14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

Календарно - тематичне планування уроків англійської мови на І семестр у 8 класі / 5 год. на тиждень

Про матеріал

Календарно - тематичне планування уроків англійської мови на І семестр у 8 - Є класі / 5 год. на тиждень

Планування складено за програмою «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних

закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 5-9 класи, Київ, 2017р.

Карпюк О.Д., English (Year 8) (Англійська мова (8-й рік навчання)): підручник для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: «Видавництво Астон», 2016.

Карпюк О.Д., Робочий зошит з англійської мови для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Тернопіль: Лібра Терра, 2016

Павлюк А.В., Карпюк О.Д., Grammar Practice Book. Робочий зошит з граматики англійської мови для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (8-ий рік навчання). – Тернопіль: Лібра Терра, 2016.

Книга для читання “Read Me Book”

Дата

При-мітка

Сфера

спілку­вання

Мовленнєві функції

Мовленнєві зразки

Лексичний матеріал

Грама-тичний матеріал

Аудію-вання

Говоріння

Читання

Письмо

Домашнє завдання

Я і мої друзі (17 год.)

Unit 1. It's Your Life / Lesson 1. Family and Friends

 • 1.

Я і мої друзі. Прощавайте літ-ні канікули.

Введення лексичних одиниць.

 • -висловлювати своє ставлення до поведінки та вчинків людей;
 • -висловлювати свої враження, почуття та емоції у зв'язку з почутим, побаче- ним (радість, подив, сумнів, стурбованість тощо);
 • -реагувати на пропозиції та уточнювати відповіді;
 • - обмінюватись думками з приводу подій, ситуацій тощо;
 • - пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію;
 • -аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку;
 • -надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям;
 • - розповідати про свої ідеали, захоплення, спосіб життя та уподобання;
 • - оцінювати стан речей, події, факти

The hardest thing for me is …

I try very hard with …

Kind, reliable, sociable, helpful, understanding, ambitious, lazy, strict, honest, friendly, fair, complaining, amusing, jealous, overprotective, pessimistic

Past Simple

Впр.1,2 с.13

Впр. 1, с.4

Впр.3, с.4

РЗ впр. 1,2, с. 4

Впр.1, с. 14

 • 2.

Про літні канікули.

Розвиток діалогічного мовлення.

The hardest thing for me is …

I try very hard with …

Past Simple

Впр.1, с.19

Впр. 4, с.6

Впр.1, с.12

Впр. 6, с.7

РЗ впр. 1,2, с. 4

РЗ впр.8,с 9

 • 3.

Я і мої друзі.

Активізація лексики по темі.

Past Simple

Впр.1,2 с.13 Впр.1, с.19

Впр. 1, с.4

Впр. 4, с.6

Впр.1, с.12

Впр.3, с.4

Впр. 6, с.7

РЗ впр. 1,2, с. 4

Впр.1, с. 14

РЗ впр.8,с 9

 • 4.

Чи ти хороший друг?

Формування лексичних навичок.

A person who … is …

Прикмет-ники

Впр. 3, 18

Впр. 1, с. 19

РЗ впр. 1, 2, 3, с. 12

РЗ впр. 4, с. 12

Впр.5 с.14

 • 5.

Grammar Practice

 • 6.

Read Me Book

 • 7.

Друзі та дружба. Формування навичок аудіювання.

Brave, stubborn, thoughtful, selfish, serious, generous,

tidy, optimistic,

polite

Present Simple

Впр.1,2, с.19-20

Впр.1,с.21 Впр.2,с.22

Впр.3, с.20

Впр.7, с.24

РЗ впр. 7,8 с. 14

 • 8.

Друзі та дружба. Формування навичок говоріння.

What does a true friend do?

What do you look like?

Впр.5,с. 23

Впр.4, с.22

РЗ впр. 10,с. 16

 • 9.

Друзі за листуванням.

Розвиток навичок пис. мовлення.

Впр.6, с.23

РЗ впр. 6,с. 7

 • 10.

Grammar Practice

 • 11.

Read Me Book

 • 12.

Порівняльний зворот. Розвиток граматичних навичок.

As … as

Not so … as

As…as or not so…as

Впр. 1, с. 25

РЗ впр. 8,9, с. 15

Впр.13, с. 18

 • 13.

Чи ти справжній друг?

Розвиток навичок читання.

We have … in common

Catch up with, weirdo, pretend, came across, tease, get on with, have a lot in common

Впр.6, с.28, впр.4, с. 28

Впр.1, с.26

Впр.2,с.28

Впр. 5, с. 28

Впр. 5, с. 48 (вис. рів.)

 • 14.

Написання листа другу.

Вдосконалення навичок письм. мовлення.

Write back soon.

Keep in touch.

Thank you for your letter

ЛО теми

Tenses

Впр. 1, с. 29

Впр. 3. 47

РЗ впр. 14а, с. 20

РЗ впр.11, 16

РЗ впр. 12, с. 18

РЗ впр. 14,с. 19-20

 • 15.

Grammar Practice

 • 16.

Read Me Book

 • 17.

Значення дружби.

Систематизація та узагальнення знань, умінь та навичок (ЗУН).

The story isabout …

Devoted, generous, greedy, lonely, to bother, to devote

Впр. 3, 4, с. 56

Впр. 1, с. 54

Впр. 3, с. 29

Стиль життя (18 год.)

Unit 1. It's Your Life / Lesson 2. Healthy Lifestyle

 • 18.

Стиль життя. Здоровий спосіб життя.

Введення лексичних одиниць.

 • -висловлювати своє ставлення до поведінки та вчинків людей;
 • -висловлювати свої враження, почуття та емоції у зв'язку з почутим, побаченим (радість, подив, сумнів, стурбованість тощо);
 • -реагувати на пропозиції та уточнювати відповіді; • обмінюватись думками з приводу подій, ситуацій тощо; • пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію;
 • -аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку;
 • -надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям;
 • - розповідати про свої ідеали, захоплення, спосіб життя та уподобання;

оцінювати стан речей, події, факти

I didn't sleep a wink

I slept like a dog

Sleep is very important

Rapid,solve,nightmare,breathe,stage,previous,to relax,an eyelid

Article

Впр. 2, с. 30

Впр.1, с.30,

Впр. 4, с.31 Впр.5, с.32

Впр.2,с30

Впр. 6

Впр.7,с.32

РЗ впр. 1, с. 21

Впр. 4, с. 31

 • 19.

Здорові звички. Формування лексичних навичок.

How healthy is your diet?

A flavor, to depend on, fizzy, to be at risk, to take one's time

Adverbs, adjective

Впр. 4б, с. 35

Впр. 5, с. 35

Впр.1, с.33

Впр.2,с.34 Впр.4,с.35

Впр.5,с.35

Впр.3, с34

Впр. 6, с. 36

РЗ впр. 3, с. 21

Впр. 7, с. 36 (вис. рів.)

РЗ Впр. 2, с. 21

 • 20.

Grammar Practice

 • 21.

Read Me Book

 • 22.

Бути здоровим важливо.

Майбутні часи.

Формування грамат. навичок.

I am coming/ going/ etc.

It arrives/ it finishes

Future Tenses

Why is exercising wise?

Впр. 2, с. 37

Впр. 1, с. 37

Впр.3,4 с.38

РЗ впр. 4, с. 23

впр. 5, с. 24

Впр. 6, 7, с. 39

 • 23.

Їжа та здоров'я. Розвиток навичок мовлення.

If you … you …

Atmosphere, treasure hunt, hiking, scenery

Tenses

Впр. 2б, с. 41

Впр. 4, с. 42

Впр.1, с.39, Впр.2а, с. 41

Впр.1,с.39 Впр.2, с.41

РЗ впр. 7а, с. 26

Впр.4,с.

42

РЗ впр. 6, с. 25, Впр. 7а, с. 26

Впр. 3, с. 41

РЗ впр. 7б, с. 27

 • 24.

Вільний час та хобі.

Активізація лексики. Роз-виток навичок аудіювання.

I am good at …

I' m good at/interested …

I can't stand …

I'm tired of/bad at …

Tenses

Впр.7а, с.44, впр. 9, с. 45

Впр.6,с.43 Впр. 8, с. 44

Впр.7б), с.44

РЗ впр. 9, с. 29

РЗ впр. 8, с. 28

впр. 10, с. 30

 • 25.

Grammar Practice

 • 26.

Read Me Book

 • 27.

Здоровий спосіб життя.

Вдосконалення навичок читання та усного мовлення.

You should/shouldn't …

Why don't you …?

You'd better…

ЛО теми

Giving advice

РЗ впр. 2, с. 45

РЗ впр. 12а, с. 31

РЗ впр. 12б, с. 33

 • 28.

Написання електронних листів.

Формування навичок письма.

Впр.1, с. 45

РЗ впр. 13, с. 35

Впр. 3, с. 45

 • 29.

Кореспонденція.

Формування навичок усного та пис. мовлення.

 • 30.

Grammar Practice

Read Me Book

 • 31.

14/16 жовтня – вих.

Домашнє читання. Формування лексичних навичок та навичок читання.

Devoted,generous,greedy,hard-working, to devote, to bother, lonely

Tenses

Впр.9, с.51

Впр.3,с.56 Впр.11, с.52

Впр. 12, с.53

Впр. 7, с. 50

Впр. 12, с. 53

Впр. 13, с. 53 (вис. рів.)

РЗ впр.14, с. 35

 • 32.

Домашнє читання. Формування навичок переказу.

Devoted,generous,greedy,hard-working, to devote, to bother, lonely

Tenses

Впр.9, с.51

Впр.3,с.56

Впр. 7, с. 50

РЗ впр.14, с. 35

 • 33.

Систематизація та узагальнення знань, умінь та навичок по темі.

Впр.11, с.52

Впр. 12, с.53

Впр. 12, с. 53

Впр. 13, с. 53 (вис. рів.)

 • 34.

Grammar Practice

 • 35.

Read Me Book

Література (16 год.)

Unit 3. Your Preferences / Lesson 1. Do You Need a Book?

 • 36.

Література.

Введення та активізація лексики.

 • -висловлювати своє ставлення до поведінки та вчинків людей;
 • -висловлювати свої враження, почуття та емоції у зв'язку з почутим, побаченим (радість, подив, сумнів, стурбованість тощо);
 • -реагувати на пропозиції та уточнювати відповіді; • обмінюватись думками з приводу подій, ситуацій тощо; • пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію;
 • -аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку;
 • -надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям;
 • - розповідати про свої ідеали, захоплення, спосіб життя та уподобання;

оцінювати стан речей, події, факти

Books teach us ..

Stories can teach us …

Author, genre, emotion, pattern, poet, poetry, novel, novelist, drama, dramatist, amusing, emotional

Впр. 2, с. 116

Впр. 1, с. 114

РЗ впр. 1, с.52

Впр. 2 с. 116 (утв. речен за табл.),

слова вивч.

 • 37.

Книги – наші друзі. Формуванн лекс навичок, розвиток навичок вир читання.

Впр. 1, с. 114

Впр. 4, с. 117

Впр. 1, с. 114-115 (вир чит), слова до дикт ст.115, 117

 • 38.

Літературні жанри.

Розвиток навичок усного та письм говоріння.

Впр.4, с. 117

Впр.7, 119

Впр.3, ст.116

Написати лист про улюбл жанр.

 • 39.

Grammar Practice

 • 40.

Read Me Book

 • 41.

Книги в нашому житті. Улюблен письменник, поет, книга. Розвиток навичок читання та говоріння.

Впр.6, с.119

Впр.7, с.119

Впр.8, ст.121

Впр.7, с.119 (розповідь про пись-менника)

 • 42.

Шкілн бібліотека. Обладнання та послуги.

Пряма та непряма мова. Формування граматичних навичок.

…am/is/are done …

Fiction, non-fiction, author, genre, emotion, pattern, poet, poetry, novel, novelist, drama, dramatist, amusing, emotional

Active and Passive Voice. Present Simple

Впр. 1, с. 122

Впр. 3, с. 123

Впр. 8, с. 121

Впр. 2, с. 122

Впр. 4, с. 123

Впр. 7, с. 125 (пис)

Впр. 6, с. 124 (вст. слова)

 • 43.

У бібліотеці. Вибір книги для читання. Розвиток навичок аудіювання.

This book is written by …

Впр. 7, с. 128

Впр. 2, с. 129

Впр. 3, с. 127

Впр. 1, с. 125

Впр. 2а,с. 126

Впр. 2б, с. 127

РЗ

Впр. 6, с. 127 (письм розповідь про А.Мілна),

слова ст.128

 • 44.

Grammar Practice

 • 45.

Read Me Book

 • 46.

Улюблений літературний герой.

Розвиток навичок говоріння.

What are you reading now?

What books do you like to read?

Imagination, truthful, true-to-life, to hold attention/

interest, right after smth

Впр. 8а, с. 132

РЗ впр. 8, с. 55

Впр. 1,с . 129

Впр. 3, с. 130

Впр. 4, 5, 6, с. 131

Впр. 6, с. 131

Впр. 8б, с. 132

РЗ впр. 5, с. 53

Впр. 6, 7, с. 54

Впр.8б, ст.132 (вивч діалог),

РЗ впр. 3, 4 , с. 52-53,

слова ст.133.

 • 47.

Моя улюблена книга.

Формування навичок письма.

… is the author of …. The book is about …

РЗ впр. 13, с. 58

Впр. 1, с. 135

РЗ впр. 14, с. 59

Впр. 11, 12, с. 57

РЗ впр. 10, с. 134, напис. розповідь про книгу.

 • 48.

Виконання та презентація проектів по темі.

Проект по темі.

 • 49.

Grammar Practice

 • 50.

Read Me Book

 • 51.

Агата Крісті. Систематизація та узагальнення ЗУН по темі.

Involved, poison, tutor, mystery

Впр. 4, с. 165

Впр. 5, с. 176

Впр. 4, с. 175

РЗ Впр. 13, с. 58

Впр. 1,2, с. 164

Впр. 7а, с. 167

Впр. 7, с. 177

Музика (16 год.)

Unit 3. Your Preferences / Lesson 2. Music Is Heard Everywhere

 • 52.

Музика у нашому житті. Музичні стилі та інструменти. Введення та активізація лексики .

 • -висловлювати своє ставлення до поведінки та вчинків людей;
 • -висловлювати свої враження, почуття та емоції у зв'язку з почутим, побаченим (радість, подив, сумнів, стурбованість тощо);
 • -реагувати на пропозиції та уточнювати відповіді; • обмінюватись думками з приводу подій, ситуацій тощо; • пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію;
 • -аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку;
 • -надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям;
 • - розповідати про свої ідеали, захоплення, спосіб життя та уподобання;

оцінювати стан речей, події, факти

I listen to ..

My …has always been crazy about ..

My … has never liked …

Concert, conductor, orchestra, composer, violin, flute, saxophone, guitar, organ, etc. rock'n'roll, hip-hop, disco, etc. choir, opera, symphony, etc. pianist, violinist, etc.

Впр. 4, с. 140

Впр. 1с, с. 138

Впр. 6, с. 140

Впр. 3., 139

РЗ впр. 1, с. 61

Впр. 5, с. 140 (напис. речення)

слова ст.139

 • 53.

Музичні жанри.

Формування лексичних навичок.

Впр. 7, с. 141

РЗ впр. 4, с. 62

РЗ впр. 2, с. 61, слова до диктанту.

 • 54.

Grammar Practice

 • 55.

Read Me Book

 • 56.

Музика повсюди. Відомі композитори.

Розвиток навичок читання.

What do you know about …?

Впр. 1, с. 141

Впр. 5, 6, с. 145

впр. 2, с. 143

впр.7, с. 146

Впр. 3, 4, с. 144

РЗвпр. 5, с. 63

Ст.142-143 (вир. чит. діалога),

РЗ впр. 6, 7, с. 64

 • 57.

Пасивний стан мин прост часу. Формування граматичних навичок.

… was performed/recorded/written…

Past Passive Simple

Впр. 3, с. 147

Впр. 9, с. 66

Впр.1, с. 146

Впр. 2,4, с.147

РЗ впр. 8, с. 65

Впр. 5, с. 148

РЗ впр. 10, с. 67

 • 58.

Музиканти та виконавці. Розвиток навичок письма.

Впр. 1, 2, 3, с. 149

Впр. 4, с. 150

Впр. 6, с. 148

Впр. 11, 12, с. 168

Впр.12, ст.169 (усн),

Впр.8, ст.168 (пис).

 • 59.

Grammar Practice

 • 60.

Read Me Book

 • 61.

Музичні зірки. Розвиток навичок аудіювання.

To be keen on

Впр. 6, с. 153

Впр. 7, с. 153

РЗ

Впр. 8, с. 155 (проект)

Впр. 13, 14, с. 69-70

 • 62.

Відвідування музичних заходів.

Формування навичок говоріння.

I was interested in …/I wasn't interested in…

To lean over, to give a hand, to walk out

Впр. 1, с. 155

Впр. 2, с. 157

Впр. 3, 4, с. 158

Впр. 8, с. 160

РЗ впр. 15, 16, с. 72

РЗ впр. 19, 20, с. 74-75

 • 63.

На концерті. Формування навичок письма.

Впр. 5, с. 159

Впр. 1, с. 162

РЗ Впр. 17, 18, с. 73

Впр. 2, с. 163 (проект по темі)

 • 64.

Grammar Practice

 • 65.

Read Me Book

 • 66.

Виконання та презентація проектів по темі.

Проект по темі.

 • 67.

Систематизація та узагальнення ЗУН по темі.

What event did you attend?

Впр. 12, с. 170

Впр. 10, 11, с. 168

Впр. 12, с. 169

Впр. 8, 9, с. 168

РЗ впр. 21, с. 76

РЗ впр. 23, 24, с. 78

 • 68.

Контроль навичок аудіювання з теми «Література».

Підготуватися до к/р з читання, повторення лексики.

 • 69.Й

Контроль навичок читання з теми «Я і мої друзі»

Повторити схему написання твору.

 • 70.

Контроль навичок письма з теми «Стиль життя», «Музика»

Повторити теми з усного мовлення.

 • 71.

Контроль навичок говоріння з теми (на вибір) «Я і мої друзі», «Стиль життя», «Література», «Музика».

Повторення вивч. матеріалу.

 • 72.

Аналіз контрольних робіт.

 • 73.

Перегляд відео англійською мовою.

 • 74.

Перегляд кінофільма про Великобританію.

 • 75.

Підсумковий урок за І семестр.

Перегляд файлу

Календарно - тематичне планування уроків англійської мови на І семестр у 8 - Є класі / 5 год. на тиждень

 

Планування складено за програмою «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних

закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 5-9 класи, Київ, 2017р.

 

 • Карпюк О.Д., English (Year 8) (Англійська мова (8-й рік навчання)): підручник для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: «Видавництво Астон», 2016.
 • Карпюк О.Д., Робочий зошит з англійської мови для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Тернопіль: Лібра Терра, 2016
 • Павлюк А.В., Карпюк О.Д., Grammar Practice Book. Робочий зошит з граматики англійської мови для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (8-ий рік навчання). – Тернопіль: Лібра Терра, 2016.
 • Книга для читання “Read Me Book”

Дата

При-мітка

Сфера

спілку­вання

Мовленнєві функції

Мовленнєві зразки

Лексичний матеріал

Грама-тичний матеріал

Аудію-вання

Говоріння

Читання

Письмо

Домашнє завдання

Я і мої друзі (17 год.)

Unit 1. Its Your Life / Lesson 1. Family and Friends

 1.  

 

 

Я і мої друзі.  Прощавайте літ-ні канікули.

Введення лексичних одиниць.

 • висловлювати своє ставлення до поведінки та вчинків людей;
 • висловлювати свої враження, почуття та емоції у зв'язку з почутим, побаче- ним (радість, подив, сумнів, стурбованість тощо);
 • реагувати на пропозиції та уточнювати відповіді;
 •  обмінюватись думками з приводу подій, ситуацій тощо;
 •  пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію;
 • аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку;
 • надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям;
 •  розповідати про свої ідеали, захоплення, спосіб життя та уподобання;
 •  оцінювати стан речей, події, факти

The hardest thing for me is …

I try very hard with …

Kind, reliable, sociable, helpful, understanding, ambitious, lazy, strict, honest, friendly, fair, complaining, amusing, jealous, overprotective, pessimistic

Past Simple

 Впр.1,2 с.13

Впр. 1, с.4

 

Впр.3, с.4

РЗ впр. 1,2, с. 4

Впр.1, с. 14

 

 1.  

 

 

Про літні канікули.

Розвиток діалогічного мовлення.

The hardest thing for me is …

I try very hard with …

Past Simple

 Впр.1, с.19

Впр. 4, с.6

Впр.1, с.12

Впр. 6, с.7

РЗ впр. 1,2, с. 4

РЗ впр.8,с 9

 1.  

 

 

Я і мої друзі.

Активізація лексики по темі.

 

Past Simple

 Впр.1,2 с.13 Впр.1, с.19

Впр. 1, с.4

Впр. 4, с.6

Впр.1, с.12

Впр.3, с.4

Впр. 6, с.7

РЗ впр. 1,2, с. 4

Впр.1, с. 14

РЗ впр.8,с 9

 1.  

 

 

Чи ти хороший друг?

Формування лексичних навичок.

A person  who … is …

Прикмет-ники

 

Впр. 3, 18

 

Впр. 1, с. 19

РЗ впр. 1, 2, 3, с. 12

РЗ впр. 4, с. 12

Впр.5 с.14

 1.  

 

 

Grammar Practice

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

Read Me Book

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

Друзі та дружба. Формування навичок аудіювання.

 

Brave, stubborn, thoughtful, selfish, serious, generous,

tidy, optimistic,

polite

Present Simple

Впр.1,2, с.19-20

 

Впр.1,с.21 Впр.2,с.22

 

Впр.3, с.20

Впр.7, с.24

 

РЗ впр. 7,8 с. 14

 1.  

 

 

Друзі та дружба. Формування навичок говоріння.

What does a true friend do?

What do you look like?

 

 

 

Впр.5,с. 23

Впр.4, с.22

 

РЗ впр. 10,с. 16

 

 1.  

 

 

Друзі за листуванням.

Розвиток навичок пис. мовлення.

 

 

 

 

 

Впр.6, с.23

РЗ впр. 6,с. 7

 

 1.  

 

 

Grammar Practice

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

Read Me Book

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

Порівняльний зворот. Розвиток граматичних навичок.

Asas

Not soas

 

Asas or not so…as

 

 

 

Впр. 1, с. 25

РЗ впр. 8,9, с. 15

Впр.13, с. 18

 1.  

 

 

Чи ти справжній друг?

Розвиток навичок читання.

We have … in common

Catch up with, weirdo, pretend, came across, tease, get on with, have a lot in common

 

 

Впр.6, с.28, впр.4, с. 28

Впр.1, с.26

Впр.2,с.28

Впр. 5, с. 28

Впр. 5, с. 48 (вис. рів.)

 1.  

 

 

Написання листа другу.

Вдосконалення навичок письм. мовлення.

Write back soon.

Keep in touch. 

Thank you for your letter

ЛО теми

Tenses

 

Впр. 1, с. 29

Впр. 3. 47

РЗ впр. 14а, с. 20

РЗ впр.11, 16

РЗ впр. 12, с. 18

РЗ впр. 14,с. 19-20

 1.  

 

 

Grammar Practice

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

Read Me Book

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

Значення дружби.

Систематизація та узагальнення знань, умінь та навичок (ЗУН).

The story is  about

Devoted, generous, greedy, lonely, to bother, to devote

 

 

Впр. 3, 4, с. 56

Впр. 1, с. 54

 

Впр. 3, с. 29

Стиль життя (18 год.)

Unit 1. It’s Your Life / Lesson 2. Healthy Lifestyle

 1.  

 

 

Стиль життя. Здоровий спосіб життя.

Введення лексичних одиниць.

 •       висловлювати своє ставлення до поведінки та вчинків людей;
 •       висловлювати свої враження, почуття та емоції у зв'язку з почутим, побаченим (радість, подив, сумнів, стурбованість тощо);
 •       реагувати на пропозиції та уточнювати відповіді; • обмінюватись думками з приводу подій, ситуацій тощо; • пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію;
 • аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку;
 • надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям;
 •  розповідати про свої ідеали, захоплення, спосіб життя та уподобання;

 оцінювати стан речей, події, факти

I didn’t sleep a wink

I slept like a dog

Sleep is very important

Rapid,solve,nightmare,breathe,stage,previous,to relax,an eyelid

Article

Впр. 2, с. 30

Впр.1, с.30,

Впр. 4, с.31 Впр.5, с.32

Впр.2,с30

Впр. 6

Впр.7,с.32

РЗ впр. 1, с. 21

Впр. 4, с. 31

 1.  

 

 

Здорові звички. Формування лексичних навичок.

How healthy is your diet?

A flavor, to depend on, fizzy,  to be at risk, to take one’s time

Adverbs, adjective

Впр. 4б, с. 35

Впр. 5, с. 35

Впр.1, с.33

Впр.2,с.34 Впр.4,с.35

Впр.5,с.35

Впр.3, с34

Впр. 6, с. 36

РЗ впр. 3, с. 21

Впр. 7, с. 36 (вис. рів.)

РЗ Впр. 2, с. 21

 1.  

 

 

Grammar Practice

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

Read Me Book

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

Бути здоровим важливо.

Майбутні часи.

Формування грамат. навичок.

I am coming/ going/ etc.

It arrives/ it finishes

 

Future Tenses

 

Why is exercising wise?

Впр. 2, с. 37

Впр. 1, с. 37

Впр.3,4 с.38

РЗ впр. 4, с. 23

впр. 5, с. 24

Впр. 6, 7, с. 39

 1.  

 

 

Їжа та здоров’я. Розвиток навичок мовлення.

If you … you …

Atmosphere, treasure hunt, hiking, scenery

Tenses

Впр. 2б, с. 41

Впр. 4, с. 42

Впр.1, с.39, Впр.2а,      с. 41

Впр.1,с.39 Впр.2, с.41

РЗ впр. 7а, с. 26

Впр.4,с.

42

РЗ впр. 6, с. 25,  Впр. 7а, с. 26

Впр. 3, с. 41

РЗ впр. 7б, с. 27

 1.  

 

 

Вільний час та хобі.

Активізація лексики. Роз-виток навичок аудіювання.

I am good at …

I’ m good at/interested …

I can’t stand …

I’m tired of/bad at …

 

Tenses

 

Впр.7а, с.44, впр. 9, с. 45

Впр.6,с.43 Впр. 8, с. 44

Впр.7б), с.44

РЗ впр. 9, с. 29

РЗ впр. 8, с. 28

впр. 10, с. 30

 1.  

 

 

Grammar Practice

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

Read Me Book

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

Здоровий спосіб життя.

Вдосконалення навичок читання та усного мовлення.

You should/shouldn’t …

Why don’t you …?

You’d better…

ЛО теми

Giving advice

 

РЗ впр. 2, с. 45

 

РЗ впр. 12а, с. 31

 

РЗ впр. 12б, с. 33

 1.  

 

 

Написання електронних листів.

Формування навичок письма.

 

 

 

 

 

Впр.1, с. 45

РЗ впр. 13, с. 35

Впр. 3, с. 45

 

 1.  

 

 

Кореспонденція.

Формування навичок усного та пис. мовлення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

Grammar Practice

Read Me Book

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

14/16 жовтня – вих.

 

Домашнє  читання. Формування лексичних навичок та навичок читання.

 

Devoted,generous,greedy,hard-working, to devote, to bother, lonely

Tenses

Впр.9, с.51

Впр.3,с.56 Впр.11, с.52

Впр. 12, с.53

Впр. 7, с. 50

Впр. 12, с. 53

 

Впр. 13, с.  53 (вис. рів.)

РЗ впр.14, с. 35

 1.  

 

 

Домашнє читання. Формування навичок переказу.

 

Devoted,generous,greedy,hard-working, to devote, to bother, lonely

Tenses

Впр.9, с.51

Впр.3,с.56

 

Впр. 7, с. 50

 

 

РЗ впр.14, с. 35

 1.  

 

 

Систематизація та узагальнення знань, умінь та навичок по темі.

 

 

 

 

Впр.11, с.52

Впр. 12, с.53

Впр. 12, с. 53

 

Впр. 13, с.  53 (вис. рів.)

 

 1.  

 

 

Grammar Practice

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

Read Me Book

 

 

 

 

 

 

 

 

Література (16 год.)

Unit 3. Your Preferences / Lesson 1. Do You Need a Book?

 1.  

 

 

Література.

Введення та активізація лексики.

 • висловлювати своє ставлення до поведінки та вчинків людей;
 •       висловлювати свої враження, почуття та емоції у зв'язку з почутим, побаченим (радість, подив, сумнів, стурбованість тощо);
 • реагувати на пропозиції та уточнювати відповіді; • обмінюватись думками з приводу подій, ситуацій тощо; • пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію;
 • аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку;
 • надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям;
 •  розповідати про свої ідеали, захоплення, спосіб життя та уподобання;

 оцінювати стан речей, події, факти

Books teach us ..

Stories can teach us …

Author, genre, emotion, pattern, poet, poetry, novel, novelist, drama, dramatist, amusing, emotional

 

 

Впр. 2, с. 116

 

Впр. 1, с. 114

 

РЗ впр. 1, с.52

Впр. 2 с. 116 (утв. речен за табл.),

слова вивч.

 1.  

 

 

Книги – наші друзі. Формуванн лекс навичок, розвиток навичок вир читання.

 

 

 

 

Впр. 1, с. 114

 

Впр. 4, с. 117

 

Впр. 1, с. 114-115 (вир чит), слова до дикт ст.115, 117

 1.  

 

 

Літературні жанри.

Розвиток навичок усного та письм говоріння.

 

 

 

 

Впр.4, с. 117

Впр.7, 119

Впр.3, ст.116

Написати лист про улюбл жанр.

 1.  

 

 

Grammar Practice

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

Read Me Book

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

Книги в нашому житті. Улюблен письменник, поет, книга. Розвиток навичок читання та говоріння.

 

 

 

 

Впр.6, с.119

Впр.7, с.119

Впр.8, ст.121

Впр.7, с.119 (розповідь про пись-менника)

 1.  

 

 

Шкілн бібліотека. Обладнання та послуги.

Пряма та непряма мова. Формування граматичних навичок.

…am/is/are done …

Fiction, non-fiction, author, genre, emotion, pattern, poet, poetry, novel, novelist, drama, dramatist, amusing, emotional

Active and Passive Voice. Present Simple

 

Впр. 1, с. 122

Впр. 3, с. 123

Впр. 8, с. 121

Впр. 2, с. 122

Впр. 4, с. 123

Впр. 7, с. 125 (пис)

Впр. 6, с. 124 (вст. слова)

 1.  

 

 

У бібліотеці. Вибір книги для читання. Розвиток навичок аудіювання.

This book is written by

 

Впр. 7, с. 128

Впр. 2, с. 129

Впр. 3, с. 127

Впр. 1, с. 125

Впр. 2а,с. 126

 

Впр. 2б, с. 127

РЗ

Впр. 6, с. 127 (письм розповідь про А.Мілна),

слова ст.128

 

 1.  

 

 

Grammar Practice

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

Read Me Book

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

Улюблений літературний герой.

Розвиток навичок говоріння.

What are you reading now?

What books do you like to read?

Imagination, truthful, true-to-life, to hold attention/

interest, right after smth

 

Впр. 8а, с. 132

РЗ впр. 8, с. 55

Впр. 1,с . 129

Впр. 3, с. 130

Впр. 4, 5, 6, с. 131

Впр. 6, с. 131

Впр. 8б, с. 132

РЗ впр. 5, с. 53

Впр. 6, 7, с. 54

Впр.8б, ст.132 (вивч діалог),

РЗ впр. 3, 4 , с. 52-53,

слова ст.133.

 1.  

 

 

Моя улюблена книга.

Формування навичок письма.

is the author of …. The book is  about …

 

 

РЗ впр. 13, с. 58

 

Впр. 1, с. 135

 

 

РЗ впр. 14, с. 59

Впр. 11, 12, с. 57

 

РЗ впр. 10, с. 134, напис. розповідь про книгу.

 1.  

 

 

Виконання та презентація проектів по темі.

 

 

 

 

 

 

 

Проект по темі.

 1.  

 

 

Grammar Practice

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

Read Me Book

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

Агата Крісті. Систематизація та узагальнення ЗУН по темі.

 

 

Involved, poison, tutor, mystery

 

Впр. 4, с. 165

Впр. 5, с. 176

Впр. 4, с. 175

РЗ Впр. 13, с. 58

Впр. 1,2, с. 164

Впр. 7а, с. 167

Впр. 7, с. 177

Музика (16 год.)

Unit 3. Your Preferences / Lesson 2. Music Is Heard Everywhere

 1.  

 

 

Музика у нашому житті. Музичні стилі та інструменти. Введення та активізація лексики .

 • висловлювати своє ставлення до поведінки та вчинків людей;
 • висловлювати свої враження, почуття та емоції у зв'язку з почутим, побаченим (радість, подив, сумнів, стурбованість тощо);
 • реагувати на пропозиції та уточнювати відповіді; • обмінюватись думками з приводу подій, ситуацій тощо; • пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію;
 • аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку;
 • надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям;
 •  розповідати про свої ідеали, захоплення, спосіб життя та уподобання;

 оцінювати стан речей, події, факти

I listen to ..

My …has always been crazy about ..

My … has never liked …

Concert, conductor, orchestra, composer, violin, flute, saxophone, guitar, organ, etc. rock’n’roll, hip-hop, disco, etc. choir, opera, symphony, etc. pianist, violinist, etc.

 

Впр. 4, с. 140

Впр. 1с, с. 138

Впр. 6, с. 140

 

 

Впр. 3., 139

РЗ впр. 1, с. 61

 

Впр. 5, с. 140 (напис. речення)

слова ст.139

 1.  

 

 

Музичні жанри.

Формування лексичних навичок.

 

 

 

Впр. 7, с. 141

 

РЗ впр. 4, с. 62

РЗ впр. 2, с. 61, слова до диктанту.

 

 1.  

 

 

Grammar Practice

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

Read Me Book

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

Музика повсюди. Відомі композитори.

Розвиток навичок читання.

What do you know about …? 

 

 

Впр. 1, с. 141

Впр. 5, 6, с. 145

впр. 2, с. 143

впр.7, с. 146

Впр. 3, 4, с. 144

РЗвпр. 5, с. 63

Ст.142-143 (вир. чит. діалога),

РЗ впр. 6, 7, с. 64

 1.  

 

 

Пасивний стан мин прост часу. Формування граматичних навичок.

… was performed/recorded/written…

 

Past Passive Simple

 

Впр. 3, с. 147

Впр. 9, с. 66

Впр.1, с. 146

Впр. 2,4, с.147

РЗ впр. 8, с. 65

Впр. 5, с. 148

РЗ впр. 10, с. 67

 1.  

 

 

Музиканти та виконавці. Розвиток навичок письма.

 

 

 

Впр. 1, 2, 3, с. 149

 

Впр. 4, с. 150

 

Впр. 6, с. 148

Впр. 11, 12, с. 168

Впр.12, ст.169 (усн),

Впр.8, ст.168 (пис).

 1.  

 

 

Grammar Practice

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

Read Me Book

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

Музичні зірки. Розвиток навичок аудіювання.

 

To be keen on

 

 

Впр. 6, с. 153

Впр. 7, с. 153

РЗ

Впр. 8, с. 155 (проект)

Впр. 13, 14, с. 69-70

 1.  

 

 

Відвідування музичних заходів.

Формування навичок говоріння.

I was interested in …/I wasn’t interested in…

To lean over, to give a hand, to walk out

 

Впр. 1, с. 155

Впр. 2, с. 157

Впр. 3, 4, с. 158

 

Впр. 8, с. 160

РЗ впр. 15, 16, с. 72

 

РЗ впр. 19, 20, с. 74-75

 1.  

 

 

На концерті. Формування навичок письма.

 

 

 

 

Впр. 5, с. 159

Впр. 1, с. 162

 

РЗ Впр. 17, 18, с. 73

Впр. 2, с. 163 (проект по темі)

 1.  

 

 

Grammar Practice

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

Read Me Book

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

Виконання та презентація проектів по темі.

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект по темі.

 1.  

 

 

Систематизація та узагальнення ЗУН по темі.

 

What event did you attend?

 

 

Впр. 12, с. 170

Впр. 10, 11, с. 168

Впр. 12, с. 169

Впр. 8, 9, с. 168

РЗ впр. 21, с. 76

РЗ впр. 23, 24, с. 78

 1.  

 

 

Контроль навичок аудіювання з теми «Література».

Підготуватися до к/р з читання, повторення лексики.

 1. Й

 

 

Контроль навичок читання з теми «Я і мої друзі»

Повторити схему написання твору.

 1.  

 

 

Контроль навичок письма з теми «Стиль життя», «Музика»

Повторити теми з  усного мовлення.

 1.  

 

 

Контроль навичок говоріння з теми (на вибір) «Я і мої друзі», «Стиль життя», «Література», «Музика».

Повторення вивч. матеріалу.

 1.  

 

 

Аналіз контрольних робіт.

 

 1.  

 

 

Перегляд відео англійською мовою.

 

 1.  

 

 

Перегляд кінофільма про  Великобританію.

 

 1.  

 

 

Підсумковий урок за І семестр.

 

 

docx
До підручника
Англійська мова (8-й рік навчання) 8 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
3 вересня 2018
Переглядів
661
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку