Розробка інструментарію сформованості соціальної компетентності учнів.

Про матеріал

Дана розробка спрямована на обмін знаннями та уміннями, обмін досвідом навчання і виховання.

Демонструються форми та методи роботи спрямовані на формування соціальної компетентності учнів.

Перегляд файлу

Розробка  Іструментарію  моніторингу

сформованості  соціальної  компетентності  учнів

Майстер-клас

 

Савченко Г. В., учитель історії Жовтоолександрівської ЗШ І-ІІІ ст.,

Савченко О. Ю., учитель географії Жовтоолександрівської ЗШ І-ІІІ ст.

 

Мета: - визначення ролі вчителів географії та історії у формуванні соціальної компетентності учнів;

- удосконалення професійно-педагогічних умінь учителів із впровадження сучасних технологій, що впливають на формування соціальної компетентності школярів;

- опрацювання методів і прийомів, які є ефективними інструментами моніторингу сформованості соціальної компетентності учнів на прикладі теми «Безробіття в Україні: причини та шляхи його подолання».

Обладнання: презентація досвіду роботи над проблемою «Розробка інструментарію моніторингу сформованості соціальної компетентності учнів», екран, проектор, роздатковий матеріал для 5-ти змішаних груп.

Хід майстер-класу

 1. Привітання учасників заняття та їх мотивація.

Добрий день, шановні колеги! Сьогодні ми, вчителі історії та географії Жовтоолександрівської ЗШ І-ІІІ ступенів Савченко Геннадій Вікторович та Савченко Оксана Юріївна пропонуємо Вам взяти участь у майстер-класі «Розробка інструментарію моніторингу сформованості соціальної компетентності учнів».

Навчальні дисципліни шкільної географічної та історичної освіти   формують у молоді комплексне уявлення про Землю як планету людей, виховують патріотизм і любов до рідного краю і Батьківщини, вчать орієнтуватися в складних світових політичних та соціально-економічних процесах. Маючи величезний світоглядний потенціал, вони націлені, перш за все, на формування у школярів життєво необхідних компетентностей для подальшої соціалізації.

Над проблемою формування соціальної компетентності учнів та розробкою інструментарію її моніторингу працюємо другий рік. Свої напрацювання ми продемонструємо на прикладі питання «Безробіття в Україні: причини та шляхи його подолання», що прямо чи опосередковано розглядається при вивченні історії, правознавства, курсу «Людина і світ», географії та економіки. Безробіття являє собою соціальну проблему, що має прямий вплив на кожну людину. Відсутність роботи або її втрата для переважної більшості людей означає зниження життєвого рівня і завдає серйозну психологічну травму, тому питання безробіття часто є предметом розгляду з метою виявлення причин та можливих шляхів розв’язання проблеми.

Для того, щоб ознайомитися з нашим досвідом використання різних  методів і прийомів моніторингу сформованості соціальної компетентності учнів, запрошуємо всіх у нашу педагогічну вітальню. Маємо надію, що у ній будуть домінувати доброзичливе ставлення один до одного, гарний настрій і гумор!

2. Організаційний момент. Поділ учителів на групи, розміщення груп та забезпечення їх роздатковим матеріалом.

3. Презентація досвіду.

Соціальна компетентність розглядається сьогодні як процес самореалізації особистості, її здатність:

 • адекватно оцінювати навколишню дійсність;
 • знаходити потрібну інформацію;
 • ефективно взаємодіяти із соціальним середовищем;
 • забезпечувати баланс між власними і суспільними потребами й очікуваннями;
 • задовольняти власні бажання, спираючись на норми права та загальнолюдські цінності тощо.

Соціальна компетентність передбачає вироблення таких ключових умінь:

 • встановлювати безконфліктні взаємовідносини з іншими людьми в умовах опосередкованого та безпосереднього спілкування;
 • здійснювати вибір, приймати рішення;
 • брати на себе відповідальність.

C:\Documents and Settings\Petryaeva\Мои документы\DSCN2811.JPG

Засобами системи збору, обробки, систематизації та аналізу інформації про стан сформованості соціальної компетентності учнів, яка дає оцінку, прогнозує його зміни та зумовлює обґрунтовані рекомендації для прийняття управлінських рішень можуть виступати, перш за все, спостереження, тестування та анкетування дітей.

Так, спостерігати за розвитком особистісного компоненту соціальної компетентності (соціальна відповідальність,  впевненість у собі, мотивація досягнень) дозволяє такий комунікативно-діалоговий метод навчання, як брифінг прес-конференція, донесення до певного кола людей інформації з конкретного питання, обмін короткими запитаннями і короткими, проте повними, відповідями. Підготовка до брифінгу спонукає його учасників удосконалювати навички роботи з різними джерелами інформації, в першу чергу з Інтернет-ресурсами, активно мислити. У ході брифінгу відстежуються та оцінюються здатність учнів готувати стислі цікаві повідомлення та виступати з ними, вміння формулювати доречні запитання і давати чіткі відповіді на них.

1. Прийом «Підготовка повідомлення». Групи наосліп витягують по одному питанню і протягом 10-ти хвилин, спираючись на власні знання та використовуючи наявні мобільні пристрої з доступом до Інтернету, готують короткі повідомлення до брифінгу «Безробіття в Україні: хто винен і що робити» (див. додаток ).

2. Прийом «Брифінг». Вибори спікерів груп, їх виступи (до 2 хв.). Спікеру групи № 1 задає одне питання по темі його виступу представник групи № 5. Після отриманої відповіді слово передається спікеру групи № 2, а запитання йому озвучують учасники брифінгу з групи № 1 і т.д. по колу.

Питання брифінгу

 1. Групи економічно активного та економічно неактивного населення.
 2. Рівень безробіття в Україні та його динаміка.
 3. Причини та наслідки безробіття в Україні.
 4. Можливі шляхи подолання безробіття в Україні.
 5. Поради для тих, хто планує жити й працювати в Україні.

C:\Documents and Settings\petryaeva\Мои документы\Безымянный 1.png

 

3. Прийом «Висновки». У групах обговорюється якість виступів і запитань-відповідей, формулюються та озвучуються загальні висновки та рекомендації учасникам брифінгу.

Окрім брифінгу для спостереження за станом сформованості соціальної компетентності учнів доцільно використовувати й інші методи проблемного навчання, що сприяють усвідомленню та розв’язанню ситуацій у процесі спільної діяльності учнів за максимальної їх самостійності і вчителя, який здійснює загальне керівництво процесом. Це:

 •    дебати обмін думками між групами, які дотримуються протилежних поглядів;
 •    дискусія обмін думками всередині групи;
 •    ділова гра пошук рішень в умовній ситуації з розподілом за ролями.

Анкетування метод збору інформації про досліджуваний об’єкт під час опосередкованого спілкування вчителя та учнів шляхом реєстрації відповідей респондентів на сформульовані запитання. За допомогою анкетування можна одержати інформацію, яка не завжди доступна прямому спостереженню (наприклад, про сформованість такої складової морально-ціннісного компоненту соціальної компетентності, як наявність життєвих орієнтацій і цілей), вона легше піддається кількісному опрацюванню та аналізу. Це забезпечує анкетуванню перевагу над методом спостереження.

Для забезпечення високої вірогідності такої інформації необхідні:

   а) щире бажання опитуваних відверто відповідати на запитання анкети;

   б) правильне розуміння опитуваними запитань;

   в) можливість обирати достовірні відповіді на поставлені запитання.

Нещодавно проводено анкетування учнів 9-11 класів на тему «Проблема безробіття в Україні» за анкетою, розробленою методистом П’ятихатського РМК Петряєвою Т.С. (http://petryaeva7.blogspot.com/2017/03/blog-post.html). Для того, щоб виявити схожість і розбіжність у позиціях учнів і вчителів з даної проблеми, пропонуємо й вам відповісти на запитання анкети.

 1. Прийом «Опрацювання анкети». Вчителі працюють з бланками анкети, відповідаючи на запропоновані запитання. Заповнені анкети передаються спікерам груп для їх кількісної обробки. Над вербальним аналізом група працює спільно, висвітлюючи тенденційні позиції учасників анкетування з кожного питання. 

Обробка анкети на тему «Проблема безробіття в Україні»

 

№ запитання

Варіанти відповідей

Кількість

Відсоток

1.

а

б

 

 

2

 

 

 

В опитуванні взяли участь ___ вчителів.

За результатами анкетування виявлено, що…

 1.   Прийом «Схоже – відмінне». Спікер однієї з груп (за бажанням) озвучує результати опитування колег з кожного питання анкети. Ведучий майстер-класу по ходу повідомляє тенденції, виявлені під час анкетування учнів.

Кількісний та вербальний аналіз результатів анкетування учнів

 

питання

Варіанти відповідей

Кількість

відповідей

%

питання

Варіанти відповідей

Кількість

відповідей

%

1

а

б

8

9

47

53

7

 

а

б

в

г

ґ

д

е

9

1

2

2

12

2

-

53

6

12

12

71

12

-

2

а

б

8

9

47

53

8

а

б

в

г

ґ

д

е

є

17

2

6

6

3

9

4

-

100

12

35

35

18

53

24

-

3

а

б

в

г

ґ

д

3

12

4

3

9

-

18

71

24

18

53

-

9

 

 

 

а

б

в

г

ґ

д

10

5

1

5

9

-

59

29

6

29

53

-

4

а

б

в

г

ґ

1

5

4

7

2

6

29

24

41

12

10

 

 

 

а

б

в

г

ґ

д

е

11

1

3

5

8

2

1

65

6

18

25

47

12

6

5

а

б

в

г

ґ

5

8

9

2

1

29

47

53

12

6

11

 

 

 

а

б

в

г

ґ

д

е

є

ж

з

15

6

8

11

1

9

2

2

6

1

88

35

47

65

6

53

12

12

35

6

6

а

б

в

г

ґ

д

е

-

7

6

5

-

1

-

-

41

35

29

-

6

-

12

 

 

 

 

 

а

б

в

 

6

9

3

 

35

53

18

 

 

В анкетуванні взяли участь 17 учнів 9-11-х класів. За його результатами виявлено, що 53% опитаних вважають, що держава не може забезпечити повну зайнятість населення. 47% респондентів мають у родинах безробітних. До позитивних моментів, повязаних із безробіттям, 41% учнів відносять можливість приділяти багато часу сімї, одержуючи при цьому допомогу по безробіттю. 2 учні із 17 опитаних вважають, що у безробітті немає позитивних моментів. 53% учнів до основних причин безробіття відносять структурні зрушення в економіці, що виражаються у впровадженні нових технологій, закритті технічно відсталих підприємств, другою причиною вважають політику уряду в галузі оплати праці.

Більшість опитаних учнів (41%) після закінчення школи планують отримати професію у ПТНЗ, значний відсоток учнів (35%) бажають продовжити навчання у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. 71%  учнів при влаштуванні після школи будуть розраховувати на себе і власні здібності. І всі 100% вважають рівень пропонованого заробітку першочерговим при виборі місця роботи.

Серед причин, що найчастіше зумовлюють відмову при прийомі на роботу 10 респондентів, тобто 59%, виділили небажання роботодавців приймати молодь без досвіду роботи за спеціальністю, а також 9 опитаних другою причиною вважають відсутність вакантних місць. 65%  респондентів безробіття не влаштовує через низький соціальний статус та 47% – через матеріальну залежність від інших.

 

C:\Documents and Settings\petryaeva\Мои документы\Безымянный 2.png

 

На підсумкове фронтальне обговорення анкетування виносяться питання:

 •     Чи здивовані ви порівняльними результатами анкетування учнів і вчителів?
 •     Чим, на вашу думку, можна пояснити розбіжності у позиціях респондентів?
 •     Над чим варто замислитися вчителям і що відкоригувати у своїх педагогічній діяльності?

Тестування забезпечує об’єктивне оцінювання навчальних досягнень учнів, розвиває у них уважність, логічне мислення, тренує пам’ять, привчає до систематичної підготовки до уроків, ДПА та ЗНО. У той же час учитель отримує можливість не тільки виявляти прогалини в знаннях та уміннях учнів і своєчасно вносити відповідні корективи у навчально-виховний процес, а й відстежувати такі показники діяльнісного компоненту соціальної компетентності, як уміння школярів аналізувати і вирішувати ситуації.

 1. Прийом «Виконання тестів». Робота в групах: виконання тестів (1, 3, і 5-ю групами – тестів з правознавства, 2 і 4-ю групами – з економіки) з наступною взаємоперевіркою і взаємооцінюванням робіт, що передаються групам-сусідкам за годинниковою стрілкою. Спікери груп оголошують оцінку, отриману групою.

Тест «Зайнятість та безробіття в Україні» охоплює зміст відповідної теми шкільного курсу економіки в 11 класі. Робота налічує 15 тестових завдань різних типів і рівнів складності:

І. Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді (1-10 завдання). Правильна відповідь на кожне завдання оцінюється 1 балом. Загальна сума 10 балів.

ІІ. Тестові завдання на визначення відповідності (11-12 завдання). Якщо записано всі правильні комбінації цифр і літер, завдання оцінюється 2 балами. Відповідно за 1 правильно визначену відповідність 0,5 бала, за дві – 1 бал, за три – 1,5 бала. Загальна сума 4 бали.

ІІІ. Тестові завдання, що містять сім варіантів відповідей, три з яких є правильними (13-14 завдання). Кожна правильна відповідь оцінюється 1 балом. За одне завдання можна отримати 3 бали, якщо вказано правильно три відповіді, і 0 балів, якщо не вказано жодної правильної відповіді. Загальна сума 6 балів.

IV. Тестове завдання на розвязання задачі (15 завдання). Загальна сума 4 бали: правильно вказана формула – 2 бали, правильно вказана відповідь – 2 бали.

Учень може набрати максимально 24 бали. При виставленні оцінки потрібно користуватися таблицею:

 

Оцінка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Бали

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

13-14

15-16

17-18

19-20

21-22

23-24

 

Завдання тесту

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1-10 завдання)

1. Економічно активне населення країни – це …

А. Населення країни віком від 16 років, яке має роботу або активно її шукає;

Б. Частина населення країни, яка бажає і вміє працювати;

В.Частина населення, яка зайнята на виробництві й отримує майбутні професії в навчальних закладах країни або за її межами;

Г. Сукупність зайнятих в усіх сферах господарства країни.

2. Особи, що не мають роботи, але активно її шукають, належать до категорії …

А.Зайнятих.

Б. Частково зайнятих.

В. Безробітних.

Г. Немає правильної відповіді.

3. Рівень безробіття розраховується як процентне відношення…

А. Чисельності безробітних до чисельності зайнятих.

Б. Чисельності непрацюючих до робочої сили.

В. Чисельності безробітних до чисельності працездатного населення.

Г. Чисельності безробітних до чисельності робочої сили.

4. Жінка, яка займається виключно власним домашнім господарством, належить до категорії …

А. Безробітних.

Б. Не включається до робочої сили.

В. Зайнятих.

Г. Тих, хто зневірився.

5. Сезонний робітник, який тимчасово не має роботи, належить до категорії…

А. Тих, хто не включається до робочої сили.

Б. Зайнятих.

В. Фрикційних безробітних.

Г. Частково зайнятих.

6. До категорії безробітних належить …

А. Автомеханік, який більше не хоче працювати.

Б. Друкарка, що направлена службою зайнятості на курси перукарів.

В. Будівельник, що не працює через сильні морози.

Г. Немає правильної відповіді.

7. До категорії зайнятих не належить…

А. Перукар-модельєр, зайнятий не повний тиждень.

Б. Учень 8 класу, що підробляє продажем газет.

В. Продавець супермаркету, що захворів на ангіну.

Г. Медична сестра, направлена лікарнею доглядати хворого на дому.

8. Безробіттям називається ситуація в економіці…

А. Коли частина працездатного населення не бажає працювати.

Б. Коли частина працездатного населення не може знайти роботу.

В. Коли держава не може забезпечити частину працездатного населення високооплачуваними робочими місцями.

Г. Коли в державі не створюються нові робочі місця.

9. Вчителька, що хворіє і тимчасово не працює, належить до категорії…

А. Фрикційних безробітних.

Б. Структурних безробітних.

В. Циклічних безробітних.

Г. Зайнятих.

10. Коли людина не працює, бо перебуває у відпустці або хворіє, страйкує, через стихійні лиха, вона вважається…

А. Безробітною.

Б. Зайнятою.

В. З прихованим безробіттям.

Г. Немає правильної відповіді.

ІІ. Завдання на визначення відповідності.

У завданнях 11-12 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою.

11. Визначте відповідність між формами безробіття та їхніми характеристиками.

1. Структурне безробіття

2. Фрикційне безробіття

3. Циклічне безробіття

4. Приховане безробіття

А. Короткострокове безробіття, пов’язане з пошуком першого чи більш вигідного місця роботи, зміною місця проживання, тимчасовою втратою сезонної роботи, звільнення.

Б. Безробіття, коли працівники працюють не повний робочий день, вимушені йти у відпустку без утримання.

В. Безробіття, що виникає в результаті технічного прогресу, який скорочує попит на працівників одних професій і збільшує попит на працівників інших.

Г. Безробіття, що виникає в періоди спаду економічного розвитку й зумовлене недостатнім сукупним попитом на робочу силу.

Д. Безробіття, що є результатом розвитку таких інституцій в економіці, як соціальні виплати й гарантії.

12. Визначте відповідність між ситуаціями та формами безробіття.

1. Відбулося закриття шахт у звязку зі скороченням видобутку вугілля.

2. Ускладнена процедура працевлаштування на новому робочому місці.

3. У сільському господарстві запроваджуються технології, що передбачають комплексну автоматизацію.

4. Андрія Іванова відправили у довгострокову відпустку без утримання.

А. Структурне безробіття.

Б. Фрикційне безробіття.

В. Циклічне безробіття.

Г. Приховане безробіття.

Д. Інституційне безробіття.

ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей.

Завдання 13-14 містять по сім варіантів відповідей, з яких лише три правильні. Потрібно вибрати три правильні, на вашу думку, відповіді.

13. Укажіть області України з найвищим рівнем безробіття.

1. Київська, 2. Тернопільська, 3. Дніпропетровська, 4. Запорізька, 5. Івано-Франківська, 6. Чернівецька, 7. Харківська.

14. Укажіть, до яких економічних наслідків призводить безробіття.

1. Скорочення податкових надходжень до державного бюджету.

2. Невпевненість людей у майбутньому.

3. Держава втрачає частину ВВП.

4. Зниження кваліфікації працівників.

5. Зростання злочинності.

6. Зростання витрат держави на виплату грошової допомоги безробітним.

7. Зниження рівня життя, морально-психологічне травмування частини населення.

IV. Задача.

У завданні 15 потрібно вказати формулу, за якою будуть вестися розрахунки, та обрати правильну відповідь.

15. Розрахуйте рівень безробіття, якщо робоча сила в країні становить 26 млн. осіб, а безробітні – 2,6 млн. осіб.

А. Рівень безробіття = кількість безробітних / кількість ЕАН * 100%

Б. Рівень безробіття = кількість ЕАН / кількість безробітних * 100 %

В. Рівень безробіття = зайняте населення / доросле населення * 100 %

Г. Рівень безробіття = доросле населення / зайняте населення * 100 %

1. 5%;   2. 10%;   3. 15%;   4. 20 %.

Відповіді

1 – А       6 –  Б         11. 1 – В;  2 – А;  3 – Г;  4 – Б.

2 – В       7 –  Б         12. 1 – В;  2 – Б;  3 – А;  4 – Г.

3 – Г       8 –  Б         13. 2; 5; 6.

4 – Б       9 –  Г         14. 1; 3; 6.

5 – В       10 – В        15. А; 2.

 

Тест «Твої права у трудових відносинах» дозволяє перевірити рівень навчальних досягнень учнів з тем «Твої права у трудових відносинах» («Правознавство (практичний курс)», 9 клас) і «Трудове право» («Правознавство», 10 клас). Робота складається з 10 завдань різних типів і рівнів складності:

Система оцінювання

 

Завд.

Макс.оцінка

Коментар

1-5

6

7

 

 

8

 

9

10

5

4

2

 

 

5

 

6

2

По 1 балу за кожну правильну відповідь.

По 1 балу за кожну правильно визначену відповідність.

По 2 бали за правильно визначену послідовність; 1 бал, якщо правильно визначено послідовність із трьох елементів.

По 1 балу за кожну правильно вказану спільну ознаку та відмінність.

До 2 балів за відповідь на кожне із запитань до задачі

2 бали за повне і правильне визначення поняття

 

Відповідність набраних балів під час оцінювання завдань

 

Бали

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

13-14

15-16

17-18

19-20

21-22

23-24

Оцінка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Завдання

І. Завдання на визначення однієї правильної відповіді (1-5 завдання).

1. Укажіть вік особи, з якого вона може розпоряджатися власним заробітком, гонораром, стипендією.

А. 14 років;   Б. 16 років;   В. 15 років;   Г. 21 рік.

2. Укажіть вік, з якого особа може зареєструватися підприємцем.

А. 14 років;   Б. 16 років;   В. 18 років;   Г. 21 рік.

3. Укажіть тривалість щорічної основної відпуски неповнолітнього працівника.

А. 12 календарних днів;   Б. 24 календарні дні;

В. 31 календарний день;   Г. 56 календарних дні.

4. Визначте, у якому з випадків працівника було звільнено з порушенням трудового законодавства ?

А - слюсар звільнений за ініціативи адміністрації у звязку з досягненням ним пенсійного віку;

Б - касир звільнена з ініціативи адміністрації у зв’язку із запізненням на роботу на 4 години;

В - водій звільнений з роботи за ініціативи адміністрації у зв’язку з ліквідацією підприємства;

Г - продавець звільнена за ініціативи адміністрації у зв’язку з невідповідністю займаній посаді.

5. Визначте, у якому випадку діяльність особи (осіб) є підприємницькою діяльністю?

А учень 9 класу на прохання сусідки відремонтував паркан, отримавши за це невелику винагороду;

Б група хлопців організувала фірму з ремонту побутової техніки;

В група жителів Одеси створила благодійний фонд для роздання  допомоги інвалідам за рахунок добровільних пожертв;

Г художник намалював картину та подарував її місцевому музею.

ІІ. Завдання на встановлення відповідності.

6. Визначте відповідність між категорією працівників і максимальною тривалістю робочого тижня, встановленою для неї.

1. 15 річний учень 9 класу, який під час канікул працює курєром;

2. 17 річна одинадцятикласниця, яка працює після навчання у швейній майстерні;

3. 28 річний касир продовольчого магазину;

4. 36 річний працівник ливарного цеху, який працює в шкідливих умовах.

А. 12 годин;

Б. 18 годин;

В. 24 години;

Г. 36 годин.

Д. 40 годин.

ІІІ. Завдання на встановлення послідовності.

7. Розташуйте строки, передбачені трудовим законодавством, починаючи з найменшого.

А. Мінімальна тривалість відпустки для неповнолітніх працівників;

Б. Мінімальна тривалість відпустки для повнолітніх працівників;

В. Строк попередження адміністрації про бажання працівника припинити безстроковий трудовий договір;

Г. Строк попередження працівника адміністрацією про наступне звільнення у звязку зі скороченням штатів.

ІV. Завдання відкритого типу.

8. Укажіть дві спільні ознаки поданих понять і три відмінності між ними.

 

Скорочений робочий час

Неповний робочий час

Спільні ознаки

 

 

Відмінності

 

 

 

 

9. Проаналізуйте ситуацію.

15 річний Р. після закінчення 9 класу й отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту повідомив батьків і вчителів, що не хоче продовжувати навчання й з 1 вересня піде працювати. Батьки наполягають на продовженні навчання.

 1. Визначте, який обов’язок не хоче виконувати Р.

____________________________________________________________________

 1. Визначте, чи має Р. право укласти трудовий договір і почати працювати.

____________________________________________________________________Як повинні діяти Р. і його батьки, щоб не порушувати законодавство та водночас реалізувати бажання хлопця? __________________________________

____________________________________________________________________

10. Дайте визначення поняття «Трудовий договір»

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Прийом «Запрошуємо до обговорення». Учасники майстер-класу висловлюють свої думки з питань:

- За проектом Типового навчального плану для 10-11 класів ЗНЗ на 2018/2019 н.р., запропонованим Міністерством освіти і науки України до громадського обговорення, економіка і правознавство віднесені до циклу вибірково-обов’язкових предметів із загальним тижневим навантаженням 3 год. на 11 предметів. Сформулюйте свою позицію з даного питання.

- Які можливості міжкурсової інтеграції даних предметів ви бачите?

C:\Documents and Settings\Petryaeva\Мои документы\DSCN2821.JPG

4. Рефлексія. Напутні слова мають для кожного з нас величезне значення чи йдемо ми на іспит, чи відправляємося у далекі мандри, чи вирушаємо на перемовини щодо працевлаштування. Ми розуміємо, що добрі слова в дорогу надають сил, створюють сприятливий настрій для майбутніх дій, налаштовують на позитивне закінчення справи. Наші слова – це моральна підтримка, тож використовуймо будь-яку можливість сказати один одному і нашим вихованцям не просто добре, а й корисне слово-дороговказ по життю. Будьмо щедрими!

Прийом «3+1». Учасники майстер-класу закінчують у групах запропоновані їм вислови великих людей і додають 1 вислів-пораду-побажання від себе. Озвучують їх представники груп по черзі.

***

 1. Андре Моруа: Кожній людині протягом дня надається не менше десяти можливостей змінити своє життя. Успіх приходить до того, хто вміє… (їх використовувати).
 2. Дональд Трамп: Найбільший успіх приходить тоді, коли пливеш… (проти течії).
 3. Марк Твен: Уникайте тих, хто намагається підірвати… (вашу віру в себе).

***

 1. Арнольд Шварценеггер: Ти можеш сказати, що в тебе погана генетика, поганий обмін речовин, а можеш просто підняти свою дупу з дивана і почати… (працювати над собою).
 2. Вінстон Черчилль: Сокіл високо піднімається, коли летить… (проти вітру, а не за вітром).
 3. Коко Шанель: Успіху часто домагаються ті, хто не підозрює про… (неминучість поразки).

***

 1. Авраам Лінкольн: Якщо хочеш досягти успіху, продовжуй вірити в себе і тоді, коли… (в тебе вже ніхто не вірить).
 2. Леонардо Ді Капріо: Якщо немає своєї мети в житті, доводиться працювати на… (того, у кого вона є).
 3. Михайло Жванецький: Мало знати собі ціну треба ще… (користуватися попитом).

***

 1. Джон Рокфеллер: Ваше благополуччя залежить від… (ваших власних рішень).
 2. Штефан Цвайґ.: Людина відчуває сенс і мету свого власного життя лише коли усвідомлює, що… (потрібна іншим).
 3. Станіслав Єжи Лец: Люди самотні, тому що замість мостів вони будують… (стіни).

***

 1. Бернард Шоу: Життя полягає не в тому, щоб знайти себе. Життя полягає в тому, щоб… (створити себе).
 2. Сократ: У кожній людині є сонце. Тільки… (дайте йому світити).
 3. Оззі Осборн: Коли ти будеш підніматися вгору, ти зустрінеш багато різних людей. Не ображай їх, бо ти зустрінеш їх всіх ще раз, коли будеш … (падати вниз).

***

Напутні слова вчителів-майстрів: Дозвольте подякувати всім присутнім за активну участь у майстер-класі і додати від себе:

Удачі вам, шановні вчителі!

Удачі! Особливо вранці,

Коли заходите в приміщення шкільні,

Одні – як в клітку, інші – як у храм.

Спасибі за увагу і за співпрацю Вам!

Додаток

Інформація з питань брифінгу

 1. Групи економічно активного та економічно неактивного населення.

Економічно активне населенняце частина населення, яка пропонує свою працю для виробництва товарів і надання різноманітних послуг. Кількісно ця група складається із чисельності зайнятих економічною діяльністю і чисельності безробітних, які на цей момент не мають роботи, але бажають її одержати.

Зайняті економічною діяльністю це особи у віці 15-70 років, які виконують роботи за винагороду за наймом на умовах повного або неповного робочого дня, працюють індивідуально або в окремих громадян-роботодавців, на власному підприємстві, зайняті в особистому підсобному сільському господарстві, а також тимчасово відсутні на роботі.

Безробітні – це особи у віці 15-70 років, які відповідають трьом умовам:

 • не мають роботи (прибуткового заняття);
 • шукають роботу або намагаються організувати власну справу;
 • готові приступити до роботи протягом наступних двох тижнів.

До цієї категорії відносяться також особи, що навчаються за направленням служби зайнятості, знайшли роботу і чекають відповіді або готуються до неї приступити, але на даний момент ще не працюють.

Економічно неактивне населення це населення, яке не входить до складу робочої сили. Сюди включаються: учні та студенти, пенсіонери, особи, які отримують пенсії по інвалідності; особи, зайняті веденням домашнього господарства; особи, які припинили пошуки роботи, вичерпавши всі можливості її отримання, але які можуть і готові працювати; інші особи яким немає необхідності працювати незалежно від джерела доходу.

2. Рівень безробіття в Україні та його динаміка.

Рівень безробіття це виражене у відсотках співвідношення кількості безробітних до кількості економічно активного населення.

Економічна криза в 2013-2016 рр., анексія Криму та військові дії на сході країни, відсутність ефективного соціального діалогу та цілеспрямованої державної політики зайнятості призвели до загострення негативних явищ в соціально-економічній сфері. За цей період український ринок праці втратив значну кількість працюючих – понад 2 млн. осіб. Локальні підприємства та регіональні офіси компаній на території бойових дій зазнали серйозної руйнації або знищення, що призвело до скорочення персоналу або навіть закриття підприємств. Однак, зниження чисельності зайнятих відбулось не лише в зоні бойових дій, а й по всій території країни.

Рівень безробіття, за методологією МОП, становить 9,1%, а серед осіб працездатного віку – 9,5% економічно активного населення. Серед молоді у віці до 25 років рівень безробіття залишається більш як удвічі вищим, ніж в середньому по країні – 22,4% економічно активного населення. Має місце дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили: сьогодні на ринку праці найбільш запитуваними є працівники робітничих професій – газозварники, водії, електрики, монтажники, слюсарі, підсобні робітники, в той час як серед безробітних значну частку складають фахівці з вищою освітою, зокрема економісти, юристи, фінансисти. Найвищий рівень безробіття серед осіб працездатного віку, із зрозумілих причин, зафіксований у Луганській та Донецькій областях. Найменше потерпають від безробіття в Одеській, Київській, Харківській областях. Станом на 1 березня 2017 року в Державній службі зайнятості були зареєстровані 439,3 тис. безробітних.

3. Причини та наслідки безробіття в Україні.

Основними причинами виникнення безробіття є:

 • структурні зрушення в економіці, зумовлені впровадженням нових технологій, устаткування;
 • економічний спад чи депресія;
 • політика уряду в галузі оплати праці;
 • зміни в демографічній структурі населення;
 • пошуки найбільш вигідних умов роботи;
 • дискримінація на ринку праці щодо жінок, молоді та національної меншості.

Наслідки безробіття: економіка втрачає частину ВВП, скорочуються податкові надходження до державного бюджету, зростають витрати на виплату грошових допомог безробітним, утримання значного апарату державних органів з питань праці, зайнятості та соціального забезпечення. Також загроза втрати роботи – серйозна проблема. Для більшості людей заробітна плата – єдине джерело доходів, до того ж, улюблена робота приносить моральне задоволення. Втрата її призводить до зниження рівня життя, до появи невпевненості в майбутньому, втрати самоповаги, розпаду сімей. Зростають самогубства, убивства, психічні захворювання, алкоголізм та наркоманія. Тривале безробіття призводить також до зниження кваліфікації працівників.

4. Можливі шляхи подолання безробіття в Україні.

Основні шляхи вирішення проблем безробіття мають включати низку заходів, зокрема:

 • приведення законодавства України у відповідність до міжнародних норм і принципів;
 • підтримка малих та середніх підприємств, фермерств;
 • сприяння розвитку ринкової інфраструктури;
 • створення умов для перекваліфікації працівників для роботи в нових сферах діяльності;
 • організацію підготовки кадрів до реальних потреб у робочих місцях;
 • забезпечення збереження ефективно функціонуючих робочих місць та створення нових;
 • легалізацію тіньової економіки.

5. Поради для тих, хто планує жити й працювати в Україні.

Якщо ви не можете знайти роботу, або втратили її не сумуйте. Починайте діяти активно і наполегливо:

 1. Обговоріть проблему пошуку роботи в сім’ї, колі друзів, родичів. Поміркуйте, які є варіанти працевлаштування.
 2. Складіть план пошуку роботи. Станьте на облік у центрі зайнятості за місцем проживання. Порадьтеся з фахівцем цього центру. Використайте всі шляхи пошуку роботи. Купуйте рекламні газети та бюлетені. Обійдіть відділи кадрів усіх знайомих вам підприємств, а потім всіх інших.
 3. Якщо роботу за вашим фахом знайти складно або вона втратила для вас привабливість, ознайомтесь із програмами перепідготовки в службі зайнятості. Проаналізуйте ваші здібності, професійні можливості, інтереси та оберіть собі новий фах.
 4. Не залишайтеся на самоті зі своїми проблемами, підтримуйте стосунки з друзями. Погоджуйтесь на тимчасову роботу.
 5. Пам’ятайте, що частіше знаходить роботу той, хто її сам шукає, а не чекає, поки його запросять.

Ви потрібні своїй країні!

Література

 1. Дахнова О.Є. Основи економіки за всією шкільною програмою. Практичний довідник. – Х.: Весна, ФОП Співак Т.К., 2009.
 2. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відповід. ред. О. П. Товстенко. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 1022 с.
 3. Наровлянський О.Д. Правознавство: Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Грамота, 2010. – 232 с.
 4. Стадник О.Г. Інноваційні технології навчання географії. – Х.: ВГ «Основа», 2010.
 5. Шахрай В.М. Формування соціальної компетентності особистості як умови її якісної взаємодії з суспільством / В. М. Шахрай // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка. – 2012. – №7, Ч. ІІ. – С. 53-59.

 

docx
Додано
20 вересня 2018
Переглядів
1073
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку