Календарне планування з української мови для 3 класу за оновленою програмою. І-ІІ семестр 2018-2019 н.р. за підручником М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун.

Про матеріал

Календарне планування з української мови для 3 класу за оновленою програмою. І-ІІ семестр 2018-2019 н.р. за підручником М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун.

Перегляд файлу

1


 

 

Українська мова

№ уроку

(за підручником за підручником М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун

)

І семестр

4 години на тиждень

Примітка

ДАТА

з/п

в темі

П

Ф

 

 

 

 

 

МОВА  І  МОВЛЕННЯ (3 години)

 

 

 1.  
 1.  

Мова — найважливіший засіб спілкування 

5–6

 

 

 1.  
 1.  

Рідна та державна мова 

6–8

 

 

 1.  
 1.  

Культура усного і писемного мовлення. Слова ввічливості 

8–9

 

 

ТЕКСТ (13 годин)

 1.  
 1.  

Текст і його ознаки. Заголовок тексту 

10–11

 

 

 1.  
 1.  

Змістовний зв’язок між частинами тексту 

11–12

 

 

 1.  
 1.  

Абзац. Роль абзаців у тексті 

13–15

 

 

 1.  
 1.  

Спостереження за найголовнішими ознаками художніх, науково-популярних та ділових текстів

15–19

 

 

 1.  
 1.  

Урок розвитку зв’язного мовлення №1

Написання правил на тему «Поведінка в осінньому лісі»

 

 

 

 1.  
 1.  

План тексту 

19–21

 

 

 1.  
 1.  

Текст-розповідь.  Тема і мета висловлювання 

21–23

 

 

 1.  
 1.  

Текст-опис. Тема і мета висловлювання 

23–25

 

 

 1.  
 1.  

Текст-міркування.  Тема і мета висловлювання 

25–26

 

 

 1.  
 1.  

Ознайомлення з жанром есе 

без підр.

 

 

 1.  
 1.  

Контрольна робота. Списування

 

 

 

 1.  
 1.  

Аналіз контрольної роботи. Засоби змістовного зв’язку між реченнями у тексті (слова він, воно, вона, цей, це, той, та, те; лексичні повтори, близькі за значенням слова)

без підр.

 

 

 1.  
 1.  

Урок розвитку зв’язного мовлення №2

Робота з деформованим текстом

Тема

 

 

 

РЕ ЧЕННЯ (10 годин)

 1.  
 1.  

Закріплення й узагальнення вивченого про речення в 1 і 2 класах

27–28

 

 

 1.  
 1.  

Речення за метою висловлювання 

29–30

 

 

 1.  
 1.  

Речення окличні та неокличні. Інтонування речень під час голосного читання, зв’язних висловлювань та усного діалогу

31–32

 

 

 1.  
 1.  

Звертання, розділові знаки при них. Використання у ролі звертань форм кличного відмінка

32–33

 

 

 1.  
 1.  

Головні члени речення. Зв’язок слів у реченні 

34–36

 

 

 1.  
 1.  

Зв’язок слів у реченні. Поняття про словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні

36–38

 

 

 1.  
 1.  

Повторення і закріплення вивченого.

 

 

 

 1.  
 1.  

Урок розвитку зв’язного мовлення №3

Робота з деформованим текстом

 

 

 

 1.  
 1.  

Контрольна робота. Діалог.

 

 

 

 1.  
 1.  

Аналіз контрольної роботи. Побудова речень. Поширення речень за питаннями

Тема

 

 

 

СЛОВО .  ЗНАЧЕННЯ  СЛОВА (9 годин)

 1.  
 1.  

Значення слів. Пряме й переносне значення слів 

39–40

 

 

 1.  
 1.  

Багатозначність слів

40–42

 

 

 1.  
 1.  

Найуживаніші омоніми (без уживання терміна) 

43–44

 

 

 1.  
 1.  

Синоніми. Роль синонімів у тексті 

44–45

 

 

 1.  
 1.  

Урок розвитку зв’язного мовлення №4

Складання художнього тексту за початком і сюжетними малюнками

 

 

 

 1.  
 1.  

Антоніми 

45–47

 

 

 1.  
 1.  

Контрольна робота. Перевірка мовних знань і вмінь з теми «Текст»,  «Речення», «Слово»

 

 

 

 1.  
 1.  

Аналіз контрольної роботи. Ознайомлення з найпоширенішими фразеологізмами. Незнайомі слова в тексті, з’ясовування їх значення. Культура мовленнєвого слова і розрізнення літературної лексичної норми та ненормативної лексики (діалектизмів, суржику, русизмів)

Тема

47-49

 

 

 1.  
 1.  

Урок розвитку зв’язного мовлення №5

Складання інструкції « Як зробити рамку для фотографії»

 

 

 

БУДОВА  СЛОВА (25 годин)

 1.  
 1.  

Поняття про закінчення. Роль закінчення як частини слова, за допомогою якої змінюється форма слова (без уживання терміна) на прикладах із різних частин мови

50–51

 

 

 1.  
 1.  

Основа слова. Частини основи 

52–53

 

 

 1.  
 1.  

Корінь слова. Спільнокореневі слова 

54–55

 

 

 1.  
 1.  

Добір спільнокореневих слів 

55–56

 

 

 1.  
 1.  

Чергування голосних [о], [а] з [і] у коренях слів 

56–57

 

 

 1.  
 1.  

Чергування приголосних звуків [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] і [з’], [ц’], [с’]

58–59

 

 

 1.  
 1.  

Вимова та правопис  слів із ненаголошеними [е], [у] у корені слова, що перевіряються наголосом

59–60

 

 

 1.  
 1.  

Урок розвитку зв’язного мовлення №6

Листи

 

 

 

 1.  
 1.  

Перевірка слів із ненаголошеними [е], [и] в корені слова 

60–61

 

 

 1.  
 1.  

Поняття «орфограма».  Написання ненаголошених  голосних звуків [е], [и] у корені слова

61–62

 

 

 1.  
 1.  

Вимова та правопис  слів із ненаголошеними [е], [и] у корені слова, що не перевіряються наголосом

63–64

 

 

 1.  
 1.  

Слова із ненаголошеними голосними [е], [и] у корені слова, що не перевіряються наголосом

64–65

 

 

 1.  
 1.  

Правопис слів з ненаголошеними голосними. Закріплення вивченого

65–66

 

 

 1.  
 1.  

Контрольна робота. Диктант

Тема

 

 

 

 1.  
 1.  

Аналіз контрольної роботи.Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними (парні і непарні)

67–72

 

 

 1.  
 1.  

Урок розвитку зв’язного мовлення №7

Написання привітання (запрошення)

 

 

 

 1.  
 1.  

Правило перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті

72–74

 

 

 1.  
 1.  

Префікс. Словотворча роль префіксів. Творення слів із найуживанішими префіксами

76–78

 

 

 1.  
 1.  

Префікси, співзвучні з прийменниками 

78–79

 

 

 1.  
 1.  

Правопис префіксів роз-, без-. Перенос слів з префіксами 

79–80

 

 

 1.  
 1.  

Спостереження за збігом однакових приголосних звуків на межі префікса і кореня

81–82

 

 

 1.  
 1.  

Контрольна робота. Письмовий переказ

 

 

 

 1.  
 1.  

Аналіз контрольної роботи. Практичне ознайомлення з написанням префіксів з- (с-) 

82

 

 

 1.  
 1.  

Урок розвитку зв’язного мовлення №8

Навчальний переказ

 

 

 

 1.  
 1.  

Правопис слів з префіксами з- (с-). Підсумковий урок за І семестр

Тема

83

 

 

 

 

 

ІІ семестр

3 години на тиждень

Будова слова (8 годин)

Продовження

 1.  
 1.  

Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї

83–84

 

 

 1.  
 1.  

Перенос слів із префіксами 

85–86

 

 

 1.  
 1.  

Суфікс. Роль суфіксів у слові 

87–88

 

 

 1.  
 1.  

Визначення суфіксів у словах  Творення слів із найуживанішими суфіксами 

88–90

 

 

 1.  
 1.  

Збіг однакових приголосних звуків на межі кореня та суфікса 

90–91

 

 

 1.  
 1.  

Урок розвитку зв’язного мовлення №9

Написання переказу за колективно складеним планом

 

 

 

 1.  
 1.  

Контрольна робота. Перевірка мовних знань і вмінь з теми «Будова слова»

 

 

 

 1.  
 1.  

Аналіз контрольної роботи. Повторення і закріплення вивченого 

Тема

92–94

 

 

ЧАСТИНИ  МОВИ (38 годин)

 1.  
 1.  

Повторення знань про різні частини мови: іменник, прикметник, дієслово. Службові слова. Роль службових слів у реченні

95–98

 

 

 1.  
 1.  

Спільнокореневі слова, що належать до різних частин мови 

98–99

 

 

 1.  
 1.  

Іменник як частина мови 

100–103

 

 

 1.  
 1.  

Урок розвитку зв’язного мовлення №10

Складання тексту за поданим початком, кінцівкою та ілюстраціями

 

 

 

 1.  
 1.  

Іменники — власні та загальні.  Велика буква у власних іменниках

104–105

 

 

 1.  
 1.  

Поняття предметності 

107–109

 

 

 1.  
 1.  

Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній 

110–111

 

 

 1.  
 1.  

Рід іменників 

113–114

 

 

 1.  
 1.  

Змінювання іменників за числами: однина та множина 

115–116

 

 

 1.  
 1.  

Урок розвитку зв’язного мовлення №11

Удосконалення змісту та форми написаного тексту. Відповідність тексту його темі

 

 

 

 1.  
 1.  

Змінювання іменників за числами 

116–117

 

 

 1.  
 1.  

Змінювання іменників за відмінками 

117–120

 

 

 1.  
 1.  

Повторення і закріплення вивченого 

121–122

 

 

 1.  
 1.  

Контрольна робота. Диктант

 

 

 

 1.  
 1.  

Аналіз контрольної роботи. Прикметник як частина мови 

Тема

123–124

 

 

 1.  
 1.  

Урок розвитку зв’язного мовлення №12

Складання тексту -опису «Соняшник»

 

 

 

 1.  
 1.  

Зв’язок прикметників з іменниками 

124–125

 

 

 1.  
 1.  

Уживання прикметників у прямому і переносному значенні 

125–126

 

 

 1.  
 1.  

Прикметники-антоніми. Прикметники-синоніми 

127–128

 

 

 1.  
 1.  

Уживання прикметників у загадках 

128–129

 

 

 1.  
 1.  

Уживання прикметників в описах 

130–131

 

 

 1.  
 1.  

Урок розвитку зв’язного мовлення №13

Написання тексту-міркування на основі тексту-розповіді

 

 

 

 1.  
 1.  

Змінювання прикметників за родами в сполученні з іменниками 

131–132

 

 

 1.  
 1.  

Змінювання прикметників за родами 

132–133

 

 

 1.  
 1.  

Родові закінчення прикметників 

133–135

 

 

 1.  
 1.  

Контрольна робота. Списування

 

 

 

 1.  
 1.  

Аналіз контрольної роботи. Змінювання прикметників за числами в сполученні з іменниками 

Тема

137–140

 

 

 1.  
 1.  

Урок розвитку зв’язного мовлення №14

Написання переказу за прочитаним твором без зачину і кінцівки

 

 

 

 1.  
 1.  

Дієслово як частина мови

140–142

 

 

 1.  
 1.  

Зв’язок дієслова з іменником у реченні 

142–143

 

 

 1.  
 1.  

Дієслова-антоніми 

144–147

 

 

 1.  
 1.  

Дієслова-синоніми 

147–148

 

 

 1.  
 1.  

Змінювання дієслів за часами 

148–150

 

 

 1.  
 1.  

Урок розвитку зв’язного мовлення №15

Складання висловлювання про прочитаний твір

 

 

 

 1.  
 1.  

Змінювання дієслів за часами 

150

 

 

 1.  
 1.  

Написання не з дієсловами 

154–158

 

 

 1.  
 1.  

Контрольна робота. Перевірка мовних знань і вмінь з теми «Частини мови»

 

 

 

 1.  
 1.  

Аналіз контрольної роботи. Закріплення й узагальнення вивченого.

Тема

160–162

 

 

ПОВТОРЕННЯ (7 годин)

 1.  
 1.  

Мова і мовлення. Текст.

163–165

 

 

 1.  
 1.  

Речення. Слово. Будова слова 

166-167

 

 

 1.  
 1.  

Урок розвитку зв’язного мовлення №16

Складання розповіді на тему «Мої літні канікули»

 

 

 

 1.  
 1.  

Контрольна робота.  Диктант

 

 

 

 1.  
 1.  

Аналіз контрольного диктанту.

167–168

 

 

 1.  
 1.  

Частини мови. 

 

 

 

 1.  
 1.  

Підсумковий урок за рік.

Тема

 

 

 

 

docx
Додано
9 грудня 2018
Переглядів
4637
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку