Календарне планування з математики 5,8,9,11 класи IIсеместр

Про матеріал
Календарне планування з математики 5,8,9,11 класи на II семестр за підручником О.С.Істер відповідає чинній програмі з математики.
Перегляд файлу

 

 

 

 

Календарне планування

з математики

5,8,9,11класи

IIсеместр

 

 

 

 

 

 

Вч. Горик Р.М.

 

 

 

 

 

Математика 5 клас

II семестр

Тема 2. Звичайні дроби і дії над ними

Дата

Тема уроку

Примітка

66.

 

Звичайні дроби

Звичайні дроби  §27

 

67

 

                       Звичайні дроби  §27

 

68

 

Звичайні дроби і ділення натуральних чисел §28

 

69

 

Порівняння звичайних дробів з однако-

вими знаменниками §29

 

70

 

Правильні і неправильні дроби §30

 

71

 

Правильні і неправильні дроби §30

 

72

 

Мішані числа §31

 

73

 

Мішані числа §31

 

74

 

Розвⁱязування вправ  і задач

Самостійна робота

 

 

75

 

Розвⁱязування вправ  і задач

Підготовка до контрольної роботи

 

76

 

Контрольна робота по темі: «Звичайні дроби»

 

77

 

Дії першого

ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками

Додавання  і віднімання дробів з однаковими знаменниками §32

 

78

 

Додавання  і віднімання дробів з однаковими знаменниками §32

 

79

 

Додавання і віднімання мішаних чисел §33

 

80

 

Додавання і віднімання мішаних чисел §33

 

81

 

Розвⁱязування вправ  і задач

§32-33

 

 

82

 

Розвⁱязування вправ  і задач

Самостійна робота §32-33

 

 

83

 

Розвⁱязування вправ  і задач

Підготовка до контрольної роботи

 

84

 

Контрольна робота по темі: «Дії першого

ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками»

 

85

 

Десяткові дроби та дії над ними

Десятковий дріб. Запис десяткового дробу§34

 

86

 

Десятковий дріб. Запис десяткового дробу§34

 

87

 

Порівняння десяткових дробів §35

 

88

 

Порівняння десяткових дробів §35

 

89

 

Округлення натуральних чисел і десяткових дробів §36

 

90

 

Округлення натуральних чисел і десяткових дробів §36

 

91

 

Додавання і віднімання десяткових дробів §37

 

92

 

Додавання і віднімання десяткових дробів §37

 

93

 

Розв´язування вправ та задач

Самостійна робота

 

94

 

Розв´язування вправ та задач

Підготовка до контрольної роботи

 

95

 

Контрольна робота по темі : «Додавання і віднімання десяткових дробів»

 

96

 

Множення десяткових дробів §38

 

97

 

Множення десяткових дробів §38

 

98

 

Окремі випадки множення десяткових дробів§39

 

99

 

Ділення десяткового дробу на натуральне число §40

 

100

 

Ділення десяткового дробу на натуральне число §40

 

101

 

Ділення на десятковий дріб §41

 

102

 

Ділення на десятковий дріб §41

 

103

 

Розв´язування вправ та задач

Самостійна робота

 

104

 

Розв´язування вправ та задач

Підготовка до контрольної роботи

 

105

 

Контрольна робота по темі: «Множення і ділення десяткових дробів»

 

106

 

Відсотки. Середнє арифметичне.

Відсотки. Знаходження відсотків від числа§42

 

107

 

Відсотки. Знаходження відсотків від числа§42

 

108

 

Розв´язування вправ та задач

 

 

109

 

Знаходження числа за його відсотком §43

 

110

 

Знаходження числа за його відсотком §43

 

111

 

Розв´язування вправ та задач

 

 

112

 

Середнє арифметичне.

Середнє значення величини §44

 

113

 

Середнє арифметичне.

Середнє значення величини §44

 

114

 

Задачі та вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами§45

 

115

 

Задачі та вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами§45

 

116

 

Задачі та вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами§45

 

117

 

Розв´язування вправ та задач

Самостійна робота

 

118

 

Розв´язування вправ та задач

Підготовка до контрольної роботи

 

119

 

Контрольна робота по темі: «Відсотки. Середнє арифметичне»

 

120

 

Повторення

Додавання і віднімання натуральних чисел§1-4

 

121

 

Додавання і віднімання натуральних чисел§1-4

 

122

 

Множення і ділення натуральних чисел§5-9

 

123

 

Множення і ділення натуральних чисел§5-9

 

124

 

Рівняння §10,11

 

125

 

Задачі та вправи на всі дії з натуральними числами§12-16

 

126

 

Задачі та вправи на всі дії з натуральними числами§12-16

 

127

 

Задачі та вправи на всі дії з натуральними числами§12-16

 

128

 

Відрізок. Промінь, пряма. Координатний промінь§17-19

 

129

 

Відрізок. Промінь, пряма. Координатний промінь§17-19

 

130

 

Кут. Види кутів§20,21

 

131

 

Трикутник. Види трикутників§22

 

132

 

Прямокутник. Квадрат §23,24

 

133

 

Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда§25,26

 

134

 

Додавання і віднімання,множення і ділення десяткових дробів §27-41

 

135

 

Відсотки. Середнє арфметичне§42-45

 

136

 

Розв´язування вправ та задач

Самостійна робота

 

137

 

Розв´язування вправ та задач

Підготовка до контрольної роботи

 

138

 

Підсумкова контрольна робота

 

139

 

Розв´язування цікавих задач з вивчених тем

 

140

 

Підсумковий урок

 

 

Погоджено               ЗДНВР К.І.Васильчук        

Алгебра 8 клас

  II семестр

Дата

Тема уроку

Примітка

34

 

Квадратні корені. Дійсні числа.

  Функція у=х2 , її графік і властивості §13

 

35

 

Квадратні корені. Арифметичний квадратний

корінь §14

 

36

 

Числові множини. Раціональні числа. Ірраціональні числа Дійсні числа§15

 

 

37

 

Тотожність (√а)2=а, а≥0. Рівняння х2=а §16

 

38

 

Тотожність (√а)2=а, а≥0. Рівняння х2=а §16

 

39

 

Властивості арифметичного квадратного кореня §17

 

40

 

Властивості арифметичного квадратного кореня §17

 

41

 

Тотожні перетворення виразів,що містять квадратні

корені §18

 

42

 

Тотожні перетворення виразів,що містять квадратні

корені §18

 

43

 

Функція у=√х, її графік і властивості §19

 

44

 

Розв´язування вправ. Самостійна робота §13-19

 

45

 

Розв´язування вправ. Підготовка до контрольної роботи §13-19

 

46

 

Контрольна робота по темі: «Квадратні корені. Дійсні числа»

 

47

 

Квадратні рівняння

Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння §20

 

48

 

Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння §20

 

49

 

Формула коренів квадратного рівняння §21

 

50

 

Формула коренів квадратного рівняння §21

 

51

 

Теорема Вієта §22

 

52

 

Квадратне рівняння як математична модель текстових і прикладних задач §23

 

53

 

Розв´язування вправ і задач. Самостійна робота §20-23

 

54

 

Розв´язування вправ і задач. Підготовка до контрольної роботи §20-23

 

55

 

Контрольна робота по темі: «Квадратні рівняння»

 

56

 

Квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники §24

 

57

 

Квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники §24

 

58

 

Розв´язування рівнянь, які зводяться до квадратних §25

 

59

 

Розв´язування рівнянь, які зводяться до квадратних §25

 

60

 

Розв´язування задач за допомогою дробових раціональних рівнянь §26

 

61

 

 Розв´язування задач за допомогою дробових раціональних рівнянь §26

 

62

 

Розв´язування вправ і задач. Самостійна робота §24-26

 

63

 

Розв´язування вправ і задач. Підготовка до контрольної роботи §24-26

 

64

 

Контрольна робота по темі: «Квадратний тричлен. Розв´язування рівнянь,які зводяться до квадратних. Розв´язування задач за допомогою дробових раціональних рівнянь»

 

65

 

 Узагальнення і систематизація знань з теми

«Раціональні вирази»

 

66

 

Узагальнення і систематизація знань з теми «Квадратні корені. Дійсні числа»

 

67

 

Узагальнення і систематизація знань з теми «Квадратні рівняння і раціональні рівняння»

 

68

 

Узагальнення і систематизація знань учнів

 

69

 

Підсумкова контрольна робота

 

70

 

Підсумковий урок

 

 

Погоджено         ЗДНВР К.І.Васильчук

Геометрія 8 клас

II семестр

Дата

Тема уроку

Примітка

33

 

Розв´язування прямокутних трикутників

Теорема Піфагора §18

 

34

 

Теорема Піфагора §18

 

35

 

Перпендикуляр і похила, їх властивості §19

 

36

 

Перпендикуляр і похила, їх властивості §19

 

37

 

Синус ,косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника §20

 

38

 

Синус ,косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника §20

 

39

 

Розв´язування прямокутних трикутників за гіпотенузою і гострим кутом §21

 

40

 

Розв´язування прямокутних трикутників за катетом і гострим кутом §21

 

41

 

Розв´язування прямокутних трикутників за двома катетами §21

 

42

 

Розв´язування прямокутних трикутників за катетом і гіпотенузою §21

 

43

 

Розв´язування задач. Самостійна робота.§18-21

 

44

 

Розв´язування задач. Підготовка до контрольної роботи §18-21

 

45

 

Контрольна робота по темі : «Розв´язування прямокутних трикутників»

 

46

 

Многокутники. Площі многокутників

Многокутник та його елементи. Опуклі та не опуклі многокутники.§22

 

47

 

Сума кутів опуклого многокутника §22

 

48

 

Многокутник вписаний у коло , і описаний навколо кола §22

 

49

 

Розв´язування задач. Самостійна робота §22

 

50

 

Поняття площі многокутника. Площа прямокутника і квадрата §23

 

51

 

Поняття площі многокутника. Площа прямокутника і квадрата §23

 

52

 

Площа паралелограма і ромба §24

 

53

 

Розв´язування задач . Самостійна робота §22-24

 

54

 

Площа трикутника §25

 

55

 

Розв´язування задач §25

 

56

 

Розв´язування задач. Самостійна робота §25

 

57

 

Площа трапеції §26

 

58

 

Розв´язування задач §26

 

59

 

           Розв´язування задач. Самостійна робота §26

 

60

 

Розв´язування задач. Підготовка до контрольної роботи §22-26

 

61

 

Контрольна робота по темі : «Многокутники. Площі многокутників»

 

62

 

Повторення і систематизація навчального матеріалу

Чотирикутники та їх властивості §1-11

 

63

 

Подібність трикутників §12-17

 

64

 

Розв´язування прямокутних трикутників §18-21

 

65

 

Многокутники. Площі многокутників §22-26

 

66

 

Розв´язування задач. Самостійна робота §1-26

 

67

 

Розв´язування задач. Підготовка до контрольної роботи §1-26

 

68

 

Підсумкова контрольна робота

 

69

 

Розв´язування задач.

 

70

 

Підсумковий урок

 

 

Погоджено               ЗДНВР К.І.Васильчук

Алгебра 9 клас

II семестр

Дата

Тема уроку

Примітка

33

 

Квадратична нерівність. Системи двох рівнянь з двома змінними

Квадратична нерівність §12

 

34

 

Квадратична нерівність §12

 

35

 

Розв´язування вправ . Самостійна робота §12

 

36

 

Розв´язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними графічно §13

 

37

 

Розв´язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними способом підстановки §13

 

38

 

Розв´язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними способом додавання §13

 

39

 

Розв´язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними за допомогою заміни змінних §13

 

40

 

Система двох рівнянь з двома змінними як математична модель текстових і прикладних задач §14

 

41

 

Система двох рівнянь з двома змінними як математична модель текстових і прикладних задач §14

 

42

 

Розв´язування вправ . Самостійна робота §13,14

 

43

 

Розв´язування вправ . Підготовка до контрольної роботи §12-14

 

44

 

Контрольна робота по темі: «Квадратична нерівність. Системи двох рівнянь з двома змінними»

 

 

45

 

Числові послідовності

Числові послідовності §15

 

46

 

Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії §16

 

47

 

Розв´язування задач §16

 

48

 

Сума n перших членів арифметичної прогресії §17

 

49

 

Розв´язування задач . Самостійна робота §15-17

 

50

 

Геометрична прогресія, її властивості. Формула n-го члена геометричної прогресії §18

 

51

 

Геометрична прогресія, її властивості. Формула n-го члена геометричної прогресії §18

 

52

 

Формула складних відсотків §19

 

53

 

Сума n перших членів геометричної прогресії §20

 

54

 

Сума n перших членів геометричної прогресії §20

 

55

 

Розв´язування задач . Самостійна робота §18-20

 

56

 

Розв´язування задач . Підготовка до контрольної роботи §15-20

 

57

 

Контрольна робота по темі: «Числові послідовності»

 

58

 

Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики

Комбінаторні задачі. Комбінаторні правила суми і добутку §21

 

59

 

Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події §22

 

60

 

Класичне означення ймовірності §23

 

61

 

Початкові відомості про статистику. Статистичні дані. Способи подання даних та їх обробки §24

 

62

 

                Розв´язування задач §24

 

63

 

Розв´язування задач . Самостійна робота §21-24

 

64

 

Розв´язування задач . Підготовка до контрольної роботи §21-24

 

65

 

Контрольна робота по темі: «Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики»

 

 

66

 

Повторення

Нерівності §1-7

 

67

 

Квадратична функція §8-14

 

68

 

Числові послідовності §8-14

 

69

 

Розв´язування задач

 

70

 

Підсумковий урок

 

 

Погоджено                 ЗДНВР К.І.Васильчук

Геометрія 9 клас

II семестр

Дата

Тема  уроку

Примітка

33

 

Розв´язування трикутників

Теорема косинусів. Наслідки з теореми косинусів §11

 

34

 

Теорема косинусів. Наслідки з теореми косинусів §11

 

35

 

Теорема синусів. Наслідки з теореми синусів §12

 

36

 

Теорема синусів. Наслідки з теореми синусів §12

 

37

 

Розв´язування трикутників за двома сторонами і кутом між ними §13

 

38

 

Розв´язування трикутників за стороною і двома кутами §13

 

39

 

Розв´язування трикутників за трьома сторонами §13

 

40

 

Розв´язування трикутників за двома сторонами і кутом, протилежним до однієї з них §13

 

41

 

 Основні типи задач на розв´язування трикутників

Самостійна робота §11-13

 

42

 

Формули для знаходження площі трикутника §14

 

43

 

Формули для знаходження площі трикутника §14

 

44

 

Розв´язування задач. Самостійна робота §14

 

45

 

Розв´язування задач. Підготовка до контрольної роботи §11-14

 

46

 

Контрольна робота по темі: «Розв´язування трикутників»

 

47

 

Правильні многокутники

Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників §15

 

48

 

Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників §15

 

49

 

Довжина кола. Довжина дуги §16

 

50

 

Довжина кола. Довжина дуги §16

 

51

 

Площа круга та його частин §17

 

52

 

Площа круга та його частин §17

 

53

 

Розв´язування задач. Самостійна робота §15-17

 

54

 

Розв´язування задач. Підготовка до контрольної роботи §15-17

 

55

 

Контрольна робота по темі: «Правильні многокутники»

 

56

 

Геометричні перетворення

Переміщення (рух) та його властивості. Рівність фігур §18

 

57

 

Симетрія відносно точки §19

 

58

 

Симетрія відносно прямої §20

 

59

 

Поворот §21

 

60

 

Паралельне перенесення §22

 

61

 

Перетворення подібності та його властивості. Подібність фігур §23

 

62

 

Площі подібних фігур §24

 

63

 

Розв´язування задач. Самостійна робота §18-24

 

64

 

Розв´язування задач. Підготовка до контрольної роботи §18-24

 

65

 

Контрольна робота по темі: «Геометричні перетворення»

 

66

 

Повторення

Метод координат на площині. Вектори на площині §1=10

 

67

 

Розв´язування трикутників §11-14

 

68

 

Правильні многокутники §15-17

 

 

69

 

Геометричні перетворення §18-24

 

70

 

Підсумковий урок

 

 

Погоджено                  ЗДНВР К. І. Васильчук

Алгебра 11 клас

II семестр

Дата

Тема  уроку

Примітка

33

 

Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики

Множина та її елементи §13

 

34

 

Елементи комбінаторики. Розміщення, перестановки,комбінації §14

 

35

 

Елементи комбінаторики. Розміщення, перестановки,комбінації §14

 

36

 

Елементи комбінаторики. Розміщення, перестановки,комбінації §14

 

37

 

Розв´язування задач. Самостійна робота §13,14

 

38

 

Випадковий дослід і випадкова подія. Відносна частота події. Ймовірність події §15

 

39

 

Класичне означення ймовірності §16

 

40

 

Класичне означення ймовірності §16

 

41

 

                 Розв´язування задач. Самостійна                                         робота §15,16

 

42

 

Елементи математичної статистики §17

 

43

 

Елементи математичної статистики §17

 

44

 

Елементи математичної статистики §17

 

45

 

Розв´язування задач. Самостійна робота §17

 

46

 

Розв´язування задач. Підготовка до контрольної роботи §13-17

 

47

 

Контрольна робота по темі: «Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики»

 

 

48

 

Повторення

Натуральні числа і дії над ними. Дробові числа і дії над ними (5 клас)

 

49

 

Натуральні числа і дії над ними. Дробові числа і дії над ними (5 клас)

 

50

 

Подільність чисел. Звичайні дроби. Відношення і пропорції.  Раціональні числа. (6 клас)

 

51

 

Подільність чисел. Звичайні дроби. Відношення і пропорції.  Раціональні числа. (6 клас)

 

52

 

Цілі вирази.  Функції. Лінійні рівняння та їх системи         (7 клас)

 

53

 

Цілі вирази . Функції. Лінійні рівняння та їх системи         (7 клас)

 

54

 

Раціональні вирази. Квадратні корені. Дійсні числа. Квадратні рівняння(8 клас)

 

55

 

Раціональні вирази. Квадратні корені. Дійсні числа. Квадратні рівняння(8 клас)

 

56

 

Нерівності. Квадратична функція (9 клас)

 

57

 

Числові послідовності. Основи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики (9 клас)

 

58

 

Функції, їх властивості та графіки (10 клас)

 

59

 

Тригонометричні функції (10 клас)

 

60

 

Похідна та її застосування(10 клас)

 

61

 

Показникова та логарифмічна функції §1-7

 

62

 

Показникова та логарифмічна функції §1-7

 

63

 

Інтеграл і його застосування §8-12

 

64

 

Інтеграл і його застосування §8-12

 

65

 

Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики §13-17

 

66

 

Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики §13-17

 

67

 

Розв´язування задач. Самостійна робота §1-17

 

68

 

Розв´язування задач. Підготовка до контрольної роботи §1-17

 

69

 

Підсумкова контрольна робота

 

70

 

Підсумковий урок

 

 

Погоджено             ЗДНВР К. І. Васильчук

Геометрія 11 клас

II семестр

Дата

Тема  уроку

Примітка

33

 

Об´єми і площі поверхонь геометричних тіл

Об´єм тіла. Об´єм призми та паралелепіпеда §8

 

34

 

Об´єм тіла. Об´єм призми та паралелепіпеда §8

 

35

 

Розв´язування задач. Самостійна робота §8

 

36

 

Об´єм піраміди §9

 

37

 

Об´єм піраміди §9

 

38

 

Розв´язування задач. Самостійна робота §9

 

39

 

Об´єми тіл обертання. Об´єм циліндра  §10

 

40

 

Об´єм конуса §10

 

41

 

Об´єм кулі §10

 

42

 

Розв´язування задач. Самостійна робота §10

 

43

 

Площі поверхонь тіл обертання. Площа поверхні циліндра §11

 

44

 

Площа поверхні конуса §11 (9 клас)

 

45

 

Площа  сфери §11

 

46

 

Розв´язування задач. Самостійна робота §11

 

47

 

Розв´язування задач. Підготовка до контрольної роботи §8-11

 

48

 

Контрольна робота по темі: «Об´єми і площі поверхонь геометричних тіл»

 

 

49

 

Повторення

Елементарні геометричні фігури та їх властивості. Взаємне розміщення прямих на площині (7 клас)

 

50

 

Трикутники. Ознаки рівності трикутників. Коло і круг (7 клас)

 

51

 

Чотирикутники. Подібність трикутників (8 клас)

 

52

 

Розв´язування прямокутних трикутників. Многокутники. Площі многокутників (8 клас)

 

53

 

Метод  координат на площині (9 клас)

 

54

 

Вектори на площині (9 клас)

 

55

 

Розв´язування трикутників (9 клас)

 

56

 

Правильні многокутники. Геометричні перетворення (9 клас)

 

57

 

Паралельність прямих і площин у просторі (10 клас)

 

58

 

Перпендикулярність прямих і площин у просторі (10 клас)

 

59

 

Координати і вектори у просторі (10 клас)

 

60

 

Многогранники §1-4

 

61

 

Розв´язування задач.

 

62

 

Тіла обертання §5-7

 

63

 

Розв´язування задач.

 

64

 

Об´єми і площі поверхонь геометричних тіл §8-11

 

65

 

Розв´язування задач.

 

66

 

Розв´язування задач. Самостійна  робота §1-11

 

67

 

Розв´язування задач. Підготовка до контрольної роботи §1-11

 

68

 

Підсумкова контрольна робота

 

69

 

Розв´язування задач

 

70

 

Підсумковий урок

 

 

Погоджено                    ЗДНВР   К. І. Васильчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, Планування
Додано
5 лютого 2021
Переглядів
505
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку