Календарно - тематичне планування з вимогами Держстандарту. Історія 6 клас.

Про матеріал

Календарно - тематичне планування.

Всесвітня історія. Історія України (Інтегрований курс)

Складено відповідно до навчальної програми « Всесвітня історія. 7–9 класи» (затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804)

Річна кількість годин – 70 (2 годин на тиждень) .

Складено до підручника Всесвітня історія. Історія України : підруч. для 6-го кл. загальнооосвіт. навч. закл. / О.Г. Бандровський, В.С. Власов.Генеза 2019

Перегляд файлу

6 клас

Всесвітня історія. Історія України

(Інтегрований курс)

Складено відповідно до навчальної програми «Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи» (затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.02.2019 р. № 236)

Річна кількість годин – 70 (2 годин на тиждень) .

 Складено до підручника Всесвітня історія. Історія України : підруч. для 6-го кл.

загальнооосвіт. навч. закл. / О.Г. Бандровський, В.С. Власов.Генеза 2019

 

уроку

Дата

Кіл-сть

годин

Зміст (розділу/теми) уроку

Державні вимоги

до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Примітка

1

 

1

Вспуп.

Що таке історія. Час і простір в історії. Історичні джерела.

 • співвідносить рік — століття — тисячоліття;
 • називає основні види історичних джерел;
 • згадує і пояснює, що таке історія, що таке історичні пам’ятки, джерела знань про минуле, історичні події, хто такі історичні діячі (на прикладі історії України та рідного краю);

 

2

 

1

Практичне заняття 1:
Відлік часу в історії  Стародавнього світу

 

 • називає основні етапи в історії людства, хронологічні межі історії стародавнього світу;
 • здійснює відлік років в історії;
 • застосовує і пояснює на прикладах поняття і терміни: «історія стародавнього світу», «історичне джерело з історії стародавнього світу», «ера — до Різдва Христового і від Різдва Христового»;
 • визначає тривалість і послідовність історичних подій;

 

 

7

Розділ1. ПЕРВІСНІ СПІЛЬНОТИ. АРХЕОЛОГІЧНІ КУЛЬТУРИ

3

 

1

Наукові та релігійні теорії походження  людини. Основні етапи антропогенезу. Розселення людей по земній кулі.

 • називає основні етапи антропогенезу («австралопітек», «пітекантроп», «неандерталець», «людина розумна»);
 • показує на карті місця знахідок решток найдавніших людей;

 

4

 

1

 Форми господарювання первісної людини. Привласнювальні та відтворювальні форми гос­подарства.

 • описує головні винаходи людства доби кам’яного і мідно­ - бронзового віків;
 • пояснює на прикладах основні ознаки привласнювального та відтворювального господарства;
 • порівнює форми господарювання та спосіб життя людини за різних етапів первісної доби;

 

5

 

1

Суспільна організація (рід — плем’я — община) за первісних часів.

 • пояснює на прикладах поняття: «рід», «плем’я»; , «родова община», «сусідська община», «народні збори», «рада старійшин», «вождь»;

 

6

 

1

Організація влади (народні збори — рада старійшин — вождь) за первісних часів.

 • пояснює на прикладах поняття: «союз племен», «народні збори», «рада старійшин», «вождь»;
 • характеризує організацію влади за первісних часів, ускладнення суспільного життя;

 

7

 

1

Культура та вірування людей за первісних часів.

 • описує первісні форми релігійних вірувань і мистецтво людей за первісної доби;

 

8

 

1

Практичне заняття 2:

Основні стоянки та пам’ятки первісних людей на тери­торії України.

 • показує на карті стоянки давніх людей на території України;

 

9

 

1

Трипільська культура. Господарство, побут і духовне життя носіїв трипільської культури

 • показує на карті території розселення носіїв трипільської культури;
 • описує  господарство, побут і духовне життя носіїв трипільської культури

 

10

 

1

Узагальнення  з розділу : «ПЕРВІСНІ СПІЛЬНОТИ. АРХЕОЛОГІЧНІ КУЛЬТУРИ».

Наприклад:

 • називає основні заняття людей на різних етапах первісного суспільства;
 • характеризує організацію влади за первісних часів, ускладнення суспільного життя;
 • оцінює значення первісної доби в історії людства

 

 

 

Розділ ІІ. СТАРОДАВНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ АЗІЇ ТА АФРИКИ

 

3

Тема І. СТАРОДАВНІЙ ЄГИПЕТ

11

 

1

Утворення держави та цивілізації в Єгипті. Влада, суспільна організація в Стародавньому Єгипті. Будівництво пірамід (Джосер, Хеопс).

 • показує на карті долину Нілу;
 •  пояснює на прикла­дах поняття: «ірига-ція»;
 • наводить приклади впливу природно-­географічних умов на зародження і розвиток держави та цивілізації в Єгипті;
 • описує особливості повсякденно­го та господарське життя стародавніх єгиптян

 

 

 

 

 

 • називає хронологічні межі заснування держави в Стародавньому Єгипті, спорудження пірамід;
 • показує на карті територіальні межі та основні центри Стародавнього Єгипту;
 • пояснює на прикла­дах поняття: «ном», «держава», «реформа», «податки і повинності», «фараон»,  «чиновник», «вельможа»;

 

 

 

 

 

 

 

12

 

1

Архітектура і мистецтво, писемність і освіта.

 • пояснює на прикла­дах поняття: «ієрогліф»;
 • описує особливості культури стародавніх
  єгиптян

 

13

 

1

Практичне заняття 3:

Міфи та релігія Стародавнього Єгипту

 • характеризує міфологічні та релігійні  уявлення давніх єгиптян

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Тема ІІ. ЦИВІЛІЗАЦІЇ ПЕРЕДНЬОЇ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ.

14

 

1

Вплив природно-­географіч­них умов на розвиток цивілізацій Дворіччя в ІІІ—ІІ тис. до Р. Х. Вавилон за часів Хаммурапі.

 

 

 • називає хронологічні межі розквіту Вавилона за правління Хаммурапі;
 • показує на карті територію Дво­річчя, Вавилонського царства часів Хаммурапі;
 • наводить приклади впливу природно-­географічних умов Дворіччя на зародження держави та цивілізації;
 • пояснює на прикладах поняття: «клинопис», «закон»;
 • описує спосіб життя населення

 

15

 

1

Фінікійські міста-­держави. Фінікійська колонізація.

Ізраїльсько-Іудейське царство. Біблія як історичне джерело

 • називає хронологічні межі розквіту Ізраїльсько­-Іудейського царства — Давида і Соломо­на;
 • показує на карті фінікійські міста­- держави, кордони Ізраїльсько­-Іудейського царства, напрямки фінікійської колонізації;
 • пояснює на прикладах поняття: «коло-нія», «метрополія», «колонізація»; «місто- ­держава», «Біблія»;
 • описує спосіб життя населення;
 • характеризує діяльність Соломона

 

16

 

1

Ново­- Ассирійське та Ново­Вавилонське царства у першій половині І тис. до Р. Х.

Перська держава Ахеменідів.

 • називає хронологічні межі розквіту Ново­- Асси­рійського царства — Ашшурбаніпала, Ново­ - Вавилонського царства — Навуходоносора ІІ, Перської держави — Дарія І;
 • показує на карті територію Перської держави за часів Дарія І;
 • описує спосіб життя населення;
 • характеризує діяльність Дарія І

 

17

 

 

Узагальнення з тем : «СТАРОДАВНІЙ ЄГИПЕТ.

 ЦИВІЛІЗАЦІЇ ПЕРЕДНЬОЇ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ».

 • характеризує особливості розвитку Єгипту та держав Передньої та Центральної Азії в різні періоди  історії;

оцінює внесок цивілізації у світову культуру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Тема  ІІІ. СТАРОДАВНІ ІНДІЯ ТА КИТАЙ

 

 

 

 

18

 

1

Вплив природно-­географічних умов на розвиток цивілізацій в Індії. Індська цивілізація. Ведійська цивілізація.

 • називає хронологічні межі утворення та розквіту цивілізацій в Індії;
 • показує на карті долини Інду і Гангу, територіальні межі й основні центри давньої Індії;
 • пояснює на прикладах поняття: «веди»;
 • наводить приклади впливу природно­географічних умов Індії на зародження держави і цивілізації;

 

19

 

1

Суспільний устрій, релігія та повсякденне життя Давньої Індії. Будда та його вчення.

 • пояснює на прикладах поняття: «індуїзм», «буддизм»;
 • описує спосіб життя людей стародавньої Індії;
 • характеризує суспільний устрій, релігійні погляди і культурні здобутки мешканців давньої Індії;
 • оцінює внесок цивілізацій Індії у світову культуру

 

20 - 21

 

2

Вплив природно-­географічних умов на розвиток цивілізації в Китаї. Суспільний устрій та повсякденне життя Давнього Китаю. Давньокитайські імперії.

 • називає хронологічні межі утворення та розквіту цивілізацій в Китаї;
 • показує на карті долини Хуанхе та Янцзи, територіальні межі й основні центри давнього Китаю;
 • пояснює на прикладах поняття: «імперія», «Великий шовковий шлях»;
 • наводить приклади впливу природно­географічних умов Китаю на зародження держави і цивілізації;
 • описує спосіб життя людей стародавнього Китаю;
 • характеризує суспільний устрій Давнього Китаю

 

22

 

1

Практичне заняття 4:

Наукові знання, освіта та писемність у Стародавньому Китаї. Конфуцій та його вчення.

 • пояснює на прикладах поняття: « конфу-ціанство»;
 • характеризує  культурні здобутки та релігійні погляди мешканців давнього Китаю;
 • оцінює внесок цивілізацій Індії та Китаю у світову культуру

 

23

 

 

1

Узагальнення з теми : «СТАРОДАВНІ ІНДІЯ ТА КИТАЙ».

 

Розділ ІІІ. ІСТОРІЯ  СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

 

10

Тема І.СТАНОВЛЕННЯ АНТИЧНОЇ ГРЕЦЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ. КІММЕРІЙСЬКО­СКІФСЬКИЙ СВІТ

24

 

1

Вплив природно-­географічних умов на розвиток античної грецької цивілізації. Населення Давньої Греції. Перекази про найдавнішу історію Греції.

 • показує на карті Балканський півострів та острови Егейського моря, основні області Балканської Греції;
 • пояснює на прикладах поняття: «елліни»;
 • наводить приклади впливу природно­географічних умов Греції на розвиток цивілізації;
 • описує спосіб життя людей Стародавньої Греції

 

25

 

1

Археологічне відкриття Мінойської та Ахейської палацових цивілізацій, їх основні центри; розквіт і занепад.

 • називає хронологічні межі існування Мінойської та Ахейської палацових цивілізацій;
 • показує на карті основні центри Мінойської та Ахейської та античної полісної цивілізацій;
 • характеризує суспільний устрій, культурні досягнення Мінойської та Ахейської палацових держав, періоду розквіту і занепаду Мінойської та Ахейської цивілізації

 

26

 

1

Давньогрецьке суспільство за поемами Гомера.

 • називає хронологічні межі існування гомерівського періоду;
 • описує спосіб життя людей гомерівського періоду

 

27

 

1

Практичне заняття 5:

Давньогрецька міфологія і релігія як спосіб світосприйняття людей.

 •  

 

28

 

1

Боротьба демосу із знаттю. Грецька тиранія.

 • пояснює на прикладах поняття: «громадянин», «демос», «аристократія», «драконівські закони», «тиранія»;

 

29

 

1

 

 

 

 

Велика грецька колонізація. Заснування античних грецьких поселень на території України. Взаємини греків і місцевого населення

 • називає хронологічні межі Великої грецької колонізації, заснування перших грецьких поселень на території України;
 • показує на карт напрямки Великої грецької колонізації, античні грецькі поселення на території України;
 • висловлює власне ставлення до ролі античних грецьких поселень в історії України

 

 

30

 

 

1

 

 

 

Залізний вік на території сучасної України. Кіммерійсько­скіфський світ

31

 

 

1

Практичне заняття 6:

Історичні джерела про скіфів.  Геродот про скіфський похід Дарія І

32

 

1

Афінська та Спартанська держави. Законодавча реформа.  Ліквідація тиранії в Афінах. Завершення формування Афінського поліса. 

 • показує на карті основні області Балканської Греції;
  • пояснює на прикла­дах поняття:
  • характеризує реформи Солона;
  • висловлює власне ставлення до спадщини давньогрецького суспільства

 

33

 

1

Практичне заняття 7:
Спарта. Побут та виховання спартанців

 • показує на карті Балканський півострів, основні області Балканської Греції;
 • описує спосіб життя людей, суспільний устрій Спарти;
 • характеризує реформи Лікурга

 

34

 

1

Узагальнення з теми : «СТАНОВЛЕННЯ АНТИЧНОЇ ГРЕЦЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ. КІММЕРІЙСЬКО­СКІФСЬКИЙ СВІТ».

 • висловлює власне ставлення до спадщини давньогрецького суспільства,

 

 

6

Тема ІІ.  АНТИЧНА ГРЕЦЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ДОБИ

35

 

1

Греко­- перські війни. Марафонська битва. Похід Ксерокса.

 • називає хронологічні межі та дати Греко-­перських воєн, Марафонської битви;
 • показує на карті Перську державу і Грецію, перебіг Греко­ - перських воєн та місця основних битв;
 • пояснює на прикладах поняття: «фаланга»;
 • характеризує наслідки Греко­- перських війн

 

36

 

1

Утвердження демократії в Афінах за Перикла. Права і обов’язки громадянина. Негромадянське населення афінського поліса.

 • називає хронологічні межі перебування Перикла на чолі афінської демократії;
 • пояснює на прикладах поняття: «демократія», «права і обов’язки громадя-нина»;
 • описує становище афінського громадяни-на;
 • характеризує діяльність Перикла;
 • порівнює устрій Спарти й Афін;
 • висловлює судження про важливість афінської демократії, прав та обов’язків громадян

 

37

 

1

Господарювання та повсякденне життя в Давній Греції. Античні олімпійські ігри. Сім’я, освіта та виховання афінян.

 • описує повсякденне життя і традиції афінян;
 • порівнює повсякдення Спарти й Афін, спосіб життя і  виховання спартанців та афінян

 

38

 

1

Криза грецького поліса. Демосфен. Підкорення Греції Філіпом II.

 • характеризує діяльність Демосфена;

 

39

 

1

Практичне заняття 8:
Мистецтво Стародавньої Греції

 • описує пам’ятки давньогрецького мистецтва;
 •  характеризує розвиток на­уки, культури Греції класичної доби;

 

40

 

1

Узагальнення з теми : «АНТИЧНА ГРЕЦЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ДОБИ».

 • оцінює внесок античної грецької цивілізації в історію людства та України

 

 

3

                    Тема ІІІ. ДОБА  ЕЛЛІНІЗМУ

41

 

1

Утворення імперії Александра Македонського.

Особистість і діяльність Александра Великого за історичними джерелами.

 • називає дати Східного походу Александра Великого;
 • показує на карті перебіг Східного походу, кордони держави Александра Великого;
 • характеризує діяльність Александра Великого

 

42

 

1

Елліністичні держави 4 – 2 ст.до н.е.. Основні риси еллінізму.

 • називає хронологічні межі елліністичного етапу;
 • показує на карті територіальні межі елліністичних держав, основні центри елліністичної цивілізації;
 • пояснює на прикладах поняття: «еллінізм»

 

 

 

 

 

 

 

43

 

1

Практичне заняття 9:

Суспільне, господарське  життя та побут в античних полісах на території України

 • називає хронологічні межі існування грецьких поселень на території України;
 • показує на карті центри античної цивілі-зації на території України;
 • описує життя та побут мешканців грецьких полісів на території України

 

44

 

1

Узагальнення  з розділу

« ІСТОРІЯ ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ».

 • оцінює внесок елліністичної цивілізації в історію людства та України

 

Розділ ІV. ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ

 

8

Тема І. СТАРОДАВНІЙ РИМ ЗА ЦАРСЬКОЇ ТА РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ДОБИ

45

 

1

Вплив природно-­географічних умов на життя населення Апеннінського півострова. Виникнення міста Рима..

 • називає дату заснування Рима;
 • показує на карті Апеннінський півострів, Рим;
 • пояснює на прикладах поняття: «патриції», «плебеї», «сенат»;
 • порівнює становище патриціїв та плебеїв

 

46- 47

 

2

Римська республіка V—ІІІ ст. до Р. Х. Боротьба плебеїв з патриціями за свої права. Соціальний устрій та організація влади. Права та обов’язки громадянина.

 • називає хронологічні межі існування Римської республіки;
 • показує на карті римські провінції доби Республіки;
 •  пояснює на прикладах поняття: «республіка»,   «консул», «народний трибун», «вето», «диктатор», «легіон», «тріумф»;
  • характеризує особливості республіканського устрою в Римі, демократії, права та обов’язки громадян;
  • визначає характерні риси суспільного устрою Римської республіки

 

48 - 49

 

2

Криза Римської республіки в 2 ст. до н.е.. Боротьба за республіку: реформи братів Гракхів.

 • називає роки  Пунічних війн;
 • показує на карті Карфаген, перебіг Пунічної війни, кордони Римської середземноморської держави;
 • пояснює на прикладах поняття: «провінція»
 • називає роки реформ братів Граків;
 • визначає сутність реформ братів Гракхів

 

50 - 51

 

2

Релігія, сім’я і виховання

 • описує побут і повсякденне життя за часів Республіки, сім’ю і виховання у римлян;

 

 

 

 

 

 

 

52

 

1

Перший тріумвірат і диктатура Гая Юлія Цезаря.

 • називає роки диктатури Цезаря;
 • характеризує діяльність Цезаря;
 • пояснює на прикладах поняття: «гладіатор», «імператор»

 

 

 

 

 

 

 

53

 

1

Узагальнення з теми : «СТАРОДАВНІЙ РИМ ЗА ЦАРСЬКОЇ ТА РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ДОБИ».

 • оцінює внесок Риму республіканської доби в історію людства

 

 

11

Тема ІІ. РИМСЬКА ІМПЕРІЯ

54 - 55

 

2

Римська імперія доби принципату. Октавіан Август. Марк Аврелій.

 • називає  хронологічні межі існування Римської імперії; роки встановлення принципату Октавіана Августа;
 • показує на карті кордони Римської імперії часів розквіту, основні провінції часів імперії;
 • характеризує діяльність видатних діячів

 

56 - 57

 

2

Місто Рим і його повсякденне життя.

 • описує імператорський Рим, пам’ятки давньоримської архітектури, побут і повсякденне життя в імператорському Римі

 

58 - 59

 

2

Римська імперія 3 – 4 ст..Кризові явища в Римській імперії.  Реформи Діоклетіана і Константина

 • характеризує кризові явища в Римській імперії, суспільний устрій Римської імперії, реформи Діоклетіана та Константина;
 • характеризує діяльність видатних діячів

 

60

 

1

Виникнення християнства та християнізація Римської імперії. Перетворення християнства на офіційну релігію Римської імперії.

 • називає хронологічні межі виникнення християнства;
 • пояснює на прикладах поняття: «християнство», «Символ віри», «Святе письмо», «церква»,
 • характеризує зміни у ставленні держави до християнської церкви;

 

61

 

1

Практичне заняття 10:

Культура Давнього Риму.

 • описує пам’ятки давньоримської архітектури;
 • оцінює внесок Римської цивілізації  та культури в історію людства

 

62- 63

 

2

Розпад Римської імперії на Західну та Східну (Візантію). Початок Великого переселення народів.  Захоплення Риму варварами.

 • називає хронологічні межі існування Римської імперії, роки: поділу імперії на Західну та Східну (Візантію), занепаду Західної Римської імперії;
 • показує на карті кордони Римської імперії часів занепаду, Західної і Східної римських імперій та м. Константинополь, напрямки вторгнення готів і гунів;
 • пояснює на прикладах поняття: «Велике переселення народів», «Візантія»

 

64

 

1

Практичне заняття 11:

Історичні джерела про суспільне та господарське життя і духовний світ давніх слов’ян

 • показує на карті території, заселені давніми слов’янами та їх сусідами;

описує заняття, побут, духовне життя давніх слов’ян

 

65

 

 

 

11

 

 

Узагальнення з теми

 «  ІСТОРІЯ ДАВНЬОГО РИМУ»

 

 • оцінює внесок Риму  в історію

людства

 

 

                     Розділ V. ВИТОКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ІНШИХ СУЧАСНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ.

                                                 ( Повторення вивченого)

66

 

 

1

 

Внесок народів стародавнього світу в історію людства. Роль стародавнього періоду в історії України

 • називає хронологічні межі історії стародавнього світу;
 • показує на карті місця  зародження й розвитку давніх цивілізацій;
 • пояснює,  що таке історія стародавнього світу;
 • характеризує основні цивілізаційні здобутки цивілізацій Стародавнього світу;
 • висловлює судження щодо ролі та значення історії стародавнього світу в розвитку європейської  та світової цивілізації

 

67

 

1

Причини зникнення стародавніх цивілізацій. Сучасні цивілізації на мапі світу

Знаю:

 • хронологічні межі Великого переселення народів;
 • час формування європейської, китайської, індійської, ісламської та інших сучасних цивілізацій;
 • пам’ятки культури китайської (Велика китайська стіна,

 

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 Головні ознаки європейської цивілізації та її історичне підґрунтя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Китайська, індійська, ісламська та інші цивілізації. Цивілізаційні взаємодії

 

 

 

Узагальнення до курсу

 « Історія Стародавнього Світу».

 • порцелянова армія Цинь Шіхуанді) й індійської (Мохенджо-Даро) цивілізацій.

Розумію:

 • вплив культурних запозичень на розвиток відкритих і закритих цивілізацій, пов’язаність культур зниклих і сучасних цивілізацій;
 • соціальний досвід і культурні здобутки народів Середземноморського культурного простору, Велике переселення народів, поширення християнства й падіння Західної Римської імперії як витоки й умови формування сучасної європейської цивілізації;
 • досвід античної цивілізації як запоруку ефективної відповіді європейців на цивілізаційні виклики сучасності;
 • поняття «цивілізація», «історичний досвід», «варна», «індуїзм», «буддизм», «конфуціанство», «іслам».

Умію:

 • визначити внесок давніх греків і римлян у культуру сучасних європейських народів, зокрема українців;
 • показати на карті: а) територіальні межі європейської, китайської, індійської, ісламської цивілізацій; б) долини річок Інд, Ганг, Хуанхе, Янцзи, терени давніх Індії й Китаю;

визначити особливості господарства, суспільного життя й культури давніх Індії та Китаю.

 

 

 

docx
Додано
3 вересня 2021
Переглядів
693
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку