Календарно - тематичне планування з географії 6 клас за оновленою програмою

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків географії в 6 класі за оновленою програмою 2017 року

Розробка виконана за оновленою програмою, затвердженою Наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

Перегляд файлу

  Географія 6 клас

«Загальна географія» (70 год)

№ п.п

Дата

Примітка

Зміст уроку

1

 

 

Географія як наука про  Землю.

Значення географічних знань та умінь для життєдіяльності людини.

2

 

 

Джерела географічної  інформації. Методи географічних досліджень

Розділ І. Розвиток географічних знань про Землю

3

 

 

Уявлення про форму Землі. Зображення  Землі на картах Ератосфена, Птолемея.

4

 

 

Відкриття нових земель. Навколосвітні подорожі

5

 

 

Дослідження Землі у  ХХ  і на початку ХХІ ст.

Розділ ІІ. Земля на плані і карті

6

 

 

Способи орієнтування на місцевості. Компас. Поняття про азимут.

7

 

 

Особливості та відмінності зображення земної поверхні на глобусі, аерофотознімках, космічних знімках, планах, картах.

8

 

 

Масштаб та його види. Умовні знаки плану

9

 

 

Абсолютна і відносна висота місцевості, їх визначення за допомогою горизонталей та шкалою висот. 

10

 

 

План, його основні ознаки.  Визначення напрямків на плані. Читання плану.

11

 

 

 

Географічні карти, їх елементи. Легенда карти. Масштаб карт.  Географічні атласи.

12-13

 

 

Практична робота

1. Розв’язування задач з використанням різних видів масштабу, визначення відстаней, напрямків та абсолютних відносних висот  на топографічному плані

14

 

 

Градусна сітка на глобусі й географічній карті

15

 

 

Поняття про географічні координати

16

 

 

Правила відліку географічної широти і географічної довготи. Географічні координати свого населеного пункту.

17-18

 

 

Практична робота

2. Визначення географічних координат за географічною картою

19

 

 

Тематичне оцінювання 1

Розділ ІІІ. Оболонки Землі

Літосфера

20

 

 

Внутрішня будова Землі. Будова літосфери, її властивості. Літосферні плити, наслідки їх переміщення.

21

 

 

Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни в земній корі та на поверхні земної кулі. Рухи земної кори.

22

 

 

Землетруси. Вулканізм і вулкани, гейзери.

23

 

 

Сейсмічні пояси Землі.

24

 

 

Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної поверхні.

25

 

 

Мінерали, гірські породи. Корисні копалини та їх значення у житі та діяльності людини.

26

 

 

Основні форми рельєфу суходолу – гори і рівнини

27

 

 

Рельєф дна Світового океану

28

 

 

Унікальні форми рельєфу земної кулі, їх охорона.

29

 

 

Практична робота 3. Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу

30

 

 

Тематичне оцінювання 2

Атмосфера

31

 

 

Будова атмосфери. Добовий і річний хід температури повітря

32

 

 

Кліматична карта.  Теплові пояси Землі.

33

 

 

Атмосферний тиск

34-35

 

 

Практична робота 4. Розв’язування задач на зміну температури повітря й атмосферного тиску з висотою.

36

 

 

Вітер

37

 

 

Вода в атмосфері

38

 

 

Хмари і туман. Опади

39

 

 

Погода

40

 

 

Клімат. Карта кліматичних поясів

41

 

 

Практична робота 5. Складання графіка зміни температури повітря, опадів, рози вітрів, їх аналіз

42

 

 

Тематичне оцінювання 3

Гідросфера

43

 

 

Загальна кількість води на Землі. Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Острови в океані.

44

 

 

Властивості вод Світового океану.

Рухи води в Світовому океані.

45

 

 

Життя в океанах і морях. Багатства вод Світового океану. Океан та людина.   

46

 

 

Води суходолу – поверхневі і підземні. Річка. Пороги і водоспади. Живлення, водний режим і робота річок.

47

 

 

Озера і болота

48

 

 

Штучні водойми і водотоки: ставки, водосховища, канали. 

49

 

 

Льодовики. Багаторічна мерзлота

50

 

 

Підземні води. Термальні і мінеральні води.

51

 

 

Значення вод суходолу для природи і людини. Охорона вод Світового океану і суходолу.

52

 

 

Практична робота 6. Позначення на контурній карті назв океанів, морів, проток, заток, островів, річок, озер

53

 

 

Тематичне оцінювання 4

Біосфера та грунти

54

 

 

Складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі.

55

 

 

Властивості  ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів.

56

 

 

Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий покрив, рослинність і тваринний світ суходолу та океану

Природні комплекси

57

 

 

Природні комплекси як наслідок взаємозв’язків між компонентами природи

58

 

 

Географічна оболонка – найбільший природний комплекс Землі, її межі та властивості.

59

 

 

Природні зони Землі

60

 

 

Практична робота (на вибір)

7 а. Складання опису одного з природних комплексів своєї місцевості (за типовим планом).

7 б. Екскурсія у природний комплекс своєї місцевості

61

 

 

Тематичне оцінювання 5

Розділ  ІV. Планета людей

62

 

 

Кількість населення Землі. Розселення населення на Землі, його густота.  Найбільш заселені території земної кулі

63

 

 

Людські раси. Дослідження Миколи Миклухо-Маклая. Найчисельніші народи світу.

64

 

 

Держави світу

65

 

 

Практична робота 8. Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав у різних частин світу та їх столиць.

66

 

 

Вплив людини на природу

67

 

 

Дослідження

Розробка міні-проекту з утилізації побутових відходів

68-70

 

 

Резерв часу

 

 

docx
Пов’язані теми
Географія, 6 клас, Планування
Додано
20 липня 2018
Переглядів
13013
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку