2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Календарне планування з математики для 3 класу за оновленою програмою. І-ІІ семестр 2018-2019 н.р. за підручником Ф.М.Рівкінд, Л.В.Оляницька

Про матеріал

Календарне планування з математики для 3 класуза оновленою програмою.

І-ІІ семестр 2018-2019 н.р. за підручником Ф.М.Рівкінд, Л.В.Оляницька

Перегляд файлу

1


 

 

 

Математика

№ уроку

(за підручником Ф.М.Рівкінд, Л.В.Оляницької)

І семестр

4 години на тиждень

 

ДАТА

Примітка

з/п

в темі

П

Ф

 

 

 

 

 

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2-й клас

Таблиці ділення і множення (продовження) (19 годин)

 1.  
 1.  

Нумерація чисел в межах 100. Арифметичні дії додавання і віднімання.

 

 

С.5-6,

№1-12

 1.  
 1.  

Нумерація чисел у межах 100. Переставний і сполучний закони додавання. Довжина, маса, місткість, час як властивості предметів навколишнього світу. Задачі на зна­ходження суми трьох доданків. Таблиця множення числа 6.

 

 

С.7-8

№13-23

 1.  
 1.  

Прийоми усного додавання і віднімання у межах 100. Додавання і віднімання чисел частинами. Позначення геометричних фігур буквами латинського алфавіту. Задачі на різницеве порівняння. Таблиця ділення на 6.

 

 

С.9-10

№24-35

 1.  
 1.  

Зв'язок дій додавання і віднімання. Рівняння. Одиниці вимірювання довжини — сантиметр, дециметр, метр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Побудова відрізка заданої довжини. Задачі на зна­ходження невідомого доданка. Таблиця множення числа 7.

 

 

С.10-12,

№36-48

 1.  
 1.  

Рівняння. Задачі на знаходження невідомого зменшува­ного, від'ємника. Співвідношення між одиницями дов­жини. Порівняння іменованих чисел. Коло, круг. Таблиця ділення на 7.

 

 

С.12-13,

49-60

 1.  
 1.  

Додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд. Залежність результатів додавання й від­німання від зміни одного з компонентів. Задачі на збіль­шення (зменшення) числа на кілька одиниць. Периметр многокутника . Таблиця множення числа 8.

 

 

С.13-15, №61-71

 1.  
 1.  

Перевірка додавання відніманням. Складання і розв'я­зування обернених задач. Додавання і віднімання іменованих чисел. Таблиця ділення на 8.

 

 

С.15-16, №72-81

 1.  
 1.  

Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Додавання суми до числа. Задачі на дві дії (додавання і віднімання). Одиниці вимірювання часу. Дії з іменова­ними числами. Таблиця множення числа 9.

 

 

С.16-17,

№82-91

 1.  
 1.  

Доба. Година. Хвилина. Секунда. Визначення часу за го­динником.Таблиця ділення на 9. 

 

 

С17-19,

№ 92-102

 1.  
 1.  

Віднімання суми від числа. Задачі на різницеве порів­няння. Порівняння іменованих чисел. Визначення часу за годинником

 

 

С.19-20,

№103-113

 1.  
 1.  

Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Самостійна робота. Тема

 

 

 

 1.  
 1.  

Табличне множення і ділення. Взаємозв'язок між множенням і діленням. Назви компонентів і результату дії множення. Переставний закон множення. Прості і складені задачі на табличне множення. Периметр квадрата

 

 

С.20-21,

№114-125

 1.  
 1.  

Табличне  множення і ділення. Назви компонентів і результату дії ділення. Числові рівності та нерівності. Задачі на збільшення (зменшення) числа у кілька разів. Задачі на кратне порівняння двох чисел. Периметр пря­мокутника

 

 

С.21-22,

№126-137

 1.  
 1.  

Рівняння на знаходження невідомих компонентів дій множення і ділення. Задачі на знаходження невідомих — множника, діленого, дільника. Залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дій.

 

 

С.23-24,

№138-148

 1.  
 1.  

Властивості множення і ділення. Множення чисел на 0 і 1. Ділення на одиницю. Ділення нуля. Порядок дій. Задачі на 2-3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів

 

 

С.24-25,

№149-159

 1.  
 1.  

Множення і ділення числа на 10. Ділення рівних чисел. Задачі на 2-3 дії різних ступенів., які є комбінаціями простих задач вивчених видів.

 

 

С.26-27,

№160-173

 1.  
 1.  

Табличне  множення і ділення. Повторення вивченого.

 

 

 

 1.  
 1.  

Контрольна робота №1

 

 

 

 1.  
 1.  

Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок за темою. Тема

 

 

 

Нумерація чисел у концентрі «Тисяча» (10 годин)

 1.  
 1.  

Трицифрове число. Утворення трицифрового числа (101-199). Читання і запис трицифрових чисел. Задачі на 2-3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів

 

 

С.28-30,

№174-183

 1.  
 1.  

Утворення трицифрового числа. Читання і запис трицифрових чисел. Лічба сотнями. Порівняння сотень. Додавання і віднімання сотнями. Складання задачі за коротким записом.

 

 

С.30-31,

№184-193

 1.  
 1.  

Місце числа у натуральному ряді. Попереднє і наступне числа. Порівняння чисел на основі порядку їх слідування у натуральному ряді. Задачі на 2-3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів

 

 

С.32-33,

№194-204

 1.  
 1.  

Читання чисел, записаних у розрядній таблиці. Розряд сотень. Додавання і віднімання на основі розрядного складу чисел. Розв'язування складеної задачі

 

 

С.33-34,

№205-214

 1.  
 1.  

Розрядний склад числа. Запис числа у вигляді суми розрядних доданків. Визначення загальної кількості сотень, десятків, одиниць у трицифрових числах. Міліметр.

 

 

С.35-36,

№215-225

 1.  
 1.  

Додавання і віднімання на основі розрядного складу чи­сла. Одиниця вимірювання довжини — кілометр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини

 

 

С.37-38,

№226-237

 1.  
 1.  

Додавання і віднімання на основі розрядного складу чи­сла. Розв'язування і порівняння задач, що містят групу взаємопов'язаних величин. Знаходження периметра квадрата і прямокутника

 

 

С.39-40,

№238-247

 1.  
 1.  

Одиниця вимірювання маси — тонна. Співвідношення між одиницями вимірювання маси. Задачі на зведення до одиниці

 

 

С.40-41,

№248-258

 1.  
 1.  

Контрольна робота №2

 

 

 

 1.  
 1.  

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок по темі. Тема

 

 

 

Арифметичні дії з числами на основі нумерації. Усне додавання та віднімання круглих трицифрових чисел (18 годин)

 1.  
 1.  

Додавання і віднімання чи­сла 1 (170 + 1; 187-1). Попереднє і наступне числа у на­туральному ряді. Числові рівності і нерів­ності. Задачі на дві дії першого ступеня

 

 

С.42-43,

№259-268

 1.  
 1.  

Додавання на основі десяткового складу числа. Знахо­дження значення виразу при заданих значеннях змінної. Задачі на дві дії  першого ступеня

 

 

С.43-44,

№269-279

 1.  
 1.  

Віднімання на основі десяткового складу числа. Ознайомлення з групами взаємопов'язаних величин, які перебувають у пропорційній залежності: загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи

 

 

С.45-46,

№280-290

 1.  
 1.  

Додавання і віднімання на основі десяткового складу числа. Рівняння, у яких права частина подана числовим виразом. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці

 

 

С. 46-47,

№291-300

 

 1.  
 1.  

Порівняння сотень. Додавання і віднімання сотнями. Уявлення про нерівності зі змінною. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

 

 

С.48-49,

№301-310

 1.  
 1.  

Додавання і віднімання способом округлення. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

 

 

С.49,

№311-313

 1.  
 1.  

Додавання і віднімання круглих чисел. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

 

 

С.50,

№314-320

 1.  
 1.  

Усне додавання трицифрових чисел виду 240 + 430; Розширена задача на спосіб зведення до одиниці. Розв'язування задачі виразом

 

 

С.50-51,

№321-328

 1.  
 1.  

Усне віднімання трицифрових чисел виду 480 - 250. За­дача на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків. Самостійна робота. Тема

 

 

С.52-53,

№331-339

 1.  
 1.  

Усне додавання і віднімання трицифрових чисел виду 240 + 430; 480 - 250. Складання задачі за коротким записом. Розв'язування нерівностей

 

 

С.53-54,

№340-348

 1.  
 1.  

Додавання круглих чисел на основі правила додавання числа до суми. Задачі, що містять величини, які перебу­вають у пропорційній залежності: загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи.

 

 

С.55-56,

№349-357

 1.  
 1.  

Віднімання круглих чисел на основі правила віднімання числа від суми. Прості та складені іменовані числа. По­рівняння іменованих чисел. Задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач

 

 

С.56-57,

№358-366

 1.  
 1.  

Додавання круглих трицифрових чисел з переходом че­рез розряд виду 230 + 80. Розв'язування рівнянь. Скла­дені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

 

 

С.58-59,

№367-377

 1.  
 1.  

Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом че­рез розряд виду 230 - 80. Розв'язування рівнянь. Задачі на обчислення довжини сторонни прямокутника за відо­мим периметром і довжиною іншої його сторони

 

 

С.59-61,

№378-389

 1.  
 1.  

Закріплення віднімання круглих трицифрових чисел з переходом че­рез розряд виду 420 - 70.Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

 

 

С.61-62,

№390-400

 1.  
 1.  

Додавання і віднімання вивчених видів. Задачі на зна­ходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох до­данків.

 

 

С.63,

№401-409

 1.  
 1.  

Контрольна робота №3

 

 

 

 1.  
 1.  

Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання вивчених видів. Розв'язування задач. Повторення вивченого. Підсумок по темі. Тема

 

 

 

Письмове додавання й віднімання трицифрових чисел (13 годин)

 1.  
 1.  

Алгоритм виконання письмового додавання. Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд. Розпізнавання кола і круга за істотними ознаками.

 

 

С.64-65,

№410-419

 1.  
 1.  

Алгоритм виконання письмового віднімання. Письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через роз­ряд. Задачі на знаходження периметра прямокутника

 

 

С.66-67,

№420-429

 1.  
 1.  

Письмове додавання трицифрових чисел у випадку, коли сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10 десяткам. Складання задач на дві дії за поданим виразом.

 

 

С.68-69,

№430-438

 1.  
 1.  

Письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел із переходом через розряд. Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць

 

 

С.70-71,

№439-447

 1.  
 1.  

Письмове віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом.

 

 

С.72-73,

№448-456

 1.  
 1.  

Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел (з переходом через розряд).Прості та складені задачі.

 

 

С.74-75,

№457-465

 1.  
 1.  

Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел (з переходом через розряд).Прості та складені задачі.

 

 

С.74-75,

№457-465

 1.  
 1.  

Письмове додавання і віднімання двоцифрових і трицифрових чисел (з переходом через розряд).Прості та складені задачі на визначення тривалості подій, часу початку і часу закінчення події.

 

 

С.75-76,

№466-475

 1.  
 1.  

Перевірка правильності виконання дій додавання й віднімання двоцифрових і трицифрових чисел.

 

 

С.76-78,

№476-484

 1.  
 1.  

Закріплення письмових прийомів додавання й віднімання чисел у межах 1000. Розв’язування рівнянь, задач. Розпізнавання геометричних фігур на кресленні. Порівняння іменованого числа та суми іменованих чисел.

 

 

С.79-80,

№495-505

 1.  
 1.  

Контрольна робота №4.

 

 

 

 1.  
 1.  

Аналіз контрольної роботи. Усне і письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел. Рівняння, у яких один із компонентів є числовим виразом. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач.

 

 

С.81-82,

№506-516

 1.  
 1.  

Підсумковий урок за семестр. Тема

 

 

 

ІІ семестр

Арифметичні дії множення і ділення. Закони та властивості (14 годин)

 1.  
 1.  

 

Переставний закон множен­ня. Задачі на кратне порівняння добутків

 

 

С.83-84,

№517-524

 1.  
 1.  

 

Сполучний закон множення. Розв'язування простих задач способом складання рівнянь

 

 

С.85-86,

№525-534

 1.  
 1.  

Переставний і сполучний закони множення. Задачі, що містять величини, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість

 

 

С.86-87,

№535-544

 1.  
 1.  

 

Властивості множення і ділення на 1. Складені задачі на 2-3 дії, які е комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)

 

 

С.88-89,

№543-554

 1.  
 1.  

 

Властивості множення на нуль, нуля на число. Ділення нуля на число. Задачі на кратне порівняння двох часток

 

 

С.90,

№555-562

 1.  
 1.  

Ділення числа на рівне йому число. Задачі на різницеве порівняння двох часток. Творча робота над задачею

 

 

С.91-92,

№563-571

 1.  
 1.  

Множення і ділення на 10. Задачі на знаходження чет­вертого пропорційного

 

 

С.92-93,

№572-581

 1.  
 1.  

Множення і ділення на 10. Задачі на кратне порівняння двох добутків. Обернені до них задачі

 

 

С.93-94,

№582-588

 1.  
 1.  

 

Множення на 100. Розв'язування простих задач способом складання рівнянь

 

 

С.94-95,

№589-598

 1.  
 1.  

Ділення на 100. Задачі на подвійне зведення до одиниці

 

 

С.95-96,

№599-608

 1.  
 1.  

 

Множення і ділення на 10 і 100. Числові рівності та нерівності.  Істинні та хибні рівності й нерівності, складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого та другого ступенів)

 

 

С.97-98,

№609-617

 1.  
 1.  

 

Множення  круглого числа  на одноцифрове  (40-2; 400 • 2). Складені задачі на 2-3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

 

 

С.98-99,

№618-628

 1.  
 1.  

 

Ділення круглого числа на одноцифрове (40 : 2; 400 : 2). Складені задачі на 2-3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач Складання обернених задач до простих

 

 

С.100-101,

№629-640

 1.  
 1.  

Контрольна робота № 5

Тема

 

 

 

         Позатабличне множення і ділення: усні обчислення (35 годин)

 1.  
 1.  

 

Аналіз контрольної роботи. Ділення з остачею. Сутність ділення з остачею. Алго­ритм виконання ділення з остачею. Задачі на різницеве порівняння двох часток

 

 

С.101-103,

№641-650

 1.  
 1.  

 

Ділення з остачею. Властивість остачі. Задачі на подвійне зведення до одиниці

 

 

С. 10-104,

№651-659

 1.  
 1.  

 

Ділення з остачею. Перевірка ділення з остачею. Задачі на кратне порівняння двох добутків

 

 

С.104-106,

№660-668

 1.  
 1.  

 

Розподільний закон множен­ня відносно додавання. Порядок виконання дій у вира­зах. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивче­них видів  задач

 

 

С.106-108,

№669-677

 1.  
 1.  

 

Множення   двоцифрового   числа   на   одноцифрове (12 • 3). Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість

 

 

С.108-109,

№678-687

 1.  
 1.  

 

Множення одноцифрового числа на двоцифрове (3 • 15). Правило множення числа на суму. Задачі з даними, що перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість

 

 

С.110,

№688-695

 1.  
 1.  

 

Множення трицифрового числа на одноцифрове (240 • 3). Розв'язування рівнянь. Пропорційна залежність величин: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів

 

 

С.111-112,

№696-704

 1.  
 1.  

 

Множення трицифрового числа на одноцифрове (242 • 3). Рівняння, в яких один із компонентів є числовим вира­зом. Задачі на знаходження четвертого пропорційного

 

 

С.112-113,

№705-714

 1.  
 1.  

 

Множення одноцифрового числа на трицифрове (3 • 240). Розв'язування простих задач способом складання рівняння (алгебраїчний метод)

 

 

С.113-114,

№715-725

 1.  
 1.  

 

Множення одноцифрового числа на трицифрове (3 • 242). Розв'язування задач вивчених видів

 

 

С.114-115,

№735-742

 1.  
 1.  

 

Залежність результату множення від зміни одного з компонентів дії. Розв'язування задач вивчених видів.

 

 

С.115-117,

№735-742

 1.  
 1.  

 

Вивчені випадки множення двоцифрового і трицифро­вого числа на одноцифрове та множення одноцифрового числа на двоцифрове і трицифрове. Розв'язування задач вивчених видів. Самостійна робота

 

 

С.117-118,

№743-751

 1.  
 1.  

 

Контрольна робота № 6

Тема

 

 

 

 

 1.  
 1.  

 

Аналіз контрольної роботи. Правило ділення суми на число. Задачі з буквеними даними. Задачі на ділення суми на число

 

 

С. 118-119,

№752-760

 1.  
 1.  

 

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (26 : 2). Задачі на подвійне зведення до одиниці

 

 

С.119-120,

№71-769

 1.  
 1.  

 

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (48 : 3). Розв'язування  простих  задач  способом  складання рівняння (алгебраїчний метод)

 

 

С.120-122,

№770-779

 1.  
 1.  

 

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (39 : 3; 42 : 3). Задачі на подвійне зведення до одиниці

 

 

С.122,

№780-788

 1.  
 1.  

 

Ділення трицифрового числа на одноцифрове (112 : 7). Задачі з буквеними даними

 

 

С.123-124, №789-798

 1.  
 1.  

 

Вивчені випадки ділення двоцифрового і трицифро­вого числа на одноцифрове. Рівняння, в яких один з компонентів є числовим виразом/Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість

 

 

С.124,

№799-806

 1.  
 1.  

 

Ділення круглого числа на одноцифрове число (120 : 3). Задачі на розкриття змісту ділення

 

 

С.125,

№807-817

 1.  
 1.  

 

Ділення круглого числа на кругле

 (420 : 20). Задачі на ділення суми на число. Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість

 

 

С.126-127,

№81-827

 1.  
 1.  

 

Ділення круглого числа на кругле способом добору (90 : З0). Розв'язування задач вивчених видів

 

 

С.127-128,

№828-837

 1.  
 1.  

 

Ділення круглого числа на кругле способом добору (800 : 200). Задачі на знаходження четвертого про­порційного

 

 

С.128-129,

№838-847

 1.  
 1.  

 

Ділення круглого числа на кругле способом добору (180 : 60). Задачі на знаходження четвертого про­порційного. Тема

 

 

С.130,

№848-856

 1.  
 1.  

 

Вивчені випадки ділення круглого числа на кругле спосо­бом добору. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)

 

 

С.131,

№857-865

 1.  
 1.  

 

Ділення на двоцифрове число шляхом добору (51 : 17). Задачі па знаходження четвертого пропорційного

 

 

С.132-133,

№866-875

 1.  
 1.  

 

Ділення на двоцифрове число шляхом добору. Задачі на знаходження суми двох доданків з даними, позначеними буквами

 

 

С.133-134,

№876-884

 1.  
 1.  

 

Правило ділення числа на добуток двох чисел. Складені задачі на 2-4 дії першого і другого ступенів

 

 

С.134-135,

№885-893

 1.  
 1.  

 

Ділення на двоцифрове число шляхом послідовного ділення (64 : 16). Задачі на ділення суми на число

 

 

С.135-136

№894-903

 1.  
 1.  

 

Ділення на двоцифрове число шляхом послідовного ділення. Задачі на знаходження четвертого пропор­ційного

 

 

С.136

№904-913

 1.  
 1.  

 

Вивчені випадки ділення на двоцифрове число. Побудова прямокутника за допомогою креслярських інструментів. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)

 

 

С.137-138

№914-922

 1.  
 1.  

 

Залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дії. Складені задачі на 2-4 дії, які е комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів). Самостійна робота

 

 

С.138-139

№923-932

 1.  
 1.  

 

Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Пропорційна залежність величин: загальна місткість, місткість однієї посудини, кількість посудин

 

 

С.139-140

№933-942

 1.  
 1.  

Контрольна робота № 7

 

 

 

 1.  
 1.  

 

Аналіз контрольної роботи. Вивчені випадки множен­ня і ділення. Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Складені задачі на 2—4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів). Тема

 

 

С.141

№943-951

Частини (10 годин)

 1.  
 1.  

 

Поняття «частини» . Утворення частин способом ділення цілого на рівні частини й виділення однієї з них. Понят­тя про дріб, чисельник і знаменник дробу. Знаходжен­ня частини від числа. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач. (Арифметичні дії першого і другого ступенів)

 

 

С.142-145

 

№952-962

 1.  
 1.  

 

Утворення і запис частин. Визначення кількості частин у цілому. Складені задачі на 2—4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)

 

 

С.145-146

№963-972

 1.  
 1.  

 

Поняття   «чисельник»,   «знаменник».   Риска дробу як знак ділення. Розв'язування складених задач на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)

 

 

С.147-14

№973-981

 1.  
 1.  

 

Порівняння частин. Побудова кола (круга). Розв'язування складених задач на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)  

 

 

С.148-150

№982-993

 1.  
 1.  

Знаходження частини від числа. Одиниці вимірювання довжини, маси, часу. Задачі на знаходження частини від числа, які пов'язані з іменованими числами

 

 

С.150-151

№994-1003

 1.  
 1.  

 

Знаходження частини від числа. Задачі на знаходження частини від числа

 

 

С.152-153

№1004-1011

 1.  
 1.  

 

Знаходження числа за його частиною. Задачі на знахо­дження числа за його частиною

 

 

С.153-154

№1012-1021

 1.  
 1.  

 

Знаходження числа за його частиною. Задачі на знахо­дження числа за його частиною. Самостійна робота

 

 

С.155-156

№1022-1030

 1.  
 1.  

 

Повторення   і   закріплення   вивченого   про   части­ни. Розв'язування складених задач на 2—4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)

 

 

С.157-158

№1031-1039

 1.  
 1.  

 

Контрольна робота № 8 (Усні обчислення). Тема

 

 

 

Повторення вивченого за рік (10 годин)

 1.  
 1.  

Аналіз контрольної роботи. Повторення нумерації трицифрових чисел. Задачі на збільшення (зменшення) чи­сла на кілька одиниць. Порівняння іменованих чисел, поданих в одиницях довжини

 

 

С.159-160

№1-10

 1.  
 1.  

 

Читання і запис чисел у нумераційній таблиці. Розряд­ний склад числа. Запис числа у вигляді суми розрядних доданків. Загальна кількість одиниць, десятків, сотень у трицифровому числі. Задачі на 2-3 дії, які містять збільшення, зменшення числа на кілька одиниць

 

 

С.с.160-161

№11-20

 1.  
 1.  

 

Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Задачі на знаходження суми трьох доданків.

 

 

С.162-163

№21-30

 1.  
 1.  

 

Способи раціональних обчислень (множення і ділення на 5, 50) Взаємозв'язок між додаванням і відніманням. Рівняння. Розв'язування задач за допомогою рівнянь

 

 

С.163-164

№31-40

 1.  
 1.  

Взаємозв'язок між додаванням і відніманням. Рівняння. Розв'язування задач за допомогою рівнянь

 

 

С.164-165

№41-49

 1.  
 1.  

 

Додавання і віднімання іменованих чисел. Задачі, які пов'язані з пропорційними величинами: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів. Задачі на зве­дення до одиниці

 

 

С.165-167

№50-58

 1.  
 1.  

 

Додавання та віднімання вивчених видів. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків

 

 

С.167-168

№59-67

 1.  
 1.  

 

Письмове додавання і віднімання двоцифрових і три­цифрових чисел (з переходом через розряд). Периметр прямокутника. Складені задачі з буквеними даними

 

 

С.168-169

№68-77

 1.  
 1.  

 

Множення і ділення трицифрових чисел. Ділення з остачею. Властивість остачі.

 

 

 

С.171

№87-96

 1.  
 1.  

Підсумковий урок за рік

Тема

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 3 клас, Планування
Додано
9 грудня 2018
Переглядів
1158
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку