Календарне планування з курсу "Основи підприємницької діяльності"

Про матеріал
Календарне планування до навчального модуля "Основи підприємницької діяльності" за програмою З.Варналія, В. Сизоненко "Основи підприємницької діяльності" (лист МОН від 29.12.2007 №1/11-9007)
Перегляд файлу

10 клас

Орієнтовне календарно-тематичне планування до навчального модуля

 «Основи підприємницької діяльності»

(35 годин, 1 година на тиждень)

Основи підприємництва: Навч. посіб./З.С.Варналій – К.: Знання – Прес,2002. – 239с.:іл.

(Рекомендовано МОН України (лист №2/1329 від 28 липня 2000 року))

 

з/п

Дата

Зміст

Практичні роботи

Розділ І. Вступ до підприємництва ( 7 годин)

1

 

Об’єктивні основи виникнення і розвитку підприємництва. Ринок та його структура. Типи економічних систем

 

2

 

Визначальні риси підприємництва. Функції пі­дприємництва. Найвідоміші підприємці світу.

Основні форми підприємництва та їх класифі­кація

Практична робота №1 «встановлення властивостей та мети підприємницької діяльності на конкретному прикладі»

3

 

Основи правової бази розвитку підприємницт­ва. Організація, заснування, функціонування і регулювання підприємницької діяльності в Україні

 

4

 

Основні принципи свободи господарювання: економічна самостійність, економічна відповідальність, економічна рівноправність. Рушійні сили підприємництва

 

5

 

Конкуренція і аналіз впливу конкуренції на пі­дприємницьку діяльність. Можливі ризики і загрози розвитку створюваної справи

Практична робота №2 «Визначення виду конкуренції в залежності від певних ознак»

6

 

Прибуток. Форми доходу підприємця

 

7

 

Причини та види підприємницьких ризиків

Практична робота №3 «Складання схеми взаємозв’язків між економічними, правовими та іншими знаннями та підприємництвом»

Розділ ІІ. Організаційно-правові форми підприємництва (9 годин)

8

 

Підприємство як організаційна структура підприємництва. Види підприємств та їх об’єднань. Господарські товариства

Практична робота №4 «Обґрунтування переваг та обмежень різних організаційних форм підприємницької діяльності»

9

 

Види та сфери підприємницької діяльності

Практична робота №5 «Визначення стратегії ділової активності трастової компанії»

10

 

Економічна суть малого підприємництва

 

11

 

Економічні, соціальні та правові основи створення та діяльності фермерських господарств в Україні. Особливості та проблеми розвитку фермерських господарств

 

12

 

Основні форми спільного підприємництва. Міжнародні економічні організації. Вільні економічні зони. Офшорні компанії

Практична робота №6 «Обґрунтування  доцільності розвитку форми спільного  підприємництва»

13

 

Характеристика та структура фінансового ринку. Суб’єкти фондового ринку.

Інвестування

 

14

 

Холдингові компанії. Інвестиційні фонди та інвестиційні компанії. Довірчі товариства

 

15

 

Інноваційний процес. Класифікація інновацій. Інноваційний проект. Інноваційна продукція. Економічний ефект

 

16

 

Перспективи розвитку інноваційного підприємництва України

 

Розділ ІІІ. Організація та економіка підприємницької діяльності (9годин)

17

 

Зміст підприємницької ідеї. Пошук сфери майбутньої підприємницької діяльності. Вибір організаційно-правової форми підприємницької діяльності

 

18

 

Технологія визначення переваг підприємства, що створюється. Порядок проведення маркетингового дослідження

 

19

 

Основні способи організації власного бізнесу. Порядок видачі спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів підприємницької діяльності

 

20

 

Технологія створення власної справи: статутний фонд і його формування. Відкриття розрахункового рахунку в банку. Підготовка засновницьких документів

Практична робота №7 «Підготовка засновницьких документів фірми»

21

 

Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. Особливості реєстрації фізичних та юридичних осіб

 

22

 

Менеджмент у підприємництві: суть, моделі та організаційна структура менеджменту. Методи прийняття рішень

 

23

 

Складові маркетингової діяльності фірми. Підготовча стадія розробки бізнес-плану

Практична робота №8 «Складання бізнес-плану підприємницької діяльності фірми»

24

 

Антикризове управління підприємством. Принцип ефективного менеджменту

 

25

 

Складові аналізу конкурентного успіху: витрат виробництва, прибуваючої частки продукту на ринках збуту

Практична робота №9 «Визначення чинників підприємницького успіху та обґрунтування управлінських рішень, необхідних для їх досягнення»

Розділ ІV. Економічна і правова культура підприємництва (3 години)

26

 

Підприємець – ключова фігура ринкової економіки. Вимоги та характерні риси підприємця

 

27

 

Права підприємця. Обов’язки та відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності

Практична робота №10 «визначення порядку використання підприємцями своїх прав та обов’язків»

28

 

Психологія підприємництва. Бізнес і мораль. Службовий етикет

Практична робота №11 «Складання соціально психологічного портрета вітчизняного підприємця»

Розділ V. Державне регулювання підприємництва (5 годин)

29

 

Необхідність та суть державного регулювання підприємництва. Основні форми та методи державного регулювання підприємництва. Програма державної підтримки підприємництва в Україні

 

30

 

Стан та проблеми правового забезпечення підприємництва в Україні. Недоліки чинного законодавства. Правовий нігілізм

Практична робота №12 «Аналіз причини правового нігілізму з боку підприємців»

31

 

Фінансово-кредитна підтримка підприємницької діяльності

Практична робота №13 «оцінка форм та методів державного сприяння підприємницькій діяльності на регіональному рівні»

32

 

Система оподаткування підприємницької діяльності. Особливості оподаткування суб’єктів малого підприємництва

 

33

 

Місце і роль підприємництва в регіоні (на конкретних прикладах). Стан, тенденції та проблеми розвитку підприємництва в місті, районі, області. Регіональна політика підтримки підприємництва

Практична робота №14 «Визначення джерела фінансової підтримки підприємницької діяльності»

34-35

 

Резерв часу (2 години)

 

 

docx
Пов’язані теми
Економіка, 10 клас, Планування
До підручника
Економіка (профільний рівень) 10 клас (Крупська Л.П., Тимченко І.Є., Чорна Т.І.)
Додано
1 вересня 2019
Переглядів
5232
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку