18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Календарно - тематичне планування 6 клас, географія

Про матеріал

Матеріал містить календарно - тематичне планування для курсу "Загальна географія", 6 клас. Зміст тем відповідає програмі. Подано перелік практичних робіт згідно нової програми. Календарно - тематичне планування сформовано на один календарний рік.

Перегляд файлу

Календарно – тематичне планування курсу

 «Загальна географія», 6 клас

70 годин (2 години на тиждень)

№ уроку

Тема

к –ть год

дата

примітка

1

ВСТУП.

Географія як наука про Землю, її природу, населення та його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства

 Значення географічних знань та вмінь

1

 

 

2

Основні друковані та електронні джерела географічної інформації, їх значення

Географічні дослідження. Особливості організації власних географічних спостережень

Дослідження

Спостереження за змінами у природі

1

 

 

РОЗДІЛ І. Розвиток географічних знань про Землю (3 год).

 

3

Тема 1. Уявлення про Землю у давнину

Уявлення про форму Землі. Зображення Землі на картах Ератосфена, Птолемея

1

 

 

4

Відкриття нових земель та навколосвітні подорожі

1

 

 

5

Сучасні дослідження

Дослідження Землі у ХХ на початку ХХІ ст.

1

 

 

 

РОЗДІЛ 2. Земля на плані і карті (13 год)

 

6

 

Тема 1. Орієнтування на місцевості

Способи орієнтування на місцевості. Визначення напрямків на місцевості. Компас.

1

 

 

7

Поняття про азимут

1

 

 

8

Тема 2. Способи зображення Землі

Особливості та відмінності зображення земної поверхні на глобусі, космічних знімках, картах, аерознімках, планах

 

1

 

 

9

Масштаб та його види

1

 

 

10

Практична робота 1. Розв’язування задач з використанням різних видів масштабу. Визначення масштабів планів та карт за даними про відстані на місцевості та відрізками на карті, що відповідають цим відстаням

 

 

 

11

Тема 3. План, його основні ознаки

Умовні знаки плану. Визначення напрямків на плані. Складання плану за допомогою умовних топографічних знаків

 

1

 

 

12

Абсолютна і відносна висота місцевості

 

 

 

13

Тема 4. Географічні карти

Карти, їх елементи. Легенда карти. Класифікація карт за масштабом та просторовим охопленням. Географічні атласи. Практичне значення карт.

 

1

 

 

14

Тема 5. Географічні координати

Градусна сітка на глобусі й географічній карті. Поняття про географічні координати. Правила відліку географічної широти і довготи

 

1

 

 

15

Географічні координати свого населеного пункту

Практична робота 2. Визначення географічних координат за географічною картою (оцінюється)

1

 

 

16

Узагальнюючий урок

1

 

 

 РОЗДІЛ 3. Оболонки Землі (41 год)

 

17

Тема 1. Літосфера

Внутрішня будова Землі

Будова літосфери, її властивості.

1

 

 

18

Літосферні плити, наслідки їх переміщення

1

 

 

19

Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни в земній корі та на поверхні земної кулі. Рухи земної кори. Землетруси. Вулканізм і вулкани, гейзери. Сейсмічні пояси Землі

1

 

 

20

Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної кори. Вивітрювання, робота вітру, текучих і підземних вод, льодовиків

1

 

 

21

Абсолютна і відносна висота місцевості, способи їх визначення за картами і планами. Горизонталі та шкала висот

 

1

 

 

22

Основні форми рельєфу суходолу – гори і рівнини.

1

 

 

23

Різноманітність та утворення рівнин на суходолі. Найбільші за площею рівнини світу

1

 

 

24

Різноманітність та утворення гір на суходолі. Найвищі і найдовші гори світу

1

 

 

25

Рельєф дна океану. Серединно-океанічні хребти – найвищі і найдовші гори дна Світового океану.

1

 

 

26

Унікальні форми рельєфу земної кулі, їх охорона

Практична робота 3 . Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу

1

 

 

27

Узагальнюючий урок

1

 

 

28

Контрольна робота

1

 

 

29

Тема 2. Атмосфера

Будова атмосфери, властивості повітря в тропосфері

1

 

 

30

Добовий і річний хід температури повітря, причини їхнього коливання.

1

 

 

31

Кліматична карта. Теплові пояси Землі. Практичне значення вимірювання температури повітря

1

 

 

32

Атмосферний тиск: причини і наслідки його зміни у тропосфері. Вимірювання атмосферного тиску

1

 

 

33

Практична робота

4. Розв’язування задач на зміну температури повітря й атмосферного тиску з висотою.(оцінюється)

 

 

 

34

Вітер: причини виникнення, напрямки, сила, швидкість вітру, їх визначення сучасними приладами й на око (візуально). Місцеві вітри

1

 

 

35

Вода в атмосфері: випаровування, вологість повітря, зміни вологості повітря. Способи регулювання вологості повітря в домашніх умовах

1

 

 

36

Хмари і туман, відмінності в їх утворенні. Форми хмар, хмарність

1

 

 

37

Опади, що випадають з хмар та з повітря, їх види, вимірювання. Карта розподілу опадів

1

 

 

38

 Практична робота 5. Складання графіка зміни температури повітря, діаграм хмарності та опадів, рози вітрів, їх аналіз

1

 

 

39

Погода, її елементи, мінливість. Характерна погода за сезонами у своїй місцевості. Служба погоди, практичне значення прогнозів погоди

1

 

 

40

Клімат основні кліматичні показники. Карта кліматичних поясів. Зміни клімату.

1

 

 

41

Узагальнення. Вплив людини на атмосферу і клімат.

1

 

 

42

Тема 3: Гідросфера

Загальна кількість води на Землі, її розподіл між частинами гідросфери

1

 

 

43

Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки

1

 

 

44

Шкала глибин, визначення глибин океанів і морів. Острови в океані.

1

 

 

45

Властивості вод Світового океану

1

 

 

46

Рухи води в Океані.

1

 

 

47

Життя в океанах і морях. Багатства вод Світового океану. Океан та людина

1

 

 

48

Води суходолу – поверхневі і підземні. Річка: річкова система, басейн річки, річкова долина.

1

 

 

49

Найдовші, найбільші за площею басейну і найповноводніші річки світу. Пороги і водоспади. Живлення, водний режим і робота річок

1

 

 

50

Озера, їх різноманітність за площею, походженням озерних улоговин, солоністю. Найбільші і найглибші озера земної кулі

1

 

 

51

Практична робота6. Позначення на контурній карті морів, проток, заток, островів; річок, озер, водоспадів (оцінюється)

1

 

 

52

Болота, особливості їх утворення та поширення.

Штучні водойми: ставки, водосховища, канали

1

 

 

53

Льодовики – багаторічні природні скупчення льоду. Особливості утворення і поширення льодовиків.

Багаторічна мерзлота – підземне зледеніння. Утворення і поширення багаторічної мерзлоти

1

 

 

54

Підземні води, умови їх утворення і залягання в земній корі. Термальні і мінеральні води

1

 

 

55

Значення вод суходолу для природи і людини. Охорона вод Світового океану і суходолу.

1

 

 

56

Узагальнюючий урок.

1

 

 

57

Тема 4. Біосфера та ґрунти

Складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі

1

 

 

58

Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів.

Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий покрив, рослинність і тваринний світ суходолу та океану

1

 

 

59

Тема 5. Природні комплекси

 

Природні комплекси (ландшафти) як наслідок взаємозв’язків компонентів природи.

Практична робота (на вибір)

7 а. Складання опису одного з природних комплексів своєї місцевості (за типовим планом).

 

7 б. Екскурсія у природний комплекс своєї місцевості

 

1

 

 

60

Географічна оболонка – найбільший природний комплекс Землі, її межі і властивості

1

 

 

61

Природні зони Землі, їх особливості

1

 

 

62

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

1

 

 

РОЗДІЛ ІV. Планета людей (5 год)

 

63

Тема 1. Кількість і розміщення населення Землі

Кількість населення Землі.

1

 

 

64

Розселення населення на Землі Найбільш заселені території земної кулі

1

 

 

65

Людські раси. Дослідження М. М. Міклухо-Маклая. Найчисельніші народи світу

 

1

 

 

66

Тема 2. Держави світу

 Найбільші за площею та чисельністю населення держави світу . Держави-сусіди України на політичній карті світу

1

 

 

67

Практична робота 8. Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав та їх столиць

1

 

 

68

Тема 3. Вплив людини на природу

Зміни складових географічної оболонки людством. Зміни природних комплексів Землі. Забруднення довкілля та його охорона

Дослідження Розробка міні проекту з утилізації побутових відходів

1

 

 

69

Підсумковий урок

1

 

 

70

Підсумковий урок

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Географія, 6 клас, Планування
Додано
15 липня 2018
Переглядів
619
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку