2 грудня о 18:00Вебінар: Предмет «Захист України» у школі: теоретичні засади, цікаві ідеї, поради для дистанційного навчання

Календарне планування з російської мови

Про матеріал
Даний матеріал містить орієнтовне календарне планування з російської мови для учнів 5го класу. Відповідно до вимог навчання учнів з мов національних меншин. Для шкіл із навчанням українською мовою (початок вивчення з 1го класу)
Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 

УРОКІВ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

У 5-А, 5-Б, 5класах

 

Дата проведення

Тема уроку

 

 

 

 

І СЕМЕСТР

1

 

 

 

Місце російської мови серед інших мов в Україні

 

 

 

 

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

2

 

 

 

Звуки і букви. Слово і його звукова оболонка

3

 

 

 

Позначення літер на письмі. Алфавіт

4

 

 

 

Літери Ъ і Ь у російській мові. Їхнє значення

5

 

 

 

Літери е, ё, ю, я в російській мові. Їхнє значення

6

 

 

 

Правила вживання твердого знака і м’якого знака

7

 

 

 

Поняття про склад. Поділ слова на склади

8

 

 

 

Голосні звуки в сильних і  слабких позиціях: наголошені та ненаголошені голосні. Вимова голосних звуків і їх передання на письмі

9

 

 

 

Перевірне написання ненаголошених голосних у корені слова

10

 

 

 

Написання неперевірних ненаголошених голосних у корені слова

11

 

 

 

Контрольна робота з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» (1 частина): тестові завдання

12

 

 

 

Приголосні звуки. Дзвінкі та глухі приголосні в сильних і слабких позиціях: їхня вимова

13

 

 

 

Дзвінкі та глухі парні приголосні у слабких позиціях: їх передання на письмі

14

 

 

 

Тверді та м’які приголосні. Позначення на письмі м’якості приголосних

15

 

 

 

Використання на письмі м’якого знака для позначення м’якості

16

 

 

 

Вимова деяких звукових сполучень

17

 

 

 

Фонетичний розбір слова

18

 

 

 

Невимовні приголосні в корені слова

19

 

 

 

Написання літер о в корені слова після шиплячих

20

 

 

 

Написання літер и - ы після ц

21

 

 

 

Систематизація та узагальнення вивченого з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»

22

 

 

 

Контрольна робота з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» (2 частина): тестові завдання, аудіювання

 

 

 

 

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ЛЕКСИКОГРАФІЯ

23

 

 

 

Лексика. Поняття про слово. Лексичне значення слова

24

 

 

 

Однозначні і багатозначні слова. Пряме та переносне значення слова

25

 

 

 

Групи слів за значенням. Синоніми

26

 

 

 

Антоніми

27

 

 

 

Омоніми

28

 

 

 

Тематичні групи слів

29

 

 

 

Контрольна робота з теми «Лексикологія. Лексикографія»: тестові завдання

30

 

 

 

Контрольне списування

 

 

 

 

СКЛАД СЛОВА

31

 

 

 

Значущі частини слова – морфеми

32

 

 

 

Однокореневі слова

 

 

 

 

ІІ СЕМЕСТР

33

 

 

 

Значущі частини слова – морфеми. Однокореневі слова

 

 

 

 

ГРАМАТИКА. ОРФОГРАФІЯ. ОРФОЕПІЯ

34

 

 

 

Значущі частини слова. Основа та закінчення слова

35

 

 

 

Морфологія. Загальне поняття про частини мови, самостійні та службові

36

 

 

 

Іменник як частина мови. Значення іменників

37

 

 

 

Рід та число іменників

38

 

 

 

Відмінки іменників

39

 

 

 

Відмінкові закінчення іменників

40

 

 

 

Розділові знаки в реченнях зі звертаннями

41

 

 

 

Контрольна робота з теми «Склад слова», «Іменник»: тестові завдання, аудіювання

42

 

 

 

Прикметник як частина мови. Значення прикметників

43

 

 

 

Зміна прикметників за родами, відмінками, числами (у сполученні з іменниками)

44

 

 

 

Числівник як частина мови (практично і з опорою на українську мову)

45

 

 

 

Займенник як частина мови (практично і з опорою на українську мову)

46

 

 

 

Особові, присвійні, вказівні займенники

47

 

 

 

Дієслово (практично і з опорою на українську мову). Значення дієслова. НЕ з дієсловами

48

 

 

 

Неозначена форма дієслова. Розвиток мовлення. Творче списування

49

 

 

 

Форми минулого часу дієслів

50

 

 

 

Наголос у деяких дієсловах минулого часу. Розвиток мовлення. Тренувальний переказ

51

 

 

 

Дієслова теперішнього часу у 2-ій особі однини. Розвиток мовлення. Переклад слів та виразів з української мови російською

52

 

 

 

Дієслова теперішнього та майбутнього часів 3-ї особи. Вимовляння слів 3-ї особи множини

53

 

 

 

Прислівник (практично і з опорою на українську мову). Загальне поняття про прислівник. Наголошування деяких прислівників

54

 

 

 

Загальне поняття про прийменники. Прийменники просторового, часового та об’єктного значення

55

 

 

 

Загальне поняття про сполучники. Сполучники и, а, но

56

 

 

 

Частка НЕ (практично)

57

 

 

 

Контрольна робота з теми «Морфологія»: контрольне списування

 

 

 

 

СИНТАКСИС

58

 

 

 

Поняття про синтаксис та пунктуацію. Словосполучення. Виділення головного і залежного слова

59

 

 

 

Поняття про речення. Граматична основа речення

60

 

 

 

Прості та складні речення. Значення та інтонація складного речення

61

 

 

 

Поняття про другорядні члени речення. Роль другорядних членів у реченні

62

 

 

 

Поняття про другорядні члени речення. Роль другорядних членів у реченні

63

 

 

 

Види речень за метою висловлювання. Питальні речення з часткою ли. Логічний наголос. Розділові знаки в кінці речення

64

 

 

 

Розвиток мовлення. Відновлення, поширення і згортання речень, переставляння частин речення

65

 

 

 

Речення з однорідними членами, з’єднаними сполучниками і без сполучників. Інтонування перерахування. Кома при однорідних членах речення, не з’єднаних сполучниками, з одиночними сполучниками и (да)

66

 

 

 

Однорідні члени речення. Розвиток мовлення. Складання та оформлення плану прочитаного тексту

67

 

 

 

Значення та інтонування складного речення

68

 

 

 

Контрольна робота з теми «Синтаксис»: тестові завдання

69

 

 

 

Повторення вивченого в 5-ому класі матеріалу

70

 

 

 

Підсумкове заняття

 

docx
Пов’язані теми
Російська мова, Планування
Додано
20 жовтня 2019
Переглядів
1001
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку