12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Календарне планування з історії України та всесвітньої історії в 9 класі

Про матеріал
Синхронізоване календарне планування курсів історії України та всесвітньої історії в 9 класі відповідно до Навчальної програми - (Наказ МОНУ від 21.02.2019 № 236)
Перегляд файлу

 

9 клас

Історія України. (52 годин, 1,5 години на тиждень)

Всесвітня історія.(35 годин, 1 година на тиждень)

Результат пошуку зображень за запитом "Гісем О.В., Мартинюк О. О. історія України 9 клас."

 •            Гісем  О.В., Мартинюк О. О.  Історія України. 9 клас. –

X.: «Ранок», 2017. - 288 с.

Результат пошуку зображень за запитом "Гісем О.В., Мартинюк О. О. Всесвітня історія 9 клас."

 •               Гісем  О.В., Мартинюк О. О.  Всесвітня історія. 9 клас. –

X.: «Ранок», 2017. - 256 с.

Результат пошуку зображень за запитом "НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. Всесвітня історія."

 •             Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. - Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.02.2019 № 236
 •             Всесвітня історія.  5–9 класи. - Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

 

Да

та

Тема уроку

Прим.

 

 

 

 

Повторення. Вступ.

 

1 

1 

 

 

Сутність Нового часу. Новий час в історії України. 

“Довге ” XIX століття. Ознайомлення із структурою підручника, з літературою та Інтернет – ресурсами

§ 1

2 

2 

 

 

 •       Есе «Європейські звязки України в Ранній Новий час»

 зіставити (усно або письмово) оглядові карти з історії України, зокрема адміністративно- територіального устрою: станом на середину XVIII ст. і на початок XIX ст.

 

 

 

 

 

Розділ 1. Європа в час Французької революції та наполеонівських війн

01

1 

1 

 

 

Криза «старого порядку»

(французьке суспільство наприкінці ХVІІІ ст., доба Просвітництва).

§  2

2 

2 

 

 

Французька революція кінця XVIII ст.

§ 3

3 

3 

 

 

Консульство та Імперія у Франції.

Наполеон Бонапарт. Історичне значення Французької революції. Віденський конгрес. Священний союз.

§  4-5

4 

4 

 

 

 •       Утвердження принципів громадянського рівноправ’я: від Декларації прав людини і громадянина до Цивільного кодексу Наполеона

С.41

5 

5 

 

 

Узагальнення. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ.

 

 

 

 

 

Розділ 2. Європа та Америка в добу революцій і національного об’єднання (1815–1870 рр.)

02

6 

6 

 

 

Індустріальна революція у країнах Західної Європи

Парламентаризм. Спроби осмислення нової дійсності. Консерватизм, лібералізм, соціалізм. Національна ідея (націоналізм). Повсякденне життя.

§  6

7 

7 

 

 

 •         Суспільні наслідки індустріальної революції, зміни в житті та побуті різних верств населення

С.49 

8 

8 

 

 

Велика Британія – «майстерня світу».

Парламентські реформи у Великій Британії. Чартизм. Зовнішня і колоніальна політика Великої Британії.

§  7

9 

9 

 

 

Франція у період Реставрації Бурбонів .

Революція 1830 р. Липнева монархія.

§  8

10 

10 

 

 

Австрійська та Російська імперії.

Австрійська імперія доби Клемента фон Меттерніха. Суспільні рухи в Російській імперії в першій половині ХІХ ст.

§  10

11 

11 

 

 

«Весна народів».

Революції 1848–1849 рр. в Західній і Центральній Європі. Національні рухи слов’янських народів.

§  11

12 

12 

 

 

Об’єднання Німеччини та Італії.

§  9, 12

13 

13 

 

 

Громадянська війна у США і Реконструкція Півдня.

§  13

14 

14 

 

 

Утворення незалежних держав у Латинській Америці   (оглядово)

§  14

15 

15 

 

 

 •       Історичний портрет лідера національного руху

 

16 

16 

 

 

Узагальнення. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ.

С.116

 

 

 

 

Розділ 1. Українські землі у складі Російської імперії к.XVIІІ - у ½ XIX ст.

03

3 

3 

 

 

Політика Російської імперії щодо українських етнічних територій.  

§ 2

4 

4 

 

 

Козацтво після ліквідації Запорозької Січі.

§  3

5 

5 

 

 

Соціально-економічне становище.

Села і міста. Торгівля. Чумацький промисел. Криза кріпосницької системи. Початок індустріальної революції.  Нова модель соціально-економічного розвитку Півдня України. Порто-франко Одеси.

§  4

6 

6 

 

 

Початок українського національного відродження.  

Нащадки козацької старшини: асимілятори і традиціоналісти. Формування сучасної української національної самосвідомості. Новгород-Сіверський автономістський гурток. Харківський осередок українського руху. Кирило – Мефодіївське братство

§  5

7 

7 

 

 

Польський національно-визвольний і російський опозиційний рухи на території   України.

Польське повстання 1830–1831 рр. і його наслідки для України. Соціальні рухи.

§  6

8 

8 

 

 

 •       Програмні документи Кирило-Мефодіївського братства
 • під кутом зору відображення в них минулого/майбутнього України або/і з позиції формування прав і свобод людини;

С. 49

9 

9 

 

 

Узагальнення. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ.

С. 52

 

 

 

 

Розділ 2. Українські землі

у складі Австрійської імперії к.XVIІІ- у ½ XIX ст.

04

10 

10 

 

 

Політика Австрійської імперії щодо українських територій.

Йосифінські реформи. Соціальні протести.

§  7

11 

11 

 

 

Початок українського національного відродження.

«Будителі» Закарпаття. Товариство галицьких греко-католицьких священиків. «Руська трійця».

§ 8

12 

12 

 

 

Європейська революція 1848 – 1849 років в українських регіонах  Австрійської імперії.

Соціальні рухи. Скасування панщини. Головна руська рада та її національна програма. Газета «Зоря Галицька». Перший досвід парламентської діяльності.

§  9

13 

13 

 

 

 •       Альманах «Русалка Дністровая»,
 •  проаналізувати його зміст під кутом зору ідейного та емоційного наповнення, важливого для розвитку національного руху;
 • уявний допис до газети «Зоря Галицька» з позиції сучасника революційних подій 1848 р., поборника прав людини.

С. 77

14 

14 

 

 

Узагальнення. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ.

С. 80

 

 

 

 

Розділ 3. Повсякденне життя та культура

к. XVIІІ – ½ XIX ст.

05

15 

15 

 

 

Умови розвитку культури.

Освіта. Львівський університет. Відкриття університетів у Харкові та Києві. Поступ науки. Видатні вчені. Культурно-освітні товариства

§  10

16 

16 

 

 

Розвиток української літератури.

Становлення сучасної української літературної мови.

§  10

17 

17 

 

 

Музика, театр, образотворче мистецтво, архітектура.

§  11

18 

18 

 

 

 •       Міні-проект Повсякденне життя мешканців України»
 • (селян, міщан, торговців, поміщиків) в першій половині ХІХ ст.;

С. 96

19 

19 

 

 

 •       План-доповідь «Наш край в к. XVІІІ ст. – ½  XIX століття»

С. 104 

20 

20 

 

 

Узагальнення. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ.

С. 106

 

 

 

 

Розділ 3. Модернізація країн Європи та Америки в останній третині XIX – на початку XX ст.

06

17 

17 

 

 

Монополізація економіки.

Зростання ролі держави в суспільному житті. Завершення формування індустріального суспільства в розвинених країнах світу.

§  15

18 

18 

 

 

Третя Республіка у Франції.  

Франко-прусська війна та її наслідки. Жорж Клемансо.

§  16

19 

19 

 

 

Німецька імперія.

Канцлерство Отто фон Бісмарка. Перехід Німеччини до «світової політики».

§  17

20 

20 

 

 

Втрата Великою Британією промислової першості.

Посилення колоніальної експансії. Ліберальні реформи Девіда Ллойд Джорджа.

§  18

21 

21 

 

 

Економічне піднесення США.

Антитрестівське законодавство. Експансіонізм. Режим сегрегації в південних штатах. «Справедливий курс» Теодора Рузвельта. «Нова демократія» Томаса Вудро Вільсона.

§  20

22 

22 

 

 

«Великі реформи» в Росії.

Зовнішня і колоніальна політика Російської імперії. Революція 1905–1907 рр. Столипінські реформи.

§  21

23 

23 

 

 

Австро-Угорщина – дуалістична монархія.

Утворення нових незалежних держав на Балканах.

§  22

24 

24 

 

 

“Доба Мейдзі” в Японській імперії.

Початок японської територіальної експансії.

§  23

25 

25 

 

 

Сіньхайська революція.

Сунь Ятсен

§  24

26 

26 

 

 

Спроби модернізації Османської імперії

§  25

27 

27 

 

 

 •       Репортаж про суперечливі наслідки колоніальної політики для метрополій і країн Азії та Африки.

С.211

28 

28 

 

 

Узагальнення. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ.

С.187

 

 

 

 

Розділ 4. Українські землі у складі Російської імперії в 2/2 XIX ст.

07

21 

21 

 

 

Українське питання в контексті міжнародних відносин.

Східна  (Кримська війна) 1853–1856 рр.

§  12

22 

22 

 

 

Ліквідація кріпацтва та реформи 1860 – 1870-х років

§  13

23 

23 

 

 

Модернізація промисловості й сільського господарства.

Розширення внутрішнього ринку. Торгівля. Урбанізація. Будівельна лихоманка. Розвиток залізничного транспорту.

§  14

24 

24 

 

 

Зміни в соціальній структурі суспільства.

Формування інтелігенції й робітництва (пролетаріату). Родини українських підприємців.

§  15

25 

25 

 

 

Громадівський рух 1860–1890-х рр.

Київська громада. Хлопомани. Польське повстання 1863–1864 рр. та його наслідки для України. Південно-Західний відділ Російського географічного товариства. Молоді громади.

§ 16

26 

26 

 

 

Валуєвський циркуляр і Емський указ.

§ 16 п.6

§ 17 п.3

27 

27 

 

 

Братство тарасівців.

§  17

28 

28 

 

 

Національне відродження кримських татар.

Зародження робітничого і соціал-демократичного руху

§  18

29 

29 

 

 

 •       Аналіз політики російської імперської влади в Україні на підставі Валуєвського циркуляру, Емського указу

 

30 

30 

 

 

Узагальнення. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ.

С.166

 

 

 

 

Розділ 5.  Українські землі у складі

Австро-Угорщини в 2/2 XIX ст.

08

31 

31 

 

 

Особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських регіонів.

Селянська реформа в Австрійській імперії (1848 р.). Кооперативний рух. Трудова еміграція.

§  19-20

32 

32 

 

 

Русофіли («москвофіли») і народовці («українофіли»).

Товариство «Просвіта». Наукове товариство імені Шевченка.

§  21

33 

33 

 

 

Радикальний рух у Галичині. Утворення політичних партій.

Русько- українська радикальна партія, Українська національно-демократична партія. Українське представництво в Галицькому сеймі та австрійському парламенті у Відні. Народовська політика «нової ери». Розгортання руху народовців у 1880–1890-х роках у Галичині, Буковині й Закарпатті.

§  22

34 

34 

 

 

 •       Культурне життя поляків/євреїв/німців на території України в ХІХ ст.;
 • скласти порівняльну таблицю розвитку українського руху в Російській та Австро-Угорській імперіях у ХІХ ст.

 

35 

35 

 

 

Узагальнення. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ.

С. 201

 

 

 

 

Розділ 6. Україна п.XX ст.перед викликами модернізації

09

36 

36 

 

 

Індустріальна модернізація.

Особливості соціально-економічного розвитку. Монополізація. Регіональна спеціалізація промисловості й сільського господарства. Кооперативний рух.

§  23

37 

37 

 

 

Політизація та радикалізація українського національного руху.

Створення і діяльність політичних партій, культурно-освітніх і військово-спортивних організацій. Проблеми консолідації української нації. Самостійницька й автономістська течії в національному русі.

§  24

38 

38 

 

 

Події російської революції 1905–1907 рр. в Україні.

Наростання політичної напруженості.

§  25

39 

39 

 

 

Діяльність українських парламентських громад у І і ІІ Державних думах.

«Українське питання» в ІІІ і ІV Державних думах.

§  25

40 

40 

 

 

Аграрна реформа російського уряду та її вплив на Україну.

Український політичний і національно-культурний рух у 1907–1914 рр. Товариство українських поступовців. Прояви ксенофобії та шовінізму. «Справа Бейліса».

§  26

41 

41 

 

 

Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях.

Українське представництво в Галицькому сеймі та австрійському парламенті у Відні. Реформа виборчої системи в Австро-Угорщині.

§  28-29

42 

42 

 

 

 •       Доповідь «Українська політична думка: між федералізмом і самостійністю»

С.235

43 

43 

 

 

Узагальнення. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ.

С.236-252

 

 

 

 

Розділ 4. Міжнародні відносини (2/2 XIX–п.XX ст.)

10

29 

29 

 

 

Міжнародні відносини наприкінці ХІХ ст.

Утворення військово-політичних блоків – Троїстий союз і Антанта. Початок боротьби за переділ колоніального світу. Міжнародні кризи та збройні конфлікти на п. ХІХ ст. Україна в геополітичних планах Російської, Австро-Угорської, Німецької імперій на зламі XIX – XX століть

§  26

 

 

 

 

Розділ 5. Розвиток культури і повсякденне життя (к.XVIII – п.XX ст.)

 

30 

30 

 

 

Урізноманітнення форм і напрямів освіти.

Університет як автономна інституція. Поява вищих навчальних закладів технічного профілю. Наукові й технічні досягнення.

§   27

31 

31 

 

 

Зародження масової культури.

Масове виробництво. Науково-технічна революція зламу ХІХ–ХХ ст. та її вплив на людину й суспільства. Зміни у вигляді міст і сіл. Одяг. Індустріальні та традиційні суспільства. Емансипація.

§  28

32 

32 

 

 

 •       Презентація «Повсякденне життя людей на поч.ХХ ст.»

С.247

33 

33 

 

 

Узагальнення. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ.

С.249

 

 

 

 

Розділ 7. Повсякденне життя та культура України в середині XIX – на п.XX ст.

11

44 

44 

 

 

Вплив процесів модернізації на суспільне життя українців,

зміни у світовідчутті людини. Урізноманітнення форм і напрямів освіти. Боротьба за створення українського університету у Львові. Церковне життя. Емансипація жінки. Наукові товариства. Видатні вчені.

§  30-31

45 

45 

 

 

Особливості розвитку культурного життя.

§  30-31

46 

46 

 

 

Література.

§  32

47 

47 

 

 

Український професійний театр.

§  32

48 

48 

 

 

Українська романтична і реалістична школа живопису.

Модерн у малярстві. Стилізація й модерн в архітектурі.

§  33

49 

49 

 

 

Повсякденне життя. Зміни в міській та сільській забудові. Опіка над здоров’ям і медичні служби. Дозвілля, розваги й задоволення культурних запитів.

 •       Презентація «Вплив процесів модернізації на повсякденне життя та світогляд населення України»

С.274 

50 

50 

 

 

 •       План доповідь «Наш край в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст.»

С.278

51 

51 

 

 

Узагальнення. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ.

С.279

52 

52 

 

 

Резерв

 

34 

34 

 

 

Узагальнення до курсу. Основні ідеї, здобутки, виклики «довгого» XIX cтоліття

С.250

35 

35 

 

 

Резерв

 

 

1

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.5
Оригінальність викладу
4.5
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Кременчуцька Світлана Вікторівна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Ражиева Элина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Борова Ольга
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Почка Ганна Павлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
doc
До підручника
Історія України 9 клас (Гісем О.В., Мартинюк О.О.)
Додано
17 липня 2019
Переглядів
6930
Оцінка розробки
4.7 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку