24 вересня о 18:00Вебінар: Використання елементів проєктної діяльності в умовах змішаного навчання

Календарне планування з природознавства в 5 класі

Про матеріал
Календарне планування з природознавства в 5 класі (Навчальна програма. Природознавство. 5 клас. - Наказ МОНУ від 07.06.2017 № 804)
Перегляд файлу

5 клас

Природознавство (70 годин, 2 години на тиждень)

 •             Коршевнюк Т.В. Природознавство. 5 кл.: підруч. для закладів загальної  середньої освіти/ Т.В. Коршевнюк, В.І. Баштовий; за заг. ред.   О.Г.Ярошенко.- 2-ге вид., доопрац.- Київ: Генеза, 2018. - 192 с.: іл.

 •             Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Природознавство.  5 клас. - Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

 

Да

та

Тема уроку

Прим.

 

 

 

 

Вступ.

 

1 

1 

 

 

Науки, що вивчають природу.

§1

2 

2 

 

 

Методи вивчення природи

 • Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів: енциклопедії, словники, довідники величин, атласи географічних карт, атласи-визначники рослин і тварин, науково-популярна література природознавчого змісту, хрестоматії з природознавства, Інтернет-ресурси тощо.

§2

 

3 

3 

 

 

Обладнання для вивчення природи.

 • Ознайомлення з простим обладнанням для природничонаукових  спостережень та дослідів.

§3

С.16

4 

4 

 

 

Значення природничо-наукових знань для людини

Організація спостережень  за тілами живої та неживої природи

С.16

5 

5 

 

 

Узагальнення знань.

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ І.

ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС

 

6 

6 

 

 

Тіла навколо нас. Характеристики тіла, їх вимірювання.

§4

7 

7 

 

 

 • Вимірювання  маси та розмірів різних тіл.

С.20

8 

8 

 

 

Речовини. Фізичні властивості речовин.  Властивості твердих тіл, рідин і газів

§5

9 

9 

 

 

Атоми і молекули. Дифузія.

§6

10 

10 

 

 

 • Дослідження залежності швидкості випаровування рідини від температури та площі поверхні.

С.28

11 

11 

 

 

Різноманітність речовин. Неорганічні та органічні речовини у найближчому оточенні людини

§7

12 

12 

 

 

Чисті речовини і суміші.

§8

13 

13 

 

 

Способи розділення сумішей.

 • Розділення сумішей фільтруванням.

§9

С.38

14 

14 

 

 

Явища природи. Фізичні явища, їх різноманітність. 

§10

15 

15 

 

 

Механічні та теплові явища

§11

16 

16 

 

 

Електричні та магнітні явища

§12

17 

17 

 

 

Звукові та світлові фізичні явища

§13

18 

18 

 

 

Хімічні явища, їх ознаки.

§14

19 

19 

 

 

Горіння. Гниття.   

§14

20 

20 

 

 

Узагальнення знань.

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ. ВСЕСВІТ

 

21 

21 

 

 

Небо і небесна сфера.

§15

22 

22 

 

 

Небесні світила. Видимі рухи світил.

§16

23 

23 

 

 

Поняття сузір’я. Значення зоряного неба в історії людства.

§17

24 

24 

 

 

 • Визначення найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба

С.66

25 

25 

 

 

Небесні тіла. Планети. Сонячна система. Відмінності між планетами. Зоря – самосвітне  небесне тіло. Відмінності між зорями.

§18

26 

26 

 

 

Міжзоряний простір. Зоряні системи — галактики.

§19

27 

27 

 

 

Всесвіт і його складові. 

§20

28 

28 

 

 

Астрономія – наука, що вивчає Всесвіт.

§21

29 

29 

 

 

Людина і Всесвіт. Методи та засоби астрономічних досліджень.

§22

30 

30 

 

 

С.82

31 

31 

 

 

Узагальнення знань.

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. ЗЕМЛЯ  – ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ.  

 

32 

32 

 

 

Тема 1. Земля як планета.  Форма і розміри Землі. Внутрішня будова Землі.

§23

33 

33 

 

 

Рухи Землі. Пори року.

§24

34 

34 

 

 

 • Дослідження нагрівання тіл (різних за кольором і прозорістю) променями Сонця

С.88

35 

35 

 

 

Місяць – супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення.

§25

36 

36 

 

 

Способи зображення Землі.

§26

37 

37 

 

 

 • Знаходження на карті та глобусі екватора, полюсів, меридіанів, півкуль, материків і частин світу; географічних об’єктів.

 

38 

38 

 

 

Ґрунт, його значення. Утворення ґрунту.

§27

39 

39 

 

 

Властивості ґрунту.  Догляд за ґрунтом.  

§28

40 

40 

 

 

Повітря – суміш газів. Властивості повітря. Значення повітря

§29

41 

41 

 

 

Вода на Землі. Властивості води. Три стани води. Кругообіг води.

§30

42 

42 

 

 

Вода – розчинник. Розчинні й нерозчинні речовини. Розчини в природі.

§31

43 

43 

 

 

Значення води у природі. Використання води людиною.

§32

44 

44 

 

 

 • Дослідження розчинності речовин (цукру, солі, лимонної кислоти, олії). Дослідження впливу різних температур на розчинення цукру (солі) у воді.

 

45 

45 

 

 

Узагальнення знань.

 

46 

46 

 

 

Тема 2. Планета Земля як середовище життя організмів. Організм і його властивості. Клітинна будова організмів.

§33

47 

47 

 

 

Різноманітність організмів: Рослини

§34

48 

48 

 

 

Різноманітність організмів: Тварини

§35

49 

49 

 

 

Гриби

§36

50 

50 

 

 

Бактерії

§37

51 

51 

 

 

Рослинний і тваринний світ своєї місцевості.

 • Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості

С.137

52 

52 

 

 

Умови життя на планеті Земля. Середовище життя. Чинники середовища. Вплив на організми  чинників неживої природи.

§38

53 

53 

 

 

 

54 

54 

 

 

Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища.  Різноманітність середовищ життя і пристосування організмів до життя в кожному з них.

§39

55 

55 

 

 

 • Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників.

С.173

56 

56 

 

 

Наземно-повітряне середовище, пристосування живих організмів до життя у ньому.

§40

57 

57 

 

 

Водне середовище життя. Пристосування організмів до   життя у воді.

§41

58 

58 

 

 

Ґрунтове середовище життя. Пристосування організмів до життя у ґрунті.

§42

59 

59 

 

 

Вплив на організми чинників живої природи. Взаємозв’язки між організмами.  Співіснування організмів. Угруповання організмів.

§43

60 

60 

 

 

Екосистеми. 

§44

61 

61 

 

 

Екскурсія (відповідно до місцевих умов)

 • до зоопарку, живого куточку, Будинку природи, краєзнавчого музею, на ферму тощо.

 

62 

62 

 

 

Узагальнення знань.

 

63 

63 

 

 

Тема 3. Людина на планеті Земля Людина – частина природи. Зв’язок людини з природою. Зміни в природі, що виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини. 

§45

64 

64 

 

 

Екологічні проблеми та їх розв’язування (збереження біологічного різноманіття,     боротьба зі знищенням лісів і опустелюванням, захист планети від забруднення різних видів).

§46

65 

65 

 

 

 • Дослідження екологічних проблем своєї місцевості.

 

66 

66 

 

 

Охорона природи. Червона книга України.

 • Складання Червоної книги своєї місцевості.

§47

С.185

67 

67 

 

 

Заповідники, заказники, національні парки та їх значення для збереження природи Землі.

§48

68 

68 

 

 

С.189

69 

69 

 

 

Узагальнення знань.

 

70 

70 

 

 

Повторення вивченого

 

 

 

 

всього

обов’язкові

Практичні роботи

2

2

Практичні заняття

-

11

 

Дослідження

-

5

 

Навчальний проект

-

4

4

 

1

doc
Додано
19 липня 2019
Переглядів
910
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку