальних завдань.

 

30

 

Формули додавання для тригонометричних функцій та наслідки з них.

 

31

 

Найпростіші тригонометричні рівняння sin x= а, cos x= а

 

32

 

Найпростіші тригонометричні рівняння  tg x= а, ctg x= а

 

33

 

Розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь

 

34

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота

 

35

 

Узагальнення і систематизація знань

 

36

 

Контрольна робота №4 за темою: «Розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь»

 

37

 

Аналіз контрольної роботи. Оцінювання індивідуальних завдань.

Тема 3. ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ 14 годин

Учень/учениця:

розуміє значення поняття похідної для опису реальних процесів, зокрема механічного руху;

знаходить швидкість зміни величини в точці; кутовий коефіцієнт і кут нахилу дотичної до графіка функції в даній точці;

диференціює функції, використовуючи таблицю похідних і правила диференціювання;

застосовує похідну для знаходження проміжків монотонності і екстремумів функції, побудови графіків;

знаходить найбільше і найменше значення функції;

розв’язує нескладні прикладні задачі на знаходження найбільших і найменших значень реальних величин.

 

38

 

Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст.

 

39

 

Правила диференціювання.

 

40

 

Ознака сталості функції. Достатні умови зростання й спадання функції.

 

41

 

Екстремуми функції.

 

42

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота

 

43-44

 

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їхніх графіків.

 

45

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота

 

46-47

 

Найбільше і найменше значення функції на проміжку

 

48

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота

 

49

 

Узагальнення і систематизація знань

 

50

 

Контрольна робота №5 за темою: «Розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь»

 

51

 

Аналіз контрольної роботи. Оцінювання індивідуальних завдань.

 

52

 

Повторення вивченого матеріалу.

 

53

 

Підсумкове оцінювання за рік.

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Алгебра, 10 клас, Планування
Додано
11 січня
Переглядів
279
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку