19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Календарно - тематичне планування з математики для 3 класу за оновленою програмою

Про матеріал

Підручник. Богданович, М. В. Математика : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч.

закл. / М. В. Богданович, Г. П. Лишенко. – К. : Генеза", 2012. – 136 с. : іл.

Перегляд файлу

                          Математика

4 год на тиждень

Підручник. Богданович, М. В. Математика : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч.

закл. / М. В. Богданович, Г. П. Лишенко. – К. : Генеза", 2012. – 136 с. : іл.

Зведений перелік тематичних перевірних робіт,

які проводять в 1-4 класах з математики

Вид перевірки

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

ІІ

сем.

І

сем.

ІІ

сем.

І

сем.

ІІ

сем.

І

сем.

ІІ

сем.

Тематична контрольна робота

 

4

3

4

3

4

3

Тематична контрольна робота з перевірки сформованості навичок усних обчислень

 

 

1

 

1

 

1

Підсумкова контрольна робота/ Державна підсумкова атестація

1

1

Загальна кількість перевірок за семестр

1

4

4

4

4

4

5

 

І СЕМЕСТР

уроку

Тема уроку

№зав-

Дань

Дата

Примітка

Узагальнення і систематизаціянавчального матеріалу за 2-й клас

 

 1.  

Нумерація чисел у межах 100.Випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел.

с.4 №1,13

 

 

 1.  

Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Периметр трикутника. Многокутник та його елементи.

с.5 №14,

22

 

 

 1.  

Табличне додавання і віднімання з переходом через десяток. Числові рівності й нерівності. Складання і розв'язування задач за коротким записом. Коло і круг.  Елементи кола й круга: центр, радіус, діаметр, їх позначення.

с.7 №23,

33

 

 

 1.  

Числові вирази. Зв’язок дій додавання і віднімання. Перевірка правильності виконання арифметичних дій.

с.8 №34,

41

 

 

 1.  

Нерівність зі змінною.  Ознайомлення з поняттям рівняння. Розв'язок (корінь) рівняння. Розв'язування задачі за планом.

С.9 №42,

51

 

 

 1.  

Додавання і віднімання виду 38 + 2, 80 - 4. Розв’язування рівнянь. Обернені задачі.

С.11

№52,

59

 

 

 1.  

Повторення випадків додавання і віднімання виду 36+7, 73-8. Задачі, що містять дворазове збільшення (зменшення) на кілька одиниць.

С.12 №60,

69

 

 

 1.  

Назви чисел при відніманні. Перевірка віднімання додаванням. Вирази зі змінною . Знаходження значень виразів з буквеним компонентом. Периметр трикутника.

С.14 №70,

79

 

 

 1.  

Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування рівнянь. Складання і розв'язання рівнянь за текстовим формулюванням. Задачі на знаходження третього доданка.

С.15 №80,

88

 

 

 1.  

Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Розв’язування рівнянь.  Розв’язування задач двома способами.

С.16 №89,

98

 

 

 1.  

Віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Розв’язок рівняння. Розв’язування задач.

С.17

99,107

 

 

 1.  

Дія множення. Назви чисел при множенні. Таблиці множення чисел 2 і 3. Розв’язування складеної задачі на дві дії.

С.19

108,

116

 

 

 

 1.  

Календар. Одиниці вимірювання часу –  тисячоліття, століття.  Визначення тривалості події, часу початку, закінчення  Розв’язування задач.

С.20 №117,

122

 

 

 1.  

Дія ділення. Назви чисел при діленні. Зв'язок дій множення і ділення. Задачі на ділення. Розв’язування задач, що містять дворазове зменшення на кілька одиниць.

С.21 №123,

131

 

 

 1.  

Таблиця ділення на 2 і 3. Знаходження значень числових виразів. Розв’язування задач.

С.22 №132,138

 

 

 1.  

Контрольна робота№1 «Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2-й клас. Ознайомлення з рівняннями. Повторення таблиць множення числа на 2 і 5 та ділення на 2 і 5».(комбінована)

 

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Повторення таблиць множення числа 4 і ділення на 4. Використання таблиці для розв’язування задач і знаходження значень виразів.

С.24 №139,147

 

 

 

 1.  

Повторення таблиць множення числа 5 і ділення на 5. Використання таблиці для розв’язування задач і знаходження значень виразів. Складання і розв'язування задач. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу.

С.25  №148,155

ТЕМА

 

Таблиці множення і ділення (продовження)

 

 1.  

Повторення таблиць множення числа 6 і ділення на 6. Розв’язування задачі на дві дії різного ступеня. Рівняння. Розв’язок рівняння.

С.25 №156,

164

 

 

 1.  

Одиниця вимірювання часу – секунда. Доба, година, хвилина. Визначення часу за годинником. Співвідношення між одиницями вимірювання часу. Обернена задача. Складання і розв’язування  обернених задач  до простих.

С.26 №165,173

 

 

 1.  

Ознайомлення із взаємопов'язаними величинами: ціна, кількість, вартість. Рівняння. Розв’язок рівняння.

С.28 №174,180

 

 

 1.  

Числові рівності й нерівності. Розв’язування задач на знаходження четвертого пропорційного способом зведення до одиниці.

С.29

№181,188

 

 

 1.  

Розв’язування задач на знаходження четвертого пропорційного способом зведення до одиниці.

С.30

№189,198

 

 

 1.  

Задачі на спосіб зведення до одиниці. Дії з іменованими числами.

С.31

199,206

 

 

 1.  

Повторення таблиць множення числа 7 і ділення на 7. Розв’язування задач на спосіб зведення до одиниці.

С.32

№207,215

 

 

 1.  

Складання виразів та знаходження їх значень. Розв’язування задач

С.33

№216,224

 

 

 1.  

Знаходження розв’язків  нерівності зі змінною способом добору. Розв’язування задач на кратне порівняння.

С.34

№225,232

 

 

 1.  

Нерівність зі змінною . Розв’язування задач на кратне порівняння. Вправи на засвоєння таблиць множення числа 7 і ділення на 7. Розширена  задача на зведення до одиниці.

С.34

№233,239

 

 

 

 1.  

Контрольна робота№2»

 «Повторення таблиць множення чисел 6 і 7 та ділення на 6 і 7».(тестова)

 

 

 

 1.  

 Аналіз контрольної роботи. Задачі з буквеними даними. Різницеве та кратне порівняння. Розв’язування задач на спосіб зведення до одиниці (другий вид).

С.35

№240,247

 

 

 1.  

Складена задача, що містять трійку взаємопов’язаних величин (вартість, ціна, кількість) Розв'язування рівнянь на знаходження невідомого множника. Побудова прямокутника, квадрата за допомогою креслярських інструментів.

С.36

№248,256

 

ТЕМА

 

 1.  

Розв’язування задач за таблицею. Складання нерівностей

С.37

№257,263

 

 

 1.  

Повторення таблиць множення числа 8 і ділення на 8. Задачі на спосіб зведення до одиниці (другий вид)..

С.38

№264,272

 

 

 

 1.  

Задачі на спосіб зведення до одиниці (другий вид). Порівняння виразів. Види трикутників.

С.40

№273,280

 

 

 1.  

Розв’язування складених задач. Складання і розв'язування рівнянь.

С.41

№281,288

 

 

 1.  

Робота над задачами на кратне порівняння двох часток. Складені задачі з буквеними даними.

С.42

№289,296

 

 

 1.  

Повторення таблиць множення числа 9 і ділення на 9. Прості задачі, що містять трійки взаємопов’язаних величин

С.43

№297,304

 

 

 1.  

Розв’язування складених задач на 2-3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач. Розв’язок рівняння.

С.44

№305,313

 

 

 1.  

Складання задач за поданим виразом. Розв’язування виразів та задач. Творча робота над задачею.

С.45

№314,321

 

 

 1.  

Задачі з буквеними даними. Складені задачі

на знаходження суми двох  часток .

С.46

№322,329

 

 

 1.  

Переставний закон множення. Розв’язування складених задач на 2-3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

С.47

№330,337

 

 

 1.  

Сполучний закон множення. Розв’язування складених задач на 2-3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

С.49

№338,346

 

 

 1.  

Властивості множення на 1 і 0, нуля на число. Розв’язування складених задач на 2-3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

С.46

№347,356

 

 

 1.  

Ділення на 1. Ділення числа на рівне йому число. Складання і розв’язування  обернених задач  до простих.

С.51

№357,365

 

 

 1.  

Контрольна робота №3 «Повторення таблиць множення чисел 8 і9 та ділення на 8і 9».(тестова)

 

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Ділення нуля на число.. Неможливість ділення на 0. Творча робота над задачами.  Повторення й узагальнення вивченого матеріалу.

С.52

№366,373

 

 

ТЕМА

 

Нумерація чисел у концентрі «Тисяча»

 

 1.  

Лічильна одиниця – сотня.  Лічба в межах 199. Додавання і віднімання числа 1 (170 + 1, 187 – 1).  Задачі на сумісні дії першого і другого ступеня.

С.57

№374,385

 

 

 1.  

Утворення числа 200. Розряд сотень. Розрядні числа. Назви чисел третього розряду. Додавання і віднімання на основі розрядного складу числа (300 + 40, 300 + 4,

300 + 50 + 4, Задачі на дві дії, що містять знаходження невідомого зменшуваного.

С.59

№386,396

 

 

 1.  

Лічба сотнями. Утворення трицифрових чисел із сотень, десятків і одиниць. Назви розрядних чисел. Задачі на спільну роботу.

С.60

№397,404

 

 

 

 1.  

Читання і запис трицифрових чисел. Розрядний склад числа. Додавання і віднімання на основі розрядного складу числа. Творча робота над задачею.

С.62

№405-414

 

 

 1.  

Лічба в межах 1000. Розрядний склад числа. Запис трицифрових чисел у нумераційній таблиці. Порівняння чисел.

С.63

№415,423

 

 

 1.  

Запис і читання трицифрових чисел. Порівняння чисел. Розв'язування задач на три дії.

С.64

№424,433

 

 

 1.  

Визначення числа сотень і десятків у трицифровому числі. Додавання і віднімання на основі розрядного складу числа (345 – 300, 345 – 40, 345 – 5). Розв'язування задач, що містять збільшення (зменшення) числа у кілька разів.

С.66

№434,443

 

 

 1.  

Одиниця вимірювання довжини – міліметр, Відношення між одиницями мір довжини. Креслення і вимірювання відрізків. Аналіз розв'язання задачі на три дії.

С.68

№444,453

 

 

 1.  

Одиниця вимірювання довжини – кілометр. Міри довжини. Кілометр. Порівняння чисел. Порівняння значень величин. Відношення між одиницями мір довжини. Творча робота над задачею.

 

С.70

№454,464

 

 

 1.  

Одиниця вимірювання маси – грам, тонна. Відношення між одиницями мір маси.

С.72

№465,472

 

 

 1.  

Контрольна робота №4 Нумерація чисел у концентрі «Тисяча» Усне додавання і віднімання в межах тисячі.(комбінована)

 

 

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу.

С.74

1-10

 

ТЕМА

 

Додавання і віднімання в межах 1000

Усне додавання і віднімання .

Письмове додавання і віднімання

 

 

 

16.12

 1.  

Додавання і віднімання сотнями (400 + 200, 400 – 200). Кути. Прямий кут, непрямі кути. Задачі на дві дії першого ступеня. Творча робота над задачею. 

С.75

№473,482

 

 

 1.  

Додавання і віднімання круглих сотень і круглих десятків. Розширена задача на зведення до одиниці.

С.76

№483,491

 

 

 1.  

Додавання круглих чисел (340 + 220) . Розширена задача на зведення до одиниці.

С.77

№492,500

 

 

 

С.79

№508,509

 

 

ІІ семестр 19 тижнів 

п/п

Тема уроку

Дата

завд.

Примітка

 

 

62.

Віднімання круглих чисел (340 – 220). Віднімання на основі правила. Розв’язування задачі, що включає знаходження суми двох доданків і трьох доданків

 

501-509

 

63.

Усне додавання круглих трицифрових чисел. Додавання на основі правила. Розв’язування задач

 

510-518

 

64.

Різні способи додавання і віднімання круглих трицифрових чисел виду 560 + 230, 860 – 250.  Сполучний закон додавання. Творча робота над задачею

 

519-534

 

65.

Залежність результату дій додавання і віднімання від зміни одного з компонентів при сталому іншому. Додавання виду 230 + 70 та віднімання виду 200 – 60. Розв’язування задач. Знаходження та порівняння периметрів трикутника і прямокутника

 

535-552

 

66.

Додавання виду 380 + 590. Додавання на основі правила додавання суми до числа, числа до суми. Порозрядне додавання. Розв’язування задач

 

553-561

 

67.

Різні способи віднімання виду 450 – 70. Порозрядне віднімання. Шестикутник

 

562-571

 

68.

Віднімання виду 650 – 290. Віднімання суми від числа. Розширена задача на зведення до одиниці. Знаходження довжини ламаної лінії. Периметр трикутника

 

572-589

 

69.

Алгоритм письмового додавання двоцифрових чисел. Прості задачі на додавання і віднімання. Розв’язування рівнянь

 

590-598

 

70.

Коротке пояснення письмового додавання двоцифрових чисел. Складання і розв’язування задач.

 

599-605

 

71.

Алгоритм виконання письмового додавання трицифрових чисел без переходу через розряд. Прості задачі на додавання. Складання і розв’язування рівнянь.

 

606-614

 

72.

Алгоритм письмового  віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток.Розв’язування задач на дві дії, що містять збільшення( зменшення) числа на кілька одиниць. Коротке пояснення письмового віднімання двоцифрових чисел. Творча робота над задачею.

 

615-631

 

73.

Алгоритм письмового віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд. Види трикутників. Розв’язування задач на  застосування дії віднімання.

 

632-639

 

74.

Письмове додавання трицифрових чисел за умови, що сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10 десятків. Самостійна робота.

 

640-648

 

75.

Письмове віднімання трицифрових чисел за умови, що зменшуване містить один нуль. Складені задачі на дві і три дії. Дії з іменованими числами .

 

649-657

 

76.

Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через розряд. Складання і розв’язування задач за коротким записом. Периметр прямокутника.

 

658-666

 

77.

Письмове віднімання трицифрових чисел із переходом через розряд. Складені задачі на три дії. Розв’язування нерівностей способом випробування .

 

667-684

 

78.

Письмове віднімання трицифрових чисел з двома послідовними переходами через розряди. Креслення квадрата і прямокутника. Розв’язування задач.

 

685-694

 

79.

Письмове додавання  трицифрових чисел у випадку кількох  доданків. Задачі, що передбачають суму трьох і двох доданків.

 

695-705

 

80.

Контрольна робота №5 (тестова)

 

 

 

81.

Аналіз контрольної роботи.  Письмове обчислення значень виразів на кілька дій першого ступеня. Зміна суми при зміні  одного доданку на кілька одиниць. Усне додавання трицифрових чисел  способом округлення. Розв’язування задач.

 

706-721

 

82.

Зміна різниці  при зміні зменшуваного або від’ємника на кілька одиниць. Усне віднімання трицифрових чисел способом округлення. Розв’язування задач.

 

722-729

 

 

тема

Множення і ділення в межах 1000. Усне множення і ділення.

 

83.

 Повторення властивостей множення  на 1 і 0.  Розв’язування задач на дві і три дії.

 

730-738

 

84.

Повторення властивостей множення і ділення на  10,ділення рівних чисел, ділення 0. Неможливість ділення на 0.Складання і розв’язування задач,рівнянь.

 

739-747

 

85.

Властивості множення і ділення числа 100. Ділення виду 80:8, 700: 7. Складання задач за діаграмою. Творча робота над задачею.

 

748-765

 

86.

Множення і ділення розрядних чисел на одноцифрове число. Задачі на дві та три дії. Творча робота над задачами.

 

766-776

 

87.

Ділення числа на добуток. Розв’язування задач.

 

777-787

 

88.

Ділення виду 80: 20, 600: 30. Розв’язування простих і складених задач. Розпізнавання геометрічних фігур.

 

788-796

 

89.

Множення суми на число. Розв’язування задач двома способами. Творча робота над задачами.

 

797-806

 

90.

Множення двоцифрового числа на одноцифрове виду

24 · 3. Задача на суму двох добутків. Задачі ,що пов’язані з одиничною нормою. Множення числа на суму. Розподільний закон множення стосовно додавання. Складання задач за даним рівнянням.

 

 

807-823

 

91.

Множення  одноцифрового числа на на двоцифрове( на основі переставної властивості дії множення). Обчислення значень буквених виразів. Відкладання довжин  сторін прямокутника на прямій. Розв’язування задач.

 

 

824-833

 

92.

Множення одноцифрового числа на двоцифрове виду

3 · 24.Залежність результату дії множення, дії ділення від зміни оного з компонентів при сьалому іншому.  Складання рівностей. Складання і розв’язування задач.

 

834-842

 

93.

Множення різниці на  число. Розподільний  закон множення стосовно віднімання. Порівняння виразів. Творча робота над задачею. Самостійна робота.

 

843-850

 

94.

Множення  і ділення в межах 1000, що зводяться до табличних випадків,виду 70 ∙8, 420 : 6. Перетворення іменованих чисел. Розв’язування задач.

 

851-860

 

95.

Множення виду 320 ∙3. Задачі , пов’язані з  одиничною нормою. Знаходження довжини сторони рівнобедреного трикутника. Закріплення вивчених випадків усного множення і ділення в межах 1000. Творча робота над задачами.

 

861-878

 

96.

Правило ділення суми на число. Розв'язування задач двома способами.

 

879-886

 

97.

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове ,виду

39 : 3. Розв’язування рівнянь. Обчислення виразів із буквою.

 

887-896

 

98.

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове, виду 72:3,

50 :2. Складання задач за поданим виразом.

 

897-907

 

99.

Ділення  двоцифрових чисел на одноцифрове способом розкладання на зручні доданки. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків. Знаходження частини числа.

 

908-915

 

100.

Контрольна робота№6 (комбінована).

 

 

 

101.

Аналіз контрольної роботи. Перевірка ділення множенням. Розв'язування задач,обернених до задач на знаходження суми двох  добутків.  Залежність результату дії множення, дії ділення від зміни оного з компонентів при сталому іншому

 

916-924

 

 

 

102.

Перевірка множення діленням. Складання і розв'язування задачі за поданим виразом та скороченим записом. Розв’язування рівнянь.

 

925-933

 

тема

103.

Ділення виду 360 :3. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків. Розв’язування рівнянь.

 

 

934-942

 

104.

Ділення виду 64:16 шляхом добору. Розв’язування і порівняння складених задач на три дії. Периметр прямокутника.

 

943-951

 

105.

Ділення двоцифрового числа на двоцифрове. Складання виразів за таблицею. Розв’язування задач і рівнянь.

 

952-959

 

106.

Зміна добутку при зміні  одного множника у кілька разів.Розв'язування задач.Творча робота над задачею

 

960-968

 

107.

Зміна частки при зміні діленого у кілька разів.  Ділення круглого числа на кругле виду 90 : 30, 800 : 200(шляхом добору) . Розв’язування задач.

 

969-976

 

108.

Зміна  частки  при зміні дільника у кілька разів. Ділення круглого числа на кругле виду 90 : 30, 800 : 200(шляхом добору) . Розв’язування рівнянь і задач

 

977-984

 

109.

Розв’язування рівнянь ,в яких один із компонентів- вираз. Розв’язування  задач. Самостійна робота.

 

985-991

 

110.

Розв’язування  рівнянь , в яких  один із компонентів- вираз.Розв’язування задач двома способами

 

992-998

 

111.

 Розв’язування рівнянь з двома діями. Обчислення периметра прямокутника. Розв’язування задач.

 

999-1006

 

112.

Частини цілого: утворення і запис. Дріб з чисельником 1. Порівняння дробів із чисельником 1. Знаходження части від числа.  Складання і розв'язування задачі за коротким записом.

 

1007-1015

 

113.

Визначення часу за годинником. Розв’язування задач на час. Розв’язування рівнянь

 

1016-1025

 

114.

Ділення трицифрового числа на двоцифрове шляхом добору. Розв’язування задач.

 

1026-1035

 

115.

Знаходження числа за величиною його частини.Розв'язування задач,які передбачають знаходження частини числа або числа за його частиною. Розв’язування нерівностей. Контрольна робота: усні обчислення (математичний диктант)

 

1036-1045

 

116.

Аналіз контрольної роботи.  Ділення з остачею( ознайомлення). Порівняння числових значень виразів. Розв'язування задач.

 

1046-1056

 

117.

Ділення з остачею( розгляд загального прийому обчислення) Співвідношення між остачею і дільником. Задачі, що  містять знаходження частини числа.

 

 

1057-1065

 

118.

Перевірка ділення з остачею.Знаходження частини від числа. Розв'язування задач.

 

1066-1082

 

119.

Ознаки подільності на 2 і на 5. Подвійні нерівності. Розв'язування задач.

 

1083-1094

 

тема

Повторення вивченого за рік. Ознайомлення з письмовим множенням і діленням

 

120

Повторення таблиць множення і ділення. Розв'язування задач.

 

1095-1100

 

121

Письмове  множення на одноцифрове число виду 213∙3.Розв'язування задач

 

1101-1106

 

122

Повторення ділення з остачею. Письмове множення на одноцифрове число виду 37 ∙ 6,127 ∙3. Розв’язування задач. Самостійна робота

 

1107-1114

 

123

Повторення нумерації трицифрових чисел. Письмове множення на одноцифрове число виду 182 ∙3, 151 ∙6

 

1115-1122

 

124

Повторення  ділення з остачею. Назви чисел у частинах.

 

1123-1131

 

125

Повторення множення на одноцифрове число. Розв’язування задач.

 

1132-1135

 

126

Повторення множення на одноцифрове число. Розв'язування задач.

 

1136-1139

 

127

Повторення усного  додавання і віднімання круглих трицифрових чисел. Розв'язування задач.

 

1148-1152

 

128

Контрольна робота №8(комбінована)

 

 

 

129

Аналіз контрольної роботи. Повторення обчислення значень виразів на кілька дій. Перевірка ділення з остачею.

 

1140-1147

 

130

Повторення письмового додавання і віднімання  трицифрових чисел. Ознайомлення з письмовим діленням на одноцифрове число виду 966:3.

 

1153-1157

 

131

Письмове ділення на одноцифрове число виду 273: 3 Творча робота над задачами.

 

1158-1163

 

132

Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумковий урок за рік.

 

1164-1172

тема

перенесення задач з буквеними даними (перенесено з 3-го класу в 4-й клас);

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Цуканова Олена Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Шульгіна Ірина Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Математика, 3 клас, Планування
Додано
21 жовтня 2018
Переглядів
10079
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку