Календарне планування з геометрії у 11 класі (академічний рівень)

Про матеріал

Календарне планування з геометрії у 11 класі

(академічний рівень)

Склала вчитель математики Шосткинської гімназії Шосткинської міської ради Сумської області

Бугай Наталія Володимирівна

Перегляд файлу

Календарне планування з геометрії у 11 класі 

(академічний рівень)

 Склала вчитель математики  Шосткинської гімназії Шосткинської міської ради  Сумської області

Бугай Наталія Володимирівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрія. 11 клас (70 год, 2 год на тиждень)

К-сть

годин

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

16

Тема 5. МНОГОГРАННИКИ

 

Двогранні кути. Лінійний кут двогранного кута.

Многогранник та його елементи. Опуклі многогранники. Призма. Пряма і правильна призми. Паралелепіпед. Піраміда. Правильна піраміда. Перерізи многогранників.

Площі бічної та повної поверхонь призми, піраміди. Правильні многогранники.

Учень (учениця):

розпізнає основні види многогранників та їх елементи; формулює означення двогранного кута, лінійного кута двогранного кута, многогранників, вказаних у змісті програми;

обґрунтовує властивості многогранників, формули для обчислення площі бічної та повної поверхонь призми, піраміди;

обчислює основні елементи многогранників;

застосовує вивчені формули і властивості до розв’язування задач.

14

Тема 6. ТІЛА ОБЕРТАННЯ

Тіла і поверхні обертання.

Циліндр, конус, їх елементи. Перерізи циліндра і конуса: осьові перерізи циліндра і конуса; перерізи циліндра і конуса площинами, паралельними основі.

Куля і сфера. Переріз кулі площиною. Площина, дотична до сфери.

Комбінації геометричних тіл.

Учень (учениця):

розпізнає види тіл обертання, їхні елементи; обчислює основні елементи тіл обертання;

обґрунтовує властивості тіл обертання, застосовує їх до розв’язування задач;

розпізнає многогранники і тіла обертання у їх комбінаціях;

розв’язує нескладні задачі на комбінацію просторових фігур.

14

Тема 7. ОБ’ЄМИ ТА ПЛОЩІ ПОВЕРХОНЬ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ

Поняття про об’єм тіла. Об’єми призми, паралелепіпеда, піраміди.

Об’єми тіл обертання: циліндра, конуса, кулі.

Площі бічної та повної поверхонь циліндра, конуса. Площа сфери.

Учень (учениця):

записує формули для обчислення об’ємів паралелепіпеда, призми, піраміди, циліндра, конуса, кулі, площ бічної та повної поверхонь циліндра, конуса, площі сфери;

розв’язує задачі на обчислення об’ємів і площ поверхонь геометричних тіл,

26

Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрія, 11кл.

2 години на тиждень, всього 70 годин

уроку

Тема, зміст уроку

Дата

проведення

 

Примітка

Тема 1. Многогранники (16 год)

Учень (учениця):

розпізнає основні види многогранників та їх елементи; формулює означення двогранного кута, лінійного кута двогранного кута, многогранників, вказаних у змісті програми;

обґрунтовує властивості многогранників, формули для обчислення площі бічної та повної поверхонь призми, піраміди;

обчислює основні елементи многогранників;

застосовує вивчені формули і властивості до розв’язування задач.

1

Двогранні кути. Лінійний кут двогранного кута. Многогранні кути

 

 

2

Многогранник та його елементи. Опуклі многогранники

 

 

3

Призми. Пряма і правильні призми. Паралелепіпед

 

 

4

Площі бічної та повної поверхонь призми

 

 

5

Розв'язування задач

 

 

6

Перерізи многогранників.

 

 

7

Піраміда. Перерізи многогранників.

Площі бічної та повної поверхні піраміди

 

 

8

Розв'язування задач

 

 

9

Правильна піраміда. Формула для обчислення бічної поверхні правильної піраміди

 

 

10

Розв'язування задач. (Зрізана піраміда*)

 

 

11

Правильні многогранники

 

 

12

Розв'язування задач. Самостійна робота

 

 

13

 Аналіз самостійної роботи. Розв'язування задач

 

 

14

Контрольна робота № 1 з теми: «Многогранники»

 

 

15

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач підвищеної складності.

 

 

16

Розв’язування задач підвищеної складності.

 

 

Тема 2. Тіла обертання (14 год)

Учень (учениця):

розпізнає види тіл обертання, їхні елементи; обчислює основні елементи тіл обертання;

обґрунтовує властивості тіл обертання, застосовує їх до розв’язування задач;

розпізнає многогранники і тіла обертання у їх комбінаціях;

розв’язує нескладні задачі на комбінацію просторових фігур.

17

Тіла та поверхні обертання

 

 

18

Циліндр і його елементи. Осьові перерізи циліндра. Перерізи циліндра площинами, паралельними основі.

 

 

19

Розв'язування задач

 

 

20

Розв'язування задач

 

 

21

Конус і його елементи. Перерізи конуса площинами, паралельними основі, осьові перерізи конуса

 Зрізаний конус

 

 

22

Розв'язування задач

 

 

23

Куля і сфера. Перерізи кулі площиною. Площина, дотична до сфери

 

 

24

Розв'язування задач. [Рівняння сфери]

 

 

25

Розв'язування задач

 

 

26

Розв'язування задач. Самостійна робота

 

 

27

Аналіз самостійної роботи . Розв'язування задач

 

 

28

Контрольна робота № 2 з теми: «Тіла обертання»

 

 

29

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач підвищеної складності.

 

 

30

Розв’язування задач підвищеної складності.

 

 

Тема 3. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл (14 год)

Учень (учениця):

записує формули для обчислення об’ємів паралелепіпеда, призми, піраміди, циліндра, конуса, кулі, площ бічної та повної поверхонь циліндра, конуса, площі сфери;

розв’язує задачі на обчислення об’ємів і площ поверхонь геометричних тіл,

31

Поняття про об'єм тіла. Об'єм паралелепіпеда

 

 

32

Об'єм призми. Об'єм піраміди

 

 

33

Розв'язування задач

 

 

34

Розв'язування задач

 

 

35

Об'єм циліндра . Об'єм конуса. Об'єм кулі

 

 

36

Розв'язування задач

 

 

37

Площі бічної та повної поверхонь циліндра

 

 

38

Площі бічної та повної поверхонь конуса. Площа сфери

 

 

39

Розв'язування задач

 

 

40

Розв'язування задач. Самостійна робота

 

 

41

Аналіз самостійної роботи. Розв'язування задач

 

 

42

Контрольна робота № 3  з теми: «Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл»

 

 

43

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач підвищеної складності.

 

 

44

Розв’язування задач підвищеної складності.

 

 

Тема 4. Повторення, узагальнення та систематизація

навчального матеріалу, розв’язування задач (26 год)

45

Найпростіші задачі на побудову перерізів куба, прямокутного паралелепіпеда, піраміди.

 

 

46

Найпростіші задачі на побудову перерізів куба, прямокутного паралелепіпеда, піраміди.

 

 

47

Взаємне розміщення двох прямих у просторі, прямої та площини у просторі, двох площин у просторі.

 

 

48

Розв'язування задач

 

 

49

Перпендикулярність прямих у просторі.

 

 

50

Розв'язування задач

 

 

51

Координати та вектори у просторі.Перетворення у просторі

 

 

 

52

Розв'язування задач

 

 

53

Призма

 

 

54

Розв'язування задач

 

 

55

Піраміда

 

 

56

Розв'язування задач

 

 

57

Тіла обертання

 

 

58

Розв'язування задач

 

 

59

Розв'язування задач на комбі­нації геометричних тіл

 

 

60

Розв'язування задач

 

 

61

Розв’язування задач у форматі ЗНО

 

 

62

Розв’язування задач у форматі ЗНО

 

 

63

Розв’язування задач у форматі ЗНО

 

 

64

Розв’язування задач у форматі ЗНО

 

 

65

Розв’язування задач у форматі ЗНО

 

 

66

Підсумкова контрольна робота №4

 

 

67

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач підвищеної складності.

 

 

68

Розв’язування задач підвищеної складності.

 

 

69

Розв’язування задач підвищеної складності.

 

 

70

Розв’язування задач підвищеної складності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрія

Клас

Номер

теми

Назва теми

Кількість контрольних робіт

10

1

Вступ до стереометрії

 

2

Паралельність прямих і площин у просторі

2

3

Перпендикулярність прямих і площин у просторі

1

4

Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі

1

 

Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач, резервний час

1

 

Разом:

5

11

5

Многогранники

1

6

Тіла обертання

1

7

Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл

1

 

Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач

1

 

Разом:

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрія (всього 140 год)

Клас

Номер теми

Назва теми

Кількість годин для вивчення теми

10

1

Вступ до стереометрії

4

2

Паралельність прямих і площин у просторі

16

3

Перпендикулярність прямих і площин у просторі

20

4

Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі

16

 

Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач, резервний час

14

 

Разом:

70

11

5

Многогранники

16

6

Тіла обертання

14

7

Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл

14

 

Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач, резервний час

26

 

doc
Пов’язані теми
Геометрія, 11 клас, Планування
До підручника
Геометрія (академічний, профільний рівень) 11 клас (Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н.Г., Владіміров В.М.)
Додано
17 січня 2018
Переглядів
2611
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку