Календарно -тематичне планування з математики 3 клас І семестр (за підручником Бевз)

Про матеріал
Календарно -тематичне планування з математики 3 клас І семестр (за підручником Бевз)
Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З МАТЕМАТИКИ

3 клас (5 години на тиждень)

За підручником «Математика» 2 клас, автори: В.Г. Бевз, Д.В. Васильєва.

І семестр (80 години)
 

з/п

Дата

Тема уроку

Завдання додому

Наскрізні змістові лінії

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів


 


 

Діяльність (уміння)

Знаннєвий складник

Ставлення (ціннісний складник)

Тема 1. Скарбничка моїх досягнень

1.

 

Нумерація чисел першої сотні. Числовий промінь. Порівняння чисел


 


 


 

Підприємливість і фінансова грамотність (практичне використання математичних знань)

Громадянська відповідальність (дотримання встановлених у суспільстві норм та обов’язків)

Порівнює числа за числовим променем.

Знає і називає числа першої сотні.

Усвідомлює важливість вивчення математики.

2.

 

Арифметичні дії та їхні компоненти


 

Виконує дії у межах 100.

Називає дії та їх компоненти.

Усвідомлює важливість вивчення математики.

3.

 

Геометричні фігури


 

Розпізнає геометричні фігури. Виконує дії у межах 100. Розв'язує задачі на дві дії.

Знає назви геометричних фігур. Розуміє сутність ді множення.

Усвідомлює, що математика виникла с практичних потреб людини.

 

4.

 

Периметр многокутника. Одиниці вимірювання довжини


 

Екологічна безпека і сталий розвиток (обговорення природних  явищ).

Знаходить периметр многокутника. Креслить геометричні фігури.

Розуміє поняття “периметр”

Обґрунтовує свою думку при визначенні істинності або хибності твердження.

 

5.

 

Буквені та числові вирази. Задачі на різницеве порівняння


 

Підприємливість і фінансова грамотність (практичне використання математичних знань)


 

Обчислює  значення виразів зі змінною.

Знає і називає компоненти дій.

Обґрунтовує свою думку при об’єднання об’єктів у групу.

6.

 

Додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд.


 

Екологічна безпека і сталий розвиток (пояснення необхідності бережливого ставлення до природи)

Додає двоцифрові числа з переходом через розряд.

Знає і використовує алгоритм додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд.

Робить за допомогою вчителя висновок узагальнення за результатами виконання навчального завдання.

7.

 

Віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд


 

Громадянська відповідальність (дотримання встановлених у суспільстві норм та обов’язків)

Віднімає двоцифрові числа з переходом через розряд.

Знає і використовує алгоритм додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд.

Робить за допомогою вчителя висновок узагальнення за результатами виконання навчального завдання.

8.

 

Істинні та хибні твердження. Залежність результатів додавання  від зміни одного з компонентів


 

Громадянська відповідальність (правила роботи у парах)

Знаходить істині і хибні твердження

Розуміє поняття “істинний”, “хибний”

Критично ставиться до виконання практичних завдань.

9

 

Зв’язок дій додавання і віднімання. Рівняння


 

Екологічна безпека і сталий розвиток (пояснювати залежність людини від природних ресурсів)

Розв'язує рівняння.

Розуміє зв'язок дій додавання і віднімання.

Обґрунтовує свою думку.

10.

 

Залежність результатів віднімання від зміни одного. Рівняння


 

Громадянська відповідальність (дотримання встановлених у суспільстві норм та обов’язків).

Розв'язує рівняння.

Знає правила знаходження невідомих компонентів.

Критично ставиться до виконання практичних завдань.

11.

 

Робота з даними. Величини та одиниці їх вимірювання.

Прості та обернені задачі


 

Здоров’я і безпека

Розв'язує приклади і задачі різних видів.

Знає одиниці вимірювання довжини.

Робить висновки за результатами виконання навчальних завдань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

Час. Визначення часу за годинником


 

Підприємливість і фінансова грамотність (практичне використання математичних знань)


 

Визначає час за годинником.

Знає скільки годин в одній добі, хвилин в годині і секунд в хвилині

Критично ставиться до виконання практичних завдань; робить висновки за змістом заняття.

13.

 

Математичні задачі та дослідження


 

Громадянська відповідальність (дотримання встановлених у суспільстві норм та обов’язків).

Розв’язує приклади і задачі; порівнює числа; вимірює відрізки; складає нерівності за малюнком.

Оперує засвоєними поняттями.

Робить висновки за результатами виконання навчальних завдань.

14.

 

Урок контролю навчальних досягнень. Діагностична робота  №1.


 

Громадянська відповідальність (дотримання встановлених у суспільстві норм та обов’язків).

Розв’язує приклади і задачі; порівнює числа; вимірює відрізки; складає нерівності за малюнком.

Оперує засвоєними поняттями.

Усвідомлює важливість вивчення математики.

15.

 

Аналіз діагностичної роботи. Розвивальні завдання.


 

Громадянська відповідальність (усвідомлення себе як активного члена класу).

Розв’язує приклади і задачі вивчених видів
 

Оперує засвоєними поняттями.

Критично ставиться до виконання практичних завдань; робить висновки за змістом заняття.


                                       Розділ 2. Набуваємо досвіду множення та ділення

 

16.

 

Сутність дії множення. Множення на числа 1 та 0


 

Підприємливість і фінансова грамотність (демонструвати розуміння цінності праці та працьовитості для досягнення добробуту)

Множить числа 1 і 0

Розуміє сутність дії множення

Формує судження щодо очевидних закономірностей

17.

 

Сутність дії ділення. Ділення числа а на 1 і на а. Ціле і частини


 

Підприємливість і фінансова грамотність (формування економічного ставлення до природних ресурсів)

Ділить число а на 1 і на а.

Розуміє сутність дії ділення.

Критично ставиться до виконання практичних завдань; робить висновки за змістом заняття.

18.

 

Множення та ділення на 2 і на 4. Половина і четверта частина


 

Громадянська відповідальність (дотримання встановлених у суспільстві норм та обов’язків).

Множить і ділить  числа на 4 і на 2. Знаходить половину і четвертину числа.

Знає, як знайти четвертину і половину числа

Формує судження щодо очевидних закономірностей.

19.

 

Множення та ділення на 3. Задачі на знаходження добутку і частки


 

Громадянська відповідальність (дотримання встановлених у суспільстві норм та обов’язків).

Множить і ділить числа на 3. Розв'язує задачі на знаходження добутку і частки. 

Знає таблицю множення і ділення на 3.

Обґрунтовує судження під час виконання завдань з логічним навантаженням.

20.

 

Множення та ділення на 5.

Задачі на збільшення (зменшення) числа у кілька разів


 

Здоров’я і безпека

( особиста гігієна)

Множить і ділить числа на 5. Розв'язує задачі на збільшення і зменшення у кілька разів.

Знає таблицю множення і ділення на 5

Обґрунтовує судження під час виконання завдань з логічним навантаженням.

21

 

Коло. Круг. Поділ геометричних фігур на частини


 

Громадянська відповідальність (дотримання встановлених у суспільстві норм

Будує коло із заданим радіусом.

Розуміє різницю між колом і кругом.

Усвідомлює важливість вивчення математики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Множення та ділення на 6. Знаходження значення виразів, що містять дії різного ступеня


 

Громадянська відповідальність (дотримання встановлених у суспільстві норм та обов’язків).

Множить і ділить числа на 6. Знаходить значення виразів, що містять дії різних ступенів.

Знає порядок виконання дій у виразах

Критично ставиться до виконання практичних завдань; робить висновки за змістом заняття.


 

23.

 

Множення та ділення на 7. Знаходження невідомих компонентів дій


 

Громадянська відповідальність (правила роботи у групі)

Множить і ділить числа на 7. Знаходить невідомі кмпоненти дій.

Знає правила знаходження невідомих компонен6тів.

Критично ставиться до виконання практичних завдань; робить висновки за змістом заняття.

24

 

Множення та ділення на 8. Восьма частина


 

Підприємливість і фінансова грамотність (раціональне використання коштів)

Множить і ділить числа на 8

Знає таблицю множення і ділення на 8. Розуміє, як знайти восьму частину від числа

Критично ставиться до виконання практичних завдань; робить висновки за змістом заняття.


 

25.

 

Множення та ділення на 9. Буквені вирази


 

Громадянська відповідальність (дотримання встановлених у суспільстві норм та обов’язків).

Множить і ділить числа на 9

Знає таблицю множення і ділення на 9

Усвідомлює важливість вивчення математики.

26.

 

Множення та ділення на 10


 

Підприємливість і фінансова грамотність (раціональне використання коштів)

Множить і ділить числа на 10

Знає таблицю множення і ділення на 10

Критично ставиться до виконання практичних завдань; робить висновки за змістом заняття.

27

 

Вартість. Грошові розрахунки


 

Підприємливість і фінансова грамотність (раціональне використання коштів)

Працює з іменованими числами

Розуміє поняття “вартість”

Обґрунтовує судження під час виконання завдань з логічним навантаженням.

 

28.

 

Складені задачі на множення та ділення


 

Екологічна безпека і сталий розвиток (обговорення природних і погодних явищ).

Розв’язує задачі вивчених видів.

Знає і застосовує алгоритм розв'язання задачі.

Критично ставиться до виконання практичних завдань; робить висновки за змістом заняття.

29.

 

Математичні задачі та дослідження


 

Громадянська відповідальність (розуміння потреби працювати разом, наводити приклади взаємодопомоги)

Розв’язує задачі вивчених видів.

Пояснює засвоєний матеріал.

Робить висновки за результатами виконання навчальних завдань.

30.

 

Урок контролю навчальних досягнень. Діагностична робота  №2


 

Громадянська відповідальність (розуміння потреби працювати разом, наводити приклади взаємодопомоги)

Розв’язує приклади і задачі; порівнює числа; вимірює відрізки.

Пояснює засвоєний матеріал.

Усвідомлює важливість вивчення математики.

31.

 

Аналіз діагностичної роботи. Розвивальні завдання.

 

Громадянська відповідальність (формулювання особистісних ціннісних пріоритетів)


 

Розв’язує приклади і задачі; порівнює числа; вимірює відрізки..

Оперує засвоєними знаннями.

Усвідомлює важливість вивчення математики.


Розділ 3. Нумерація чисел у межах 1000

 

32.

 

Сотня. Лічба сотнями. Тисяча


 

Громадянська відповідальність (дотримання встановлених у суспільстві норм та обов’язків).

Рахує сотнями.

Називає числа у межах 1000

Усвідомлює важливість вивчення математики

33.

 

Порівняння, додавання і віднімання сотень


 

Громадянська відповідальність (дотримання встановлених у суспільстві норм та обов’язків).

Порівнює, додає і віднімає сотні

Розуміє сутність додавання і віднімання сотень

Обґрунтовує судження під час виконання завдань з логічним навантаженням

34.

 

Множення та ділення сотень на одноцифрове число.

Складені задачі з буквеними даними


 

Підприємливість і фінансова грамотність (раціональне використання коштів)

Множить і ділить сотні на одноцифрове число


 

Знає алгоритм множення і ділення сотні на одноцифрове число

Обґрунтовує важливість знань з математики у повсякденному житті людини.

35.

 

Властивості множення та ділення на 1, 10, 100. Одиниці вимірювання довжини. Метр


 

Громадянська відповідальність (розуміння потреби працювати разом, наводити приклади взаємодопомоги)

Порівнює одиниці вимірювання довжини

Пояснює засвоєний матеріал.

Усвідомлює важливість вивчення математики.

36.

 

Одиниці вимірювання маси: 1 грам. Співвідношення між одиницями вимірювання маси


 

Громадянська відповідальність (усвідомлення себе громадянином України)

Порівнює одиниці вимірюваннія маси

Знає співвідношення між одиницями вимірювання маси

Обґрунтовує судження під час виконання практичних завдань.

37.

 

Утворення трицифрових чисел із сотень та десятків. Порівняння чисел


 

Громадянська відповідальність (дотримання встановлених у суспільстві норм та обов’язків ).

Порівнює трицифрові числа

Пояснює засвоєний матеріал.

Робить висновки за результатами виконання навчальних завдань.

38.

 

Порівняння, додавання та віднімання круглих чисел


 

Екологічна безпека і сталий розвиток (обговорення природних і погодних явищ).

Порівнює, додає і віднімає круглі числа

Пояснює засвоєний матеріал.

Обґрунтовує судження під час виконання завдань з логічним навантаженням

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

 

Порівняння, додавання та віднімання круглих чисел


 

Громадянська відповідальність (дотримання встановлених у суспільстві норм та обов’язків).

Порівнює, додає і віднімає круглі числа

Пояснює засвоєний матеріал.

Коментує покрокові дії під час виконання завдання.

40.

 

Різні способи додавання та віднімання


 

Громадянська відповідальність (формулювання особистісних ціннісних пріоритетів)

Додає і віднімає різними спаособами

Знає різні способи щдодавання і віднімання чисел

Бере участь у колективному виділенні етапів діяльності.

41

 

Множення та ділення круглих чисел на одноцифрове число.


 

Громадянська відповідальність (формулювання особистісних ціннісних пріоритетів)

Множить і ділить круглі числа на одноцифрове число

Пояснює способи розв’язання.

Обґрунтовує вибір способу розв’язання.

42.

 

Закони множення. Множення суми на число


 

Громадянська відповідальність (дотримання встановлених у суспільстві норм та обов’язків).

Множить суму на число

Знає закони множення

Коментує покрокові дії під час виконання завдання.

43.

 

Кути. Дії з круглими числами


 

Громадянська відповідальність


 

Обчислює вирази з круглими числами

Розуміє поняття “кут”

Усвідомлює важливість вивчення математики

44.

 

Обчислення. Прямий кут, непрямі кути


 

Громадянська відповідальність

Розв’язує приклади, рівняння, задачі

Розрізняє прямі і непрямі кути

Коментує покрокові дії під час виконання

 

 

 

 

 

(дотримання встановлених у суспільстві норм та обов’язків).

вивчених видів.

 

завдання.

45

 

Дії з круглими числами

 

Громадянська відповідальність (дотримання встановлених у суспільстві норм та обов’язків).

Обчислює вирази з круглими числами

Пояснює способи розв’язання.

Обґрунтовує вибір способу розв’язання.

46

 

Математичні задачі та дослідження

 

Громадянська відповідальність (дотримання встановлених у суспільстві норм та обов’язків).

Розв’язує приклади і задачі; порівнює числа; вимірює відрізки..

Оперує засвоєними знаннями.

Усвідомлює важливість вивчення математики.

47

 

Урок контролю навчальних досягнень. Діагностична робота № 3

 

Громадянська відповідальність (дотримання встановлених у суспільстві норм та обов’язків).

Розв’язує приклади і задачі; порівнює числа; вимірює відрізки..

Оперує засвоєними знаннями.

Усвідомлює важливість вивчення математики.

48

 

Аналіз діагностичної роботи. Розвивальні завдання.

 

Громадянська відповідальність (дотримання встановлених у суспільстві норм та обов’язків).

Розв’язує приклади і задачі; порівнює числа; вимірює відрізки..

Оперує засвоєними знаннями.

Усвідомлює важливість вивчення математики.

Розділ 4. Трицифрові числа

49

 

Утворення трицифрових чисел із сотень, десятків та одиниць


 

Громадянська відповідальність (формулювання особистісних ціннісних пріоритетів)

Утворює трицифрові числа із сотень, десятків та одиниць

Розуміє, як утворити трицифрове число

Обґрунтовує судження під час виконання завдань.

50

 

Читання і запис трицифрових чисел


 

Громадянська відповідальність (формулювання особистісних ціннісних пріоритетів)

Читає та записує трицифрові числа

Пояснює засвоєний матеріал.

Усвідомлює важливість вивчення математики.

51

 

Місце числа у натуральному ряді. Попереднє і наступне числа


 

Громадянська відповідальність (дотримання встановлених у суспільстві норм та обов’язків).

Додає одноцифрове число до двоцифрового.


 

Пояснює засвоєний матеріал.

Усвідомлює важливість вивчення математики.

52

 

Числа другої сотні. Їх читання і запис


 

Громадянська відповідальність (дотримання встановлених у суспільстві норм та обов’язків).

Читає і записує числа другої сотні

Знає. як утворюються числа другої сотні

Коментує покрокові дії під час виконання завдання.

53

 

Тисяча. Міри довжини. Кілометр


 

Громадянська

Виконує дії з іменованими числами

Знає міри довжини

Коментує покрокові дії

 

 

 

 

 

відповідальність (правила роботи у групі).

 

 

під час виконання завдання.

54

 

Помісцеве значення цифри в запису чисел. Значення нуля в запису чисел


 

Екологічна безпека і сталий розвиток (обговорення ефективного та раціонального використання природніх ресурсів)

Записує трицифрові числа.

Пояснює засвоєний матеріал.

Бере участь у колективному виділенні етапів діяльності.

55.

 

Розкладання трицифрових чисел на розрядні доданки


 

Громадянська відповідальність (дотримання встановлених у суспільстві норм та обов’язків).

Розкладає трицифрові числа на розрядні доданки

Пояснює засвоєний матеріал.

Обґрунтовує судження під час виконання завдань з логічним навантаженням

56

 

Додавання на основі десяткового складу числа


 

Здоров’я і безпека (корисне харчування)

Додає числа на основі десяткового складу числа.

Знає алгоритм додавання чисел на основі десяткового складу числа

Робить висновки за результатами виконання навчальних завдань.

57

 

Віднімання на основі розрядного складу числа


 

Громадянська відповідальність (дотримання встановлених у суспільстві норм та обов’язків).

Віднімає числа на основі розрядного складу числа.

Знає алгоритм віднімання чисел на основі розрядного складу числа

Коментує покрокові дії під час виконання завдання.

58.

 

Порівняння чисел різними способами


 

Здоров’я і безпека (здоровий спосіб життя)

Порівнює числа різним способом

Оперує засвоєними поняттями.

Усвідомлює важливість вивчення математики.

59.

 

Додавання і віднімання на основі правила додавання суми до числа


 

Громадянська відповідальність (дотримання встановлених у суспільстві норм та обов’язків).

Додає і віднімає на основі правил додавання суми до числа

Оперує засвоєними поняттями.

Усвідомлює важливість вивчення математики.

 

60

 

Додавання і віднімання трицифрових чисел способом округлення


 

фінансова грамотність (раціональне використання коштів)

Додає і віднімає числа способом округлення

Знає і розуміє, як додавати і віднімати трицифрові числа способом округлення

Усвідомлює важливість вивчення математики.

61.

 

Вирази зі змінними. Рівняння


 

Громадянська відповідальність (дотримання встановлених у суспільстві норм та обов’язків).

Розв'язує рівняння.

Знає правила знаходження невідомих компонентів

Коментує покрокові дії під час виконання завдання.

62.

 

Математичні задачі та дослідження


 

Громадянська відповідальність (дотримання встановлених у суспільстві норм та обов’язків).

Розв'язує задачі вивчених видів

Оперує засвоєнними поняттями

Обґрунтовує судження під час виконання завдань з логічним навантаженням.

63


 

Урок контролю навчальних досягнень. Діагностична робота № 4


 

Громадянська відповідальність (формулювання особистісних ціннісних пріоритетів)

Виконує завдання


 

Оперує засвоєнними поняттями

Усвідомлює важливість вивчення математики.

64

 

Аналіз діагностичної роботи. Розвивальні завдання.


 

Громадянська відповідальність (усвідомлення себе громадянином України)

Розв’язує приклади, задачі, рівняння вивчених видів.

Пояснює засвоєний матеріал.

Усвідомлює важливість вивчення математики.

Розділ 5. Геометричні фігури та величини

65.


 

Геометричні фігури. Об’ємні та плоскі.


 

Підприємливість і фінансова грамотність (раціональне використання коштів)

Розв’язує приклади, задачі, рівняння вивчених видів.

Розрізняє геометричні фігури.

Усвідомлює важливість вивчення математики.

 

66

 

Ламана. Довжина. Одиниці довжини


 

Громадянська відповідальність (усвідомлення себе громадянином України)

Вимірює довжину ламаної

Пояснює засвоєний матеріал.

Усвідомлює важливість вивчення математики.

67


 

Вартість. Одиниці вартості. Взаємопов’язані величини: ціна, кількість, вартість


 

Громадянська відповідальність (дотримання встановлених у суспільстві норм та обов’язків).

Виконує дії з іменованими числами

Пояснює засвоєний матеріал.

Усвідомлює важливість вивчення математики.

68

 

Трикутник. Многокутник. Периметр

 

Громадянська відповідальність (дотримання встановлених у суспільстві норм та обов’язків).

Знаходить периметр многокутників

Розуміє поняття “периметр”

Усвідомлює важливість вивчення математики.

69

 

Час. Одиниці часу. Задачі про час

 

Підприємливість і фінансова грамотність (практичне використання математичних знань)

Визначає час за годинником.

Знає скільки годин в одній добі, хвилин в годині і секунд в хвилині

Критично ставиться до виконання практичних завдань; робить висновки за змістом заняття.

70

 

Математичні задачі та дослідження. Задачі на роботу

 

Громадянська відповідальність (усвідомлення себе громадянином України)

Розв’язує приклади, задачі, рівняння вивчених видів.

Пояснює засвоєний матеріал.

Усвідомлює важливість вивчення математики.

71

 

Маса. Одиниці маси. Задачі на роботу

 

Громадянська відповідальність (дотримання встановлених у суспільстві норм та обов’язків).

Розв'язує задачі на роботу

Знає одиниці вимірювання маси

Усвідомлює важливість вивчення математики.

72

 

Куб. Квадрат. Прямокутник. Периметр прямокутника і квадрата

 

Підприємливість і фінансова грамотність

Знаходить периметр прямокутника і квадрата

Розрізняє куб, квадрат і прямокутник

Обґрунтовує судження під час виконання завдань з логічним навантаженням.

73

 

Побудова прямокутника. Задачі на роботу

 

Громадянська відповідальність (усвідомлення себе громадянином України)

Будує прямокутник

Вміє будувати геометричні фігури

Коментує покрокові дії під час виконання завдання.

74

 

Місткість. Одиниці місткості. Задачі на четверте пропорційне

 

Громадянська відповідальність (дотримання встановлених у суспільстві норм та обов’язків).

Розв'язує задачі на четверте прапорційне

Знає одиниці місткості

Усвідомлює важливість вивчення математики.

75

 

Коло. Круг. Куля. Сфера. Побудова кола циркулем

 

Громадянська відповідальність (дотримання встановлених у суспільстві норм та обов’язків).

Будує коло

Розрізняє коло, круг, кулю і сферу

Коментує покрокові дії під час виконання завдання.

76

 

Математичні задачі та дослідження

 

Громадянська відповідальність (усвідомлення себе громадянином України)

Розв’язує приклади, задачі, рівняння вивчених видів.

Пояснює засвоєний матеріал.

Усвідомлює важливість вивчення математики.

77

 

Конус. Піраміда. Призма. Циліндр. Задачі на подвійне зведення до одиниці

 

Громадянська відповідальність (дотримання встановлених у суспільстві норм та обов’язків).

Розв'язує задачі на погдвійне зведення до одиниці

Розрізняє конус, піраміду, циліндр, призму.

Коментує покрокові дії під час виконання завдання.

78

 

Розвивальні завдання

 

Громадянська відповідальність (усвідомлення себе громадянином України)

Розв’язує приклади, задачі, рівняння вивчених видів.

Пояснює засвоєний матеріал.

Усвідомлює важливість вивчення математики.

79

 

Розвивальні завдання

 

Громадянська відповідальність (усвідомлення себе громадянином України)

Розв’язує приклади, задачі, рівняння вивчених видів.

Пояснює засвоєний матеріал.

Усвідомлює важливість вивчення математики.

80

 

Математичні задачі та дослідження

 

Громадянська відповідальність (усвідомлення себе громадянином України)

Розв’язує приклади, задачі, рівняння вивчених видів.

Пояснює засвоєний матеріал.

Усвідомлює важливість вивчення математики.


 


 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, Планування
Додано
4 вересня 2023
Переглядів
174
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку