18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Календарно - тематичне планування 9 клас, географія(поглиблене вивчення)

Про матеріал

Курс «Соціально-економічна географія світу» (9 клас, поглиблене вивчення). Календарно - тематичне планування складено відповідно до програми даного курсу. На курс «Соціально-економічна географія світу» у 9-у класі відведено 105 годин (3 години на тиждень). Планування включає 18 практичних робіт, дослідження та проекти.

Перегляд файлу

Календарно – тематичне планування

9- Б клас

Економічна і соціальна географія світу

(поглиблене вивчення) (104 години, 3 години на тиждень)

№ п\п

Зміст теми

Практичні роботи

К-ть год

дата

примітка

1

Об’єкти вивчення економічної і соціальної географії світу. Простір як об’єкт вивчення географії.

 

 

1

 

 

2

Методи географічних досліджень

 

1

 

 

3

Тенденції розвитку сучасного світу. Роль географії у територіальній організації суспільства. Дослідження. Джерела географічної інформації

 

1

 

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СВІТУ

4

Тема 1. Природа і людина в сучасному світі

Географічне середовище. Взаємодії суспільства і природи в географічному середовищі в минулому і сьогодні.

 

1

 

 

5

Поняття про природно-ресурсний потенціал, його оцінка у світі та в окремих регіонах.

 

1

 

 

6

Світові природні ресурси, їх класифікація. Карти світових природних ресурсів: паливно-енергетичних, мінерально-сировинних, земельних, лісових, водних, рекреаційних.

Практична робота 1.

 Оцінка ресурсозабезпеченості окремих регіонів і країн світу.

 

1

 

 

7

Природокористування на сучасному етапі, його наслідки. Геоекологічні проблеми регіонів різних типів природокористування

 

1

 

 

8

Шляхи збереження навколишнього середовища.

2. Позначення на контурній карті найбільших в світі басейнів видобутку нафти, природного газу, кам’яного вугілля, залізних руд, руд кольорових металів.

1

 

 

9

Підсумково-узагальнюючий урок

 

1

 

 

Тема 2. Населення світу

 

 

 

 

10

Динаміка чисельності населення світу, його відтворення

 

1

 

 

11

 Вікова і статева структури населення

3.Аналіз типу відтворення населення та статевовікових пірамід окремих країн світу.

1

 

 

12

Механічний рух населення.

 

1

 

 

13

Мовний та етнічний склад населення. Найпоширеніші мовні сім’ї і групи.

 

1

 

 

14

Релігія як явище культури. Світові та національні релігії, їх географія.

 

1

 

 

15

Розміщення населення. Найбільш заселені регіони

 

1

 

 

16

Міське населення світу.

5. Нанесення на контурну карту найбільших міст та мегаполісів світу.

1

 

 

17

Сільське населення світу.

 

1

 

 

18

Зайнятість населення за основними сферами діяльності в країнах різних типів. Проблеми зайнятості, безробіття.

 

1

 

 

19

Рівень і якість життя населення.

4.Порівняння показників середньої тривалості життя в регіонах і країнах світу.

1

 

 

20

Узагальнюючий урок. Захист проекту

Проект Палестина – батьківщина християнства та іудаїзму

 

1

 

 

21

Підсумковий урок по темі

 

1

 

 

Тема 3. Сучасне світове господарство

 

 

 

 

22

Особливості та тенденції розвитку світового господарства в умовах глобалізації суспільства.

 

1

 

 

23

Міжнародний поділ праці і міжнародна господарська спеціалізація

 

1

 

 

24

Економічна інтеграція. Структура світового господарства. Світове господарство в період НТП.

 

1

 

 

25

 Географія промисловості світу.Основні промислові регіони і центри світу.

 

1

 

 

26

Значення промисловості у сучасному світовому господарстві, обсяги промислового виробництва і тенденції розвитку

 

1

 

 

27

Географія паливно-енергетичного комплексу світу.

7. Побудова картодіаграми «Географія електроенергетики світу».

1

 

 

28

Географія машинобудування, металургії, хімічної та лісохімічної, легка і харчова промисловості світу

 

1

 

 

29

 

6. Виявлення за статистичними даними країн-лідерів з виробництва окремих видів промислової продукції (за вибором).

1

 

 

30

Підсумково- узагальнюючий урок

 

1

 

 

31

Географія сільського господарства світу. Соціально-економічне значення сільського господарства на сучасному етапі розвитку суспільства

Дослідження. Сучасне сільськогосподарське виробництво та його роль у забезпечення населення продуктами харчування.

1

 

 

32

Структура світового сільського господарства, обсяги виробництва, тенденції розвитку.

 

1

 

 

33

Найголовніші райони землеробства світу.

8. Вивчення географії основних зернових та технічних культур світу.

1

 

 

34

Найголовніші райони тваринництва світу.

 

1

 

 

35

Географія галузей сфери послуг Роль галузей сфери послуг у соціально-економічному розвитку суспільства

9. Ознайомлення з об’єктами ЮНЕСКО «Всесвітня спадщина».

1

 

 

36

Географія основних видів транспорту у світі. Країни-лідери у внутрішніх та зовнішніх перевезеннях.

 

1

 

 

37

Транспортна інфраструктура. Міжнародні транспортні коридори.

 

1

 

 

38

КОНТРОЛЬНА РОБОТА ЗА І семестр

1

 

 

39

Географія зовнішньої торгівлі. Торговельний оборот

 

1

 

 

40

Провідні країни-експортери товарів і послуг у світі

 

1

 

 

41

Географія фінансово-кредитної сфери. Основні фінансові центри світу.

 

1

 

 

42

Географія міжнародного туризму. Головні туристичні райони світу.

10. Складання картосхеми основних районів міжнародного туризму.

1

 

 

43

Поняття про постіндустріальне суспільство, його особливості. Світові міста - головні споживачі і розподільники інформації

Дослідження. Міжнародний туризм як чинник інтеграції країн світу.

1

 

 

44

Міжнародні економічні організації Інтеграційні галузеві та регіональні економічні організації: (СОТ, ОПЕК, ОЧЕС, МАГАТЕ, ФАО, Велика вісімка, ЄС, НАФТА, АСЕАН).

Дослідження. Міжнародні економічні організації та Україна.

1

 

 

45

Економічна інтеграція та Україна.

Практична робота.

11. Участь України в роботі міжнародних  економічних організаціях

1

 

 

46

Підсумковий урок

 

1

 

 

РОЗДІЛ ІІ. ТИПІЗАЦІЯ КРАЇН СВІТУ

 

 

Тема 1. Політичне облаштування світу

 

 

 

47

Політична карта світу, основні зміни на ній у ХХ та ХХІ ст.

 

1

 

 

48

Класифікація країн за державним устроєм (унітарні та федеративні держави) та формою правління (республіки та монархії).

 

1

 

 

49

Політико-географічне (геополітичне) становище країн і регіонів як історична категорія. Концепції геополітики. Міжнародні політичні організації. Роль ООН, Ради Європи та інших організацій у розвитку міжнародних відносинах між державами світу

 

1

 

 

 

Тема 2. Економічна типізація країн світу

 

 

 

 

50

Класифікація країн за типом господарської системи

 

1

 

 

51

Показники рівня розвитку країн: ВВП та його структура, ВНП, обсяг і структура зовнішньої торгівлі, індекс людського розвитку, рівень безробіття, інвестиційна привабливість

 

1

 

 

52

Основні відмінності між розвинутими країнами і країнами, що розвиваються.

Практична робота. 12. Складання схеми «Типізація країн світу».

1

 

 

 

Тема 3. Розвинуті країни світу

 

 

 

53

Загальна характеристика країн з розвинутою економікою. Сучасні риси господарства. Проблеми і перспективи розвитку країн з розвинутою економікою.

 

1

 

 

54

Розвинуті країни Європи. Загальна характеристика.

 

1

 

 

55

Німеччина.

 

1

 

 

56

Франція.

 

1

 

 

57

Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії.

 

1

 

 

58

Італія.

 

1

 

 

59

Японія - розвинута країна Азії. Розвиток наукоємних виробництв та сфери послуг у кінці ХХ ст. і високих технологій та науково - технічного потенціалу на межі ХХ і XXI ст.

 

1

 

 

60

 

14. Порівняльна економіко-географічна характеристика двох розвинутих країн світу (за вибором) на основі різних джерел інформації.

1

 

 

61

Підсумково-узагальнюючий урок

 

1

 

 

62

Північна Америка. Загальні та внутрішньорегіональні відмінності. Тенденції, проблемиі перспективи розвитку.

 

1

 

 

63

США.

 

1

 

 

64

Канада.

 

1

 

 

65

Австралія - країна переселенського капіталізму.

 

1

 

 

66

 

13. Розробка туристичного маршруту до однієї з розвинутих країн світу (за вибором).

 

1

 

 

67

Підсумковий урок

 

1

 

 

Тема 4. Країни, що розвиваються

 

 

 

 

 

68

Диференціація країн, що розвиваються за рівнем соціально-економічного розвитку. Сучасні риси господарства країн Регіональні відміни. Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку країн, що розвиваються.

15. Визначення тенденцій змін галузевої структури господарства країн, що розвиваються в різних регіонах світу.

1

 

 

69

Нафтодобувні країни (Саудівська Аравія, Оман, Бахрейн, ОАЕ, Бруней та ін.).

 

1

 

 

70

Малі острівні країни (Кіпр, Ямайка та ін.)

 

1

 

 

71

Найменш розвинуті країни (Бангладеш, Чад, Ефіопія, Гаїті та ін.

 

1

 

 

72

Гіганти Третього світу: Китай

 

1

 

 

73

Індія

 

1

 

 

74

Бразилія

 

1

 

 

75

Нові індустріальні країни (Малайзія, Таїланд, Філіппіни, Мексика, Аргентина).

 

1

 

 

76

 

Дослідження. На основі аналізу різних країнознавчих джерел інформації з'ясуйте особливості й відмінності подачі країнознавчого матеріалу. Написати коротку аналітичну довідку.

1

 

 

77

Узагальнюючий урок

 

1

 

 

Тема 5. Країни з перехідною економікою

 

 

 

78

Загальна характеристика країн з перехідною економікою. Сучасні риси господарства країн. Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку країн з перехідною економікою

 

1

 

 

79

Росія.

 

1

 

 

80

Республіка Білорусь.

 

1

 

 

81

Молдова

 

1

 

 

82

Польща

 

1

 

 

83

Словацька Республіка

 

1

 

 

84

Румунія.

Практична робота. 16. Порівняння спеціалізації господарств країн-сусідів України. Оформлення результатів роботи в табличній формі (або комп’ютерної презентації).

1

 

 

85

Угорщина

Дослідження Можливі моделі розвитку господарства країни з перехідною економікою (за вибором учня)

1

 

 

86

Узагальнюючий урок

 

1

 

 

87

КОНТРОЛЬНА РОБОТА ЗА ІІ семестр

1

 

 

88

Особливості відносин між країнами в умовах глобалізації. Форми міжнародних відносин за сферами суспільного життя: економічні, політичні, культурні відносин.

 

1

 

 

89

Геополітика. Глобальні, регіональні та субрегіональні міжнародні відносини

 

1

 

 

90

Місце України у світі. Участь Україна у світовій торгівлі, кредитуванні, інвестуванні, спільному підприємництві, міжнародному туризмі

 Дослідження. Галузі економіки України, що сприяють її інтеграції у світове господарство.

1

 

 

91

Міжнародне співробітництво з країнами сусідами та країнами-членами ЄС. Культурні зв’язки України з країнами світу. Перспективи розвитку міжнародних відносин України з країнами світу.

Практична робота 17. Аналіз матеріалів, опублікованих у засобах масової інформації, що характеризують місце України в сучасному світі.

1

 

 

92

Об’єкти світової природної і культурної спадщини в Україні.

 

1

 

 

93

Узагальнення. Захист проекту

Проект. Туризм – перспективна форма міжнародного співробітництва України

1

 

 

94

Поняття про глобальні проблеми людства; геоглобалістика. Роль світової громадськості у їх розв’язанні.

 

1

 

 

95

Проблема війни і миру: нові аспекти. Екологічна проблема як пріоритетних проблема виживання людства.

 

1

 

 

96

Демографічна проблема та шляхи її вирішення.

 

1

 

 

97

Продовольча проблема, її географічні аспекти та шляхи вирішення. Енергетична і сировинна проблема, їх географічні аспекти та шляхи вирішення

 

1

 

 

98

Проблема використання Світового океану. Проблема освоєння космосу.

 

1

 

 

99

Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються як найбільша загальносвітова проблема

 

1

 

 

100

Інші проблеми глобального характеру.

Практична робота

18. Аналіз карти «Глобальні проблеми людства»: визначення регіонів і країн з найбільшою концентрацією глобальних проблем; визначення за картами «гарячих точок планети», обговорення причин їх виникнення

1

 

 

101

 Взаємозв’язок глобальних проблем

Проект. Взаємозв’язок і взаємозалежність глобальних проблем людства

1

 

 

102

Узагальнюючий урок по темі

 

1

 

 

103

Підсумковий урок за ІІ семестр

 

1

 

 

104

Підсумок за рік

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
4.3
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Морозов Микола Єгорович
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
docx
Пов’язані теми
Географія, 9 клас, Планування
Додано
15 липня 2018
Переглядів
1271
Оцінка розробки
4.3 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку