Календарне планування з української мови для учнів 3 класу 2 семестр

Про матеріал
За підручником М.Вашуленко та зошит з розвитку мовлення " Подружися зі словом"( К.І.Пономарьова) за оновленою програмою.
Перегляд файлу

 

 

Частини мови. Загальне поняття

 

 

63

Спостереження за словами, що відповідають на питання хто? що? який? яка? яке? які? що робить? що роблять? скільки? котрúй? котрá? котрé? котрí? де? коли? як?, а також за службовими словами, до яких не можна поставити питання (і, та, на, від, до, але тощо). Розпізнавання таких слів.(впр. 259—262)

 

 

64

Розвиток  мовлення . Написання листа з попереднім складанням плану

 

 

65

Словниково-логічні вправи на розрізнення слів за родови­ми і видовими ознаками та за смисловими групами в межах кожної частини мови.  (впр.  263-266)

 

 

66

Спостереження і добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови, розрізнення їх за питаннями, значенням, роллю в реченні та за граматичним і смисловим зв’язком з іншими словами (в межах словосполучень і речень).(впр. 267-275)

 

 

 

Іменник

 

 

67

Загальне поняття (питання, значення, роль та зв’язок з іншими словами в реченні за допомогою закінчень та прийменників).Іменники, що означають назви істот (хто?), та іменники, які означають назви неістот (що?).(впр. 276-283)

 

 

68

Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках. (впр. 284-287)

 

 

69

Розвиток  мовлення . Твір про свої враження від свята

 

 

70

Закріплення навичок правопису власних імен і загальних іменників. (впр. 288-293)

 

 

71

Формування поняття предметності на прикладах іменників, які означають опредмечені якості (утворених від прикметників). (впр. 294-297)

 

 

72

Формування поняття предметності на прикладах іменників, які означають опредмечені дії (утворених від дієслів) (впр.298-303)

 

 

73

Рід іменників (чоловічий, жіночий, середній).  Віднесення слова до одного з родів. (впр. 304-307)

 

 

74

Вправи на визначення роду іменників. Родові закінчення іменників. Віднесення слова до одного з родів. (впр. 308-312)

 

 

75

Розвиток  мовлення .Письмовий переказ тексту за складеним планом

 

 

76

Змінювання іменників за числами (однина і множина).(впр. 313-317)

 

 

77

Іменники, що вживаються лише в однині або лише у мно­жині. Вправи на змінювання іменників за числами. (впр. 318-321)           

 

 

78

Практичне ознайомлення з відмінками іменника (назви відмінків, відмінкові питання). Спостереження за змінюванням (у таблиці) іменників за відмінками. Форма слова.(впр. 322-325)

 

 

79

Роль іменників у реченні. Зв'язок іменників з іншими сло­вами в реченні за допомогою закінчень та прийменників.(впр. 326-330)

 

 

80

Контрольна робота .Перевірка мовних знань, умінь і навичок   «Іменник»

 

 

81

Розвиток мовлення . Твір з елементами опису 

 

 

 

                        Прикметник

 

 

82

Аналіз перевірної роботи. Загальне поняття (питання, значення, роль у реченні). (впр. 331-335)

 

 

83

 Встановлення зв’язку прикметників з іменниками за допомогою питань від іменника до прикметника. Спостереження за вживанням прикметників у загадках.(впр. 336-345)

 

 

84

Розвиток  мовлення .  Письмовий переказ тексту за складеним планом 

 

 

85

Змінювання прикметників за числами.  (впр. 346-355) 

 

 

86

Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників: -ий, -ій, -а, -я, -е, -є. (впр. 356-359)

 

 

87

Вправи на визначення роду і числа прикметників за відповід­ними   іменниками.   Прикметники-синоніми   і   прикметники-антоніми. (впр. 360-364)

 

 

88

Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Використання їх у зв’язних висловлюваннях. Розбір прикметника як частини мови. (впр.365-368)

 

 

89

Вживання прикметників у прямому і переносному значен­нях.  Спостереження за влучним уживанням прикметників у тексті, зокрема в описах, розмірковування над тим, з якою метою вони дібрані автором. (впр. 369-373)

 

 

90

Розвиток  мовлення . Твір за складеним планом

 

 

91

Спостереження за вживанням прикметників у загадках.
Вибір з-поміж поданих прикметників тих, що найточніше характеризують персонажів, події, явища. (впр. 374-378)

 

 

92

Вправи на засвоєння різних форм прикметників у сполученні з іменниками. Закріплення знань учнів про прикметник як частину мови.  (впр. 379-387)

 

 

93

Контрольна робота : диктант

 

 

 

                              Дієслово

 

 

94

Аналіз перевірної роботи. Загальне поняття про дієслово( питання, роль у реченні). Зв'язок дієслова з іменником у реченні. (впр. 388-391)

 

 

95

Розвиток  мовлення. Твір – розповідь за складеним планом

 

 

96

Розпізнавання дієслів у реченнях. Спостереження за роллю дієслів  у реченнях  і текстах. (впр. 392-394)

 

 

97

Спостереження за влучним добором дієслів автором тексту для змалювання подій, явищ. Вибір із даних дієслів тих, що найвиразніше передають думку, відповідають меті й типу висловлювання. (впр.395-398)

 

 

98

Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми.Удосконалення висловлювань шляхом добору дієслівних синонімів.(399-407) 

 

 

99

Вживання дієслів у переносному значенні.(впр. 408-412)

 

 

100

Контрольна робота: списування .

 

 

101

Розвиток  мовлення .Опис науковий і художній

 

 

102

 Спостереження за вживанням дієслів у мовленні. Закріплення знань і вмінь, пов'язаних із лексико -логічними значеннями дієслів (впр. 413-417)

 

 

103

Змінювання дієслів за часами. Вправи на розпізнавання часових форм дієслова у тексті. Використання їх у власному мовленні.  (впр. 418-426)  

 

 

104

Дієслова, що означають завершену і незавершену дію.(впр. 427-433).  

 

 

105

Вправи на творення і вживання дієслів теперішнього, минулого і майбутнього часу у власних висловлюваннях.(впр. 434-440)

 

 

106

Розвиток мовлення .  Чи все ми знаємо про тварин?

 

 

107

Правило написання не з дієсловами. Використання дієслів з не в монологічному та діалогічному мовленні. (впр. 441—445)  

 

 

108

Закріплення знань учнів про дієслово як частину мови, про часові форми дієслова. Узагальнення знань учнів  (впр. 446-449)

 

 

1о9

Контрольна  робота. Перевірка мовних знань, умінь і навичок «Дієслово»

 

 

 

               Повторення вивченого за рік

 

 

110

Повторення вивченого про звуки і букви.Позначення м’якості  приголосних звуків перед знаком м’якшення.  (впр. 450—456).

 

 

111

Контрольна робота : диктант

 

 

112

Розвиток мовлення.Письмовий переказ тексту

 

 

113

Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про текст.  (впр. 457-461)

 

 

114

Повторення вивченого про части­ни мови. Складання речень за малюнком (впр. 462—466).

 

 

115

Повторення вивченого матеріалу (впр. 467—469).

 

 

116

Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумковий урок за рік

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Українська мова, Планування
Додано
15 січня
Переглядів
99
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку