Календарне планування з українськоїмови 4 клас

Про матеріал
Календарне планування вчителя початкових класів Богдюк Оксани Вікторівни з української мови 4 клас
Перегляд файлу

Українська мова (напис+малюнок калини). Для оформлення кабінету - Гвардейская общеобразовательная школа I-III ступеней 1                                                    Українська мова

                                                       За підручником М. Вашуленка,

                                                      О. Мельничайко, Н. Васильківської

                                                     (І семестр – 4 години на тиждень;

                                                       ІІ семестр – 3години на тиждень)

                                 Тема уроку

    Дата

 

                                                     І семестр
                                              Мова і мовлення

1.

Державний гімн України. Мова – жива скарбниця історії народу. (впр.1-5)

 

2.

Неперервне поповнення словникового складу мови. Старі й нові слова в мові. Сучасна українська мова. (впр.6-8)

 

3.

Усне і писемне мовлення. (впр.9-12)

 

4.

Культура мовлення і спілкування в різних мовленнєвих ситуаціях. Узагальнення знань і вмінь учнів із розділу «Мова і мовлення» (впр.13-17)

 

                                                    Текст

5.

Закріплення поняття про будову тексту. Тема і мета висловлювання. Заголовок. (впр.18-20).

 

6.

Слова, найважливіші для висловлення думки в реченні, тексті. Навчальний діалог. (впр.21-24)

 

7.

Засобами зв’язку речень у тексті. Редагування тексту. (впр.25-28)

 

8.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Твір на основі вражень від екскурсії «Краса осіннього лісу».

 

9.

  Поділ тексту на частини. Складання плану. Спостереження за роллю абзаців у тексті. (впр.29-32) .          

 

10.

Особливості змісту та побудови тексту – міркування. Складання тексту – міркування за поданим твердженням, доказом (доведенням) і висновком. (впр.33-36)

 

11.

Особливості текстів – описів. Мета цих текстів. Складання тексту- опису людини. Навчальний діалог. (впр.37-41)

 

12.

Порівняння художнього і наукового текстів. Складання тексту-міркування на тему «Чи можуть тварини спілкуватися?» (впр.42-45)

 

13.

Замітка до стінгазети. Колективне написання замітки на основі вражень від екскурсії. (впр.46-47)

 

14.

Вправляння у написанні листа. Навчальний діалог.

(впр.48-49)

 

15.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Переказ тексту «Ромашка».

 

16.

Особливості змісту та побудови есе. Узагальнення знань і вмінь учнів із розділу «Текст».

 

17.

Контрольна робота: списування.

  

  Тема

                                                  Речення

18.

Аналіз перевірної роботи. Види речень за метою висловлювання та інтонацією. (впр.50-53)

 

19.

Основа речення. Звязок слів у реченні. (впр.54-57)

 

20.

 Встановлення звязку слів у реченні. Складання речень за поданими схемами. (впр.58-62.)

 

21.

Однорідні члени речення. Головні і другорядні однорідні членах речення. Кома при однорідних членах речення. (впр.63-65)

 

22.

Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників (впр.66-69).

 

23.

Складання речень з однорідними членами речення. Узагальнення знань і вмінь учнів із розділу «Речення». (впр.70-73)

 

24.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Порівняльний опис «Береза і яблуня».

 

25.

Контрольна робота з мовної теми:  «Мова і мовлення». «Текст». « Речення».

 

   Тема

                     Слово. Значення слова. Частини мови

26.

Аналіз контрольної роботи. Слово. Значення слова. Складання речень. (впр.74-78)

 

27.

Будова слова. Добір спільнокореневих слів. Розбір слів за будовою (впр.79-83)

 

28.

Повторення вивченого про частини мови. Складання речень (впр.84-86)

 

                                                   Іменник

29.

Повторення вивченого про іменник. Ознаки іменника як частини мови. Значення, в яких уживаються іменники в мовлені. (впр.87-91)

 

30.

Іменники-синоніми, іменники-антоніми. Однозначні та багатозначні іменники. Пряме і переносне значення іменників. Навчальний діалог. (впр.92-96)

 

31.

Рід і число іменників. (впр.97-99)

 

32.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Обґрунтування вибору заголовку тексту.

 

33.

Відмінювання іменників. Початкова форма іменників. Складання тексту-розповіді. Письмо з пам′яті.        (впр.100-106)

 

34.

 

Розрізнення відмінків іменників з  однаковими закінченнями. Редагування тексту. (впр.107-110)

 

35.

Чергування кінцевих приголосних основи в іменниках різного роду в давальному і місцевому відмінках однини (впр.111-115)

 

36.

Чергування голосних у коренях іменників жіночого та чоловічого роду в однині. (впр.116-120)

 

37.

Закінчення іменників жіночого роду на – а (-я)в родовому відмінку однини. Поділ тексту на абзаци. (впр.121-124)

 

38.

Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини. Складання словосполучень.  (впр.125-128)

 

39.

Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини. (впр.129-133)

 

40.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Переказ тексту «Шкідливість куріння».

 

41.

Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на –р в орудному відмінку однини. Складання речень про професії. (впр.134-136)

 

42.

Правопис закінчень іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини. Порівняння сполучень іменників (впр.137-140)

 

43.

Правопис закінчень іменників у множині. Таблиця відмінювання іменників у множині. Складання усної розповіді про тварин у зоопарку. (впр.141-146)

 

44.

Уживання іменників із прийменниками в різних відмінках. Узагальнення і систематизація знань і вмінь учнів із розділу «Іменник» (впр.147-150)

 

45.

Контрольна робота: письмовий переказ «Розумний їжак».

 

   Тема

                                          Прикметник

46.

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого про прикметник як частину мови. Роль прикметників у мовленні. (впр.151-154)

 

47.

Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми та багатозначні прикметники. Пряме і переносне значення прикметників. (впр.155-159)

 

48.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Розповідь з обґрунтуванням власної думки.

 

49.

Вживання прикметників у художніх і науково-популярних текстах. Порівняння текстів. (впр.160-162)

 

50.

Вправи на доцільне використання прикметників у мовленні. Спостереження за виражальними можливостями прикметників-антонімів у народних прислів′ях.      (впр.163-167)

 

51.

Порівняння прикметників та іменників. Зв′язок прикметників з іменниками в реченні. Складання усної розповіді про прикметник за поданим планом.        (впр.168-170)

 

52.

Визначення роду і числа прикметників у сполученні з іменниками. (впр.171-173)

 

53.

Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками. Правопис відмінкових закінчень прикметників в однині. (впр.174-178)

 

54.

Визначення відмінків прикметників у реченні.

(впр.179-181)

 

55.

Вправи на визначення відмінка прикметників (у реченнях) за закінченням та відмінками іменника. Навчальний діалог. (впр.182-186)

 

56.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Переказ тексту «Турботливий носоріг».

 

57.

Вимова і правопис прикметників із суфіксами –ськ-, -зьк-, -цьк- . (впр. 187-191)

 

58.

Уживання знака м′якшення (ь) перед закінченням прикметників. (впр.192-195)

 

59.

Вживання прикметників для всебічної характеристики предметів. Написання тексту за поданими зачином і опорними словами. (впр.196-199)

 

60.

Вживання прикметників для всебічної характеристики предметів. Усний опис картини природи. (впр.200-201)

 

61.

Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду. (впр.202-205)

 

62.

Контрольна робота: складання діалогу.

 

63.

Відмінювання прикметників у множині. Вживання різних відмінкових форм прикметників у множині. (впр.206-212).

 

64.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Переказ тексту «Джерельце взимку».

 

65.

Контрольна робота: диктант (за завданнями адміністрації школи).

 

66.

Аналіз контрольної роботи. Письмовий переказ тексту «Вічнозелена гостя». Узагальнення і систематизація знань і вмінь учнів із розділу «Прикметник». (впр.213-215)

 

 

   Тема

                                                   ІІ семестр

                                                   Числівник

67.

Числівник як частина мови. (впр.216-219)

 

68.

Спостереження за функціональною роллю числівників у мовленні. Написання оголошення. (впр.220-223)

 

69.

Практичне ознайомлення з формами родового відмінка числівників 50, 60, 70, 80. Складання речень із числівниками. (впр.224-226)

 

70.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Власна оцінка поведінки героїв прочитаного тексту «Дражнилка».

 

71.

Узагальнення і систематизація знань і вмінь учнів із розділу «Числівник». Складання усної розповіді про ластівку за фотоілюстраціями та запитаннями.        (впр.227-230).

 

                                                   Займенник

72.

Займенник як частина мови. Складання тексту-розповіді про займенник. (впр.231-234)

 

73.

Особові займенники. Складання речень за малюнками. (впр.235-239)

 

74.

Вживання особових займенників у текстах. Складання кінцівки твору. (впр.240-243)

 

75.

Відмінювання особових займенників. Складання речень зі словами ввічливості. (впр.244-250)

 

76.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Докладний переказ тексту «Життя в зимовому лісі».

 

77.

Написання займенників із прийменниками. Форми займенників у 3-ій особі однини і множини в орудному відмінку. (впр.251-255)

 

78.

Роль займенників у текстах. Узагальнення і систематизація знань і вмінь учнів із розділу «Займенник». (впр.256-260)

 

79.

Контрольна робота з мовної теми: «Числівник». «Займенник».

 

  Тема

                                                 Дієслово

80.

Аналіз контрольної  роботи. Повторення вивченого про дієслово. Роль дієслів у реченні. (впр.261-264)

 

81.

Дієслова – синоніми і дієслова-антоніми. Пряме і переносне значення дієслів. (впр.265-269)

 

82.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Твір-міркування «Чому я люблю Батьківщину».

 

83.

Побудова речень з однорідними присудками. Доповнення тексту казки дієсловами. (впр.270-274)

 

84.

Роль дієслів у текстах-розповідях і текстах-описах. (впр.275-278)

 

85.

Неозначена (початкова) форма дієслова. Робота з прислів′ями і приказками. (впр.279-281)

 

86.

Змінювання дієслів за часами. Складання речень із різними часовими формами дієслів. (впр.282-285)

 

87.

Змінювання дієслів за числами. (впр.286-289)

 

88.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Стислий переказ тексту «Дві груші й одна».

 

89.

Дієслова теперішнього часу. Змінювання дієслів теперішнього часу за числами. Дієслова, вжиті у переносному значенні. (впр.290-294)

 

90.

Дієслова майбутнього часу. Змінювання дієслів майбутнього часу за числами. (впр.295-298)

 

91.

Дієслова минулого часу. Змінювання дієслів минулого часу за числами. (впр.310-314)

 

92.

Дієслова на –ся. Вимова і правопис дієслів на –ся. (впр.315-318)

 

93.

Повторення вивченого про дієслово. Розбір дієслова як частини мови. Узагальнення і систематизація знань і вмінь із розділу «Дієслово». (впр.319-322)

 

94.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Творчий переказ тексту «Правда буває гірша за неправду».

 

95.

Контрольна робота: диктант.

 

                                                 Прислівник

96.

Аналіз перевірної роботи. Прислівник як частина мови. (впр.323-325)

 

97.

Роль прислівників-синонімів у мовленні. Складання письмової розповіді про веселку. (впр.325-327)

 

98.

Роль прислівників-антонімів у мовленні. (впр.328-331)

 

99.

Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками. Складання усного висловлювання за поданим початком. (впр.332-335)

 

100.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Вибірковий переказ тексту «В гостях у весни».

 

101.

Роль однорідних членів речення, виражених прислівниками. Усне продовження казки. (впр.336-338)

 

102.

Роль прислівників у художніх та науково-попурярних текстах. Складання письмового опису ранньоквітучої рослини (на вибір). (впр.339-341)

 

103.

Правопис найуживаніших прислівників. Робота з афоризмами і народними прикметниками. (впр.342-345)

 

104.

Порівняльна характеристика прислівників з іншими частинами мови. Узагальнення і систематизація знань і вмінь учнів із розділу «Прислівник». (впр.346-350)

 

105.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Твір з обґрунтуванням власної думки «Моя улюблена телепередача».

 

 

106.

Контрольна робота з мовної  теми «Дієслово». «Прислівник».

 

  Тема

                              Повторення вивченого в 1-4 класах

107.

Аналіз контрольної  роботи. Повторення вивченого про текст, основну думку тексту, заголовок. (впр.351-353)

 

108.

Повторення вивченого про звуки мовлення, позначення їх буквами. Звуко-буквений аналіз слів. Усний твір. (впр.354-358)

 

109.

 Повторення вивченого про спільнокореневі слова, будову слів. Складання розповіді за поданими словами. (впр.359-362)

 

110.

Повторення вивченого про частини мови. Розбір речень за частинами мови. (впр.363-366)

 

111.

 Контрольна робота: диктант.

 

112.

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого про види речень за метою висловлювання та інтонацією. Однорідні члени речення (впр.367-373)

 

113.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Твір з обґрунтуванням своєї думки «Моя заповітна мрія».

 

114.

Державна підсумкова атестація.

 

115.

Повторення вивченого про функціональне значення в мовленні різних частин мови. (впр.374-378)

 

116.

Повторення вивченого про зв′язок слів у реченні. Виконання навчальних і контрольних завдань.       (впр.379-381)

 

117.

Контрольна робота: списування

 

118.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Докладний переказ тексту «Біла пір՚їнка».

 

119.

Узагальнення знань учнів. Складання усної розповіді про літні канікули. Виконання навчальних і контрольних завдань. Підсумок за рік.

 

 

   Тема

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Українська мова, 4 клас, Планування
НУШ
Додано
31 жовтня 2019
Переглядів
1098
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку