24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Календарне планування з історії України на 2 семестр для 7 - 9 класів

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з історії України на 2 семестр 2017/2018 н.р. за новою програмою 2017 року. в планах передбачені практичні заняття, що пропонуються новою програмою.

Перегляд файлу

ІІ семестр

№ п/п

Тема уроку

Дата

Примітки

 1.         

Галицьке та Волинське князівства в другій половині 12 ст.

 

§15

 1.         

Культура Русі-України в другій половині 11 -  першій половині 13 ст.

 

§

 1.         

Практична робота: визначити (за «Повчанням дітям», «Словом о полку Ігоревім» та іншими джерелами) характерні для Володимира Мономаха, Ярослава Осмомисла,Ю Ігоря Святославича вчинки і риси характеру, а також ставлення до цього князя його сучасників; висловити та обґрунтувати власну думку про цього князя

 

§16

 1.         

Урок контроль (і корекції) навчальних досягнень учнів із розділу «Київська держава у другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст.)

 

 

Розділ 4. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)

 1.         

Галицько-Волинська держава: від створення до монгольської навали

 

§17

 1.         

Монгольська навала на українські землі. Практична робота: позначити на контурній карті територію Королівства Руського, території держав – сусідів Королівства Руського, напрями монгольських  походів на Русь у 1239 – 1242 рр.

 

§18

 1.         

Галицько-Волинська держава  за Данила Романовича та його нащадків

 

§20

 1.         

Практична робота: підготувати та представити історичний портрет короля Данила

 

§19

 1.         

Культура Галицько-Волинської держави ХІІІ – першої половини ХІVст. Практична робота: виявити свідчення впливу західноєвропейських культур на повсякденне життя і розвиток мистецтв у Королівстві Руському

 

§21

 1.         

Практична робота: внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про об’єднання Волинського і Галицького князівства в єдину державу, битву на р. Калці, вторгнення монголів на Русь, оборону Києва від монголів, коронування Данила Романовича, інше

 

 

 1.         

Урок контроль (і корекції) навчальних досягнень учнів із розділу «Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)»

 

 

Розділ 5. Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство

 1.         

Українські землі у складі Великого Князівства Литовського та Польського королівства. Практична робота: внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про входження руських князівств до складу сусідніх держав, Кревську унію, існування князівства Феодоро, утворення Кримського ханства, інше

 

§22

 1.         

Крим та Українське Причорномор’я. Українські землі у складі Угорщини, Молдови та Московії. Практична робота: позначити на контурній карті територію українських удільних князівств у складі сусідніх держав, територію Кримського ханства, місця подій, що визначили інкорпорацію князівств  південно-західної  Русі в 14 – 15 ст. до складу сусідніх держав.

 

§23

 1.         

Суспільне та господарське життя. Практична робота: зіставити організацію суспільства і влади у руських удільних князівствах, Кримському ханстві, великому князівстві литовському та Королівстві Польському в 15 ст.

 

§24

 1.         

Розвиток освіти. Архітектура та образотворче мистецтво. Практична робота: укласти історичний портрет Костянтина Острозького

 

§25

 1.         

Урок контроль (і корекції) навчальних досягнень учнів із розділу «Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство»

 

 

Узагальнення до курсу. Історія Русі-України в контексті епохи Середніх віків

 1.         

Здобутки середньовічного русько-українського суспільства. Практична робота: на основі укладеної протягом навчального року синхронізованої хронологічної таблиці сформулювати висновок про місце Русі-України в загальноєвропейських політичних, господарських і культурних процесах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перегляд файлу

ІІ семестр

Тема уроку

Дата

Примітки

8-А

8-Б

Розділ 5. Українські землі в 20-90-х роках XVIII століття

 1.  

Імперський наступ на автономію Гетьманщини

 

 

§31

 1.  

Павло Полуботок

 

 

§31

 1.  

Данило Апостол

 

 

§31

 1.  

Кирило Розумовський

 

 

§32

 1.  

Ліквідація гетьманства і козацького устрою в Україні

 

 

§32

 1.  

Нова Січ. Практична робота: визначити способи та засоби, до яких вдавалися гетьмани, козацька старшина, аби відстояти суверенітет Козацької держави

 

 

§33

 1.  

Правобережна Україна. Коліївщина. Рух опришків

 

 

§34

 1.  

Поділи Речі Посполитої

 

 

§34

 1.  

Практична робота: позначити на контурній карті регіони, що в 18 ст. зберігали ознаки української державності, землі України, які потрапили до складу Російської імперії та Австрійської монархії внаслідок російсько-турецьких воєн, поділів Речі Посполитої, ліквідації Кримського ханства

 

 

 

 1.         

Практична робота: Внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про остаточну ліквідацію гетьманства й Запорозької Січі, Кримського ханства, поділи Речі Посполитої та інше

 

 

 

 1.         

Освіта і наука

 

 

§35

 1.         

Музичне мистецтво

 

 

§35

 1.         

Архітектура та образотворче мистецтво

 

 

§

 1.         

Урок контроль (і корекції) навчальних досягнень учнів із розділу «Українські землі в 20-90-х роках XVIII століття»

 

 

§

Узагальнення до курсу. Історія України в контексті епохи раннього нового часу

 1.         

Здобутки українського суспільства

 

 

§

 1.         

Особливості суспільного життя України 16 – 18 століття. Практична робота: на підставі укладеної протягом навчального року синхронізованої хронологічної таблиці сформулювати висновок про місце тогочасної України в загальноєвропейських політичних, господарських і культурних процесах

 

 

§

 1.         

Внесок України у формування європейської цивілізації

 

 

 

 

Перегляд файлу

ІІ семестр

№ уроку

Тема і зміст уроку

Дата

Примітки

 1.                     

Модернізація промисловості та сільського господарства. Практична робота: підготувати повідомлення  «Українські підприємці ХІХ ст.)

 

§17

 1.                     

Національний рух і суспільно-політичне життя в 60-х рр. 19 ст.

 

§18

 1.                     

Національний рух і суспільно-політичне життя у 70-х – 80-х рр. 19 ст. Практична робота: проаналізувати політику російської імперської влади в Україні на підставі Валуєвського циркуляру, Емського указу та інших доступних офіційних актів

 

§19

 1.                     

Практичне заняття. Проаналізувати програмні засади й форми організації українського руху на підставі публікацій його лідерів, офіційних документів, спогадів

 

§20

 1.                     

Урок контроль (і корекції) навчальних досягнень учнів із розділу «Українські землі у складі Російської імперії в другій половині 19 ст.)

 

 

Розділ 5. Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст.

 1.                     

Соціально-економічний розвиток

 

§21

 1.                     

Суспільно-політичне життя у 60-80-х рр. 19 ст.

 

§22

 1.                     

Практична робота: підготувати повідомлення про культурне життя поляків на території України в ХІХ столітті

 

§

 1.                     

Політизація українського національного руху в 90-ті рр. 19 ст.

 

§23

 1.                     

Практична робота: скласти порівняльну таблицю розвитку українського руху в Російській та Австро-Угорській імперіях у ХІХ ст.

 

 

 1.                     

Урок контроль (і корекції) навчальних досягнень учнів із розділу «Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст.»

 

 

Розділ 6. Україна початку ХХ століття перед викликами модернізації

 1.                     

Соціально-економічний розвиток. Практична робота: підготувати доповідь «Українська політична думка: між федералізмом і самостійністю»

 

§25

 1.                     

Політизація українського національного руху

 

§26

 1.                     

Російська революція 1905 – 1907 рр. на території України

 

§27

 1.                     

Суспільно-політичне становище у 1907 – 1914 рр.

 

§28

 1.                     

Практична робота: проаналізувати програмові документи товариства «Просвіта» та  «Січ».

 

 

 1.                     

Практична робота: укласти порівняльну таблицю «Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини»

 

§29

 1.                     

Урок контроль (і корекції) навчальних досягнень учнів із розділу «Україна початку ХХ століття перед викликами модернізації»

 

 

Розділ 7. Повсякденне життя та культура України в середині ХІХ – на початку ХХ століття

 1.                     

Вплив процесів модернізації на суспільне життя українців, зміни в світовідчутті людини

 

§30 (с.246-252)

 1.                     

Практична робота: спираючись на доступні джерела встановити залежність між модернізацією повсякденного життя і трудовою еміграцією

 

 

 1.                     

Боротьба за створення українського університету у Львові

 

§30 (с.252-254)

 1.                     

Піднесення українського національного руху

 

§31

 1.                     

Церковне життя.

 

§32

 1.                     

Практична робота: підготувати презентацію «Вплив процесів модернізації на повсякденне життя та світогляд населення України»

 

 

 1.                     

Наукові товариства. Видатні вчені. Особливості розвитку культурного життя

 

§33 (с.272-275)

 1.                     

Емансипація жінки

 

§33(с. 276-280)

 1.                     

Український професійний театр. Музика

 

§34 (с.281-285)

 1.                     

Практична робота: на основі аналізу доступних джерел укласти письмовий історичний портрет мецената, діяча української науки чи мистецтва другої половини ХІХ – початку ХХ століття

 

 

 1.                     

Література

 

§34 (с.285-288)

 1.                     

Українська романтична та реалістична школа живопису

 

§35

 1.                     

Архітектура

 

§35

 1.                     

Повсякденне життя

 

§30

 1.                     

Практична робота: підготувати план доповіді  «Наш край у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.»

 

 

 1.                     

Урок контроль (і корекції) навчальних досягнень учнів із розділу «Повсякденне життя та культура України в середині ХІХ – на початку ХХ століття»

 

 

 1.                     

Дозвілля, розваги й задоволення культурних запитів

 

§

 1.                     

Підсумковий урок за рік

 

 

 

zip
Додано
11 січня 2018
Переглядів
930
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку